Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

ช่างประกอบ ช่างติดตั้ง และช่างซ่อมบริการ

...ช่างประกอบ ช่างติดตั้ง และช่างซ่อมบริการ ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน เงินเดือน ตามโครงสร้างสวัสดิการ โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน : .เพศชาย อายุ ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ปริญาตรี(สายเทคนิค อุตสาหกรรม วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง).ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบบริการ ขยัน อดทน.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี ที่ทำการบริษัท กรุงเทพมหานครวิธีการสมัครงาน ทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทางโทรสาร (ตลอด ชั่วโมง) ทาง EMail ส่งมาที่ jobwaternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา . . น. วันเสาร์ เวลา . &#; . น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) : คุณสุภาพร Phaholyothin Rd,Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร : Fax : waternet.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2555


ช่างประกอบ ช่างติดตั้ง และช่างซ่อมบริการ

...ช่างประกอบ ช่างติดตั้ง และช่างซ่อมบริการ ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน เงินเดือน ตามโครงสร้างสวัสดิการ โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน : .เพศชาย อายุ ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ปริญาตรี(สายเทคนิค อุตสาหกรรม วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง).ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบบริการ ขยัน อดทน.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี ที่ทำการบริษัท กรุงเทพมหานครวิธีการสมัครงาน ทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทางโทรสาร (ตลอด ชั่วโมง) ทาง EMail ส่งมาที่ jobwaternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา . . น. วันเสาร์ เวลา . &#; . น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) : คุณสุภาพร Phaholyothin Rd,Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร : Fax : waternet.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2555


technical service

...technical service ดูแลทางด้าน technical service ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญระบบ Reverse Osmosis หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน : .เพศชาย อายุ ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คโทรนิค สาขาที่เกี่ยวข้อง.ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบบริการ ขยัน อดทนหมายเหตุ : . รู้จักเส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี . สามารถขับรถยนต์ได้สำหรับช่างติดตั้ง ช่างซ่อมบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ ที่ทำการบริษัท กรุงเทพมหานครวิธีการสมัครงาน ทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทางโทรสาร (ตลอด ชั่วโมง) ทาง EMail ส่งมาที่ jobwaternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา . . น. วันเสาร์ เวลา . &#; . น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) : คุณสุภาพร Phaholyothin Rd,Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร : Fax : waternet.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2555


technical service

...technical service ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำ เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน : .เพศชาย อายุ ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ปริญาตรี(สายเทคนิค อุตสาหกรรม วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง).ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบบริการ ขยัน อดทน.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี ที่ทำการบริษัท กรุงเทพมหานครวิธีการสมัครงาน ทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทางโทรสาร (ตลอด ชั่วโมง) ทาง EMail ส่งมาที่ jobwaternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา . . น. วันเสาร์ เวลา . &#; . น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) : คุณสุภาพร Phaholyothin Rd,Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร : Fax : waternet.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2555


technical service

...technical service ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำ เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน : .เพศชาย อายุ ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ปริญาตรี(สายเทคนิค อุตสาหกรรม วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง).ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบบริการ ขยัน อดทน ที่ทำการบริษัท กรุงเทพมหานครวิธีการสมัครงาน ทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทางโทรสาร (ตลอด ชั่วโมง) ทาง EMail ส่งมาที่ jobwaternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา . . น. วันเสาร์ เวลา . &#; . น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) : คุณสุภาพร Phaholyothin Rd,Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร : Fax : waternet.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2555


technical service

...technical service ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำ เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน : .เพศชาย อายุ ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ปริญาตรี(สายเทคนิค อุตสาหกรรม วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง).ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบบริการ ขยัน อดทน.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี ที่ทำการบริษัท กรุงเทพมหานครวิธีการสมัครงาน ทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทางโทรสาร (ตลอด ชั่วโมง) ทาง EMail ส่งมาที่ jobwaternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา . . น. วันเสาร์ เวลา . &#; . น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) : คุณสุภาพร Phaholyothin Rd,Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร : Fax : waternet.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2555


technical service

...technical service ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำ เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน : .เพศชาย อายุ ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ปริญาตรี(สายเทคนิค อุตสาหกรรม วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง).ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบบริการ ขยัน อดทน ที่ทำการบริษัท กรุงเทพมหานครวิธีการสมัครงาน ทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทางโทรสาร (ตลอด ชั่วโมง) ทาง EMail ส่งมาที่ jobwaternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา . . น. วันเสาร์ เวลา . &#; . น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) : คุณสุภาพร Phaholyothin Rd,Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร : Fax : waternet.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2555


ช่างประกอบ ช่างติดตั้ง และช่างซ่อมบริการ

...ช่างประกอบ ช่างติดตั้ง และช่างซ่อมบริการ ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำ เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน : .เพศชาย อายุ ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ปริญาตรี(สายเทคนิค อุตสาหกรรม วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง).ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีมนุษยสัมพันธืดี มีใจรักงานบบริการ ขยัน อดทน.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี ที่ทำการบริษัท กรุงเทพมหานครทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทางโทรสาร (ตลอด ชั่วโมง) ทาง EMail ส่งมาที่ jobwaternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา . . น. วันเสาร์ เวลา . &#; . น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) : คุณสุภาพร Phaholyothin Rd,Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร : Fax : waternet.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2555


ช่างประกอบ ช่างติดตั้ง และช่างซ่อมบริการ

...ช่างประกอบ ช่างติดตั้ง และช่างซ่อมบริการ ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน เงินเดือน ตามโครงสร้างสวัสดิการ โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน : .เพศชาย อายุ ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ปริญาตรี(สายเทคนิค อุตสาหกรรม วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง).ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบบริการ ขยัน อดทน.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี ที่ทำการบริษัท กรุงเทพมหานครวิธีการสมัครงาน ทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทางโทรสาร (ตลอด ชั่วโมง) ทาง EMail ส่งมาที่ jobwaternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา . . น. วันเสาร์ เวลา . &#; . น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) : คุณสุภาพร Phaholyothin Rd,Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร : Fax : waternet.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2555


ช่างประกอบ ช่างติดตั้ง และช่างซ่อมบริการ

...ช่างประกอบ ช่างติดตั้ง และช่างซ่อมบริการ ให้บริการดูแล แก้ไข เครื่องกรองน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยบริษัทฯ มีการอบรม ให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการทำงาน ก่อนปฏิบัติงาน เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน : .เพศชาย อายุ ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส ปริญาตรี(สายเทคนิค อุตสาหกรรม วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง).ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีมนุษยสัมพันธืดี มีใจรักงานบบริการ ขยัน อดทน.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี ที่ทำการบริษัท กรุงเทพมหานครทางจดหมายบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทางโทรสาร (ตลอด ชั่วโมง) ทาง EMail ส่งมาที่ jobwaternet.co.th ด้วยตนเองวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา . . น. วันเสาร์ เวลา . &#; . น. (ในบางตำแหน่งสามารถรับสัมภาษณ์ได้ ณ สมัครงานด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) : คุณสุภาพร Phaholyothin Rd,Senanikom, Jatujak, Bangkok. กรุงเทพมหานคร : Fax : waternet.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2555