Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แอดมินดูแลเพจ FacebookLine

... 1.เพศชายหญิง อายุ 18-28 ปีเท่านั้น2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์(ระบบมีการสอนงานให้)3.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ4.สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาพิเศษ5.สามารถใช้สื่อ Social media พื้นฐานได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤษภาคม 2563


ฝ่ายโอเปอร์เรเตอร์

... 1.เพศชายหญิง อายุ 18-30 ปีเท่านั้น2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์(ระบบมีการสอนงานให้)3.มีทักษะในการพูด อ่อนน้อม สุภาพ4.สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาพิเศษ5.บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คุยเก่ง เป็นกันเอง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤษภาคม 2563


ฝ่ายต้อนรับ ประจำสาขา

...เพศชายหญิง อายุ 18-28 ปีเท่านั้น2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์(ระบบมีการสอนงานให้)3.มีไหวพริบ สามารถเเก้ไขปัญหาเฉาะหน้าได้ดี4.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ5.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤษภาคม 2563


ฝ่ายออนไลน์

...วส. ป.ตรี เท่านั้น อายุม่เกิน 28 ปี2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์(ระบบมีการสอนงานให้)3.มีไหวพริบ สามารถเเก้ไขปัญหาเฉาะหน้าได้ดี4.เริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ5.บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คุยเก่ง เป็นกันเอง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤษภาคม 2563


online แอดมินเพจ

...ไม่จำกัดเพศ3.มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา 4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการเทรนงานให้ 5.สุภาพ อัธยาศัยดี คุยเก่ง6.สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ 7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส 096-982-8369 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤษภาคม 2563


ประสานงานลูกค้าสัมพันธ์

...ไม่จำกัดเพศ3.มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา 4.สุภาพ อัธยาศัยดี คุยเก่ง5.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการเทรนงานให้ 6.สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ 7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส 096-982-8369 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤษภาคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

...รู้สิ่งใหม่ๆๆ เข้ากับเพื่อนรวมงานได้ง่าย4.สุภาพ อัธยาศัยดี คุยเก่ง5.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ6.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส 096-982-8369 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤษภาคม 2563


โอเปอร์เรเตอร์

...ขึ้นไป3.มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา 4.สุภาพ อัธยาศัยดี คุยเก่ง5.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ6.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการสอนงานให้7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส 096-982-8369 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤษภาคม 2563


ฝ่ายขาย พนักงานขาย

...เรียนรู้สิ่งใหม่ๆๆ เข้ากับเพื่อนรวมงานได้ง่าย4.สุภาพ อัธยาศัยดี คุยเก่ง5.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการเทรนงานให้ 6.สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ 7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส 096-982-8369 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤษภาคม 2563


ฝ่ายตอนรับ

... ม.6 ขึ้นไป3.มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา 4.สุภาพ อัธยาศัยดี คุยเก่ง5.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเรามีการเทรนงานให้ 6.สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ 7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่เฟิส 096-982-8369 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤษภาคม 2563