Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกธุรการคลังสินค้า1

...ดทำรายงานประเภทต่างๆ ประจำวัน .จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ประจำเดือน (สรุป).นับสินค้าคงเหลือประจำเดือน ประสานงานกับแผนกบัญชี.เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่บริษัทจำหน่าย อย่างถ่องแท้.ปฏิบัติตาม KPI ของแผนก.วางแผนควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา. วางแผนควบคุมความถูกต้องของบัญชีสินค้าคงคลัง .เพศ (Sex) ชาย/หญิง.อายุ (Age) ปีขึ้นไป.ประสบการณ์ (Experience) - ปี.การศึกษา (Education) ปริญญาตรีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สวัสดิการบริษัทเงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ทุนการศึกษาสำหรับบุตร ต่อปี ตามฐานเงินเดือนเครื่องแบบพนักงาน ชุด/ปีโบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนติดตั้งแก๊สรถยนต์ราคาพนักงาน ประหยัดซ่อมบำรุงรถยนต์ในราคาพนักงานเบี้ยขยันให้เดือนละ , บาท พร้อมดอกเบี้ยสะสมทั้งปีประกันอุบัติเหตุกลุ่มประกันสุขภาพสัมมนาท่องเที่ยวประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่ สวัสดิการวันเกิด ชา กาแฟ น้ำดื่มงานเลี้ยงตามโอกาส สำคัญ เช่น เลี้ยงอำลาพนักงานที่มีผลงานดีฉลองพนักงานเลื่อน ฯลฯบ้านพักพนักงานกระเช้าเยี่ยมไข้ กรณี เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2560


Driver Messenger-

...Driver Messenger- หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด - Driver & Messenger บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Driver & Messenger สิงหาคม ระดับเงินเดือน N/A - ขับรถรับ-ส่งตามที่ได้รับมอบหมาย- ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหาร- ส่งเอกสาร/จดหมาย .เพศชาย.อายุระหว่าง - ปี.จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี .สามารถขับรถยนต์ได้.มีประสบการณ์การขับรถในเส้นกรุงเทพฯปริมณฑล.มีสุขภาพแข็งแรง ซื่อสัตย์ ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-โอที-เบี้ยขยัน-ค่าน้ำมันรถ + ค่าอาหาร-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


พนักงานห้องผ้า-

...พนักงานห้องผ้า- หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด - พนักงานห้องผ้า บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด พนักงานห้องผ้า สิงหาคม ระดับเงินเดือน , -ซัก-อบ-รีด เสื้อผ้าของพนักงาน,ลูกค้า-เก็บ,ส่งผ้าตามห้องพักของลุกค้า-เข้างานเวลา . - . น. .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. .ขยัน อดทน.ไม่มีโรคประจำตัว แข็งแรง กรุงเทพมหานคร -ยูนิฟอร์ม-อาหาร มื้อ-ประกันสังคม-เบี้ยขยัน-กองทุนสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


พนักงานยกกระเป๋า

... บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด พนักงานยกกระเป๋า สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,.- ดูแลเรื่องสัมภาระให้ลูกค้านำไปส่งตามห้องพักของลูกค้าเอากระเป๋าลงเมื่อลูกค้าเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมไม่ใช่เฉพาะกระเป๋าอย่างเดียวหมายรวมถึงทั้งหมดที่เป็นสัมภาระของลูกค้าครับตลอดจนการรับฝากกระเป๋าสัมภาระด้วย ให้การต้อนรับลูกค้าเพราะเป็นแผนกที่อยู่ที่ด่านหน้าสุดของโรงแรม คำแนะนำต่างๆ ต้องรู้เกือบทั้งหมดทั้งภายในองค์กรนอกองค์กร สถานที่ต่างๆ ความรู้ทั่วๆไปที่ลุกกค้าอยากได้คำตอบ ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นจดหมายที่มาถึงลูกค้า หนังสือพิมพ์ของลูกค้า ช่วยเหลือแผนกต้อนรับรีเซฟชั่นเมื่อมีการร้องขอเช่นการย้ายห้อง เปลี่ยนกุญแจ อื่นๆที่สำคัญ .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.สามารถทำงานเป็นกะได้.ขยัน ซื่อสัตย์ .มีใจรักในงานบริการ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้งาน กรุงเทพมหานคร -ยูนิฟอร์ม-อาหาร มื้อ-ประกันสังคม-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


ช่างศิลป์ (Art Officer)

...ช่างศิลป์ (Art Officer) หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด - ช่างศิลป์ (Art Officer) บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ช่างศิลป์ (Art Officer) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,.- ขึ้นไป ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม สื่อความได้เป็นอย่างดี .เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป .วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขา ออกแบบศิลป์ Computer Graphic สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง .มีความชำนาญในการใช้ Photoshop, Illustrator.มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ .มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ สร้างแนวความคิดแปลกใหม่ได้ดี มีความ กระตือรือร้น กรุงเทพมหานคร -ยูนิฟอร์ม-อาหาร มื้อ-ประกันสังคม-งานเลี้ยงประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่บัญชีขาย1

... ตามโครงสร้างบริษัท .ออกบิลขายสินค้า , ใบส่งของชั่วคราว, ใบกำกับภาษี.รับ Order ลูกค้า (กรณีเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายไม่มา).สรุปยอดขายเงินสดประจำวัน .สรุปยอดขายเชื่อประจำวัน .นำส่งเงินสดจากยอดขายหน้าร้าน .ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ (Sex) หญิง.อายุ (Age) - ปี.การศึกษา (Education) ปวส. ขึ้นไป.ประสบการณ์ (Experience) - ปี กรุงเทพมหานคร . เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ . เงินช่วยเหลือสมรส . เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ . ทุนการศึกษาสำหรับบุตร . สวัสดิการเยี่ยมไข้. เครื่องแบบพนักงาน. โบนัสประจำปี. ชุดลดอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์. ติดตั้งแก๊สรถยนต์ในราคาพนักงาน. เบี้ยขยันเดือนละ ,. - บาท (หลังจากผ่านทดลองงาน เดือน). ประกันอุบัติเหตุ (หลังจากผ่านทดลองงาน เดือน). ประกันชีวิตพร้อมประกันสุขภาพ (เมื่อทำงานครบ ปี). กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน. งานเลี้ยงปีใหม่. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี. การอบรมสัมมนา. วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน. สวัสดิการวันเกิด. บ้านพักพนักงาน. ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


หัวหน้างานควบคุมดุแลงานด้านเกษตร

...หัวหน้างานควบคุมดุแลงานด้านเกษตร หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - หัวหน้างานควบคุมดุแลงานด้านเกษตร บริษัท ยกแปด จำกัด หัวหน้างานควบคุมดุแลงานด้านเกษตร สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา งานดูแลไร่ของบริษัท ฯ ควบคุมคนงานทั้งหมด .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ได้รับพิจารณาพิเศษ (ด้านการเกษตร).อายุไม่จำกัด.มีความอดทน/ขยัน/ซื้อสัตย์/ละเอียดรอบคอบ.รักในงานด้านเกษตรกรรม สระบุรี ประกันสังคม / รายได้เพิ่มเติ่มจากการกำไรผลิตผล / เสื้อ อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเขับัว เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


สระบุรี 17 สิงหาคม 2560


ช่างเทคนิค 1

...กรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา. ดูแลรักษาพื้นที่การปฏิบัติงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา. จัดทำสรุปปัญหาบันทึกการทำงานลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานทุกวัน. พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Skill Map. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศ (Sex) ชาย.การศึกษา (Education) ปวช. ขึ้นไป .อายุ (Age) ปีขึ้นไป.ประสบการณ์ (Experience) - ปี จตุจักร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการบริษัทเงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ทุนการศึกษาสำหรับบุตร ต่อปี ตามฐานเงินเดือนเครื่องแบบพนักงาน ชุด/ปีโบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนติดตั้งแก๊สรถยนต์ราคาพนักงาน ประหยัดซ่อมบำรุงรถยนต์ในราคาพนักงานเบี้ยขยันให้เดือนละ , บาท พร้อมดอกเบี้ยสะสมทั้งปีประกันอุบัติเหตุกลุ่มประกันสุขภาพสัมมนาท่องเที่ยวประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่ สวัสดิการวันเกิด ชา กาแฟ น้ำดื่มงานเลี้ยงตามโอกาส สำคัญ เช่น เลี้ยงอำลาพนักงานที่มีผลงานดีฉลองพนักงานเลื่อน ฯลฯบ้านพักพนักงานกระเช้าเยี่ยมไข้ กรณี เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก-

...เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก- หางาน - บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด - เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ -ออกแบบจัดทำฉลาก/บรรจุภัณฑ์สินค้าเคมีเกษตร-ออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการขายสินค้าเคมีเกษตร เช่น โบรชัวร์ แคตตาลอก ป้วยแบนเนอร์ ป้ายไวนิล เสื้อ ร่ม สินค้าสำหรับแจก-ออกแบบจัดทำรูปพร้อมกราฟฟิกเพื่อลงโปรโมทสินค้าใน Facebook line .ถนัดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำกราฟฟิกต่างๆ.มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบชิ้นงานได้.สามารถทำชิ้นงานด้วยตัวเองตั้งแต่รับข้อมูลงาน จนเสร็จ.สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง.ถนัดในการใช้ Facebook line.ขยัน อดทน มีวินัย จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประจำที่สำหนังานใหญ่ กทม.ประกันสังคมอาหารกลางวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม alyssamayโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยพหลโยธิน แยก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานส่งเสริมการขาย (Demo)

...พนักงานส่งเสริมการขาย (Demo) หางาน - บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด - พนักงานส่งเสริมการขาย (Demo) บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด พนักงานส่งเสริมการขาย (Demo) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเคมีเกษตร / ทำแปลงทดลอง ทั่วประเทศ .ปริญญาตรี สาขาเกษตร เคมีเกษตร พืชไร่ พืชสวน.สามารถเดินทางต่างจังหวัด ทั่วประเทศได้.หากมีใบขับขี่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มนุษยสัมพันธ์ดี .พูดเก่ง.ขยัน อดทน มีวินัย ทุกจังหวัด หากผ่านระยะทดลองงาน จะมีคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม alyssamayโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยพหลโยธิน แยก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


ทุกจังหวัด 16 สิงหาคม 2560