Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ตาก

พนักงานขับรถ-

...พนักงานขับรถ- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้ พนักงานขับรถ Share ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้ พนักงานขับรถ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ทำความสะอาดรถทั้งภายในภายนอก- ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่- ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมาย โดยไร้อุบัติเหตุ- ตรวจดูสภาพโดยรวมของรถว่าใช้งานได้ดี- ศึกษาคู่มือการใช้รถที่ขับอยู่- ศึกษาวิเคราะห์อาการเสียในส่วนต่างๆ ของรถเบื้องต้นได้- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง .เพศชาย.อายุระหว่าง - ปี.มีใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุ ตรงกับชนิดของรถที่ขับ.มีใบอนุญาตขับรถประเภท ประเภท .ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับสารเสพติด สิ่งมีนเมา สายตาการมองเห็น ตาบอดสี การได้ยินเสียง ประสาทสัมผัส.มีความรับผิดชอบสูง นนทบุรี - สวัสดิการประกันสังคม- สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ- อาหารเที่ยงฟรี- ชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโดยตรงที่ คุณพณิชญา ศรีชั...


นนทบุรี 23 พฤษภาคม 2561


ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก)

...ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) หางาน - กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) Share กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน .เพศชาย หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.สามารถขัยรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่.มีใจรักในงานบริการ .สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ตาก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,()--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง หมู่ ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก --,()-- โทรสาร -- ...


ตาก 16 พฤษภาคม 2561


ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก)

...ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) หางาน - กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) Share กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) เมษายน หลาย ระดับเงินเดือน .เพศชาย หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.สามารถขัยรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่.มีใจรักในงานบริการ .สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,()--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง หมู่ ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก --,()-- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2561


ผู้ประสานงานขาย-ตจว.

...ผู้ประสานงานขาย-ตจว. หางาน - บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด ผู้ประสานงานขาย-ตจว. Share บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด ผู้ประสานงานขาย-ตจว. เมษายน ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับข้อตกลง ซื่อสัตย์ อดทน มีพาหนะเป็นของตนเอง - รถยนต์ .เพศ ชาย หญิง.อายุ ถึง ปี.วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สาขา -.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.นิสัยดี.ขยัน.ซื่อสัตย์.อดทน.มีพาหนะเป็นของตนเอง - รถยนต์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด เลขที่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 29 เมษายน 2561


แม่ครัว

...แม่ครัว หางาน - บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด แม่ครัว Share บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด แม่ครัว เมษายน ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับข้อตกลง สามารถประกอบอาหาร-รับประทานได้ .เพศ หญิง อายุ ถึง ปี .วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด .ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป .นิสัยดี ร่างกายแข็งแรง คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด เลขที่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 เมษายน 2561


พนักงานขับรถ

...พนักงานขับรถ หางาน - บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด พนักงานขับรถ Share บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด พนักงานขับรถ เมษายน ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับข้อตกลง สามารถขับรถยนต์ได้ .เพศ ชาย อายุ ถึง ปี .วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด .ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป .นิสัยดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน .มีใบอนุญาตขับรถรถยนต์ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร ชุดพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด เลขที่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 เมษายน 2561


พนักงานธุรการ

...พนักงานธุรการ หางาน - บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด พนักงานธุรการ Share บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด พนักงานธุรการ เมษายน ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับข้อตกลง .เพศ ชาย หญิง .อายุ ถึง ปี .วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาปีที่ .นิสัยดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ชุดพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด เลขที่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 เมษายน 2561


ผู้ประสานงานขาย-ตจว.

...ผู้ประสานงานขาย-ตจว. หางาน - บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด ผู้ประสานงานขาย-ตจว. Share บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด ผู้ประสานงานขาย-ตจว. เมษายน ระดับเงินเดือน - เป็นตัวแทนประสานงานขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ .เพศ ชาย หญิง อายุ ถึง ปี.วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สาขา - .นิสัยดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน .มีพาหนะเป็นของตนเอง - รถยนต์ ภาคเหนือ ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน สวัสดิการตอบแทนการใช้รถ + ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด เลขที่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


ภาคเหนือ 18 เมษายน 2561


ผู้ประสานงานขาย-กทม.

...ผู้ประสานงานขาย-กทม. หางาน - บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด ผู้ประสานงานขาย-กทม. Share บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด ผู้ประสานงานขาย-กทม. เมษายน ระดับเงินเดือน - เป็นตัวแทนประสานงานขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ .เพศ ชาย หญิง .อายุ ถึง ปี.วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สาขา - .ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป .นิสัยดี.ขยัน.ซื่อสัตย์.อดทน.มีพาหนะเป็นของตนเอง - รถยนต์ / จักรยานยนต์ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน สวัสดิการตอบแทนการใช้รถ + ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เวิลด์ เทเน็ต ออโต้ จำกัด เลขที่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 เมษายน 2561


หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) ประจำสาขาแม่สอด-

... หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) ประจำสาขาแม่สอด- หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) ประจำสาขาแม่สอด Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) ประจำสาขาแม่สอด เมษายน ระดับเงินเดือน -งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง , ชาย.อายุ(ปี) - ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย ...


ตาก 04 เมษายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 57 หน้า หน้าถัดไป >>