Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตเสนานิคม แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร

กุ๊กอาหารญี่ปุ่น-

...กุ๊กอาหารญี่ปุ่น- หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด กุ๊กอาหารญี่ปุ่น Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด กุ๊กอาหารญี่ปุ่น พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,.- ขึ้นไป -จัดเตรียมวัถุดิบต่างๆ-คิดค้นสูตรอาหารให้ตรงความต้องการของลูกค้า-ปรุงเมนูต่างๆบริการให้แก่ลูกค้า .. เพศชาย / หญิง .อายุ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป .มีความรับผิดชอบในการทำอาหาร พร้อมเรียนรู้งาน .มีความรู้ในด้านอาหารญี่ปุ่น.ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -ยูนิฟอร์ม-อาหาร มื้อ-วันหยุดประจำปี-ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

... บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - จัดซื้อผ้า วัสดุ สินค้าสำเร็จรูปในประเทศ เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ตลอดจนหาแหล่งผลิตจำหน่ายผ้าใหม่ ๆ เพื่อให้ได้วัตถุดิบผ้าตามมาตรฐาน ระยะเวลาที่กำหนด ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าผู้ซื้อต้องการ .ชายหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย ปี.หากมีทักษะในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ ความรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตวัตถุดิบผ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์.สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ จตุจักร กรุงเทพมหานคร - โบนัส- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- เบี้ยขยัน- งานตรวจสุขภาพประจำปี- คอมมิชชั่น- เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต- ทุนการศึกษา- เงินช่วยเหลือกรณีสมรส- ท่องเที่ยวต่างประเทศ- ของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [, ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ /- ซอยพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

...เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หางาน - บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ Share บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง รับผิดชอบงานบริหารความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยปราศจากความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง .ชายหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย.มีประสบการณ์ผ่านงานดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ.มีทักษะในการสื่อสารการนำเสนอ.มีทักษะในการวางแผนบริหารแผนงานด้านความปลอดภัย.มีการประเมินความเสี่ยงตรวจความปลอดภัย จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [, ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ /- ซอยพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ,...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561


ช่างซ่อมจักร

...งซ่อมจักร Share บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด ช่างซ่อมจักร พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ต่อรองได้ บำรุงรักษาเชิงป้องกันซ่อมบำรุงจักรเย็บผ้าทุกชนิด ให้สามารถใช้การได้อยู่ตลอดเวลา ตลอดจนสั่งซื้อจัดเก็บอะไหล่ เครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่าง ๆ ให้มีพร้อมในการดำเนินงาน .ชาย วุฒิปวส.สาขาเครื่องกล .มีประสบการณ์ด้านผ่านงานช่างซ่อมบำรุงจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย ปี.ความรู้ในการตรวจสอบบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมจักรในโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร - โบนัส- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- เบี้ยขยัน- งานตรวจสุขภาพประจำปี- เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต- ทุนการศึกษา- เงินช่วยเหลือกรณีสมรส- ท่องเที่ยวต่างประเทศ- ของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [, ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ /- ซอยพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561


พนักงานขับรถส่งของ

...พนักงานขับรถส่งของ หางาน - บริษัท รูบิค คิวบ์ จำกัด พนักงานขับรถส่งของ Share บริษัท รูบิค คิวบ์ จำกัด พนักงานขับรถส่งของ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , ตามตกลงตามประสบการณ์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส่งเข้าหน้างาน , จัดส่งเอกสารพร้อมวางบิลต่างๆ ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปี.มีใบขับขี่รถยนต์.มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนอดกลั้นมีวินัยในการทำงาน.มีความซื่อสัตย์สุจริต กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม ค่า สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม rubik_cubeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รูบิค คิวบ์ จำกัด เลขที่ ถนนเสนานิคม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2561


โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

...โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง หางาน - บริษัท รูบิค คิวบ์ จำกัด โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง Share บริษัท รูบิค คิวบ์ จำกัด โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-, ตามตกลง ควบคุมการทำงานให้ตรงตามแบบแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด , ทำ Shop Drawing , รายการผลการดำเนินงาน , วางแผนการทำงาน , ถอดวัสดุ , ส่ง Progress เบิกจ่ายค่าแรงช่าง .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิ ปวช - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้.มียานพาหนะ รถมอเตอร์ไซน์ รถยนต์ เป็นของตนเอง.มีความรับผิดชอบ อดทน อดกลั้น มีวินัยในการทำงาน.สามารถอ่านแบบได้ ทำ Shop drawing ได้.สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม , มีค่าน้ำมัน , มีโบนัส , มีค่าให้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม rubik_cubeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รูบิค คิวบ์ จำกัด เลขที่ ถนนเสนานิคม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2561


ธุรการฝ่ายครัว-

...ธุรการฝ่ายครัว- หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ธุรการฝ่ายครัว Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ธุรการฝ่ายครัว พฤษภาคม ระดับเงินเดือน N/A -คีย์ตลาด สั่งของต่างๆให้กับฝ่ายครัว-เอกสารงานฟังก์ชั่นต่างๆ-ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .-เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.-วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา.-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word/excel ได้เป็นอย่างดี คล่องแคล่ว.-สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤษภาคม 2561


Receiving Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า)

...Receiving Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า) หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Receiving Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า) Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Receiving Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า) เมษายน ระดับเงินเดือน N/A ตรวจรับ คัดเลือกสินค้าที่จะนำเข้าไปสู่ในคลังสินค้า รับซื้อวัตถุดิบขั้นพื้นฐานโดยต้องมีการตรวจสอบที่เป็นระบบ .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์ อดทน.ละเอียด รอบคอบ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้งาน กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ประกันสังคม-งานเลี้ยงประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 25 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่ฟิตเนส1

...เจ้าหน้าที่ฟิตเนส หางาน - บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด เจ้าหน้าที่ฟิตเนส Share บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด เจ้าหน้าที่ฟิตเนส เมษายน ระดับเงินเดือน N/A .คอยดูแลให้คำแนะนำการออกกำลังกายแก่ลูกค้า.ดูแลเครื่องออกกำลังกายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้สม่ำเสมอ.ประสานงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย.อายุ(ปี) - .ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี.วุฒิการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้เรื่องการออกกำลังกายการใช้เครื่องออกกำลังกาย.มีบุคลิกภาพ ทักษะการเจรจาที่ดี บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร -อาหาร มื้อ-ยูนิฟอร์ม-สิทธิประกันสังคม-กองทุนเงินสะสม-กองทุนฌาปนกิจ-เบี้ยขยัน-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติม--- ต่อ ,, - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่...


กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561


Front Office Supervisor-

... บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด Front Office Supervisor มีนาคม ระดับเงินเดือน N/A - ทำ Check-in, Check-out แขกของโรงแรม- ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลด้านต่างๆแก่ลูกค้าที่เข้ามา-ประสานงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายให้แต่ละแผนกได้- สรุปรายงานส่งหัวหน้างานแผนก .เพศชาย / หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.การศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี.มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส บุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย.มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา.มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์ม- อาหาร มื้อ- กองทุนเงินสะสม- เงินช่วยฌาปนกิจ- เบี้ยขยัน- โบนัสประจำปี- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี** โรงแรมมารวย การ์เด้น ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ **Tel. -- ต่อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 30 หน้า หน้าถัดไป >>