Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ 6 ล้อ หกล้อ

...พนักงานขับรถ ล้อ หกล้อ หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - พนักงานขับรถ ล้อ หกล้อ บริษัท ยกแปด จำกัด พนักงานขับรถ ล้อ หกล้อ มิถุนายน ระดับเงินเดือน บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับเที่ยวความขยัน ขับรถขนปูน หากมีคนท้ายรถมาช่วยขนปูน จะดีมากรายได้ต่อเดือน ( ถ้าขยัน ขับได้ถึง เที่ยวขึ้นไป จะมีรายได้อยู่ที่ บาทขึ้นไป เช่นกัน ) .เพศชาย / เพศหญิง.ไม่เคยมีประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ .ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า .พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ซึ่งหากยังไม่มีสามารถขอสมัครสอบได้ที่กรมการขนส่งทางบก .มีประสบการณ์ในการขับรถ ล้อ.ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ แลประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


เจ้าหน้าที่การตลาด

...เจ้าหน้าที่การตลาด หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ยกแปด จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด มิถุนายน ระดับเงินเดือน หาลูกค้า, ประสานงาน, ทำหน้าที่ส่วนงานธุรการตลาด .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.จบปริญญาตรี.มีความอดทน มีใจรักในงาน.สามารถประสานงานกับลูกค้าได้.มีความสามารถในการ ประสานงาน เป็นอย่างดี.มีวาทะศิลป์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


พนักงานแผนกเตรียมวัตถุดิบ ( บดหิน )

...พนักงานแผนกเตรียมวัตถุดิบ ( บดหิน ) หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - พนักงานแผนกเตรียมวัตถุดิบ ( บดหิน ) บริษัท ยกแปด จำกัด พนักงานแผนกเตรียมวัตถุดิบ ( บดหิน ) มิถุนายน ระดับเงินเดือน บาทขึ้นไป /ตามประสบการณ์ จัดเตรียมวัตถุดิบ .เพศชาย.ม. / ปวช. / ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องยนต์ ขึ้นไป สระบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


สระบุรี 19 มิถุนายน 2558


พนักงานบริการเทคนิค

...พนักงานบริการเทคนิค หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - พนักงานบริการเทคนิค บริษัท ยกแปด จำกัด พนักงานบริการเทคนิค มิถุนายน ระดับเงินเดือน ขึ้นไป /ตามประสบการณ์ .เพศชาย .ม. ปวส. สาขางานที่เกี่ยวข้อง งานช่าง.มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน สระบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


สระบุรี 19 มิถุนายน 2558


หัวหน้าซ่อมบำรุง

...หัวหน้าซ่อมบำรุง หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - หัวหน้าซ่อมบำรุง บริษัท ยกแปด จำกัด หัวหน้าซ่อมบำรุง มิถุนายน ระดับเงินเดือน - บาท /ตามประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในงานซ่อมบำรุง .เพศชาย.ม. / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องยนต์ ขึ้นไป.มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ำการทำงานในอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า ปี สระบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


สระบุรี 19 มิถุนายน 2558


ช่างซ่อมบำรุง

...ช่างซ่อมบำรุง หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ยกแปด จำกัด ช่างซ่อมบำรุง มิถุนายน ระดับเงินเดือน บาท /ตามประสบการณ์ มีความรู้ความาสามารถในงานช่าง .เพศชาย.ม. / ปวช. / ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องยนต์ ขึ้นไป.มีประสบการณ์ำการทำงานในอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ สระบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


สระบุรี 19 มิถุนายน 2558


หัวหน้า Lab

...หัวหน้า Lab หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - หัวหน้า Lab บริษัท ยกแปด จำกัด หัวหน้า Lab มิถุนายน ระดับเงินเดือน บาท /ตามประสบการณ์ .เพศชาย หญิง.ปริญญาตรี ด้านเคมี ส่วนที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ ห้อง Lab ควบคุมคุณภาพ.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สระบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


สระบุรี 19 มิถุนายน 2558


พนักงานขับรถ

...พนักงานขับรถ หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - พนักงานขับรถ บริษัท ยกแปด จำกัด พนักงานขับรถ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - บาทขึ้นไป .เพศชาย.มีใบขับขี่.พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี .ไม่เคยมีประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


วิศวกรเครื่องกล

...วิศวกรเครื่องกล หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - วิศวกรเครื่องกล บริษัท ยกแปด จำกัด วิศวกรเครื่องกล มิถุนายน ระดับเงินเดือน ---- .รับผิดชอบในการปรับปรุงปัจจัยในกสนดำเนินงานด้านการผลิตให้ได้คุณภาพ.ปรับปรังพัฒนากระบวนการ การผลิต ระบบเครื่องกล ของโรงงาน.ควบคุมดูแล รับผิดชอบในโครงการขยายงาน โครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากฝ่ายบริหาร.ออกแบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล.ติดตั้งเครื่องจักร ระบบงาน ระบบเครื่องกล ตามที่ได้รับมอบหมาย .มีความรู้ ความสามารถในระบบการทำงานของเครื่องกล การแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง สระบุรี สามารถปติบัติงานในโรงงาน ยกแปด สระบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


สระบุรี 19 มิถุนายน 2558


วิศวกรเคมี

...วิศวกรเคมี หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - วิศวกรเคมี บริษัท ยกแปด จำกัด วิศวกรเคมี มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สถานที่ทำงานโรงงาน ยกแปด สระบุรี .รับผิดชอบในการปรับปรุงปัจจัยในการดำเนินงานด้านการผลิตให้ได้คุณภาพ ตามนโยบายของบริษัท.ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ การผลิต ในโรงงาน.ควบคุมดูแล รับผิดชอบในโครงการขยายงานโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากฝ่ายผลิต.ปวส-ปริญญาตรี.มีประสมบการณ์อย่างน้อย ปี.อายุ - ปี สระบุรี สามารถปติบัติงานในโรงงานปูน ยกแปด สระบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


สระบุรี 19 มิถุนายน 2558