Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ตราด

พนักงานช่างศิลป์

...พนักงานช่างศิลป์ หางาน - บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด - พนักงานช่างศิลป์ บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด พนักงานช่างศิลป์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ ทำงานเกี่ยวกับช่างศิลป์ INKJet สามารถทำโปรแกรม AI ได้ .ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำโปรแกรม AI ได้พิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรอกใบสมัคร สมัครด้วยตนเองที่บริษัทส่งมาทางเมล punch_pee_boonhotmail.com - สอบถาม บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด ซ.บางนา-ตราด ถ.บางนา-ตราดกม. แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


หัวหน้าทีมประสานงานคลังน้ำมัน (ศรีราชา)1

... ระดับเงินเดือน - .ควบคุมดูแล ประสานงาน ปฏิบัติการ ด้านคลังน้ำมัน.ตรวจสอบงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด.แก้ไขปัญหา / ป้องกันความเสียหายของงาน.บริหารทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ .ชาย อายุ - ปี วุฒิ ป.ตรี.มีความรู้ภาษาอังกฤษดี / มียานพาหนะ.มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน ปีขึ้นไป.ใช้คอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ตได้.มีอิสระเรื่องเวลาทำงาน มีความคล่องตัวสูง.สามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการเอกชนได้.สามารถทำงานที่คลังน้ำมันศรีราชา(ชลบุรี) ชลบุรี . ยูนิฟอร์ม. ประกันสังคม. ประกันอุบัติเหตุ. ตรวจสุขภาพประจำปี. ปรับขึ้นเงินเดือน (ตามผลการประเมิน). โบนัส (ตามผลประกอบการ). สิทธิพักร้อนสูงสุด วัน . เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส บุตรธิดา. เงินช่วยเหลือพนักงานสมรส อุปสมบท คลอดบุตร. รางวัลอายุงาน ปีขึ้นไป (พร้อมรับรางวัลที่ระลึกใบประกาศเกียรติคุณ). รางวัลขวัญใจพนักงาน พนักงานดีเด่นประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่. ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความก้าวหน้าฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซอยบางนา-...


ชลบุรี 18 สิงหาคม 2560


Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี และ พิจิตร

...Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี และ พิจิตร หางาน - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี พิจิตร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี พิจิตร สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน - **ผู้จัดการพื้นที่เช่า Mall Manager**- บริหารภายในศูนย์การค้าฯกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ปฎิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด- การบริหาร Occupancy Rate and Vacancy Rate ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพื้นที่เช่าทั้งหมดลดการเกิดพื้นที่ว่างให้น้อยที่สุด- การบริหารพื้นที่ Promotion กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ- วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย P&L ประจำเดือน- จัดทำ Budget ประจำปี ของทุกแผนกภายในศูนย์การค้าฯให้เกิดความถูกต้อง พร้อมวิเคราะห์ Budget นำเสนอฝ่ายบริหาร- วางแผนริเริ่มแนวทางการปรับปรุงวิธีในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย.**ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง Loss Prevention Department Manager** - ตรวจตราดูแลอาคารทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชำรุด สูญหาย-ประสานงานกับหน่ายงานอื่นๆทั้งภายในภายนอก เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุอันอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินของผู้อยู่สาขา- ดูแลการปฎิบัติงานของ LP sub-contract- ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย , หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.วุ...


อุดรธานี 17 สิงหาคม 2560


Network Engineer1

...สอบปัญหาการทำงานอุปกรณ์ เช่น wifi,OLT,ONV,Router,internet geteway,swicth อื่นๆ. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น .เพศชาย.อายุ - ปี.ปริญญาตรีปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยงข้อง.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Internet ความรู้ในเรื่อง TCP/IP, Switching, Lan/Wan security. .มีความร้ทางด้าน IP Network (Routing & Switching) .มีประสบการณ์ดูแลจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า - ปี.มีความสามารถในการ Configure อุปกรณ์ Router/Switch ได้ .หากมี Cisco Certificated (ด้าน Routing/Switch) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร มี Service mind ในการให้บริการ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ. ประกันสังคม. ค่าทำงานล่วงเวลา. เงินโบนัสตามผลงาน. ตามข้อตกลงขอบริษัทสวัสดิการอื่นๆ. กองทุนประกันสังคม. กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ. เงินโบนัส+เบี้ยขยันตามผลงาน. ท่องเที่ยวประจำปี. ค่าทำงานล่วงเวลา. ค่าน้ำมัน (สำหรับพนักงานขาย). commission (สำหรับพนักงานขาย) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด /- หมู่บ้าน บ้านกลางกรุง (Office Park) ถนนบางนา-...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


ธุรการ (การตลาด)1

... ธุรการ (การตลาด) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - . จัดทำเอกสารต่าง ๆ ของแผนก. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานในแผนกประจำวัน (Ratio). ประสานงานทั้งภายนอกภายในองค์กร. ให้ข้อมูลการให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทาง. ส่งข้อมูล / ข่าวสาร / โปรโมชั่นให้ลูกค้า. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง.อายุ (ปี) - ปี.วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป.มีทักษะในการสื่อสารการให้ข้อมูล.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมุ่งมั่นอดทนซื่อสัตย์.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่** พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่าทำงานล่วงเวลา. เงินโบนัสตามผลงาน. ตามข้อตกลงของบริษัทสวัสดิการอื่น ๆ . กองทุนประกันสังคม. กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ. เงินโบนัส+เบี้ยขยันตามผลงาน. ท่องเที่ยวประจำปี. ค่าทำงานล่วงเวลา. ค่าน้ำมัน (สำหรับพนักงานขาย). คอมมิตชั่น (สำหรับพนักงานขาย) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด /- หมู่บ้าน บ้านกลางกรุง (Office Park) ถนนบางนา-...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ตราด)-

...ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ตราด)- หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ตราด) บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ตราด) สิงหาคม ระดับเงินเดือน , -ทำหน้าที่แปลคำพูดภาษาอังกฤษ บรรยาย ให้แก่ชาวต่างชาติ-มีความรู้ความชำนาญในภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .***เพศชายเพศหญิง***.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรู้ในภาษาต้นฉบับภาษาที่ใช้ในการแปลได้เป็นอย่างดี.มีวิจารณญาณ ในการแปล มีความละเอียดรอบคอบ ความละเอียดอ่อนในการแปล .มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมีทักษะในการประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.ทำงานเป็นกะ ชม. ทำงาน วัน หยุด วัน.พร้อมเริ่มงานทันที ตราด ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ -,-,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงรับสมัครด่วนเปิดลงทะเบียนนัดสัม...


ตราด 17 สิงหาคม 2560


ช่างซ่อมรถบรรทุกหัวลาก (ซ่อมหัวและหาง)

...ช่างซ่อมรถบรรทุกหัวลาก (ซ่อมหัวและหาง) หางาน - บริษัท ครอสแลนด์ โลจิสติกส์ จำกัด - ช่างซ่อมรถบรรทุกหัวลาก (ซ่อมหัวหาง) บริษัท ครอสแลนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ช่างซ่อมรถบรรทุกหัวลาก (ซ่อมหัวหาง) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ซ่อมบำรุงรถบรรทุกหัวลาก (ส่วนหัวหาง) .วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขา ช่างยนต์.อายุ ปีขึ้นไป.ประสบการณ์ซ่อมรถบรรทุกหัวลาก - ปี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ทำงานที่ถนนเจ้าคุณทหาร ตรงข้ามคลังสินค้าลาดกระบัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ครอสแลนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ซอยบางนา-ตราด (หมู่บ้านไพโรจน์) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด - พนักงานบัญชี บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด พนักงานบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ สามารถลงบัญชี เดบิต เครดิตได้ .ปริญญาตรีสาขาบัญชี.หญิงอายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์งานจะพิจารณาเป็นพิเศษ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครทางเมล punch_pee_boonhotmail.comมาสมัครงานด้วยตนเอง โทร.- - สอบถาม บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด ซ.บางนา-ตราด ถ.บางนา-ตราดกม. แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่บริการเทคนิคต่างประเทศ (QA)

... Investigating the initiation of quality problem and distribute to the relevant department manager to justify the problem. Handling and coordination with concern area for returned product from oversea customer. Providing the product technical knowledge to the customer Arrange the quality improvement plan with relevant production area and verify the action plan Follow up the customer satisfaction in each region through export customer satisfaction survey in term quality improvement & after sale service both copy paper (Double-A & A-copy) and uncoated paper (A-print & Hi-WC) completely. . เพศชาย- หญิง.จบการศึกษาด้านสายวิทยาศาสตร์ เคมี ที่เกียวข้อง.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ปี.ขยัน อดทน.สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้(ปราจีนบุรี).ภาษาอังกฤษพอใช้ได้ ปราจีนบุรี สวัสดิการ. เงินอุดหนุนค่าเช่าบ้านในเครือบริษัท(รถรับส่งระหว่างบ้านพักในเครือมาบริษัท). ชุดพนักงาน. อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน. ประกันสังคม. ค่าช่วยเหลืองานอุปสมบท งานมงคลสมรส ค่าฌาปณกิจ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aa.krittikaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่ง resume krittika_adoublea.com - สอบถาม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ () จำกัด (มหาชน) / Double A Business Park ถนนบางนา-...


ปราจีนบุรี 16 สิงหาคม 2560


Site Engineer Civil Engineer

...Site Engineer Civil Engineer หางาน - บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ () จำกัด (มหาชน) - Site Engineer / Civil Engineer บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ () จำกัด (มหาชน) Site Engineer / Civil Engineer สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ควบคุมงบประมาณ , ศึกษาแบบก่อสร้าง ออกแบบตรวจแบบโครงสร้าง , เตรียมเอกสาร BOQ , ติดตามประสานงานร่วมกับฝ่ายออกแบบ ฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง, ติดตามการเบิกจ่ายเงิน , ดูแลผู้รับเหมา , ติดตามแผนงานก่อสร้าง ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง .เพศ ชาย - หญิง.อายุไม่เกิน ปี.การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา.สามารถปฏิบัติงานตามไซต์งานต่างๆได้ เช่น (บางปะกง)ฉะเชิงเทรา , (อมตะนคร)ชลบุรี , (ปลวกแดง)ระยอง .มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สอบถามข้อมูลได้ที่ -- - สอบถาม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ () จำกัด (มหาชน) / Double A Business Park ถนนบางนา-ตราด กม. ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรสาร ...


ฉะเชิงเทรา 16 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 128 หน้า หน้าถัดไป >>