Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

...เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท เอ็น.เค.จี.พลัส จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกร...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมมิสเตอร์โดนัท (จ.ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา)

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมมิสเตอร์โดนัท (จ.ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมมิสเตอร์โดนัท (จ.ชลบุรี,ระยอง,ฉะเชิงเทรา) ...


ภาคตะวันออก 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมมิสเตอร์โดนัท (จ.ฉะเชิงเทรา)

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมมิสเตอร์โดนัท (จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมมิสเตอร์โดนัท (จ.ฉะเชิงเทรา) ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


ตัวแทนขายภาคตะวันออกเขต U06

...ม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ดูข้อมูลรายละเอียด ลักษณะการทำงาน เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพร เวชสำอางอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดนครนายก ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


แพทย์แผนไทยประจำคลีนิค

...ไป ชำนานมีประสบการด้านการนวดแก้อาการ.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ ใจเย็น มนุษยสัมพันธ์ดี.มีประสบการในการตรวจ วินิฉัย บำบัดรักษาโรคได้.พักที่คลีนิคได้.ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี.มีความรับผิดชอบสูง.มีคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


ควบคุณภาพคิวซี

... โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/เพศหญิง.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.ขับรถยนต์ได้.มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


ธุรการ

... หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.วุฒิ ปวช.- ปวส..อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


บัญชี

... หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


ประสานงานขาย

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.ขับรถยนต์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง (โทร.038-587501-2)

... หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.วุฒิ ปวช.- ปวส..อายุ ปี ขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563