Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด กาญจนบุรี

วิศวกร ประจำโรงงาน (15000 - 23000 บาท)-

...- , บาท) Share บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด วิศวกร ประจำโรงงาน (, - , บาท) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-, - วางแผนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด- ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ขบวนการผลิต (Improve Process)- บริหารทัพยากร เช่น คน วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้- วิเคราะห์เก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ .เพศชายหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ.มีประสบการณ์ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากข้อมูล กระบวนการขั้นตอนการทำงานได้.หากมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานในโรงงานสายการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ยูนิฟอร์มเบี้ยขยันOTสัมนาประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail hrpolomaker.comโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้มี่คุณเพชร - - สอบถาม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด หมู่ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัด...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2561


Sales Representative 18000 Commission-

...ion Share บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด Sales Representative , + Commission พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , + Commission - ให้บริการให้คำแนะนำลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าบริการ- รับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า - ส่งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าให้กับโรงงานเพื่อทำการผลิต- ดูแลให้บริการหลังการขาย- จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน .เพศชายหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.สนใจรักงานขาย งานด้านบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี .จัดทำเอกสารการขายได้ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้ .หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร ยูนิฟอร์มเบี้ยขยันincentiveค่าล่วงเวลาสัมมนาประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ -- ต่อ คุณก้อย --คุณเพชร - - สอบถาม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด หมู่ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัด...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2561


พนักงานออกแบบกราฟฟิค

...พนักงานออกแบบกราฟฟิค หางาน - บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด พนักงานออกแบบกราฟฟิค Share บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด พนักงานออกแบบกราฟฟิค พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ออกแบบเสื้อผ้าตาม Order ของฝ่ายขายร่างแบบ ข้อความ ตัวอักษร ตามความต้องการของลูกค้าออกแบบนำเสนอเสื้อผ้างานอื่นๆตามที่ๆด้รับมอบหมาย .เพศชายหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา.มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี.ทักษะในการพูดคุยการเจรจาต่อรองกับผู้อื่น.มีมนุษยสัมพันธ์ดี พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร ยูนิฟอร์มเบี้ยขยันincentiveค่าล่วงเวลาสัมมนาประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ -- ต่อ คุณก้อย --คุณเพชร - - สอบถาม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด หมู่ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี - โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2561


พนักงานเย็บผ้า (เย็บเสื้อโปโล)

...พนักงานเย็บผ้า (เย็บเสื้อโปโล) หางาน - บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด พนักงานเย็บผ้า (เย็บเสื้อโปโล) Share บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด พนักงานเย็บผ้า (เย็บเสื้อโปโล) พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง เย็บผ้าเย็บเสื้อโปโลเย็บเจาะสาบเสื้อ .เพศชายหญิง อายุไม่เกิน ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.ต้องการความก้าวหน้า.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ กาญจนบุรี ยูนิฟอร์มเบี้ยขยันOTอื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วันจันทร์-วัยเสาร์ ตั้งแต่เวลา .-. น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -คุณกลาง -คุณเพชร - - สอบถาม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด หมู่ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี - โทรสาร - ...


กาญจนบุรี 25 พฤษภาคม 2561


พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี

...พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี หางาน - บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี Share บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , ขับรถยนต์ รถตู้ ประจำหน่วยงาน กฟผ.ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา . - . น.เพศชาย อายุไม่เกิน ปี มีใบขับขี่ประเภท .เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ปีบริบูรณ์ไม่เกิน ปีบริบูรณ์ .ต้องพันธะทางทหารแล้ว .วุฒิ - ม.เทียบเท่า.มีใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี .ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่เคยต้องโทษ กาญจนบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร - โทรสาร ...


กาญจนบุรี 24 พฤษภาคม 2561


พนักงานขายประจำสาขาโบ๊เบ๊-

...ายประจำสาขาโบ๊เบ๊- หางาน - บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด พนักงานขายประจำสาขาโบ๊เบ๊ Share บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด พนักงานขายประจำสาขาโบ๊เบ๊ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-, บาท + incentive - ให้บริการให้คำแนะนำลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าบริการ- รับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า - ส่งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าให้กับโรงงานเพื่อทำการผลิต- ดูแลให้บริการหลังการขาย- จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน .เพศชายหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา.สนใจรักงานขาย งานด้านบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี .จัดทำเอกสารการขายได้ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้ .หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ยูนิฟอร์มเบี้ยขยันOTสัมมนาประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณกลาง , - ต่อ คุณเพชร - - สอบถาม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด หมู่ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัด...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2561


พนักงานบัญชี (20000 - 35000 บาท)-

...ท)- หางาน - บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด พนักงานบัญชี (, - , บาท) Share บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด พนักงานบัญชี (, - , บาท) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , -จัดทำตรวจสอบสต๊อกสินค้าประจำเดือน-จัดทำใบกำกับภาษี บิลเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี-จัดทำรายการ รายรับ-รายจ่าย , ภพ.-จัดทำรายงานบัญชีต้นทุนค่าใช้จ่าย .เพศชายหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ปี ขึ้นไป.สามารถออกเดินทางตรวจสอบ สต๊อกสินต่างจังหวัดได้.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสต๊อคสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ยูนิฟอร์มเบี้ยขยันOTสัมมนาประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่อื่นๆตาที่กฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งเอกสารประวัติส่วนตัวมาที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์Email hrpolomaker.comเบอร์โทร -- ต่อ คุณก้อยมือถือ - คุณเพชร - สอบถาม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด หมู่ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัด...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2561


QA Officer (18000 - 20000 บาท)1

...ร์ จำกัด QA Officer (, - , บาท) Share บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด QA Officer (, - , บาท) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , บาท . วางแผนควบคุมการตรวจรับวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร. ควบคุม จัดเก็บ ดูแลรักษาเอกสารในระบบคุณภาพ. ดำเนินการ ควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ .เพศชายหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา.มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเพาะหน้าได้.มีประสบการณ์ในงาน ปีขึ้นไป.มีความรู้ในการจัดทำ Standard Time , Work Instruction.หากมีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ยูนิฟอร์มเบี้ยขยันOTสัมมนาประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณกลาง , - ต่อ คุณเพชร - - สอบถาม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด หมู่ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัด...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า1

...เจ้าหน้าที่คลังสินค้า หางาน - CK trading import export Co.,Ltd เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Share CK trading import export Co.,Ltd เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน + .ตรวจนับสินค้าสินค้าในคลังเพื่อเทียบกับสินค้าในระบบ.ตรวจนับสินค้าเข้า-ออก .ผู้ชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปวส.สามารถใช้โปรแกรม excel ได้.ถ้ามีประสบการณ์ทำงานสามารถต่อรองเรื่องเงินเดือนได้ กาญจนบุรี .ได้สิทธิ์หยุดเพิ่มเดือนละ วัน.มีที่พักฟรี.มีโบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม amalingโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม CK trading import export Co.,Ltd / M. RANGWAI PANOMTUAN KANCHANABURI ...


กาญจนบุรี 18 พฤษภาคม 2561


PC วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่และผ้าอ้อมเด็ก จ.กาญจนบุรี ราชบุรี

...PC วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่และผ้าอ้อมเด็ก จ.กาญจนบุรี ราชบุรี หางาน - บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด PC วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่ผ้าอ้อมเด็ก จ.กาญจนบุรี ราชบุรี Share บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด PC วิ่งจัดเรียงกระดาษทิชชู่ผ้าอ้อมเด็ก จ.กาญจนบุรี ราชบุรี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-,/เดือน วันทำงาน ทำงาน วัน หยุด วัน/สัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงเสาร์อาทิตย์)เวลาทำงาน .-. น.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฎิทินของบริษัทฯ วัน/ปีพื้นที่ทำงานดังนี้ดูแลทั้งหมด ร้าน **วิ่งวันละ - สาขา/วัน**เข้างาน .-. น. (มีตารางการทำงานให้)- ทีเอ็มเค...


กาญจนบุรี 14 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 31 หน้า หน้าถัดไป >>