Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตอนุสาวรีย์ แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร

จัดซื้อ1

...จัดซื้อ หางาน - บริษัท อาครีเทค จำกัด จัดซื้อ Share บริษัท อาครีเทค จำกัด จัดซื้อ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - . จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ. เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขในการจัดซื้อ. ดำเนินการจัดทำเอกสารในการจัดซื้อ. ควบคุมราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพ. จัดหาสินค้าให้เพียงพอต่อการผลิตการขาย. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิปวส.- ปริญญาตรี .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.ซื่อสัตย์ สุจริต. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.อายุ-ปี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ Share บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - จัดทำเอกสารเข้าระบบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น. .วุฒิปวส.- ปริญญาตรี .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.ซื่อสัตย์ สุจริต. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.อายุ-ปี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2560


จัดซื้อ1

...จัดซื้อ หางาน - บริษัท อาครีเทค จำกัด จัดซื้อ Share บริษัท อาครีเทค จำกัด จัดซื้อ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - . จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ. เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขในการจัดซื้อ. ดำเนินการจัดทำเอกสารในการจัดซื้อ. ควบคุมราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพ. จัดหาสินค้าให้เพียงพอต่อการผลิตการขาย. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิปวส.- ปริญญาตรี .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.ซื่อสัตย์ สุจริต. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.อายุ-ปี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2560


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ Share บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ ตุลาคม ระดับเงินเดือน จัดทำเอกสารเข้าระบบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น. .วุฒิปวส.- ปริญญาตรี .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.ซื่อสัตย์ สุจริต. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.อายุ-ปี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2560


ACCOUNT EXECUTIVE

...ACCOUNT EXECUTIVE หางาน - SCALE MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE Share SCALE MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ติตต่อ - เยี่ยมลูกค้า คอนโด - บ้านจัดสรร .เพศหญิง (โสด).อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ ไม่มีก็ได้ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - มีรถยนต์คันใหม่ ให้ใช้งาน- ประกันสังคม- ชุดพนักงาน ชุด- โบนัส - เดือน- มีที่พักใจกลางเมือง กทม. (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม scaleโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม SCALE MEDIA (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ - ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2560


พนักงานบัญชี - การเงิน

...พนักงานบัญชี - การเงิน หางาน - SCALE MEDIA พนักงานบัญชี - การเงิน Share SCALE MEDIA พนักงานบัญชี - การเงิน ตุลาคม ระดับเงินเดือน , - , ดูแล - จัดการเอกสารรายรับ - รายจ่ายต่างๆ .เพศหญิง (โสด).อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ชุดทำงาน ชุด- โบนัส - เดือน- ผู้สมัครจาก ตจว. มีที่พักฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม scaleสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม SCALE MEDIA (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ - ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2560


จัดซื้อ1

...จัดซื้อ หางาน - บริษัท อาครีเทค จำกัด จัดซื้อ Share บริษัท อาครีเทค จำกัด จัดซื้อ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - . จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ. เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขในการจัดซื้อ. ดำเนินการจัดทำเอกสารในการจัดซื้อ. ควบคุมราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพ. จัดหาสินค้าให้เพียงพอต่อการผลิตการขาย. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิปวส.- ปริญญาตรี .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.ซื่อสัตย์ สุจริต. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.อายุ-ปี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2560


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ Share บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - จัดทำเอกสารเข้าระบบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น. .วุฒิปวส.- ปริญญาตรี .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.ซื่อสัตย์ สุจริต. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.อายุ-ปี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2560


พนักงานถ่ายเอกสาร

...พนักงานถ่ายเอกสาร หางาน - SCALE MEDIA พนักงานถ่ายเอกสาร Share SCALE MEDIA พนักงานถ่ายเอกสาร ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .เพศชาย - เพศหญิง.จบการศึกษา ป. ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ ไม่มีก็ได้.มีที่พักใจกลางเมือง กทม. (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ชุดพนักงาน ชุด- โบนัส - เดือน- ผู้สมัครจาก ตจว.ได้เที่ยวสยาม - พารากอน อาทิตย์ละครั้ง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม scaleโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม SCALE MEDIA (เยื้องช่อง สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ - ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2560


AEช่างเชื่อม ช่างติดตั้งป้ายผ้าโฆษณา พนักงานถ่ายเอกสาร-

...AEช่างเชื่อม ช่างติดตั้งป้ายผ้าโฆษณา พนักงานถ่ายเอกสาร- หางาน - SCALE MEDIA AE,ช่างเชื่อม, ช่างติดตั้งป้ายผ้าโฆษณา, พนักงานถ่ายเอกสาร Share SCALE MEDIA AE,ช่างเชื่อม, ช่างติดตั้งป้ายผ้าโฆษณา, พนักงานถ่ายเอกสาร ตุลาคม ระดับเงินเดือน , - , - AE ประสานงานลูกค้า (คอนโด - บ้านจัดสรร)- ช่างเชื่อมเหล็ก งานโครงป้ายโฆษณา- ช่างติดตั้งป้ายผ้าโฆษณา (ไวนิว) .จบการศึกษา ป. ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ ไม่มีก็ได้.มีอาหารให้ มื้อ.มีที่พักใจกลางเมือง กทม. (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ชุดพนักงาน ชุด- โบนัส - เดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม scaleโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-] - สอบถาม SCALE MEDIA ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ - ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 91 หน้า หน้าถัดไป >>