Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี-

... , เช็ค- นำเงินสดฝากธนาคาร ทำรายงานการนำฝากเงิน- จัดทำเอกสารการติดตามหนี้ ติดตามงาน การติดตามหนี้จากแผนกขาย- จัดทำใบวางบิล- จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน- จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า- เช็คยอดเงินฝากธนาคาร- ตรวจสอบเอกสาร จ่ายเงินสดย่อย - เก็บรักษาวงเงินสดย่อย - บันทึกบัญชี รายการจ่ายเงินสดย่อย- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง.อายุ - ปี.การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน.มีประสบการด้านบัญชี / การเงิน ปี ขึ้นไป จตุจักร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม. ประกันสังคม. ชุดฟอร์มบริษัท - ชุดต่อปี. ตรวจสุขภาพประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ). ปรับค่าจ้างประจำปี. ของขวัญสำหรับ บุตรคนแรก. เงินช่วยเหลือกรณี งานอวมงคล งานบวช งานแต่งงาน. ชุดฟอร์มบริษัท - ชุดต่อปี*. ชุดขับขี่จักรยานยนต์ (หมวกกันน๊อก+เสื้อกันลม)*. เครื่องดื่ม ชา กาแฟ คอฟฟี่เมท น้ำตาล น้ำเปล่า. ประกันสุขภาพ**. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี***หมายถึง พนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไป**หมายถึง พนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไปหมายเหตุ เวลาทำงาน จ.- ส. - น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด 1

...oad Show เป็นต้น.จัดเก็บ เบิก จ่าย ตรวจนับ Stock ของส่งเสริมการขาย สื่อ อุปกรณ์การออกบูธจัดกิจกรรม โดยส่งรายงานการตรวจนับทุกเดือน.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในบริษัท ซัพพลายเออร์ ลูกค้า.จัดเก็บเอกสารไฟล์งานอย่างเป็นระเบียบ.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ (Sex) หญิง/ชาย.อายุ (Age) - ปี.การศึกษา (Education) ปริญญาตรีขึ้นไป.ประสบการณ์ (Experience) - ปี.ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope of Responsibility) ดูแลงานการตลาดด้านการจัดทำสื่อการตลาด กรุงเทพมหานคร สวัสดิการบริษัทเงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ทุนการศึกษาสำหรับบุตร ต่อปี ตามฐานเงินเดือนเครื่องแบบพนักงาน ชุด/ปีโบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนติดตั้งแก๊สรถยนต์ราคาพนักงาน ประหยัดซ่อมบำรุงรถยนต์ในราคาพนักงานเบี้ยขยันให้เดือนละ , บาท พร้อมดอกเบี้ยสะสมทั้งปีประกันอุบัติเหตุกลุ่มประกันสุขภาพสัมมนาท่องเที่ยวประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่ สวัสดิการวันเกิด ชา กาแฟ น้ำดื่มงานเลี้ยงตามโอกาส สำคัญ เช่น เลี้ยงอำลาพนักงานที่มีผลงานดีฉลองพนักงานเลื่อน ฯลฯบ้านพักพนักงานกระเช้าเยี่ยมไข้ กรณี เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย 1

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .รับออเดอร์ลูกค้า . ทำงานเอกสาร. ทำเอกสารใบเสนอราคา. ประสานงานกับลูกค้าหน่วยงานอื่นๆ .เพศ หญิง.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี.ประสบการณ์ - ปีขึ้นไป.คุณสมบัติอื่นๆ.. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้.. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี.. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงาน ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม. ประกันสังคม. ชุดฟอร์มบริษัท - ชุดต่อปี. ตรวจสุขภาพประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ). ปรับค่าจ้างประจำปี. ของขวัญสำหรับ บุตรคนแรก. เงินช่วยเหลือกรณี งานอวมงคล งานบวช งานแต่งงาน. ชุดฟอร์มบริษัท - ชุดต่อปี*. ชุดขับขี่จักรยานยนต์ (หมวกกันน๊อก+เสื้อกันลม)*. เครื่องดื่ม ชา กาแฟ คอฟฟี่เมท น้ำตาล น้ำเปล่า. ประกันสุขภาพ**. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี***หมายถึง พนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไป**หมายถึง พนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไปหมายเหตุ เวลาทำงาน จ.- ส. - น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกขาย1

...ก้ไข สนับสนุน การร้องขอการตอบลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงระบบขายให้ดียิ่งๆขึ้น.ประสานงานกับพนักงานภาย ในฝ่าย เพื่อการจัดทำ/ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานข้อเสนอทางด้านการเสนอราคา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในภายนอก .งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ (Sex) ชาย-หญิง.อายุ (Age) - ปี.การศึกษา (Education) วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป.ประสบการณ์ (Experience) - ปี จตุจักร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการบริษัทเงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ทุนการศึกษาสำหรับบุตร ต่อปี ตามฐานเงินเดือนเครื่องแบบพนักงาน ชุด/ปีโบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนติดตั้งแก๊สรถยนต์ราคาพนักงาน ประหยัดซ่อมบำรุงรถยนต์ในราคาพนักงานเบี้ยขยันให้เดือนละ , บาท พร้อมดอกเบี้ยสะสมทั้งปีประกันอุบัติเหตุกลุ่มประกันสุขภาพสัมมนาท่องเที่ยวประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่ สวัสดิการวันเกิด ชา กาแฟ น้ำดื่มงานเลี้ยงตามโอกาส สำคัญ เช่น เลี้ยงอำลาพนักงานที่มีผลงานดีฉลองพนักงานเลื่อน ฯลฯบ้านพักพนักงานกระเช้าเยี่ยมไข้ กรณี เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 กันยายน 2560


IT Officer

...IT Officer หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด - IT Officer บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด IT Officer กันยายน ระดับเงินเดือน N/A ดูแลภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอเนต .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.มีความรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมต่างๆ.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์.มีความรู้ในด้านอินเทอเนต.มีความรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ยุนิฟอร์ม-ประกันสังคม-เบี้นขยัน-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 กันยายน 2560


ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์1

...ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส. เจริญกิจ ซัพพลาย - ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส. เจริญกิจ ซัพพลาย ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ กันยายน ระดับเงินเดือน X,xxx . ติดตั้ง,ซ่อม,Service คอมพิวเตอร์ , Notebook , Printer. ติดตั้งระบบ Lan wireless,กล้องวงจรปิด. ติดตั้งระะฉายภาพ LCD Projector. งานติดตั้ง Software , แก้ไขโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์. งานช่างทั่วไป . เพศชาย/หญิง อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.มีความสามารถซ่อมติดตั้ง,Service ระบบงานคอมพิวเตอร์ . พัฒนาตนเองได้ อดทนสูง ทำงานนอกสถานที่ได้. สามารถขับรถยนต์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีรถเป็นของตนเอง. มีความสามารถทางด้านวงจรเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-] - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส. เจริญกิจ ซัพพลาย / ถนนเสนานิคม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


ปทุมธานี 05 กันยายน 2560


Asst. Kousekeeping (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)

...Asst. Kousekeeping (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน) หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด - Asst. Kousekeeping (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน) บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Asst. Kousekeeping (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ์N/A ดูแล บริหารทีมพนักงานทำความสะอาดให้สามารถทำความสะอาด ดูแลสุขอนามัยของห้องพักได้เป็นอย่างดี โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท .เพศชาย-หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.ประสบการณ์ในสายงานแผนกแม่บ้านไม่ต่ำกว่า ปี.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้.สามารถจัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.สามารถทำงานเป็นทีมได้ กรุงเทพมหานคร -ยูนิฟอร์ม-อาหาร มื้อ-สิทธิประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-เบี้ยขยัน-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ1

...ใบสั่งซื้อพร้อมส่งให้ Supplier.ติดตามการส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด. Supplier ในกรณีที่สเปคสินค้าไม่ตรงตามที่ตกลงซื้อ. Supplier ในกรณีที่มีการเปลี่ยน-คืนสินค้า. Supplier ใกรณีที่มีการมีการขอแก้ไขเอกสารใบกำกับภาษี.จัดเตรียมใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า เพื่อส่งให้หน่วยงานบัญชี.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ (Sex) ชาย-หญิง.อายุ (Age) - ปี.การศึกษา (Education) ปริญญาตรีขึ้นไป.ประสบการณ์ (Experience) - ปี กรุงเทพมหานคร สวัสดิการบริษัทเงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ทุนการศึกษาสำหรับบุตร ต่อปี ตามฐานเงินเดือนเครื่องแบบพนักงาน ชุด/ปีโบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนติดตั้งแก๊สรถยนต์ราคาพนักงาน ประหยัดซ่อมบำรุงรถยนต์ในราคาพนักงานเบี้ยขยันให้เดือนละ , บาท พร้อมดอกเบี้ยสะสมทั้งปีประกันอุบัติเหตุกลุ่มประกันสุขภาพสัมมนาท่องเที่ยวประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่ สวัสดิการวันเกิด ชา กาแฟ น้ำดื่มงานเลี้ยงตามโอกาส สำคัญ เช่น เลี้ยงอำลาพนักงานที่มีผลงานดีฉลองพนักงานเลื่อน ฯลฯบ้านพักพนักงานกระเช้าเยี่ยมไข้ กรณี เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2560


Senior Chief Steward-

...Senior Chief Steward- หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด - Senior Chief Steward บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Senior Chief Steward สิงหาคม ระดับเงินเดือน , Up -งานประจำ-มีความรู้เกี่ยวกับภาชนะต่างๆที่ใช้อาหารรวมถึงเครื่องดื่ม-รู้วิธีการทำความสะอาดภาชนะรวมถึงการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ครัว-มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีต่างๆเบื้องต้นเพื่อทำความสะอาดบริเวณอุปกรณ์-สามารถควบคุมดูแลสต๊อค การเบิกจ่ายอุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องมือต่างๆ-สามารถดูแล ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ .เพศชาย ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า - ปี.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.มีความรับผิดชอบ.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -ยูนิฟอร์ม-อาหาร มื้อ-ประกันสังคม-กิจกรรมงานรื่นเริงประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 สิงหาคม 2560


พนักงานขับรถ สำนักงานด่วน

...พนักงานขับรถ สำนักงานด่วน หางาน - บริษัท เค.เอส.เค.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด - พนักงานขับรถ สำนักงานด่วน บริษัท เค.เอส.เค.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด พนักงานขับรถ สำนักงานด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประจำออฟฟิต รามอินทรา ซอย / ใกล้ตลาดถนอมมิตรงานส่วนกลาง งานขับรถให้เจ้านายนั้นจะมีการสลับเปลี่ยนกันบางครั้ง ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้มีพนักงานขับรถประจำ คน โดยจะรับเพิ่ม คนรวมเป็น คนค่ะ เพื่อแบ่งงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะงานส่วนกลาง คืองานในส่วนของฝ่ายบุคคล - พาฝ่ายบุคคลไปสรรพากรพื้นที่ - พาฝ่ายบุคคลไปแรงงานพื้นที่ - พาฝา่ยบุคคลไปประกันสังคมพื้นที่งานในส่วนของแผนกบัญชีการเงิน - นำเช็คเข้าธนาคาร โซนลาดพร้าว, รามอินทรา - นำส่งเอกสารสำนักงานตรวจบัญชี โซนบางกะปิ, ลาดพร้าวงานในส่วนของแผนกจัดซื้อ- รับสินค้าที่สั่งซื้อไปกรณีที่ทางร้านค้าไม่จัดส่งโซน รามอินทรา, มีนบุรี, เสนานิคม เป็นต้นกรณีที่มีงานรับ-ส่งผู้บริหารคือรับส่งผู้บริหาร ในเส้นทาง เช่นจัดส่งสนามบินสุวรรณภูมิรับ-ส่ง พาไป ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว หากมีงานจะแจ้งล่วงหน้ารับ-ส่งเจ้านายไปงานภายในเขตกรุงเทพมหานคร .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา รู้จักเส้นทางกรุงเทพมหานครได้ดี.สามารถขับรถได้หลายประเภท ทั้งเกียรออโต้ เกียรกระปุก บางเขน,สายไหม กรุงเทพมห...


กรุงเทพมหานคร 21 สิงหาคม 2560