Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-

...ินัย มีความเป็นผู้ตาม ผู้นำที่ดี หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .วุฒิปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ต้องเป็นผู้มีศิลปในการเจรจา เรียนรู้การใช้โอกาส ประโยชน์จาก "ศิลปในการขาย ".มีความสามารถในการประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี.ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ลูกค้า .ต้องเป็นผู้มีทัศนคติดี เป็นผู้รับฟังที่ดี มีลักษณะเป็นผู้ให้ความอบอุ่น รู้จักกาละเทศะ .รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การขาย .ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการขาย เนื่องจากการที่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข่าวสารด้วยทางด่วนข้อมูล ด้วยตัวเองได้ ดังนั้น พนักงานขายจำเป็นต้องเรียนรู้ พร้อมที่จะพัฒนาเทคนิคการขายให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา .มีความขยัน อดทน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเภทของงานงานประจำสวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัส (ตามผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nassarabusiness NassaraBusinessโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม -- / -- คุณเนตรทราย ศิริวัฒน์ - สอบถาม บริษัท ซี-คอน โกลบอล บิซซิเนส จำกัด /- ถนน...


กรุงเทพมหานคร 18 มีนาคม 2562


เจ้าหน้่าที่รักษาความปลอดภัย(Security Officer)1

... บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) เจ้าหน้่าที่รักษาความปลอดภัย(Security Officer) มีนาคม ระดับเงินเดือน N/A .ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารทั้งหมด.ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าพนักงานของนายจ้าง.ดูแลความเรียบร้อยในด้านการจราจรทั้งเข้าออก.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน รักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่ .เพศชาย ( เท่านั้น).มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบสูง.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.สามารถสือสาร,เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้.เข้างานเป็นกะได้.มีประสบการณ์สายโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ.พร้อมเริ่มงาน บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร .อาหาร มื้อ.ยูนิฟอร์ม.กองทุนฌาปนกิจ.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2562


เลขานุการแผนกอาหารและเครื่องดืม1

...น - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) เลขานุการแผนกอาหารเครื่องดืม หมวด เลขานุการ Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) เลขานุการแผนกอาหารเครื่องดืม กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน N/A .รับ ให้ข้อมูลรายละเอียดห้องประชุมสัมมนา .รับจองห้องจัดเลี้ยง.จัดทำรายงานต่างๆ ของแผนกอาหารเครื่องดื่ม.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน หมวดงาน เลขานุการ .เพศ หญิง.อายุ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.สามารถสือสาร,เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้.มีความขยันอดทน.พร้อมเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร .อาหาร มื้อ.กองทุนเงินสะสม,ฌาปนกิจ.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2562


Front Cashier (แคชเชียร์แผนกบริการส่วนหน้า)1

... หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) Front Cashier (แคชเชียร์แผนกบริการส่วนหน้า) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน N/A .เบิกเงินสำรองจ่าย พร้อมตรวจเช็คความถูกต้องตามที่ได้กำหนด.ทำบิลเพื่อเก็บเงินกับลูกค้า.ทำสรุปครบรอบการทำงานของตน แคชเชียรจะต้องทำปิดรายงาน.โอนเงินเงินสำรองจ่ายให้แคชเชียร์ในรอบต่อไป หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ หญิง.อายุ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.สามารถสือสาร,เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้.เข้างานเป็นกะได้ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร .อาหาร มื้อ.ยูนิฟอร์ม.โบนัสประจำปี.กองทุนเงินสะสม,กองทุนฌาปนกิจ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2562


ธุรการร้าน(เสนานิคม)-

...ธุรการร้าน(เสนานิคม)- หางาน - บริษัท พี เอ พี แก๊ส วัน จำกัด ธุรการร้าน(เสนานิคม) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท พี เอ พี แก๊ส วัน จำกัด ธุรการร้าน(เสนานิคม) มกราคม ระดับเงินเดือน -รับOrderจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งสินค้าให้กับพนักงานขนส่ง-ดูแลเงินที่รับชำระค่าแก๊สให้ถูกต้องครบถ้วน-ดูแลสต๊อกส่งแก๊สทั้งรับเข้าจ่ายออก-ดูแลความสะอาดร้าน-จัดทำเอกสาร,รายงาน,สต๊อกถัง,ค่าใช้จ่าย,ส่งบัญชี หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ป.ตรี.ใช้โปรแกรม Microsoft-office จตุจักร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการกลางสำหรับทุก.-โบนัสประจำปี.-ประกันสังคม.-ปรับเงินเดือนประจำปี.-ค่า(เฉพาะ).-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.-สวัสดิการ ออกค่าผ่อน-ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค.-เบิกค่าน้ำมัน,ค่าเดินทาง,ค่าห้องพัก,ค่า,ค่าอื่นๆ.-อบรมหลักสูตรสอบใบอนุญาตผู้ปฏิบัติสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว.-ชุดฟอร์มพนักงาน/ชุดอุปกรณ์เซฟตี้.-กิจกรรมศึกษาดูงาน.-กิจกรรมกีฬาสี,กิจกรรมสัมมนาสันทนาการ,งานปีใหม่ประจำปี.-เบี้ยเลี้ยงรายวัน(เฉพาะ).-เบี้ยขยัน(เฉพาะ).-ค่าเที่ยว(เฉพาะ).-ค่าบรรจุถังแก๊...


กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2562


ธุรการประจำสำนักงาน

...ด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ธุรการประจำสำนักงาน มกราคม ระดับเงินเดือน N/A ทำบันทึกการประชุม / ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายใน ภายนอกองค์กร / ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.บุคลิกดี ยิ้มแย้ม.วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้.ขยันอดทน ละเอียด รอบคอบ.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร การันตี Service Charge ,.- บาท/เดือนฟรีอาหาร มื้อมีวันหยุดพักร้อน โบนัสประจำปีเมื่อทำงานครบ ปีขึ้นไปมีประกันสังคม / กองทุนฌาปนกิจ กองทุนเงินสะสม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


Waitress Coffee Rich

...Waitress Coffee Rich หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) Waitress Coffee Rich หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) Waitress Coffee Rich มกราคม ระดับเงินเดือน N/A รับออเดอร์ แนะนำโปรโมชั่นของร้านกาแฟให้ลูกค้า หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ .เพศ หญิง.อายุ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.สามารถสือสาร,เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.ทำงานเป็นกะได้.มีความขยันอดทน.พร้อมเริ่มงานได้ทันที กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ชุดยูนิฟอร์ม-เงินเซอร์วิสชาร์จ-ประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-เงินโบนัสประจำปีสอบถามได้ที่ บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม/นัดสัมภาษณ์ - ต่อ , - สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


พนักงานต้อนรับห้องอาหาร ( Coffee Shop China Rose )-

...พนักงานต้อนรับห้องอาหาร ( Coffee Shop China Rose )- หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) พนักงานต้อนรับห้องอาหาร ( Coffee Shop / China Rose ) หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) พนักงานต้อนรับห้องอาหาร ( Coffee Shop / China Rose ) มกราคม ระดับเงินเดือน N/A -ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการในส่วนที่ตนรับผิดชอบ-ให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโปรโมชั่น ร้านอาหาร-ดูแลความเรียบร้อย ในส่วนที่รับผิดชอบ หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ .เพศชาย /หญิง.สัญชาติไทย.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.สามารถสือสาร,เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้.มีความขยันอดทน.เข้างานเป็นกะได้.มีประสบการณ์ในสายงานมาบ้าง พร้อมจะเรียนรู้งาน.พร้อมเริ่มงาน กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ชุดยูนิฟอร์ม-ประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปีสอบถามไดที่ บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตน...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


ธุรการประจำสำนักงาน

... บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ธุรการประจำสำนักงาน มกราคม ระดับเงินเดือน ทำบันทึกการประชุมประสานงานภายใน ภายนอกองค์กรรับพิมพ์เอกสารรับ-ส่ง emailงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.บุคลิกดี ยิ้มแย้ม.วุฒิ ปวช ขึ้นไป.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้.ขยันอดทน ละเอียด รอบคอบ.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.พร้อมเรียนรู้งาน จตุจักร กรุงเทพมหานคร *** การันตี service charge ,.- บาท/เดือน (ที่ได้รับปกติคือ , - , บาท/เดือน)*** มีอาหาร มื้อ*** ทำงานครบปี จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัส การปรับเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


ธุรการประจำสำนักงาน

...ธุรการประจำสำนักงาน หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ธุรการประจำสำนักงาน หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ธุรการประจำสำนักงาน มกราคม ระดับเงินเดือน ทำบันทึกการประชุมประสานงานภายใน ภายนอกองค์กรรับพิมพ์เอกสารรับ-ส่ง emailงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 33 หน้า หน้าถัดไป >>