Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นครนายก

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 1) สาขานครนายก

...ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food ) สาขานครนายก ...


นครนายก 19 กรกฎาคม 2561


ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

...ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ หางาน - หจก.คลองเจริญยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ Share หจก.คลองเจริญยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ซ่อมรถจักรยานยนต์ .วุฒิการศึกษา ปวช.มีความสามารถในการซ่อมรถจักรยานยนต์.รักงานบริการ ปทุมธานี ค่าข้าว ค่าคอมมิสชั่น OT สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม หจก คลองเจริญยนต์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม หจก.คลองเจริญยนต์ /- ซ.รังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ...


ปทุมธานี 02 กรกฎาคม 2561


พนักงานขาย

...พนักงานขาย หางาน - หจก.คลองเจริญยนต์ พนักงานขาย Share หจก.คลองเจริญยนต์ พนักงานขาย กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ต้อนรับลูกค้า แนะนำสินค้า ปิดการขาย .วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส.รักงานขายบริการ.มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์.มีประสบการณ์การขาย ปทุมธานี ค่าข้าว ค่าคอมมิสชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม หจก คลองเจริญยนต์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม หจก.คลองเจริญยนต์ /- ซ.รังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ...


ปทุมธานี 02 กรกฎาคม 2561


พนักงานธุรการ

...พนักงานธุรการ หางาน - หจก.คลองเจริญยนต์ พนักงานธุรการ Share หจก.คลองเจริญยนต์ พนักงานธุรการ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน บริการด้านงานทะเบียนรถ ต่อภาษี พรบ จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์รถ คีย์ข้อมูล .วุฒิปวส ขึ้นไป.อายุตั้งแต่ปีขึ้นไป.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส.รักงานบริการ.มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ปทุมธานี ค่าข้าว คอมมิสชั่น OT สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม หจก คลองเจริญยนต์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม หจก.คลองเจริญยนต์ /- ซ.รังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ...


ปทุมธานี 02 กรกฎาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขานครนายก

...ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขานครนายก ...


นครนายก 18 มิถุนายน 2561


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์

...อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ Share วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง สอนวิชาการพยาบาลมารดา - ทารกผดุงครรภ์ .ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตจิตเวช.มีประสบการณ์สอน อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีใจรักด้านการศึกษา พร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่.มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นครนายก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - sticpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - ต่อ , โทรสาร ...


นครนายก 18 มิถุนายน 2561


อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์

...อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ Share วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง สอนวิชาการพยาบาลมารดา - ทารกผดุงครรภ์ .ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเด็กวัยรุ่น.มีประสบการณ์สอน อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีใจรักด้านการศึกษา พร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่.มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นครนายก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - sticpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - ต่อ , โทรสาร ...


นครนายก 18 มิถุนายน 2561


อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา - ทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

...อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา - ทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา - ทารกผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ Share วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา - ทารกผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง สอนวิชาการพยาบาลมารดา - ทารกผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ .ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลมารดา - ทารกผดุงครรภ์.มีประสบการณ์สอน อย่างน้อย ปีขึ้นไปในสาขาการพยาบาลมารดา - ทารกผดุงครรภ์ .มีใจรักด้านการศึกษา พร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - sticpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - ต่อ , โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561


อาจารย์ประจำวิชา บัญชี

...อาจารย์ประจำวิชา บัญชี หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อาจารย์ประจำวิชา บัญชี Share วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อาจารย์ประจำวิชา บัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง สอนวิชาบัญชี .ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี.มีประสบการสอนอย่างน้อย ปี.มีใจรักด้านการศึกษา พร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่.มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นครนายก .สวัสดิการประกันสังคม.หอพักอาจารย์ เจ้าหน้าที่.มีรถ รับ - ส่ง .วันลาตามกฏหมายแรงงาน.ปรับเงินประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - sticpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - ต่อ , โทรสาร ...


นครนายก 18 มิถุนายน 2561


PC วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่ จ.ปราจีนบุรี-จ.นครนายก (ขอคนพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น)

...PC วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่ จ.ปราจีนบุรี-จ.นครนายก (ขอคนพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น) หางาน - บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สนญ) PC วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่ จ.ปราจีนบุรี-จ.นครนายก (ขอคนพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น) Share บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สนญ) PC วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่ จ.ปราจีนบุรี-จ.นครนายก (ขอคนพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น) มิถุนายน ระดับเงินเดือน รายได้รวม ,-,/เดือน วันทำงาน ทำงาน วัน หยุด วัน/สัปดาห์ (หยุดไม่ตรงเสาร์อาทิตย์)เวลาทำงาน .-. น.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฎิทินของบริษัทฯ วัน/ปี(หยุดตรงตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ใช่วันหยุดชดเชย)รายได้ตามจริงดังนี้.ค่าแรง ,/เดือน (ผ่านทดลองงาน เดือน ปรับฐานเงินเดือนเป็น ,/เดือน).ค่าอินเซ็นทีฟ/เบี้ยขยัน ,/เดือน (อินเซ็นทีฟ/เบี้ยขยัน ประเมินจากการขาด ลา มาสาย การทำงานต่างๆ).ค่า /เดือน (ค่า โอนให้พร้อมเงินเดือน).ค่ารถ ,/เดือน (ค่ารถโอนให้พร้อมเงินเดือน).ค่าพื้นที่พิเศษ เช่น ตั้งกอง หัวชั้น ,-,/เดือน (ค่าพื้นที่พิเศษ ได้ตามความสามารถ)**รายได้รวม ,-,/เดือน**สาขาที่รับผิดชอบทั้งหมดดังนี้ ดูแลทั้งหมด สาขา (เข้าวันละ - สาขา/วัน)มีตารางการทำงานให้- ท็อปส์ มาร์เก็ต ปราจีนบุรี- เทสโก้โลตัส ปราจีนบุรี- บิ๊กซี จ.ปราจีนบุรี- เอกภาพ โฮมมาร์ท จ.ปราจีนบุรี- ส.ทวีกิจ(บิ๊ก...


ปราจีนบุรี 13 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 39 หน้า หน้าถัดไป >>