Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

คนสวน(Gardener)-

...คนสวน(Gardener)- หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด คนสวน(Gardener) Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด คนสวน(Gardener) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ์N/A -ดูแลดอกไม้ต้นไม้ภายในโรงแรมได้-ดูแลรดน้ำต้นไม้,ปลูกต้นไม้-ตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงามได้-ดูแลพื้นที่โดยรอบ ฯลฯ .เพศชาย.อายุ-ปี.จบการศึกษาระดับมัธยมต้น.มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลดอกไม้ต้นไม้.สามารถทำงานกลางแจ้งได้ มีจิตใจรักต้นไม้.มีความอดทน มีความกระตือรือร้นในงาน.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

...าส์ จำกัด ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,-, กำหนดเป้าหมายแผนงานของฝ่ายบัญชีการเงิน อาทิ การจัดทำบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานภาษีการนำส่งภาษีอากร รวมทั้งการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีพนักงานการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้ จัดทำรายงานบัญชีการเงินเพื่อการบริหาร ( Management Reports ) จัดทำงบประมาณ ( Budgets ) สามารถรายงานวิเคราะห์ชี้แจงผลต่างที่เกิดขึ้น .ชายหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี.มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี + ภาษีอากร ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม WINSpeed จตุจักร กรุงเทพมหานคร -โบนัส-เบี้ยขยัน-ทุนการศึกษา-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-งานตรวจสุขภาพประจำปี-เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต-เงินช่วยเหลือกรณีสมรส-ของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [, ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ /- ซอยพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานแคชเชียร์ห้องอาหาร (Restaurant Cashier)-

...พนักงานแคชเชียร์ห้องอาหาร (Restaurant Cashier)- หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด พนักงานแคชเชียร์ห้องอาหาร (Restaurant Cashier) Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด พนักงานแคชเชียร์ห้องอาหาร (Restaurant Cashier) มกราคม ระดับเงินเดือน N/A -ดูแลเก็บเงินลูกค้าเข้าระบบัญชี-ทำบิลค่าอาหารเครื่องดื่ม-ออกใบเสร็จ-ปิดยอดรายการบัญชีของแต่ละวัน-งานแคลเชียร์ทั่วไป .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาจบปวส,ปริญญาตรี.ถ้าจบด้านการบัญชีจะได้รับการพิจารณาพิเศษ.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.สามารถเข้างานเป็นกะได้.มีความรอบคอบ.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ยูนิฟอร์ม-สิทธิประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-เบี้ยขยัน-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2561


พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Officer)

...พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Officer) หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Officer) Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Officer) มกราคม ระดับเงินเดือน ์N/A ดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงแรม, ความปลอดภัย ทรัพย์สินของแขก ของพนักงาน รวมถึงดูกล้อง CCTV การจราจรที่จอดรถ .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.สามารถเข้างานเป็นกะได้.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ยูนิฟอร์ม-สิทธิประกันสังคม-เบี้ยขยัน-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2561


ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย (Chief Security)

...ดภัย (Chief Security) หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย (Chief Security) Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย (Chief Security) มกราคม ระดับเงินเดือน N/A ดูแลฝ่ายความมั่นคงของหน่วยงานวางมาตรการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรสืบสวน, สอบสวน ผู้กระทำการทุจริตภายในองค์กรตรวจสอบเจ้าหน้าที่ พนักงานภายในองค์กรประสานงานส่วนราชการ คดีความที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ควบคุมดูแลระบบกล้อง CCTV .เพศชาย.อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี .มีประสบการณ์ทางสายงานโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง.มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผุ้นำ.สามารถบริหารงานในแผนกได้ กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ยูนิฟอร์ม-สิทธิประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-OC-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2561


หัวหน้าฝ่ายผลิต-

...หัวหน้าฝ่ายผลิต- หางาน - บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด หัวหน้าฝ่ายผลิต Share บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด หัวหน้าฝ่ายผลิต มกราคม ระดับเงินเดือน , บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ - ดูแลควบคุมงานพิมพ์ทุกชนิด จากเครื่องพิมพ์ Inkjet /ออฟเซ็ท- ประกอบติดตั้งงานประเภทป้ายinkjet เช่น ป้ายไวนิล เป็นต้น .เพศชาย.มีความกระตือรือร้น.มีประสบการณ์ด้านงาน Inkjet จะพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เบี้ยเลี้ยง.เบี้ยขยัน.ค่าล่วงเวลา (OT.) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม megaproductionscompanyโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -, - ...


กรุงเทพมหานคร 24 มกราคม 2561


พนักงานจัดดอกไม้

...รวยการ์เด้น จำกัด พนักงานจัดดอกไม้ Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด พนักงานจัดดอกไม้ มกราคม ระดับเงินเดือน ์N/A วางแผนเตรียมการจัดดอกไม้ออกแบบจัดดอกไม้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ตกแต่ง สถานที่ ซุ้ม ห้องประชุม งานในโรงแรม .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.).ควรมีทักษะในการออกแบบ จัดดอกไม้ การดูแลรักษา. มีความสามารถในการจัดดอกไม้ได้หลากหลายสไตล์.เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ในการพัฒนารูปแบบการจัดดอกไม้.รักงานศิลปะ ใจเย็น มีความประณีต.มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการเลือกสรร วัสดุ อุปกรณ์ ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ที่จะนํามาประดับตกแต่งได้อย่างเหมาะสม.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ยูนิฟอร์ม-สิทธิประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-เบี้ยขยัน-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2561


เลขานุการช่าง

...เลขานุการช่าง หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด เลขานุการช่าง Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด เลขานุการช่าง มกราคม ระดับเงินเดือน ,.- ขึ้นไป งานเอกสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องดูแลภาพรวมของงานแผนกช่าง .เพศชาย-หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้.สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี.มีใจชอบในงานด้านเอกสาร กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-สิทธิประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2561


Asst. on duty

...Asst. on duty หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Asst. on duty Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Asst. on duty มกราคม ระดับเงินเดือน N/A ให้บริการรับจองห้องพัก ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้า ตรวจสอบ ตรวจเช็ครายละเอียดต่างๆการทำงานของ Reception ต่อรอบกับช่วงเช้า-ฃ่วงบ่าย .ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใจรักในงานบริการ.มี Service Mind.มีความรับผิดชอบ.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ กรุงเทพมหานคร -ชุดยูนิฟอร์ม-อาหาร มื้อ-ประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม-เงินฌาปนกิจ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-เบี้ยขยัน-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2561


Asst. Sales Manager

...Asst. Sales Manager หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Asst. Sales Manager Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Asst. Sales Manager มกราคม ระดับเงินเดือน N/A เจ้าหน้าที่การขายสินค้าของโรงแรม ห้องพัก ห้องจัดประชุม ออกไปทำการตลาดพบลูกค้า .เพศชาย-หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ด้านการเป็นเซลล์สายงานโรงแรม.สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.สามารถทำงานเป็นทีมได้.มียานพาหนะ (รถยนต์) กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-สิทธิประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม / กองทุนฌาปนกิจ-ค่า Incentive-ค่าน้ำมัน-ค่า-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561