Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

ทีปรึกษาด้านสินไหมรถยนต์

...ทีปรึกษาด้านสินไหมรถยนต์ ทีปรึกษาด้านสินไหมรถยนต์งานประจำด้านสินไหมรถยนต์กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต).เพศชาย.มีประสบการณ์ด้านสินไหมรถยนต์ปี.มีมนุษย์สัมพัธ์ดีรักงานบริการ.สามารถให้คำปรึกษาแก้ลุกค้าในกรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีคุณสมบัติเพิ่มเติม-เพศชาย.ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.ประกันชีวิต.เงินกู้ยืม.ชุดฟอร์ม.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailhrbangkokshk-group.com,pum_hrbkkshk-group.comนางสาวรชนิกรสีหะปัญญาอาคารเอส.เอช.เค.กรุ๊ปเลขที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


Assistant Fireamp;lar

...Assistant Fireamp;lar AssistantFire&larงานประจำสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีกรุงเทพมหานคร(ทุกเขต).เพศชาย/หญิงไม่จำกัดอายุ.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันอัคคีภัยทุกชนิดปีขึ้นไป.หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยพิจารณาพิเศษคุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปริญญาตรีขึ้นไป.ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.ประกันชีวิต.เงินกู้ยืม.ชุดฟอร์ม.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailhrbangkokshk-group.com,pum_hrbkkshk-group.comนางสาวรชนิกรสีหะปัญญาอาคารเอส.เอช.เค.กรุ๊ปเลขที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


tele Sales

...tele Sales teleSalesงานประจำขายประกันทางกรุงเทพมหานคร(ทุกเขต).เพศชาย/หญิงไม่จำกัดอายุ.วุฒิการศึกษาม.ขึ้นไป.มีทักษะการเจรจาต่ดรองลูกค้า.หากมีประสบการณีตามสายงานพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาต่ำกว่าม.ขึ้นไป-อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร,บาทขึ้นไป.ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.ประกันชีวิต.เงินกู้ยืม.ชุดฟอร์ม.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailhrbangkokshk-group.com,pum_hrbkkshk-group.comนางสาวรชนิกรสีหะปัญญาอาคารเอส.เอช.เค.กรุ๊ปเลขที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


ผูจัดการสาขาการตลาด-สินเชื่อ

...ผูจัดการสาขาการตลาด-สินเชื่อ ผูจัดการสาขาการตลาด-สินเชื่องานประจำ.วิเคราะห็สินเชื่อ.บริหารจัดการหนี้.งานบริหารมั่วไปเชียงใหม่,.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโทร.สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.วิเคราะห์ลูกหนี้NPL .ขับรถยนต์ได้ .ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.ประกันชีวิต.เงินกู้ยืม.ชุดฟอร์ม.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีรับสมัครผ่านทางนางสาวรชนิกรสีหะปัญญาอาคารเอส.เอช.เค.กรุ๊ปเลขที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร...


เชียงใหม่ 29 กุมภาพันธ์ 2555


Supervisor

...Supervisor Supervisorงานประจำกรุงเทพมหานคร(ทุกเขต).เพศชาย/หญิงไม่จำกัดอายุ.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป.มีทักษะในการเจรจาต่อรองลูกค้า.หากมีประสบการณ์ตามสายงานพิจารณาพิเศษคุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปวส.ขึ้นไป.ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.ประกันชีวิต.เงินกู้ยืม.ชุดฟอร์ม.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailhrbangkokshk-group.com,pum_hrbkkshk-group.comนางสาวรชนิกรสีหะปัญญาอาคารเอส.เอช.เค.กรุ๊ปเลขที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


ช่างยนต์

...ช่างยนต์ ช่างยนต์งานประจำกรุงเทพมหานคร(ลาดพร้าว,ห้วยขวาง,วังทองหลาง).มีความรู้สามารถเรีองรถยนต์คุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปวช.ขึ้นไป-ประสบการณ์ถึงปี-อายุถึงปี-เพศชาย-อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร(ลาดพร้าว,ห้วยขวาง,วังทองหลาง).ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.ประกันชีวิต.เงินกู้ยืม.ชุดฟอร์ม.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailhrbangkokshk-group.com,นางสาวรชนิกรสีหะปัญญาอาคารเอส.เอช.เค.กรุ๊ปเลขที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


พนักงานรับรถ

...พนักงานรับรถ พนักงานรับรถงานประจำกรุงเทพมหานคร(บางเขน,สายไหม).จบด้านเครืองยนต์.มีประสบการณ์ด้านรับรถ-ปีคุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปวช.ขึ้นไป-อายุปีขึ้นไป-อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร(บางกะปิ,บึงกุ่ม,สะพานสูง).ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.ประกันชีวิต.เงินกู้ยืม.ชุดฟอร์ม.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีรับสมัครผ่านทางนางสาวรชนิกรสีหะปัญญาอาคารเอส.เอช.เค.กรุ๊ปเลขที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี พนักงานบัญชีงานประจำสุพรรณบุรี,ระดับการศึกษาปวส.ขึ้นไปอายุปีขึ้นไป-เพศชาย/หญิง-อาศัยอยู่สุโขทัย.ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.ประกันชีวิต.เงินกู้ยืม.ชุดฟอร์ม.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailhrbangkokshk-group.com,pum_hrbkkshk-group.comนางสาวรชนิกรสีหะปัญญาอาคารเอส.เอช.เค.กรุ๊ปเลขที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร...


สุพรรณบุรี 29 กุมภาพันธ์ 2555


คอมพิวเตอร์

...คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์งานประจำกรุงเทพมหานคร(พระโขนง,บางนา).จบปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกียวข้อง.มีความรู้ในการซ่อมประกอบวิเคราะห์อาการเสียของคอมพิวเตอร์ได้.สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการWindowsทุกร่น.หากมีความรู้ความสามารถด้านภายในจะได้รับพิจารณาพิเศษ.สามรถขับรถยนต์ได้มีใบขับขีคุณสมบัติเพิ่มเติม-ระดับการศึุกษาปริญญาตรีขึ้นไป-อายุถึงปี-เพศหญิง-อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร(พญาไท,ราชเทวีสามเสนใน,ดินแดง).ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.ประกันชีวิต.เงินกู้ยืม.ชุดฟอร์ม.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีรับสมัครผ่านทางนางสาวรชนิกรสีหะปัญญาอาคารเอส.เอช.เค.กรุ๊ปเลขที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555


พนักงานขาย (อสังหาริมทรัพย์)

...พนักงานขาย (อสังหาริมทรัพย์) พนักงานขาย(อสังหาริมทรัพย์)งานประจำกรุงเทพมหานคร(จตุจักร).เพศชาย/หญิงไม่จำกัดอายุ.วุฒิปวช.-ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์.ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.ประกันชีวิต.เงินกู้ยืม.ชุดฟอร์ม.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีรับสมัครผ่านทางรับสมัครผ่านทางE-mailhrbangkokshk-group.com,ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเองนางสาวรชนิกรสีหะปัญญาอาคารเอส.เอช.เค.กรุ๊ปเลขที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 29 กุมภาพันธ์ 2555