Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ตราด

Support Sales เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

... บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ตำแหน่ง Support Sales เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อั...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

... บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อั...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฎิบัติงานโซน บางบ่อ บางโฉลง หัวตะเข้ บางนาตราด

...เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฎิบัติงานโซน บางบ่อ บางโฉลง หัวตะเข้ บางนาตราด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อปฎิบัติงานโซน บางบ่อ บางโฉลง หัวตะเข้ บางนาตราด ...


สมุทรปราการ 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ ตราด

...เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ ตราด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ ตราด ปรับปรุงข้อ...


ตราด 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อลงพื้นที่สมุทรปราการ ปากน้ำ บางปู แพรกษา หนามแดง บางพลี บางบ่อ บางโ

...เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อลงพื้นที่สมุทรปราการ ปากน้ำ บางปู แพรกษา หนามแดง บางพลี บางบ่อ บางโฉลง บางนา - ตราด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา เพื่อลงพื้นที่สมุทรปราการ ปากน้ำ บางปู แ...


สมุทรปราการ 27 มกราคม 2563


พนักงาน บัญชี

...ายธุรการ บันทึกเอกสารทางบัญชีเข้าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อออกรายงานภาษีงบการเงิน หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิ ปวส ถึงปริญญาตรี สาขา การบัญชี.สามารถเดินทางมาทำงานแถวถนนบางนา-...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

... รวบรวมเอกสาร เพื่อช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิ ปวส ถึงปริญญาตรี สาขาบัญชี.สามารถทำงานแถว ถนน บางนา-...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี และ พิจิตร

...น - จัดทำ Budget ประจำปี ของทุกแผนกภายในศูนย์การค้าฯให้เกิดความถูกต้อง พร้อมวิเคราะห์ Budget นำเสนอฝ่ายบริหาร - วางแผนริเริ่มแนวทางการปรับปรุงวิธีในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย. **ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง Loss Prevention Department Manager** - ตรวจ...


อุดรธานี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ต้อนรับ รับออเดอร์ฺ ร้านอาหาร สาขาเซ็นทรัลชิดลม

... สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม โบนัสประจำปี เซอร์วิสชาร์จ , ปรับเงินเดือนประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ,/ปี ประกันชีวิต , วันหยุด วัน/เดือน พักร้อน ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์มฟรี ปีละ ชุด สหกรณ์ออมทรัพย์ สิทธิอั...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเสิร์ฟ สาขาเซ็นทรัลชิดลม

... สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม โบนัสประจำปี เซอร์วิสชาร์จ , ปรับเงินเดือนประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ,/ปี ประกันชีวิต , วันหยุด วัน/เดือน พักร้อน ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์มฟรี ปีละ ชุด สหกรณ์ออมทรัพย์ สิทธิอั...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563