Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ฉะเชิงเทรา

พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานบางปะกง

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


Production Engineer Sub-Leader

...า ขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่. มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีทักษะในการสื่อสาร พูดอ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี.สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


INJECTION LEADER

...่.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.สามารถทำงานล่วงเวลา ทำงานเข้ากะได้.มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนได้.สามารถควบคุมดูแลพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบได้.มีความรู้ความความสามารถในการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้ปั้นจั่น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


PRODUCTION SUB LEADER

...ส. ขึ้นไป.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิต่ำกว่าปวส. ต้องมีประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.มีทักษะในการสื่อสาร พูดอ่าน เขียน ได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


NPPD SUB LEADER

...ัน อดทนมีความรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีการวางแผนงานที่ดี.สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


QA SUB LEADER

...รเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีการวางแผนงานที่ดี.มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เช่น พูด อ่าน เขียน ได้ดี.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO ISO/TS .มีความรู้เรื่องของสี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชีประจำส่วนกลางสุวินทวงค์

... หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .มีประสบการ์ณด้านบัญชี.เดินทางสะดวก.ใช้โปรแกรมexpressได้.สามารถเซ็นต์ปิดงบประจำได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


ฝ่ายผลิตชาย พิกัดปองพล (จ.ฉะเชิงเทรา รับด่วนหลายอัตรา) สมัครโทร 038-090-726

...ฝ่ายผลิตชาย พิกัดปองพล (จ.ฉะเชิงเทรา รับด่วนหลายอัตรา) สมัครโทร -- บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด ตำแหน่ง ฝ่ายผลิตชาย / พิกัดปองพล (จ.ฉะเชิงเทรา รับด่วนหลายอัตรา) สมัครโทร -- ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาดฉะเชิงเทราประจำ..ออฟฟิศสุวินทวงค์

...เจ้าหน้าที่การตลาดฉะเชิงเทราประจำ..ออฟฟิศสุวินทวงค์ บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด/ฉะเชิงเทราประจำ..ออฟฟิศสุวินทวงค์ ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563


หัวหน้าฝ่ายบุคลประจำออฟฟิศสุวินทว

.../Training คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย-หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ปวช ขึ้นไป.มีประสพการณ์ด้านทำเงินเดือน.มีรถยนต์ส่วนตัว.ออกหน้างานได้.ทนต่อแรงกดดันได้ดี.มีวาทะศิลป์ในการพูด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ฉะเชิงเทรา 27 มกราคม 2563