Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

พนักงานจัดส่งสินค้า ด่วน

...า ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ขับรถส่งสินค้า กรุงเทพปริมณฑล .เพศ ชาย.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีใบขับขี่ ประเภทรถยนต์ .คุณสมบัติอื่นๆ.. มีความรับผิดชอบสูง.. รู้เส้นทางเป็นอย่างดี.. เคยทำงานด้านการจัดส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการบริษัท.เงินช่ายเหลือสมรส.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์.เครื่องแบบพนักงาน.เงินโบนัสประจำปี.ชุดลดอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์.ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ในราคาพนักงาน.เบี้ยขยัน.ประกันอุบัติเหตุ.ประกันสุขภาพพร้อมประกันชีวิต.กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ทุนการศึกษาสำหรับบุตร.สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี.การส่งเสริมการฝึกอบรมสัมมนา.วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน.สวัสดิการวันเกิด.บ้านพักพนักงาน.ตรวจสุขภาพประจำปี.งานเลี้ยงปีใหม่.Incentive ตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2560


พนักงานขับรถแทรกเตอร์

...พนักงานขับรถแทรกเตอร์ หางาน - บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด พนักงานขับรถแทรกเตอร์ Share บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด พนักงานขับรถแทรกเตอร์ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ประจำสวนเกษตร ผลิตผลไม้เพื่อการส่งออก ณ.อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก .มีความชำนาญ ขับรถแทรกเตอร์ฟอร์ด อย่างน้อย ปี.มีความซื่อสัตย์ กรุงเทพมหานคร มีบ้านพัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยพหลโยธิน แยก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ IT

...เจ้าหน้าที่ IT หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด เจ้าหน้าที่ IT Share บริษัท ยกแปด จำกัด เจ้าหน้าที่ IT ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ทำงานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตทำข้อมูลขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต .วุฒิปวช-ปริญาตรี.มีความสนใจด้านอินเตอร์เน็ตรักในงานนี้.อายุไม่เกิน ปี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม/เสื้อพนักงาน/เบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเขับัว เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 06 ตุลาคม 2560


นักเกษตร

...นักเกษตร หางาน - บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด นักเกษตร Share บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด นักเกษตร ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ประจำสวนเกษตร , ไร่ ผลิตผลไม้เพื่อการส่งออก ณ.อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก .ชาย.วุฒิ ปวช ปวส.เกษตร.มีความมุ่งมั่นทำงานในสวน.มีความอดทนกับทำงานกลางแจ้ง.มีจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี พิษณุโลก มีบ้านพัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยพหลโยธิน แยก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


พิษณุโลก 02 ตุลาคม 2560


ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

...ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ หางาน - บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ Share บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ทำแปลงทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพสินค้าเคมีเกษตรวิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร .วุฒิปริญญาตรีโท สาขาพืชไร่ พืชสวน.ประสพการณ์ทำงานวิจัยอย่างน้อย ปี.ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่.สามารถปฏิบัติงานทั่วประเทศ ทุกจังหวัด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยพหลโยธิน แยก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


ทุกจังหวัด 02 ตุลาคม 2560


พนักงานขายในประเทศ

... บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด พนักงานขายในประเทศ กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, เสนอขายสินค้าประเภทของใช้ภายในโรงแรมให้กับลูกค้าภายในประเทศทั้งลูกค้ารายเก่าลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนติดตามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าให้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด .ชายหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การขาย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทางด้านงานขายในประเทศ อย่างน้อย ปี.หากมีประสบการณ์งานโครงการสินค้าโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint.สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร -โบนัส-เบี้ยขยัน-คอมมิชชั่น-ทุนการศึกษา-ท่องเที่ยวต่างประเทศ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-งานตรวจสุขภาพประจำปี-เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต-เงินช่วยเหลือกรณีสมรส-ของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด /- ซ.พหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 กันยายน 2560


หัวหน้าแผนกขายในประเทศ

...ยในประเทศ หางาน - บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด หัวหน้าแผนกขายในประเทศ Share บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด หัวหน้าแผนกขายในประเทศ กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานขายในประเทศ พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายพนักงานประสานงานขายแต่ละคน เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด .ชายหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การขาย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการขายงานโครงการ งานโรงแรม อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint.สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร -โบนัส-เบี้ยขยัน-คอมมิชชั่น-ทุนการศึกษา-ท่องเที่ยวต่างประเทศ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-งานตรวจสุขภาพประจำปี-เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต-เงินช่วยเหลือกรณีสมรส-ของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด /- ซ.พหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 กันยายน 2560


หัวหน้าแผนกขายออนไลน์

... กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานขาย Online พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายพนักงานประสานงานขายแต่ละคน เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด .ชายหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การขาย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าผ่านทาง ระบบ Online Website อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีความรู้ประสบการณ์ในการทำ Website ในการพัฒนาระบบการขาย Online ทั้งหน้าร้านหลังร้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ด้าน Social Media การทำตลาด Online.มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือของ Google เช่น Google AdWords,Google Analytics.มีความรู้ทางด้าน SEM SEO.สามารถพูด อ่าน เขียนใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร -โบนัส-เบี้ยขยัน-คอมมิชชั่น-ทุนการศึกษา-ท่องเที่ยวต่างประเทศ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-งานตรวจสุขภาพประจำปี-เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต-เงินช่วยเหลือกรณีสมรส-ของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด /- ซ.พหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 กันยายน 2560


พนักงานขายต่างประเทศ

... บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด พนักงานขายต่างประเทศ กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, เสนอขายสินค้าประเภทของใช้ภายในโรงแรมให้กับลูกค้าต่างประเทศทั้งลูกค้ารายเก่าลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนติดตามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าให้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด .ชายหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การขาย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทางด้านงานขายต่างประเทศ อย่างน้อย ปี.หากมีประสบการณ์งานโครงการสินค้าโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerPoint.สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร -โบนัส-เบี้ยขยัน-คอมมิชชั่น-ทุนการศึกษา-ท่องเที่ยวต่างประเทศ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-งานตรวจสุขภาพประจำปี-เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต-เงินช่วยเหลือกรณีสมรส-ของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด /- ซ.พหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 กันยายน 2560


แม่บ้าน

... แม่บ้าน บริษัท ไซออนเทค จำกัด แม่บ้าน กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ทำความสะอาดสำนักงาน .เพศชาย/หญิง .อายุ - ปีบริบูรณ์ .รักความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม. ประกันสังคม. ชุดฟอร์มบริษัท - ชุดต่อปี. ตรวจสุขภาพประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ). ปรับค่าจ้างประจำปี. ของขวัญสำหรับ บุตรคนแรก. เงินช่วยเหลือกรณี งานอวมงคล งานบวช งานแต่งงาน. ชุดฟอร์มบริษัท - ชุดต่อปี*. ชุดขับขี่จักรยานยนต์ (หมวกกันน๊อก+เสื้อกันลม)*. เครื่องดื่ม ชา กาแฟ คอฟฟี่เมท น้ำตาล น้ำเปล่า. ประกันสุขภาพ**. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี***หมายถึง พนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไป**หมายถึง พนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไปหมายเหตุ เวลาทำงาน จ.- ส. - น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2560