Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตแสนแสบ แขวงแสนแสบ กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนสรรหาพนักงานภาคเหนือ (Freelance)-

...ำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) ตัวแทนสรรหาพนักงานภาคเหนือ (Freelance) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - -สรรหาผู้สมัครงาน(ลูกค้าสัมพันธ์)ในเขตพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ***เพื่อส่งมาปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ***-ประสานงานการเดินทางของผู้สมัครงานเพื่อมารายงานตัวที่บริษัทฯในกรุงเทพฯ** รับสมัครตัวแทนสรรหาทุกจังหวัด** บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ามีความมั่นคงในการทำงานร่วมกัน ทำมากได้มากรายได้ไม่มีขีดจำกัด .ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ยินดีพิจารณาทุกจังหวัด.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป.กระตือรือร้น ขยัน ชอบทำงานอิสระ.มีความพยายามในการสรรหาคนทำงานตามช่องทางต่างๆ ได้ดี.ถ้ามีประสบการณ์ด้านสรรหาคนจะมีประโยชน์มากขึ้น.สามารถทำหน้าที่นี้เป็นงานหลักได้ ภาคเหนือ ตามเงื่อนไขบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) เลขที่ตั้ง อาคาร เอส เอส พี ชั้น ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ***การเดินทาง ถ้าเข้าทาง ถ.เพชรบุรี ถ.สุขุมวิท. ถ.เพชรบุรี รถเมล์ที่ผ่าน ,,,,, ลงตึกชาญอิสระ . ท่าเรือคลอง...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


ตัวแทนสรรหาพนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Freelance)-

...ilkspan.,co.,Ltd) ตัวแทนสรรหาพนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Freelance) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - -สรรหาผู้สมัครงาน(ลูกค้าสัมพันธ์)ในเขตพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ***เพื่อส่งมาปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ***ประสานงานการเดินทางของผู้สมัครงานเพื่อมารายงานตัวที่บริษัทฯในกรุงเทพฯ** รับสมัครตัวแทนสรรหาทุกจังหวัด** บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ามีความมั่นคงในการทำงานร่วมกัน ทำมากได้มากรายได้ไม่มีขีดจำกัด .ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ยินดีพิจารณาทุกจังหวัด.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป.กระตือรือร้น ขยัน ชอบทำงานอิสระ.มีความพยายามในการสรรหาคนทำงานตามช่องทางต่างๆ ได้ดี.ถ้ามีประสบการณ์ด้านสรรหาคนจะมีประโยชน์มากขึ้น.สามารถทำหน้าที่นี้เป็นงานหลักได้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) เลขที่ตั้ง อาคาร เอส เอส พี ชั้น ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ***การเดินทาง ถ้าเข้าทาง ถ.เพชรบุรี ถ.สุขุมวิท. ถ.เพชรบุรี รถเมล์ที่ผ่าน ,,,,, ลงตึกชาญอิสระ . ท่าเรือคลอง...


ราชบุรี 16 สิงหาคม 2560


ตัวแทนสรรหาพนักงานภาคกลาง (Freelance)-

...บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) ตัวแทนสรรหาพนักงานภาคกลาง (Freelance) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - -สรรหาผู้สมัครงาน(ลูกค้าสัมพันธ์)ในเขตพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ***เพื่อส่งมาปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ***-ประสานงานการเดินทางของผู้สมัครงานเพื่อมารายงานตัวที่บริษัทฯในกรุงเทพฯ** รับสมัครตัวแทนสรรหาทุกจังหวัด** บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ามีความมั่นคงในการทำงานร่วมกัน ทำมากได้มากรายได้ไม่มีขีดจำกัด .ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ต่างจังหวัด **ยินดีพิจารณาทุกจังหวัด.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป.กระตือรือร้น ขยัน ชอบทำงานอิสระ.มีความพยายามในการสรรหาคนทำงานตามช่องทางต่างๆ ได้ดี.ถ้ามีประสบการณ์ด้านสรรหาคนจะมีประโยชน์มากขึ้น.สามารถทำหน้าที่นี้เป็นงานหลักได้ ภาคกลาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) เลขที่ตั้ง อาคาร เอส เอส พี ชั้น ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ***การเดินทาง ถ้าเข้าทาง ถ.เพชรบุรี ถ.สุขุมวิท. ถ.เพชรบุรี รถเมล์ที่ผ่าน ,,,,, ลงตึกชาญอิสระ . ท่าเรือคลอง...


ราชบุรี 16 สิงหาคม 2560


ตัวแทนสรรหาพนักงานภาคใต้ (Freelance)-

... บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) ตัวแทนสรรหาพนักงานภาคใต้ (Freelance) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - -สรรหาผู้สมัครงาน(ลูกค้าสัมพันธ์)ในเขตพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ***เพื่อส่งมาปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ***-ประสานงานการเดินทางของผู้สมัครงานเพื่อมารายงานตัวที่บริษัทฯในกรุงเทพฯ** รับสมัครตัวแทนสรรหาทุกจังหวัด** บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ามีความมั่นคงในการทำงานร่วมกัน ทำมากได้มากรายได้ไม่มีขีดจำกัด .ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ยินดีพิจารณาทุกจังหวัด.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป.กระตือรือร้น ขยัน ชอบทำงานอิสระ.มีความพยายามในการสรรหาคนทำงานตามช่องทางต่างๆ ได้ดี.ถ้ามีประสบการณ์ด้านสรรหาคนจะมีประโยชน์มากขึ้น.สามารถทำหน้าที่นี้เป็นงานหลักได้ ภาคใต้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) เลขที่ตั้ง อาคาร เอส เอส พี ชั้น ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ***การเดินทาง ถ้าเข้าทาง ถ.เพชรบุรี ถ.สุขุมวิท. ถ.เพชรบุรี รถเมล์ที่ผ่าน ,,,,, ลงตึกชาญอิสระ . ท่าเรือคลอง...


ราชบุรี 16 สิงหาคม 2560


ตัวแทนสรรหาพนักงานภาคตะวันออก (Freelance)-

... บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) ตัวแทนสรรหาพนักงานภาคตะวันออก (Freelance) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - -สรรหาผู้สมัครงาน(ลูกค้าสัมพันธ์)ในเขตพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ***เพื่อส่งมาปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ***-ประสานงานการเดินทางของผู้สมัครงานเพื่อมารายงานตัวที่บริษัทฯในกรุงเทพฯ** รับสมัครตัวแทนสรรหาทุกจังหวัด** บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ามีความมั่นคงในการทำงานร่วมกัน ทำมากได้มากรายได้ไม่มีขีดจำกัด .ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ต่างจังหวัด **ยินดีพิจารณาทุกจังหวัด.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป.มีความพยายามในการสรรหาคนทำงานตามช่องทางต่างๆ ได้ดี.ถ้ามีประสบการณ์ด้านสรรหาคนจะมีประโยชน์มากขึ้น.สามารถทำหน้าที่นี้เป็นงานหลักได้ ภาคตะวันออก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) เลขที่ตั้ง อาคาร เอส เอส พี ชั้น ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ***การเดินทาง ถ้าเข้าทาง ถ.เพชรบุรี ถ.สุขุมวิท. ถ.เพชรบุรี รถเมล์ที่ผ่าน ,,,,, ลงตึกชาญอิสระ . ท่าเรือคลอง...


ราชบุรี 16 สิงหาคม 2560


Mobile Application Programmer Senior Mobile Application Programmer1

... สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, . พัฒนา Application บนมือถือ Support ทั้ง iOS Android ตาม Platform ที่บริษัทฯ กำหนด . พัฒนา Web Application, Mobile Application โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น NodeJS, ReactJS, AngularJS เป็นต้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท .เพศชาย - หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วท.บ.),วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.) สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application ,Mobile Application ทั้ง IOS Android - ปีขึ้นไป.มีความรู้ React Native, Node.js, Xcode, Android SDK, Visual Studio Code, SQL Server ภาษาอื่นๆที่ถนัดในการใช้งานขั้นสูง.มีประสบการณ์ Windows Mac Operating Systems.มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ในระดับดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม recruit_silkspanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) เลขที่ตั้ง อาคาร เอส เอส พี ชั้น ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ***การเดินทาง ถ้าเข้าทาง ถ.เพชรบุรี ถ.สุขุมวิท. ถ.เพชรบุรี รถเมล์ที่ผ่าน ,,,,, ลงตึกชาญอิสระ . ท่าเรือคลอง...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานคีย์ข้อมูลเข้าระบบ(สัญญาจ้างชั่วคราว 3 เดือน)1

...พนักงานคีย์ข้อมูลเข้าระบบ(สัญญาจ้างชั่วคราว เดือน) หางาน - บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) - พนักงานคีย์ข้อมูลเข้าระบบ(สัญญาจ้างชั่วคราว เดือน) บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) พนักงานคีย์ข้อมูลเข้าระบบ(สัญญาจ้างชั่วคราว เดือน) สิงหาคม ระดับเงินเดือน . ช่วยฝ่ายบัญชีคีย์ข้อมูลเข้าระบบ. ทำงาน จันทร์-ศุกร์ ที่ตึก SSP เอกมัย ใกล้ ถ.เพชรบุรี. สถานะเป็นพนักงานชั่วคราว สัญญาจ้าง เดือน .ชาย/หญิง.ปวช.ขึ้นไป.พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์คล่อง มีความถูกต้องแม่นยำ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd) เลขที่ตั้ง อาคาร เอส เอส พี ชั้น ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ***การเดินทาง ถ้าเข้าทาง ถ.เพชรบุรี ถ.สุขุมวิท. ถ.เพชรบุรี รถเมล์ที่ผ่าน ,,,,, ลงตึกชาญอิสระ . ท่าเรือคลองแสนแสบขึ้นท่าทองหล่อ ท่าตึกชาญอิสระ . ถ.สุขุมวิท รถเมล์ที่ผ่าน ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


ด่วน วุฒิป.ตรี ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ BTSอโศก หยุดส-อา เงินเดือน15000ค่าคอมฯ30000up โทร.089-204-0575 พี่

...ittyoiw คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร - ฐานเงินเดือน , บาท/เดือน (มีให้ทุกเดือน ไม่เกี่ยวกับยอดขาย)- ฐานเงินเดือน , บาท/เดือน (((หากผ่านทดลองงาน - วัน จะได้รับค่าตอบแทนผลงานอีก , บาท รวมเป็น , บาท/เดือน)))- ถ้ามี คะแนน TOEIC มากกว่า คะแนน จะได้ เงินค่าทักษะภาษาอังกฤษ , บาท - ค่าคอมมิชชั่น (ตามความสามารถ) รวมรายได้เฉลี่ย/ด., - , ++- ทำงาน วัน/สัปดาห์- ((บรรจุเป็นพนักงานประจำตั้งแต่วันแรกที่อบรม))- list ชื่อจากฐานบัตร- ประกันสังคม/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก)- ตรวจสุขภาพประจำปี- สิทธิการลาพักร้อนวันหยุดผักผ่อนประจำปี ลาป่วย ลากิจ- อบรมพนักงานงานสังสรรค์ประจำปี- มีโอกาสก้าหน้าในสายอาชีพ- สิทธิ์การออกกำลังกาย กับ True Fitness ฟรี - อื่นๆอีกมากมายสมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที โอกาสได้งานสูง **ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน****สนใจ คุณอิ๋ว -- ไลน์ไอดี kittyoiw สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kittyoiw kittyoiwโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสถานที สัมภาษณ์งาน อาคารอิตัลไทย ชั้นที่ ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ การเดินทาง. สายรถประจำทางที่ผ่าน ,,,,,,,, ลงป้ายอิตาเลี่ยนไทย. รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ ออกช่องทางที่ ต่อวินมาที่อาคาร. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี ออกช่องทางที่ ต่อวินมาที่อาคาร. เรือคลอง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


Customer Service Executive

... ระดับเงินเดือน N/A ดูแลระบบ Call Center / Customer Service ทั้งระบบ .เพศ ชาย/หญิง.อายุไม่ต่ำกว่า ปี.วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านบริหารงาน Call Center / Customer Service.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี กรุงเทพมหานคร มีปรับเงินเดือน/ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม, เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันต่อปี, ค่าล่วงเวลา, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ค่า, ท่องเที่ยวต่างประเทศฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, - (สมัครงาน - แผนกสรรหาว่าจ้าง)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ / อาคาร ไทยรงค์ทาวเวอร์ อาคารB ชั้น ถนนพัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร การเดินทาง #รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท เชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ที่สถานีพญาไท#MRT สถานีเพชรบุรี เชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ที่สถานีมักกะสัน#รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (อยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีรามคำแหง - สถานีหัวหมาก) ลงสถานีใดก็ได้แล้วต่อรถโดยสารรถประจำทาง ปอ. , ปอ., ปอ. , ,, รถตู้โดยสารถนนศรีนครินทร์ ปากน้ำ-ม.รามฯรถสองแถวสีแดง หลัง ม.รามฯ(อู่-พัฒนาการ)#เรือโดยสารคลอง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( Recruitment Officer )-

...สัมภาษณ์ ประสานงานส่งต่อผู้สมัครไปยังส่วนงานต่างๆตามแต่ละ- บริหาร จัดระบบข้อมูล เพื่อให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลผุ้สมัคร .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป เทียบเท่า.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ทันที .สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ กรุงเทพมหานคร มีปรับเงินเดือน/ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม, เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันต่อปี, ค่าล่วงเวลา, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ค่า, ท่องเที่ยวต่างประเทศฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, - (สมัครงาน - แผนกสรรหาว่าจ้าง)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ / อาคาร ไทยรงค์ทาวเวอร์ อาคารB ชั้น ถนนพัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร การเดินทาง #รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท เชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ที่สถานีพญาไท#MRT สถานีเพชรบุรี เชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ที่สถานีมักกะสัน#รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (อยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีรามคำแหง - สถานีหัวหมาก) ลงสถานีใดก็ได้แล้วต่อรถโดยสารรถประจำทาง ปอ. , ปอ., ปอ. , ,, รถตู้โดยสารถนนศรีนครินทร์ ปากน้ำ-ม.รามฯรถสองแถวสีแดง หลัง ม.รามฯ(อู่-พัฒนาการ)#เรือโดยสารคลอง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 20 หน้า หน้าถัดไป >>