Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีขาย1

... ตามโครงสร้างบริษัท .ออกบิลขายสินค้า , ใบส่งของชั่วคราว, ใบกำกับภาษี.รับ Order ลูกค้า (กรณีเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายไม่มา).สรุปยอดขายเงินสดประจำวัน .สรุปยอดขายเชื่อประจำวัน .นำส่งเงินสดจากยอดขายหน้าร้าน .ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ (Sex) หญิง.อายุ (Age) - ปี.การศึกษา (Education) ปวส. ขึ้นไป.ประสบการณ์ (Experience) - ปี กรุงเทพมหานคร . เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ . เงินช่วยเหลือสมรส . เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ . ทุนการศึกษาสำหรับบุตร . สวัสดิการเยี่ยมไข้. เครื่องแบบพนักงาน. โบนัสประจำปี. ชุดลดอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์. ติดตั้งแก๊สรถยนต์ในราคาพนักงาน. เบี้ยขยันเดือนละ ,. - บาท (หลังจากผ่านทดลองงาน เดือน). ประกันอุบัติเหตุ (หลังจากผ่านทดลองงาน เดือน). ประกันชีวิตพร้อมประกันสุขภาพ (เมื่อทำงานครบ ปี). กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน. งานเลี้ยงปีใหม่. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี. การอบรมสัมมนา. วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน. สวัสดิการวันเกิด. บ้านพักพนักงาน. ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


หัวหน้างานควบคุมดุแลงานด้านเกษตร

...หัวหน้างานควบคุมดุแลงานด้านเกษตร หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - หัวหน้างานควบคุมดุแลงานด้านเกษตร บริษัท ยกแปด จำกัด หัวหน้างานควบคุมดุแลงานด้านเกษตร สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา งานดูแลไร่ของบริษัท ฯ ควบคุมคนงานทั้งหมด .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ได้รับพิจารณาพิเศษ (ด้านการเกษตร).อายุไม่จำกัด.มีความอดทน/ขยัน/ซื้อสัตย์/ละเอียดรอบคอบ.รักในงานด้านเกษตรกรรม สระบุรี ประกันสังคม / รายได้เพิ่มเติ่มจากการกำไรผลิตผล / เสื้อ อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเขับัว เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


สระบุรี 17 สิงหาคม 2560


ช่างเทคนิค 1

...กรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา. ดูแลรักษาพื้นที่การปฏิบัติงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา. จัดทำสรุปปัญหาบันทึกการทำงานลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานทุกวัน. พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Skill Map. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศ (Sex) ชาย.การศึกษา (Education) ปวช. ขึ้นไป .อายุ (Age) ปีขึ้นไป.ประสบการณ์ (Experience) - ปี จตุจักร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการบริษัทเงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ทุนการศึกษาสำหรับบุตร ต่อปี ตามฐานเงินเดือนเครื่องแบบพนักงาน ชุด/ปีโบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนติดตั้งแก๊สรถยนต์ราคาพนักงาน ประหยัดซ่อมบำรุงรถยนต์ในราคาพนักงานเบี้ยขยันให้เดือนละ , บาท พร้อมดอกเบี้ยสะสมทั้งปีประกันอุบัติเหตุกลุ่มประกันสุขภาพสัมมนาท่องเที่ยวประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่ สวัสดิการวันเกิด ชา กาแฟ น้ำดื่มงานเลี้ยงตามโอกาส สำคัญ เช่น เลี้ยงอำลาพนักงานที่มีผลงานดีฉลองพนักงานเลื่อน ฯลฯบ้านพักพนักงานกระเช้าเยี่ยมไข้ กรณี เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก-

...เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก- หางาน - บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด - เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ -ออกแบบจัดทำฉลาก/บรรจุภัณฑ์สินค้าเคมีเกษตร-ออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการขายสินค้าเคมีเกษตร เช่น โบรชัวร์ แคตตาลอก ป้วยแบนเนอร์ ป้ายไวนิล เสื้อ ร่ม สินค้าสำหรับแจก-ออกแบบจัดทำรูปพร้อมกราฟฟิกเพื่อลงโปรโมทสินค้าใน Facebook line .ถนัดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำกราฟฟิกต่างๆ.มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบชิ้นงานได้.สามารถทำชิ้นงานด้วยตัวเองตั้งแต่รับข้อมูลงาน จนเสร็จ.สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง.ถนัดในการใช้ Facebook line.ขยัน อดทน มีวินัย จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประจำที่สำหนังานใหญ่ กทม.ประกันสังคมอาหารกลางวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม alyssamayโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยพหลโยธิน แยก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานส่งเสริมการขาย (Demo)

...พนักงานส่งเสริมการขาย (Demo) หางาน - บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด - พนักงานส่งเสริมการขาย (Demo) บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด พนักงานส่งเสริมการขาย (Demo) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเคมีเกษตร / ทำแปลงทดลอง ทั่วประเทศ .ปริญญาตรี สาขาเกษตร เคมีเกษตร พืชไร่ พืชสวน.สามารถเดินทางต่างจังหวัด ทั่วประเทศได้.หากมีใบขับขี่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มนุษยสัมพันธ์ดี .พูดเก่ง.ขยัน อดทน มีวินัย ทุกจังหวัด หากผ่านระยะทดลองงาน จะมีคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม alyssamayโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยพหลโยธิน แยก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


ทุกจังหวัด 16 สิงหาคม 2560


พนักงานขาย

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด - พนักงานขาย บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด พนักงานขาย สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ขายสินค้าเคมีเกษตร ตามเขตที่ได้รับมอบหมายจัดงานส่งเสริมการขาย .ปริญญาตรี เกษตร เคมีเกษตร พืชไร่ พืชสวน.สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่รถยนต์.มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเคมีเกษตร.พูดเก่ง.มนุษยสัมพันธ์ดี.ขยัน อดทน มีวินัย ทุกจังหวัด หากพ้นระยะทดลองงาน มีคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ประกันอุบัติเหตุใช้รถน้ำมันของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม alyssamayโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยพหลโยธิน แยก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


ทุกจังหวัด 16 สิงหาคม 2560


Cost Controller (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)

...Cost Controller (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน) หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด - Cost Controller (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน) บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Cost Controller (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ์N/A ควบคุมต้นทุนตรวจสอบต้นทุนทำบัญชีต้นทนอาหารเครื่องดื่มฯลฯ .เพศชาย-หญิง.อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการคิดต้นทุนของโรงแรม.มีความขยัน วื่อสัตย์ อดทน.สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ประกันสังคม-เบี้ยขยัน-กองทุนเงินสะสม-โบนัสประจำปี-งานเลี้ยงสังสรรค์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด เลขที่ ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ , , โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 07 กรกฎาคม 2560


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล-

... - งานสรรหาบุคคลากร- งานค่าจ้างสวัสดิการ- งานประเมิณผลการทำงาน- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่- งานแรงงานสัมพันธ์- งานทรัพย์สินบริษัท- งานอาคารสถานที่- ดำเนินกิจกรรมต่างที่เกี่ยวกับงานทัพยากรบุคคล- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี.เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.ประสปการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย ปี.มีนิสัย รักความเป็นระเบียบ รอบคอบ ชอบงานเกี่ยวกับบุคคล.มีทักษะในการพูด หากมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร . ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม. ประกันสังคม. ชุดฟอร์มบริษัท - ชุดต่อปี. ตรวจสุขภาพประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ). ปรับค่าจ้างประจำปี. ของขวัญสำหรับ บุตรคนแรก. เงินช่วยเหลือกรณี งานอวมงคล งานบวช งานแต่งงาน. ชุดฟอร์มบริษัท - ชุดต่อปี*. ชุดขับขี่จักรยานยนต์ (หมวกกันน๊อก+เสื้อกันลม)*. เครื่องดื่ม ชา กาแฟ คอฟฟี่เมท น้ำตาล น้ำเปล่า. ประกันสุขภาพ**. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี***หมายถึง พนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไป**หมายถึง พนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไปหมายเหตุ เวลาทำงาน จ.- ส. - น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม laraipad acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


เจ้าหน้าที่การตลาด1

...ุณภาพงาน พื้นที่ สัญญา ออกแบบตกแต่ง กิจกรรม แบบสอบถาม ยอดติดตั้ง สรุปงาน.สามารถใช้สื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค Line กระทู้ เว็บบอร์ดต่างๆ ได้.สามารถเขียนบทความได้. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ .เพศ ชาย, หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีความขยัน ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง.สามารถใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop.มีทัศนคติที่ดี.ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้.ชอบความท้าทาย พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จตุจักร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม. ประกันสังคม. ชุดฟอร์มบริษัท - ชุดต่อปี. ตรวจสุขภาพประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ). ปรับค่าจ้างประจำปี. ของขวัญสำหรับ บุตรคนแรก. เงินช่วยเหลือกรณี งานอวมงคล งานบวช งานแต่งงาน. ชุดฟอร์มบริษัท - ชุดต่อปี*. ชุดขับขี่จักรยานยนต์ (หมวกกันน๊อก+เสื้อกันลม)*. เครื่องดื่ม ชา กาแฟ คอฟฟี่เมท น้ำตาล น้ำเปล่า. ประกันสุขภาพ**. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี***หมายถึง พนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไป**หมายถึง พนักงานที่มีอายุงาน ปีขึ้นไปหมายเหตุ เวลาทำงาน จ.- ส. - น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม laraipad acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานขาย

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท ยกแปด จำกัด - พนักงานขาย บริษัท ยกแปด จำกัด พนักงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-, พนักงานขายสินค้าตามไซค์งานดูแลงานด้านบริการ .เพศชาย - หญิง.วุฒิไม่จำกัดวุฒิ ขอแค่รักในงานขาย.มีความรับผิดชอบในงาน.มีความอดทน/ขยัน/ซื้อสัตย์/ละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร เสื่อพนักงาน/เบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--*]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ยกแปด จำกัด บริษัท ยกแปด จำกัด / ถนนเสนานิคม แขวงจรเขับัว เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ --* โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 22 หน้า หน้าถัดไป >>