Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตหัวหมาก แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

Front-end Developer HTMLCSS Editor

...Front-end Developer HTMLCSS Editor หางาน - บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด Front-end Developer / HTML,CSS Editor Share บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด Front-end Developer / HTML,CSS Editor ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ตัดเว็บ / สร้างหน้าเว็บเพจ .อายุ ปีขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี ประสานงานได้เป็นอย่างดี.สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเป็นทีมได้.มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ.สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี.มีความสามารถด้าน HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap.สามารถใช้งาน Photoshop, illustrator ได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ bfinfobuffetfamous.com - สอบถาม บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด ซอยรามคำแหง / (รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จ.สงขลา1

...ดือนร่วมกับหัวหน้างาน. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้ความรู้แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ในพื้นที่ชุมชนแหล่งรวมตัว รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้. ประชาสัมพันธ์องค์กร, กิจกรรม, บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ผู้นำชุมชนให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งการชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมบริการต่างๆของศูนย์ดรอปอิน (Drop-in Centre) ศูนย์สุขภาพในพื้นที่. นำพา (Recruit) /ชักชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการตรวจเอชไอวีโรคทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งส่งต่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง. จัดหาบริหารจัดการแกนนำอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการปฏิบัติงานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ให้คลอบคลุมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .- การศึกษา ป.ตรี เทียบเท่า.- มีทักษะด้านงานชุมชนสัมพันธ์ , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย , สามารถพูดในที่ชุมชนได้ มีความรับผิดชอบ , สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ .- มีประสบการณ์การทำงาน เคยร่วมงานกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สงขลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงปิดรับสมัคร วันที่ ตุลาคม - สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฝ่ายบุคคล ชั้น ซอยรามคำแหง / ถนนรามคำแหง แขวง...


สงขลา 16 ตุลาคม 2560


หัวหน้ากิจกรรม จ.นนทบุรี1

...กับเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ โดยให้เจ้าหน้าที่ DIC มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรภาคี เครือข่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน. ติดตาม สนับสนุน ทั้งด้านวิชาการการปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้จัดการพื้นที่. เข้าร่วมการประชุม/อบรม การดำเนินกิจกรรม ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .- มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ .- มีประสบการการทำงาน เป็นหัวหน้างาน ปีขึ้นไป นนทบุรี สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กรปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี *เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงปิดรับสมัคร วันที่ พฤศจิกายน - สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฝ่ายบุคคล ชั้น ซอยรามคำแหง / ถนนรามคำแหง แขวง...


นนทบุรี 16 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จ.นนทบุรี1

...างๆ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้. ประชาสัมพันธ์องค์กร, กิจกรรม, บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ผู้นำชุมชนให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งการชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมบริการต่างๆของศูนย์ดรอปอิน (Drop-in Centre) ศูนย์สุขภาพในพื้นที่. นำพา (Recruit) /ชักชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการตรวจเอชไอวีโรคทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งส่งต่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง. จัดหาบริหารจัดการแกนนำอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการปฏิบัติงานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ให้คลอบคลุมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ไม่จำกัดวุฒการศึกษา .- มีทักษะด้านงานชุมชนสัมพันธ์ , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , กล้าแสดงออก , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ.- มีประสบการณ์การทำงาน ทำงาน ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ นนทบุรี สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กรปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี *เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงปิดรับสมัคร พฤศจิกายน - สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฝ่ายบุคคล ชั้น ซอยรามคำแหง / ถนนรามคำแหง แขวง...


นนทบุรี 16 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ชุมชนลัมพันธ์ จ.ปทุมธานี1

...มแผนปฏิบัติการที่วางไว้. ประชาสัมพันธ์องค์กร, กิจกรรม, บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ผู้นำชุมชนให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งการชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมบริการต่างๆของศูนย์ดรอปอิน (Drop-in Centre) ศูนย์สุขภาพในพื้นที่. นำพา (Recruit) /ชักชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการตรวจเอชไอวีโรคทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งส่งต่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง. จัดหาบริหารจัดการแกนนำอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการปฏิบัติงานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ให้คลอบคลุมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ไม่จำกัดวุฒการศึกษา .- มีทักษะด้านงานชุมชนสัมพันธ์ , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , กล้าแสดงออก , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ.- มีประสบการณ์การทำงาน ทำงาน ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมธานี สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กรปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี *เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงปิดรับสมัคร พฤศจิกายน - สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฝ่ายบุคคล ชั้น ซอยรามคำแหง / ถนนรามคำแหง แขวง...


ปทุมธานี 16 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ กรุงเทพฯ

...เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ กรุงเทพฯ หางาน - สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ กรุงเทพฯ Share สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ กรุงเทพฯ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของสมาคม .วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง .มีทักษะด้าน Computer , การสื่อสารออนไลน์ , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ.มีประสบการณ์การทำงาน ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กรปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี *เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฝ่ายบุคคล ชั้น ซอยรามคำแหง / ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร -- # โทรส...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ต้อนรับและขอ้มูล กรุงเทพฯ

...เจ้าหน้าที่ต้อนรับและขอ้มูล กรุงเทพฯ หางาน - สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ต้อนรับขอ้มูล กรุงเทพฯ Share สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ต้อนรับขอ้มูล กรุงเทพฯ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของสมาคม .วุฒิการศึกษา ปวช. ป.ตรี . มีทักษะด้าน Computer MS office , การพิมพ์รวดเร็ว.มีประสบการณ์ ด้านงานทะเบียน , งานธุรการ , ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กรปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี *เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฝ่ายบุคคล ชั้น ซอยรามคำแหง / ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กรุงเทพฯ

...เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กรุงเทพฯ หางาน - สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล กรุงเทพฯ Share สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล กรุงเทพฯ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของสมาคม .วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง .มีทักษะด้านการประเมิน , Computer MS office .มีประสบการณ์การการทำงานติดตาม เมินผล จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กรปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี *เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฝ่ายบุคคล ชั้น ซอยรามคำแหง / ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

...เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร หางาน - สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร Share สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของสมาคม .- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหาร , การจัดการ , สื่อสารมวลชน สาขาที่เกี่ยวข้อง .- มีทักษะด้าน การประเมินงาน , เชี่ยวชาญด้าน Computer , ภาษาอังกฤษพื้นฐาน.- มีประสบการณ์ การทำงานองค์กร บริษัท ปี กรุงเทพมหานคร สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กรปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี *เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, ซ.รามคำแหง / หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ --,--- ต่อ โทรมือถือ - K.มุกดา e-mail ; hrrsat.info ...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2560


ผู้ช่วยฝ่ายแผนงาน

... ผู้ช่วยฝ่ายแผนงาน หางาน - สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยฝ่ายแผนงาน Share สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยฝ่ายแผนงาน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างขอสมาคม .วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหาร , การจัดการ , สื่อสารมวลชน สาขาที่เกี่ยวข้อง .มีทักษะด้าน การประเมินงาน , เชี่ยวชาญด้าน Computer , ภาษาอังกฤษพื้นฐาน.มีประสบการณ์ การทำงานองค์กร บริษัท ปี กรุงเทพมหานคร สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กรปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี *เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, ซ.รามคำแหง / หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ --,--- ต่อ โทรมือถือ - K.มุกดา e-mail ; hrrsat.info...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 137 หน้า หน้าถัดไป >>