Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ตรัง

ช่างซ่อมบำรุง-

...ช่างซ่อมบำรุง- หางาน - บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด - ช่างซ่อมบำรุง บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด ช่างซ่อมบำรุง สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , - เฝ้าระวังเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย- แก้ไขวิเคาะห์ปัญหาเบื้องต้นได้- สามารแก้ไข ระบบไฟฟ้า ประปา อื่นที่ขัดข้องได้- ตรวจสอบเครื่องจักร เขียนรายงานได้ .เพศชายอายุ ขึ้นไป.ทำงานในสภาวะกดดันได้.วุฒิการศึกษาปวช ขึ้นไป สาขาช่างทุกประเภท.ขยันตรงต่อเวลา.สามารถเข้ากะทำงานได้ (เช้า-บ่าย-ดึก).สามารถทำ OT ได้ ทำงานล่วงเวลาได้ ตรัง ...


ตรัง 19 สิงหาคม 2560


พนักงานจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ด่วน

...พนักงานจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ด่วน หางาน - บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด - พนักงานจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบ ด่วน บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด พนักงานจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบ ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , ลักษณ์งาน- จัดซื้อไม้แปรรูปเพื่อจำหน่าย- สรรหากลุ่มลูกค้า- ประสานงานลูกค้าต่างจังหวัด . เพศหญิง/ชาย อายุ ปี ขึ้นไป.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.ขยันตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์.วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส/ป.ตรี.มีประสบการณ์ - ปีขึ้นไป ตรัง ...


ตรัง 18 สิงหาคม 2560


จัดซื้อวัตถุดิบหน้าลาน ด่วน

...จัดซื้อวัตถุดิบหน้าลาน ด่วน หางาน - บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด - จัดซื้อวัตถุดิบหน้าลาน ด่วน บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด จัดซื้อวัตถุดิบหน้าลาน ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลการซื้อ วัตถุดิบไม้ยางพาราประเมินการซื้อ ไม้ยางพาราตรวจสอบวัตถุดิบหน้าลาน .เพศหญิง/ชาย อายุ ปี ขึ้นไป.มีภาวะผู้นำ .มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.สามารถทำงานล่วงเวลา (OT) ได้.ขยันตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์.วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส/ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ด้านพันธ์ไม้ยางพารา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ตรัง ...


ตรัง 18 สิงหาคม 2560


ธุรการ ประสานงาน

...ธุรการ ประสานงาน หางาน - บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด - ธุรการ ประสานงาน บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด ธุรการ ประสานงาน สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , ...


ตรัง 17 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชีและการเงิน1

...พนักงานบัญชีและการเงิน หางาน - บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด - พนักงานบัญชีการเงิน บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด พนักงานบัญชีการเงิน สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , . จัดทำเอกสารบัญชีเบื้องต้น - ด้านเจ้าหนี้ - ด้านลูกหนี้ - รายรับ-รายจ่าย . จัดทำเอกสาร รายงานเกี่ยวกับภาษี .บันทึกข้อมูลสินค้าลงโปรแกรม .เพศหญิง/ชาย อายุ ปี ขึ้นไป.ทำงานในสภาวะกดดันได้ .มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.ขยันตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส/ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ตรัง เอกสารสมัครงาน-สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาการศึกษา-รูปถ่าย รูป ขนาด . นิ้ว -ใบผ่านงาน (ถ้ามี) -ใบรับรองแพทย์สถานพยาบาลของรัฐบาล-สนใจสมัครงานได้ วันจันทร์ ...


ตรัง 17 สิงหาคม 2560


รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ.ตรัง

...รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ.ตรัง หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ.ตรัง บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จ.ตรัง สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน รายได้ ,-, บาท บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการ SCB Easy Buddy ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ลักษณะงานคือมีหน้าที่แนะนำ Application ของธนาคาร (มีการวัดยอดแนะนำ) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน ตามธนาคารที่ประจำนั้นๆ-โยกย้ายเปลี่ยนสาขา ทุก วัน ในโซนที่กำหนดไว้รายได้พนักงานดังนี้เงินเดือน , บาท ค่า internet บาทค่าเดินทาง , บาทค่าเบี้ยขยัน , บาท*ค่าที่พักประมาณ , บาท (กรณีไปไปต่างจังหวัด/มีหลักฐานจ่ายตามจริง)ค่าคอมมิชชั่น , บาทขึ้นไปขึ้้นอยู่กับความสามารถเฉลี่ยรายได้รวมประมาณ ,-, บาทขึ้นไป .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี.- ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ มีทัศนะคติที่ดี.- มีความรู้พื้นฐานการใช้ smartphone มีความรู้ด้านเทคโนโลยี .- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เคยต้องคดีใดๆ(ดูจากผลตรวจประวัติอาชญากรรม).- ...


ตรัง 16 สิงหาคม 2560


UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าSAMSUNGติดต่อ คุณไกด์ 084-360-1740 อัพเดตสาขา 16 สิงหาคม 2560 ด่วนมา

...,-,+ .ส่งเสริมการขาย เชียร์ขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของ Samsung ตามที่ได้รับมอบหมาย.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย.เช็คสต๊อก รายงานยอดขาย.แนะนำสินค้า ให้บริการ ให้ปรึกษาแก่ลูกค้า.ถ้าเคยขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย,หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป , มีประสบการณ์ทางด้านการขาย.บุคลิกภาพดี มีความฉะฉาน มั่นใจ.สามารถทำงานตามเวลาห้างได้.มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี แอร์ ไมโครเวฟ. สามารถให้คำปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้าได้.มีรายได้/ค่าตอบแทนประจำทุกเดือนไม่รวมค่าคอมมิชชั่น.สามารถเลือกสาขา/ห้างที่ต้องการประจำใกล้บ้านได้.พนักงาน(PC)ที่เคยผ่านแบรนด์อื่นมาก่อนสามารถทำได้ กรุงเทพมหานคร สาขาที่ว่างAMARIN AND SERVICE // HAAYUTTHAYA CHAROENPHAIBOON สายเอเชียอยุธยา AV/HABIC C เชียงใหม่ AVBIC C ชลบุรี AVBIC C หัวหมาก AVBIC C นครราชสีมา HABIC C น้ำยืน อุบลราชธานี AV/HABIC C นครราชสีมา HABIC C EXTRA สุขาภิบาล AVCHOKDEE CENTER พระพุทธบาท AV/HADO HOME นครราชสีมา AVHOMEPRO พัทยาเหนือ AVHOMEPRO แพร่ HAHOMEPRO บิกซีเอกตร้า เพชรเกษม HA HOMEPRO ชลบุรี อมตะ HAHOMEPRO สระบุรี AVHOMEPRO สุวรรณภูมิ HAINDEX ฉะเชิงเทรา AV/HAINDEX นครปฐม AV/HAINDEX ระยอง AV/HAIT CITY ซีคอน สแควร์ AVMEGA HOME นครราชสีมา AVMEGA HOME รังสิต AVPONGSIN KAHWASSADU สงขลา AV/HASIAM GLOBAL ลพบุรี AV/HASIAM GLOBAL ระยอง AV/HASIAM GLOBAL อุบลราชธานี AV/HASIAM MAKRA บางบอน AVSIAM MAKRA ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดตรัง)-

...ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดตรัง)- หางาน - บริษัท บีเอ็มซี จำกัด - ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดตรัง) บริษัท บีเอ็มซี จำกัด ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดตรัง) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+(โอที + เบี้ยขยัน ,) - ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งทดสอบการทำงานของ GPS กรมขนส่ง- วางแผนจัดลำดับการติดตั้งในแต่ละครั้งวัน- การบริการหลังการติดตั้ง ตอบคำถามข้อสงสัยให้กับลูกค้า- สาธิตการทำงานของตัวสินค้า จัดทำเอกสารงานติดตั้งของลูกค้า- รับผิดชอบงานอัพเกรดผลิตภัณฑ์ ซ่อมบำรุง (ถ้ามี)- ประสานงาน ดูแลลูกค้า ให้บริการจนจบงาน .เพศชาย อายุ - ปี .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .มีรถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ .มีฝึกอบรม สอนงานให้ งานประจำ .ทำงาน จ.-ศ. .-..มีพื้นงานช่างด้านไหนก็ได้ (ระบบไฟรถ, ไฟบ้าน, อิเลคฯ, มือถือ, คอมฯ, แอร์ อื่นๆ) ตรัง - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - ประกันสังคม - ประกันอุบัติในกรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด- โบนัสพิเศษ - โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ) - การแบ่งส่วนกำไร (Profit Sharing) ปลายปี (สำหรับพนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไป)- วันหยุดพักร้อนประจำปี- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- การฝึกอบรมทั้งภายในภายนอก- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส- เงินช่วยเหลืองานศพ- ค่าอาหารสำหรับทำงานวันหยุด- ส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าของบริษัทเพื่อติดต...


ตรัง 24 พฤษภาคม 2560


UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าSAMSUNGติดต่อ คุณไกด์ 084-360-1740 อัพเดตสาขา 15 พฤษภาคม 2560 ด่วนมาก

...UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าSAMSUNGติดต่อ คุณไกด์ -- อัพเดตสาขา พฤษภาคม ด่วนมากล่าสุด หางาน - PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co.,Ltd. - UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าSAMSUNG คุณไกด์ -- อัพเดตสาขา พฤษภาคม ด่วนมากล่าสุด PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co.,Ltd. UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าSAMSUNG คุณไกด์ -- อัพเดตสาขา พฤษภาคม ด่วนมากล่าสุด พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-,+ .เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบรนด์ SAMSUNG ตามที่ได้รับมอบหมาย.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย.เช็คสต็อก รายงานยอดขาย.ทำงานวัน/สัปดาห์ ยิ่งขายมากรายไดยิ่งดี สาขาที่ว่าง-BIG C (หัวหมาก)AV-BIG C (นครราชสีมา)AV-BIG C EXTRA (รังสิต)AV-CHODEE PLAZA (สระบุรี)AV/HA-DO HOME (รังสิต คลอง) AV- DO HOME (ขอนแก่น) AV-GSE CORPORATION (ปราจีนบุรี)AV/HA-HOMEPRO (พัทยาเหนือ) HA- HOMEPRO (ภูเก็ต)AV- HOMEPRO (รัชดา) HA- HOMEPRO (พาราไดซ์) AV- HOMEPRO (ระยอง)HA- HOMEPRO (ตรัง)AV-INDEX (ฉะเชิงเทรา)AV/HA- INDEX (เชียงใหม่) AV/HA- INDEX (ชลบุรี)AV/HA- INDEX (ขอนแก่น)AV/HA-IT CITI (เซนทรัลพระราม ) AV-KITSIAM HOME ELECTRIC AV/HA-LEAMTHONG ROT ET (ขอนแก่น)AV/HA-NIMIT RADIO (สระบุรี)HA-PATTAYA BRANCH AV/HA-PATTANI INFOCUS AV/HA-POWER BUY (บิกซี ชลบุรี)HA- ...


ทุกจังหวัด 24 พฤษภาคม 2560


UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าSAMSUNGติดต่อ คุณไกด์ 084-360-1740 อัพเดตสาขา 15 พฤษภาคม 2560 ด่วนมาก

...UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าSAMSUNGติดต่อ คุณไกด์ -- อัพเดตสาขา พฤษภาคม ด่วนมากล่าสุด หางาน - PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co.,Ltd. - UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าSAMSUNG คุณไกด์ -- อัพเดตสาขา พฤษภาคม ด่วนมากล่าสุด PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co.,Ltd. UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าSAMSUNG คุณไกด์ -- อัพเดตสาขา พฤษภาคม ด่วนมากล่าสุด พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-,+ .ส่งเสริมการขาย เชียร์ขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของ Samsung ตามที่ได้รับมอบหมาย.ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสาขาที่ได้รับมอบหมาย.เช็คสต๊อก รายงานยอดขาย.แนะนำสินค้า ให้บริการ ให้ปรึกษาแก่ลูกค้า.ถ้าเคยขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายติดตามข่าวสารอัพเดตสถานที่ทำงานได้ที่ ID LINE --โทรสอบถามได้ที่ -- (คุณไกด์)E-mail . sukanya.saprtr.comLine ID --สาขาที่ว่าง-BIG C (หัวหมาก)AV-BIG C (นครราชสีมา)AV-CHODEE PLAZA (สระบุรี)AV/HA-DO HOME (รังสิต คลอง) AV- DO HOME (นครราชสีมา) HA -FUTURE A/V TESCO LOTUS (ลำลูกกา)AV/HA-GSE CORPORATION (ปราจีนบุรี)AV/HA-HOMEPRO (พัทยาเหนือ) HA- HOMEPRO (ภูเก็ต)AV- HOMEPRO (รัชดา) HA- HOMEPRO (ระยอง)HA- HOMEPRO (ตรัง)AV - HOR RUNGREUNG (คลองเตย) AV-INDEX (ฉะเชิงเทรา)AV/...


ทุกจังหวัด 24 พฤษภาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 23 หน้า หน้าถัดไป >>