Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ตราด

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

... รวบรวมเอกสาร เพื่อช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิ ปวส ถึงปริญญาตรี สาขาบัญชี.สามารถทำงานแถว ถนน บางนา-...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี และ พิจิตร

...น - จัดทำ Budget ประจำปี ของทุกแผนกภายในศูนย์การค้าฯให้เกิดความถูกต้อง พร้อมวิเคราะห์ Budget นำเสนอฝ่ายบริหาร - วางแผนริเริ่มแนวทางการปรับปรุงวิธีในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย. **ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง Loss Prevention Department Manager** - ตรวจ...


อุดรธานี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ต้อนรับ รับออเดอร์ฺ ร้านอาหาร สาขาเซ็นทรัลชิดลม

... สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม โบนัสประจำปี เซอร์วิสชาร์จ , ปรับเงินเดือนประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ,/ปี ประกันชีวิต , วันหยุด วัน/เดือน พักร้อน ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์มฟรี ปีละ ชุด สหกรณ์ออมทรัพย์ สิทธิอั...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเสิร์ฟ สาขาเซ็นทรัลชิดลม

... สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม โบนัสประจำปี เซอร์วิสชาร์จ , ปรับเงินเดือนประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ,/ปี ประกันชีวิต , วันหยุด วัน/เดือน พักร้อน ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์มฟรี ปีละ ชุด สหกรณ์ออมทรัพย์ สิทธิอั...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ-เร่งรัดจัดเก็บ

... ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะการทำงาน เขตพื้นที่ลงปฏิบัติงานดังนี้ (ถนนสุขุมวิท) - (ถนนบางนา-...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าช่างประจำอาคาร

... ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะการทำงาน เขตพื้นที่ลงปฏิบัติงานดังนี้ (ถนนสุขุมวิท) - (ถนนบางนา-...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

... ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะการทำงาน เขตพื้นที่ลงปฏิบัติงานดังนี้ (ถนนสุขุมวิท) - (ถนนบางนา-...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร (ระบบบริหารจัดการ)

... ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะการทำงาน เขตพื้นที่ลงปฏิบัติงานดังนี้ (ถนนสุขุมวิท) - (ถนนบางนา-...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการอาคาร (ระบบบริหารจัดการ )

... ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะการทำงาน เขตพื้นที่ลงปฏิบัติงานดังนี้ (ถนนสุขุมวิท) - (ถนนบางนา-...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

... ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะการทำงาน เขตพื้นที่ลงปฏิบัติงานดังนี้ - (ถนนสุขุมวิท) - (ถนนบางนา-...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563