Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ตราด

พนักงานธุรการฝ่ีายขาย

...พนักงานธุรการฝ่ีายขาย หางาน - บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด พนักงานธุรการฝ่ีายขาย Share บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด พนักงานธุรการฝ่ีายขาย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ติดตามE-mail ลูกค้า ทำงานใบเสนอราคาประสานงานติดตามงานช่างผลิด ประสานงานฝ่ายกราฟฟิคจัดเก็บเอกสารประสานงานให้ฝ่ายบัญชีวางบิลลูกค้า .หญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถใช้ pc ได้ word Excel Power Point.มีความซื้่่อสัตย์.มีความอดทน ขยัน พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามสถานที่สมัครได้ที่ - ต่อ - สอบถาม บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด เลขที่ ซอยบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561


พนักงานธุรการฝ่ีายขาย

...พนักงานธุรการฝ่ีายขาย หางาน - บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด พนักงานธุรการฝ่ีายขาย Share บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด พนักงานธุรการฝ่ีายขาย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ติดตามE-mail ลูกค้า ทำงานใบเสนอราคาประสานงานติดตามงานช่างผลิด ประสานงานฝ่ายกราฟฟิคจัดเก็บเอกสารประสานงานให้ฝ่ายบัญชีวางบิลลูกค้า .หญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถใช้ pc ได้ word Excel Power Point.มีความซื้่่อสัตย์.มีความอดทน ขยัน พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามสถานที่สมัครได้ที่ - ต่อ - สอบถาม บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด เลขที่ ซอยบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561


พนักงานธุรการฝ่ีายขาย

...พนักงานธุรการฝ่ีายขาย หางาน - บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด พนักงานธุรการฝ่ีายขาย Share บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด พนักงานธุรการฝ่ีายขาย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ติดตามE-mail ลูกค้า ทำงานใบเสนอราคาประสานงานติดตามงานช่างผลิด ประสานงานฝ่ายกราฟฟิคจัดเก็บเอกสารประสานงานให้ฝ่ายบัญชีวางบิลลูกค้า .หญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถใช้ pc ได้ word Excel Power Point.มีความซื้่่อสัตย์.มีความอดทน ขยัน พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามสถานที่สมัครได้ที่ - ต่อ - สอบถาม บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด เลขที่ ซอยบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561


Graphic Design

...Graphic Design หางาน - บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด Graphic Design Share บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด Graphic Design พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ ออกแบบป้ายโฆษณา แก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้า .ไม่จำกัดเพศ.วุฒิปวช.ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรม เกี่ยวกับงานGraphic เป็นอย่างดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง สอบถามที่ตั้งบริษัท โทร-- ต่อ - สอบถาม บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด เลขที่ ซอยบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

...เลขานุการกรรมการผู้จัดการ หางาน - บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา ) เลขานุการกรรมการผู้จัดการ Share บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา ) เลขานุการกรรมการผู้จัดการ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .เพศ หญิง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา ) ซอยบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


ด่วน พนักงานสโตร์1

...ด่วน พนักงานสโตร์ หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด่วน พนักงานสโตร์ Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด่วน พนักงานสโตร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . ทำการตรวจรับสินค้า จดบันทึก. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง เก็บรักษา . ดูแลความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า วัตถุดิบ . เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า ออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ . ตรวจตราดูแลพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ก่อนหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย . ทำบันทึกรายงานสินค่ฃ้าที่เข้าออกทั้งหมด .มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด.มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย.มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท ...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงิน

...นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงิน หางาน - บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด นักวิเคราะห์หลักทรัพย์การเงิน Share บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด นักวิเคราะห์หลักทรัพย์การเงิน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - วิเคราะห์งบการเงินหลักทรัพย์ต่างๆ วิเคราะหุ้นทั้งในต่างประเทศจัดทำสรุปให้กับทางผู้บริหารทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย .มีความรู้ความสามารถด้านการดูหุ้นวิเคราะห์งบการเงิน อย่างน้อย ปีี.จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ วิศวกรรมขนส่งสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายกำหนด- ประกันสังคม-หยุดเสาร์ อาทิตย์- กินเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- เบี้ยขยัน- โบนัส ตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ซอยบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤศจิกายน 2561


พนักงานสโตร์1

...พนักงานสโตร์ หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานสโตร์ Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานสโตร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . ทำการตรวจรับสินค้า จดบันทึก. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง เก็บรักษา . ดูแลความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า วัตถุดิบ . เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า ออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ . ตรวจตราดูแลพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ก่อนหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย . ทำบันทึกรายงานสินค่ฃ้าที่เข้าออกทั้งหมด .มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด .มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย . มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


รับสมัคร PC SAMSUNG เครื่องใช้ไฟฟ้า หลายสาขา รายได้รวม 15000 - 30000 เดือน สนใจติดต่อ คุณป๊อป 084-3

... ตุลาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-, ขอคนที่มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประสบการณ์ขายเกี่ยวกับ IT สมาร์ทโฟน เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเล็ก มาบ้าง(มีทำข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า)บิ้กซี (ราชดำริ) AVบิ้กซี (นวนคร) AV/HAบิ้กซี (หนองบัว นครสวรรค์ ) AV/HAบิ้กซี เอ็กตร้า (ลาดพร้าว) AVHOMEPRO (มหาชัย) HAHOMEPRO (ชุมพร) AVHOMEPRO (ขอนแก่น) AVHOMEPRO (์พระราม ) AVHOMEPRO (แจ้งวัฒนะ) HAHOMEPRO (บิ้กซี บางนา) SAINDEX (แจ้งวัฒนะ) AV/HAPOWER BUY (UPC เชียงใหม่) HAPOWER BUY (รัตนาธิเบศร์) HAPOWER BUY (แจ้งวัฒนะ) HAPOWER BUY (เมกะ บางนา) AVPOWER BUY (โรบินสัน ศรีราชา) AVPOWER BUY (โรบินสัน ตรัง) HAPOWER BUY (ชิดลม) HAPOWER BUY (ซีพีเอ็น อิสวิว) HAPOWER BUY (รามอินทรา) HAPOWER BUY (โลตัส หลักสี่) AVPOWER BUY (ซีคอนสแควร์) AVSIAM GLOBAL (จันทบุรี) AV/HASIAM GLOBAL (มหาสารคาม) AV/HAMEGA HOME (รังสิต) HAMEGA HOME (หาดใหญ่) AV/HASIAM MAKRO (เพชรเกษม) AV/HASIAM MAKRO (บางพลี) AV/HASIAM MAKRO (ศรีนครินทร์ ) AVTESCO LOTUS (บางแค) HATESCO LOTUS DEPARTMENT STORE (์บางประกง ฉะเชิงเทรา ) AV/HATESCO LOTUS (พิจิตร) AV/HAร้านประเสริฐเทเลวิชั่น (ชุมแพ ขอนแก่น) AV/HAร้านสยามชัย เซอร์วิส สาขา ชุมแพ ขอนแก่น AV/HAร้านสยามชัย เซอร์วิส สาขา บ่อวินชลบุรี AV/HAร้านสยามชัย เซอร์วิส สาขา ประตูน้ำพระอินทร์ AV/HAร้านสิริมีชัยโฮม อีเล็กทริค (สุขาภิบาล ) AV/HAร้านฮวดพาณิชย์ เอ็นเตอร์ไพร์ (ปราจีนบุรี) AVร้านแหลมทอง (ร้อยเอ็ด) AV/HAร้านดูโฮม (บางนา-...


ทุกจังหวัด 29 ตุลาคม 2561


Plant Operator

...Plant Operator หางาน - บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ () จำกัด (มหาชน) Plant Operator Share บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ () จำกัด (มหาชน) Plant Operator ตุลาคม ระดับเงินเดือน , ++ ปฏิบัติงานควบคุม ดูแลเครื่องจักรในกาารผลิตไอน้ำ ไฟฟ้า การจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์วัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.ทุกสาขา.สามารถทำงานเป็นกะได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ปราจีนบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ () จำกัด (มหาชน) / Double A Business Park ถนนบางนา-ตราด กม. ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา -- , -- โทรสาร ...


ปราจีนบุรี 29 ตุลาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 161 หน้า หน้าถัดไป >>