Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ธุรการ

... หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.วุฒิ ปวช.- ปวส..อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


บัญชี

... หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


ประสานงานขาย

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.ขับรถยนต์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง (โทร.038-587501-2)

... หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.วุฒิ ปวช.- ปวส..อายุ ปี ขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานบางปะกง

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


Production Engineer Sub-Leader

...า ขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่. มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีทักษะในการสื่อสาร พูดอ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี.สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


INJECTION LEADER

...่.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.สามารถทำงานล่วงเวลา ทำงานเข้ากะได้.มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนได้.สามารถควบคุมดูแลพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบได้.มีความรู้ความความสามารถในการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้ปั้นจั่น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


PRODUCTION SUB LEADER

...ส. ขึ้นไป.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิต่ำกว่าปวส. ต้องมีประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.มีทักษะในการสื่อสาร พูดอ่าน เขียน ได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


NPPD SUB LEADER

...ัน อดทนมีความรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีการวางแผนงานที่ดี.สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


QA SUB LEADER

...รเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีการวางแผนงานที่ดี.มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เช่น พูด อ่าน เขียน ได้ดี.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO ISO/TS .มีความรู้เรื่องของสี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563