Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

พนักงานคุมสต็อกสโตร์ ไซค์งาน(สวนมะลิ ป้อมปรามศัตรูพ่าย)

...พนักงานคุมสต็อกสโตร์ ไซค์งาน(สวนมะลิ ป้อมปรามศัตรูพ่าย) หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - พนักงานคุมสต็อกสโตร์ ไซค์งาน(สวนมะลิ ป้อมปรามศัตรูพ่าย) บริษัท ยกแปด จำกัด พนักงานคุมสต็อกสโตร์ ไซค์งาน(สวนมะลิ ป้อมปรามศัตรูพ่าย) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ดูแลการเบิกจ่ายของรวมถึงการทำใบขอซื้อการทำบิลเอกสารเบิกจ่ายหน้าไซค์งาน(ถ้าสามารถควบคุมการทำงานของการก่อสร้างได้ยิ่งดีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)ทำงานจันทร์ - เสาร์ ต้องการคนขยันเข้าใจงาน .เพศชาย - หญิง.อายุไม่เกิน ปี.มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.มีความขยันอดทน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เสื้อพนักงาน / ประกันสังคม / เบี้ยขยัน / สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเขับัว เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 01 มิถุนายน 2559


พนักงานขับรถ-

...พนักงานขับรถ- หางาน - บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด - พนักงานขับรถ บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด พนักงานขับรถ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-, -ขับรถรับ-ส่งสินค้าในกรุงเทพต่างจังหวัด-สามารถขับรถพาพนักงานติดตั้งประกอบงานในกรุงเทพต่างจังหวัดได้-สามารถนำเอกสารไปวางบิล-รับเช็คได้-ขับรถรับ-ส่งสินค้าในกรุงเทพต่างจังหวัด-สามารถขับรถพาพนักงานติดตั้งประกอบงานในกรุงเทพต่างจังหวัดได้-สามารถนำเอกสารไปวางบิล-รับเช็คได้ .เพศชาย อายุ - ปี.สามารถอ่านออก เขียนได้.มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน.ต้องมีใบอนุญาต ในการขับขี่ยานยนต์.หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการประกอบงานติดตั้งงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤษภาคม 2559


Administration Officer-

...Administration Officer- หางาน - บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด - Administration Officer บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด Administration Officer พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-, - ประสานงานภายในบริษัท- คีย์ข้อมูล- ทำเอกสาร วางบิล-รับเช็ค- รวบรวมข้อมูล สถิติ รายงานต่าง ๆ ประเมินผล รายงานผล (ฝ่ายขาย)- จัดทำเอกสาร งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .อายุระหว่าง - ปี.ระดับวุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี.หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤษภาคม 2559


พนักงานบัญชี -

...พนักงานบัญชี - หางาน - บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด - พนักงานบัญชี บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด พนักงานบัญชี มีนาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ - เปิดบิล ซื้อ ขาย บันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆของบริษัท- ทำอินวอยส์ ประสานพนง.ส่งเอกสารเพื่อวางบิล รับเช็ค- ประสานงานเรื่องบัญชีกับบริษัทลูกค้าซัพพลายเออร์- ประสานงานปิดงบรายเดือน รายปีเรื่องภาษี,ประกันสังคมต่าง ๆ ของพนักงานในบริษัท .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.การศึกษาปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี,การเงินสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี.หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี การเงินธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2559


พนักงานขับรถ-

...พนักงานขับรถ- หางาน - บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด - พนักงานขับรถ บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด พนักงานขับรถ มีนาคม ระดับเงินเดือน , -ขับรถรับ-ส่งสินค้าในกรุงเทพต่างจังหวัด-สามารถขับรถพาพนักงานติดตั้งประกอบงานในกรุงเทพต่างจังหวัดได้-สามารถนำเอกสารไปวางบิล-รับเช็คได้ .เพศชาย อายุ - ปี.สามารถอ่านออก เขียนได้.มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน.ต้องมีใบอนุญาต ในการขับขี่ยานยนต์.หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการประกอบงานติดตั้งงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเบี้ยเลี้ยงเบี้ยขยันอื่นๆ(หลังจากทำงานได้ เดือน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2559


Account Executive -

...Account Executive - หางาน - บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด - Account Executive บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด Account Executive มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ - ดูแลประสานงานกับลูกค้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมม์กับบริษัท- ประสานงานกับทีมออกแบบทีมผลิตในการผลิตงานให้ลูกค้า- หาลูกค้าใหม่ตามกับรูปแบบงานของบริษัท- วางแผนการขายร่วมกับทีมขายหัวหน้าทีมขายเพื่อให้ได้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป.บุคลิคดี กระตือรือร้น กล้าพูดนำเสนอ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง.หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีรถยนต์ส่วนตัวที่สามารถนำมาใช้ในการปฎิบัติงานได้.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประสานงานกับทีมงานได้เป็นอย่างดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าน้ำมันค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมก้า โปรดักชั่นส์ จำกัด / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2559


Tale sale ฝ่ายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Non Mortor) ด่วน

...Tale sale ฝ่ายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Non Mortor) ด่วน หางาน - บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด - Tale sale ฝ่ายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Non Mortor) ด่วน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด Tale sale ฝ่ายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Non Mortor) ด่วน มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน , บาท + ค่าคอมมิชชั่น , - , บาท ลูกค้าทางเพื่อนำเสนอความคุ้มครองภัยส่วนบุคคล สุขภาพ ให้กับลูกค้า โดยฐานลูกค้าของบริษัท (มีฐานข้อมูลลูกค้าให้)***อบรมก่อนเริ่มงานโดยหลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน**ไม่มีค่าใช้จ่าย + มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดอายุงาน ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ บาทปฎิบัติงานที่ ตึกช้าง (แยกเมเจอร์รัชโยธิน) ชั้น -*ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ + มีที่พักรองรับ + เบิกค่าแรงล่วงหน้า***มีโอกาสเลิกงานก่อนเวลา หยุดงาน+รับ I-Phoneเมื่อทำยอดได้ตามแคมเปญ+เที่ยวต่างประเทศ*** สัมภาษณ์ทราบผลทันที จ-ส .-. น.(รถเมล์ ผ่านหน้าบริษัทฯ+รถซูบารุ ชม. ( ตลาดบางเขน-เสนานิคม)สนใจ สอบถามข้อมูล ส่ง SMS มาได้ที่คุณสุพัฒน์ --ต้องการสมัครมาที่ Email supat.pomtqm.co.th*****สมัครทราบผลทันที พร้อมเริ่มงาน****** . ชาย - หญิงอายุ - ปี .. วุฒิ ม. - ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา.เงินเดือนประจำ , + ค่าคอมมิชชั่น , -, บาท/เดือน. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการอบรมให้ ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


พนักงานจัดซื้อสโตร์ประจำไซค์งาน

...พนักงานจัดซื้อสโตร์ประจำไซค์งาน หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - พนักงานจัดซื้อ+สโตร์ประจำไซค์งาน บริษัท ยกแปด จำกัด พนักงานจัดซื้อ+สโตร์ประจำไซค์งาน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, พนักงานคลังสินค้าจัดซื้อประจำไซค์งานก่อสร้างของศุภาลัย วัดพระเงิน .พนักงานผุ้ชายอายุตั้งแต่ - ปี.มีประสบการณ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีรถใบขับขี่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี.พักอาศัยอยู่จังหวัดนนทบุรีบริเวณใกล้เคียงได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นนทบุรี . มีประกันสังคม . มีเสื้อพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


นนทบุรี 19 มิถุนายน 2558


พนักงานบริการเทคนิค

...พนักงานบริการเทคนิค หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - พนักงานบริการเทคนิค บริษัท ยกแปด จำกัด พนักงานบริการเทคนิค มิถุนายน ระดับเงินเดือน - เป็นงานก่อฉาบปูนสาธิตให้ลูกค้าทราบเข้าดูแลหน้างานที่เกิดปัญหาการฉาบก่อ .เป็นงานก่อฉาบปูนสำเร็จรูปได้.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีความอดทนเอาใจใส่งาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพือนร่วมงานลูกค้า.สามารถขับรถกระบะได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม เสื้อพนักงาน เบี้ยขยัน โบนัสตามผลประกอบการบริษัท ฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558


บุคคล

...บุคคล หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - บุคคล บริษัท ยกแปด จำกัด บุคคล มิถุนายน ระดับเงินเดือน .ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์.อายุ - ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 19 มิถุนายน 2558