Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตแสมดำ แขวงแสมดำ กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝายยางคอมปาวด์1

...ผู้จัดการฝายยางคอมปาวด์ หางาน - บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด ผู้จัดการฝายยางคอมปาวด์ Share บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด ผู้จัดการฝายยางคอมปาวด์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง . วางแผนการใช้วัตถุดิบ การผสมยาง. วางแผนการใช้เครื่องจักร.วางแผนการวิจัย พัฒนาสูตรยาง .เพศ ชาย .อายุ - ปี.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี การยาง เคมี โพลิเมอร์.ประสบการณ์ในการผสมยางยางไม่น้อยกว่า ปี.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด , ซอยบางกระดี่ ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 กรกฎาคม 2561


พนักงานการตลาด 1

...พนักงานการตลาด หางาน - บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด พนักงานการตลาด Share บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด พนักงานการตลาด กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ++ . พนักงานการตลาด ค้นหาสินค้าตามแนวแฟชั่น เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ชุดแซก ชุดเดรส นำเสนอฝ่ายบริหาร . เสนอโปรโมชั่น เกี่ยวกับสินค้า แนวทางการขาย . ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆ .ผุ้หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.ชอบเล่นอินเตอร์เนต ค้นคว้าหาความรู้เทคนิคใหม่ๆผ่านอินเตอร์เนตตลอดเวลา.ขยัน ตั้งใจทำงานต้องการความก้าวหน้า.สามารถทำงานภายในเวลาที่กำหนด จัดการงานได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน.สามารถเริ่มงานได้ทันที จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ตามโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม centerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด / หมู่ ซอยท่าข้าม ถนนพระราม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ ด่วน พร้อมเริ่มงาน1

...เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ ด่วน พร้อมเริ่มงาน หางาน - บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ ด่วน พร้อมเริ่มงาน Share บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ ด่วน พร้อมเริ่มงาน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง . จัดเก็บแม่พิมพ์.จ่ายแม่พิมพ์.จ่ายแม่พิมพ์ .เพศ ชาย .อายุ - ปี.วุฒิ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน.มีประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.หากมีที่พัก ใกล้ แสมดำ บางขุนเทียน บางกระดี่ พระราม พิจารณา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด , ซอยบางกระดี่ ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


พนักงานติดรถขนส่ง-

...พนักงานติดรถขนส่ง- หางาน - บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พนักงานติดรถขนส่ง Share บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พนักงานติดรถขนส่ง กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป (ตามประสบการณ์) - ตรวจสอบพื้นที่ภายในรถขนส่ง- จัดเรียงสินค้าบนรถ- ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า-จัดส่งสินค้าจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้า .อายุ ปี ขึ้นไป.เพศ ชาย.วุฒิ ม. ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร - เสื้อยูนิฟอร์ม- รถรับ-ส่งพนักงาน- เบี้ยขยัน- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่อเที่ยว- ตรวจสุขภาพประจำปี- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- สวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซอยแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)-

...เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)- หางาน - บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD) Share บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป (ตามประสบการณ์) - ดำเนินการร่วมกับฝ่ายผลิต, QC, QA, ฝ่ายขายการตลาดในการทำตัวอย่างงานใหม่- ทดลองใช้งานตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่- จัดทำรายงานการทดลอง, spec งานตัวอย่าง งานใหม่ .อายุ - ปี.ไม่จำกัดเพศ.วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป (วิทยาศาสตร์).หากมีประสบการณ์งาน QC/QA RD อย่างน้อย ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - เสื้อยูนิฟอร์ม- รถรับ-ส่งพนักงาน- เบี้ยขยัน- ตรวจสุขภาพประจำปี- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- สวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซอยแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กร...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


พนักงานจัดส่ง

...พนักงานจัดส่ง หางาน - บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด พนักงานจัดส่ง Share บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด พนักงานจัดส่ง กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - ขับรถจัดส่งสินค้า .ชาย หญิง ปี ขึ้นไป .ม ขึ้นไป.มีใบขับขี่.ขับรถปิ๊คอัพได้ รู้เส้นทางใน กรุงเทพ ปริมณฑล.สุขภาพแข็งแรง กรุงเทพฯ/ปริมณฑล มีโอที เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด เสื้อฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 04 กรกฎาคม 2561


sales admin

...sales admin หางาน - บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด sales admin Share บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด sales admin มิถุนายน ระดับเงินเดือน - พิมพ์ใบเสนอราคาพิมพ์ใบสั่งผลิตพิมพ์งานทั่วไปเปิดPRสท่อสารด้วย .ชาย หญิง ปี ขึ้นไป .ปวส สาขาเกี่ยวข้อง.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 27 มิถุนายน 2561


IT Support (ธุรกิจรีสอร์ท อ. ปราณบุรี) (1 อัตรา Contract 1 ปี)-

...- Support ดูแลระบบ Internet and Wifi for Guest and Office- ดูแลระบบ CCTV- ดูแลระบบขององค์กร- ดูแลการจัดหารุ่น Capacitor กรณีบริษัทต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่- Update Information เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์- ดูแลควบคุมระบบป้องกันไวรัส- อบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้กับ User .เพศชาย หญิง อายุ ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT Support อย่างน้อย ปี.จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows Serverr , MS Windows Server , Antivirus , Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆได้.มีความเชี่ยวชาญระบบ Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ รู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี.มีความรับผิดชอบสูง สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี.สามารถทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ได้ (ตารางวันทำงานวันหยุด ตามธุรกิจของลูกค้า) ประจวบคีรีขันธ์ มีประกันสังคม, สวัสดิการโรงอาหารของรีสอร์ท, มีที่พัก, เบี้ยเลี้ยง, เสื้อฟอร์มของบริษัท, วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทดแทนวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม wanneexmbaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด / ถนนพระราม ซอย (ซอยโลตัสพระราม) ตำบล...


ประจวบคีรีขันธ์ 27 มิถุนายน 2561


หัวหน้าคลังสินค้า1

...หัวหน้าคลังสินค้า หางาน - บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด หัวหน้าคลังสินค้า Share บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด หัวหน้าคลังสินค้า มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง . รับงานวัตถุดิบ จาก SUP. จ่ายงาน วัตถุดิบให้ตรงตามใบเบิกงาน.ส่งงานวัตถุดิบให้กับฝ่ายผลิต สรุปยอดงน วัตถุดิบที่จ่ายได้ให้กับ เจ้าหน้าที่ รับ - ส่ง งานชุป งานส่งออก ต่างประเทศ . ประสานงานระหว่างฝ่าย ผลิต กับ เจ้าหน้าที่คลัง .ควบคุมพนักงานในการรับ เก็บงานวัตถุดิบ .เพศ ชาย .อายุ - ปี.วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.ปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ .มีประสบการณ์ ปี ขึ้นไป ในงานคลังสินค้า .หากมีที่พัก ใกล้ แสมดำ บางขุนเทียน บางกระดี่ พระราม พิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด , ซอยบางกระดี่ ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่วิจัย และพัฒนายาง ด่วน สัมภาษณ์ พร้อม เริ่มงาน

...เจ้าหน้าที่วิจัย และพัฒนายาง ด่วน สัมภาษณ์ พร้อม เริ่มงาน หางาน - บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าหน้าที่วิจัย พัฒนายาง ด่วน สัมภาษณ์ พร้อม เริ่มงาน Share บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าหน้าที่วิจัย พัฒนายาง ด่วน สัมภาษณ์ พร้อม เริ่มงาน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง . ดูแลสูตรยาง คิดค้นสูตรยาง (แก้ไขยางที่มีปัญหาได้).สามารถใช้เครือ่ง อุปกรณ์ในการ ทดสอบยางได้.รู้ระบบ ISO มีประสบการณ์ ในงานเอกสาร ISO .เพศ ชาย .วุฒิ ปริญญาตรี.อายุ - ปี.ร่างกายแข็งแรง.หากมีที่พัก ใกล้ แสมดำ บางขุนเทียน บางกระดี่ พระราม พิจารณา.มีประสบการณ์ ปี ขึ้นไป ในการดูแล งานยาง วัตถุดิบ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด , ซอยบางกระดี่ ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 74 หน้า หน้าถัดไป >>