Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นครนายก

เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

...เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา Share วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา มีนาคม ระดับเงินเดือน ดูแลสวัสดิการ กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ด้านต่างๆ .เพศชาย เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา งานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทดแรงกดดันได้ดี.สามารถทำงานวันเสาร์ได้ นครนายก .ประกันสังคม.วันลาตามกฏหมายกำหนด.หอพัก (กรณี บ้านอยู่ใน กทม. ไม่สะดวกเดินทาง).มีรถรับส่ง หอพัก - วิทยาลัยฯ.ปรับเงินประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - sticpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา ถ.รังสิต - นครนายก คลอง เลขที่ ม. ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก - สอบถาม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - ต่อ , โทรสาร ...


นครนายก 14 มีนาคม 2561


เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

...เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ Share วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ มีนาคม ระดับเงินเดือน ดูแล งานด้านเอกสาร ของคณะ .เพศหญิง .อายุ ปีขึ้นไป.จบระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เดี่เกี่ยวข้องกับงาน ขึ้นไป.มีความขยัน อดทน กับแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพ้นธ์ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - sticpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - ต่อ , โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นครนายก)1

...เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นครนายก) หางาน - บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นครนายก) Share บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นครนายก) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน .นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร.ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ .สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า.ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพ.ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระยะ เดือนแรก .เพศชาย - หญิง, อายุระหว่าง - ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) .หากมีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์สินเชื่อบริการสินเชื่อในภาคสนามจะพิจารณาเป็นพิเศษ.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม. , ปวช. , ปวส, ปริญญาตรี.มีความรู้ในเส้นทางของพื้นที่ที่รับผิดชอบ.มีรถจักรยานยนต์สามารถนำมาใช้ในงานได้.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ นครนายก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเ...


นครนายก 28 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์

...เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ Share วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ควบคุมดูแล การจัดสวน สถานที่ ภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวิทยาลัย .เพศชาย เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เดี่เกี่ยวข้องกับงาน ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านการจัด ดูแลภูมิทัศน์ อย่างน้อยอ ปี.มีความรับผิดชอบ ระเอียดรอบคอบ.ทนแรงกดดันได้ดี.มีภาวะความเป็นผู้นำ นครนายก ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ปรับเงินประจำปี ที่พัก รถรับส่ง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - sticpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - ต่อ , โทรสาร ...


นครนายก 22 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานขับรถประจำวิทยาลัย

...พนักงานขับรถประจำวิทยาลัย หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา พนักงานขับรถประจำวิทยาลัย Share วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา พนักงานขับรถประจำวิทยาลัย กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ขับรถประจำวิทยาลัย .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ม. ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - sticpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - ต่อ , โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) ประจำสาขานครนายก

...ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) ประจำสาขานครนายก หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (Section Manager - Admin) ประจำสาขานครนายก Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (Section Manager - Admin) ประจำสาขานครนายก กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - ...


นครนายก 06 กุมภาพันธ์ 2561


รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Makro

... รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Makro นครนายก หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Makro นครนายก Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part - Time เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Makro นครนายก กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน บาท/วัน รับสมัครพนักงาน Part-Time เชียร์ขาย พัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย - เเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประเภทพัดลม - รายได้วันละ บาท- เริ่มงาน มี.ค.- พ.ค. - งานยาว เดือน- ทำงาน วันหยุด วัน (วันหยุดไม่ตรงกับ ศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)- ทำงาน ชั่วโมง (พัก ชั่วโมง)**ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น*** . - เพศชาย / หญิง อายุ - ปี (อายุมากกว่า ปี ดูบุคลิก).- วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.- มีทักษะในด้ายการขาย / การทำงานในห้าง รู้กฎระเบียบห้าง.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.**ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น*** นครนายก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


นครนายก 02 กุมภาพันธ์ 2561


ช่างเทคนิค(ช่างกล)

...าน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจส ช่างเทคนิค(ช่างกล) Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจส ช่างเทคนิค(ช่างกล) มกราคม ระดับเงินเดือน - งานประกอบเครื่องจักร งานเชื่อมสแตนเลส สามารถใช้เครื่องพับ ตัด กลึ่ง มิลลิ่งได้ ติดตั้ง เครื่องล้างอุตสาหกรรม เครื่องจักรอุตสาหกรรม .เพศชาย.รักงานบริการ ท้าทาย มีภาวะผู้นำ.จบการศึกษา ปวช-ปวส. ประสบการณ์ - ปี (ช่างกลโรงงาน ที่เกี่ยวข้อง) เคยผ่านงาน ประกอบเครื่องจักร งานเชื่อมสแตนเลส สามารถใช้เครื่องพับ ตัด กลึ่ง มิลลิ่งได้ ติดตั้ง เครื่องล้างอุตสาหกรรม เครื่องจักรอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีภูมิลำเนาใกล้สถานที่ทำงาน ย้ายมาทำงานใกล้สถานที่ทำได้สะดวก.สามารถ เดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ .สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่.ใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง ระดับพอใช้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมธานี - ประกันสังคม- ประกันชีวิต (PA) - โบนัส- OT- ชุดยูนิฟอร์ม- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thaiges thaigesโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจส / หมู่ ถนน รังสิต-...


ปทุมธานี 28 มกราคม 2561


ช่างเทคนิค

... ช่างเทคนิค มกราคม ระดับเงินเดือน - สามารถอ่านแบบไฟฟ้า เข้าใจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจักรได้ เคยผ่านงานด้าน ประกอบเครื่องจักร ติดตั้ง เครื่องล้างอุตสาหกรรม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ถ้าสามารถเขียนโปรแกรม PLC (omron, mitsubish) .เพศ ชาย.รักงานบริการ ท้าทาย.จบการศึกษา ปวช.-ปวส ประสบการณ์ - ปี (ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้อง) สามารถอ่านแบบไฟฟ้า เข้าใจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจักรได้ เคยผ่านงานด้าน ประกอบเครื่องจักร ติดตั้ง เครื่องล้างอุตสาหกรรม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ถ้าสามารถเขียนโปรแกรม PLC (omron, mitsubish) จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีภูมิลำเนาใกล้สถานที่ทำงาน ย้ายมาทำงานใกล้สถานที่ทำได้สะดวก.สามารถ เดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ .สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่.ใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง ระดับพอใช้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมธานี . ประกันสังคม. PA ประกันอุบัติเหตุ. โบนัส.เงินขยันทำงาน. เงินล่วงเวลา. ชุดพนักงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thaiges thaigesโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจส / หมู่ ถนน รังสิต-...


ปทุมธานี 28 มกราคม 2561


ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัด ( ผู้ที่มีประสบการณ์งานขายได้คอม 60 )

...รายชื่อธุรกิจ เปรียบเทียบคล้ายกับสมุดหน้าเหลืองที่คนไทยเคยรู้จัก รวมรายชื่อธุรกิจของเราสำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เว็บของเราจึงเป็นเว็บที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องลงโฆษณา จุดเด่นของเราคือมีแยกหมวดธุรกิจให้ชัดเจนดีกว่าเว็บดังระดับโลกที่มีอยู่ เว็บเรามีประโยชน์ต่อชาวไทยชาวต่งชาติ ) ขณะนี้เราเป็นบริษัทเดียวที่ทำสื่อออนไลน์ครบวงจรที่สุด โดยผูกขาดไร้คู่แข่ง ในโปรเจคแรกขณะนี้เรากำลังขยายตลาดไป จังหวัดทั่วประเทศไทย (ยกเว้น ก.ท.ม.) เราจึงรับตัวแทนขายที่เก่งเพียบพร้อมมีความรับผิดชอบเป็นมากทั่วประเทศไทย เรามีระบบสอนงานขายให้เป็นอย่างง่ายดาย ประกอบกับเราจัดราคา Package โฆษณาที่ราคาถูกมาก จึงง่ายต่อเจ้าของธุรกิจจะตัดสินใจซื้อ ธุรกิจของเราไม่มีคู่แข่งยิ่งทำให้ง่ายต่อการขายที่จะทำยอดขายได้สูง รับรายได้ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ โอกาศดีมีครั้งเดียว รีบสมัครด่วน รับเฉพาะผู้ที่ชอบงานยุคใหม่ที่ไม่ต้องการงานที่มีออฟฟิสประจำ แต่ชอบงานอิสระงานยุคใหม่สามารถสื่อสารงานกับองค์กรได้โดยผ่านทางไลน์ เนื่องจากขณะนี้มีคนสมัครมามาก ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น เพื่อสะดวกต่อทางบริษัทขั้นตอนการสมัครงานสัมภาษณ์งานครั้งแรกทางไลน์อย่างเดียวเท่านั้น กรุณาแอดไลน์ที่ Line ID realbright*หมายเหตุ งานไม่ใช่งานขายประกัน ไม่ใช่งานขายตรง ไม่มีการชวนลงทุนใดๆ ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คืองาน AE ขายโฆษณาปกติตามที่เขียนไว้ด้านบน บริษัทให้ค่าคอมสูงเพื่อเน้นรับคนมากความสามารถด้านงานขายทั่วประเทศมาก .ชาย-หญิง อายุ - ปี มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแท็บเล็ต มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นของตนเอง ...


นครนายก 20 มกราคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 36 หน้า หน้าถัดไป >>