Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตหนองแขม แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร

พนักงานบริการครัว (Part-time)-

...พนักงานบริการครัว (Part-time)- หางาน - บริษัท บีพี.บีพี.เบเวอร์เรจ จำกัด พนักงานบริการ/ครัว (Part-time) Share บริษัท บีพี.บีพี.เบเวอร์เรจ จำกัด พนักงานบริการ/ครัว (Part-time) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, -จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม-รับออเดอร์ บริการลูกค้า-ทำความสะอาดร้านอุปกรณ์เครื่องครัว .จบวุฒิการศึกษาระดับม. ขึ้นไป กำลังศึกษาอยู่.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถทำงานเป็นกะได้.ถ้าใช้คอมพิวเตอร์มีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร ทิป วันหยุดประจำสัปดาห์ เบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/DimsumPK/?notif_id=¬if_t=page_fanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีพี.บีพี.เบเวอร์เรจ จำกัด เลขที่ มินิมอล โครงการลุมพินีพาร์ค ชั้น ห้อง M, M ซ.เพชรเกษม ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 07 มิถุนายน 2561


พนักงานบริการครัว-

...พนักงานบริการครัว- หางาน - บริษัท บีพี.บีพี.เบเวอร์เรจ จำกัด พนักงานบริการ/ครัว Share บริษัท บีพี.บีพี.เบเวอร์เรจ จำกัด พนักงานบริการ/ครัว มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, -จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม-รับออเดอร์ เสริฟอาหารบริการลูกค้า-ทำความสะอาดร้านเครื่องครัว .จบวุฒิการศึกษาระดับม. ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถทำงานเป็นกะได้.ถ้าใช้คอมพิวเตอร์มีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เบี้ยขยัน วันหยุดประจำสัปดาห์ ทิป อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/DimsumPK/?notif_id=¬if_t=page_fanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีพี.บีพี.เบเวอร์เรจ จำกัด เลขที่ มินิมอล โครงการลุมพินีพาร์ค ชั้น ห้อง M, M ซ.เพชรเกษม ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 07 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด มิสเตอร์โดนัท ซีคอนบางแค1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด มิสเตอร์โดนัท ซีคอนบางแค หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด มิสเตอร์โดนัท ซีคอนบางแค Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด มิสเตอร์โดนัท ซีคอนบางแค มิถุนายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่).มีความรับผิดชอบ.สามารถทำงานตามเวลาห้างได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nootty Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถา...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


Retail Operation Manager1

... แผนปฏิบัติงาน จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงาน ในด้านงานบริการของสาขาบริษัท ให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กร. เป็นผู้มอบหมายสั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสาขาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ. สอนงานถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาบุคลากรด้านการบริการ การบริหารสาขา . ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ ดำเนินการทางวินัย กับผู้ใต้บังคับบัญชา. กำหนดเป้าหมายการขาย รวมทั้งเสนอขอค่าคอมมิชชั่น อินเซนทีฟ ตามความเหมาะสม. จัดทำแผนงานของฝ่าย Operation กำกับดูแล ติดตามการใช้ทรัพยากรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด. คิดวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ตลอดจนพฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์ของบริษัท. จัดทำรายงาน ข้อมูล สถิติ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น. กับหน่วยงานภายในภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการปฏิบัติงาน.แก้ไขปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า อย่างรวดเร็ว หาสาเหตุแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร สื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเข้าใจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นทีม ตามทิศทางที่บริษัทกำหนด .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท.มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหาร อย่างน้อย ปี.สามารถบริหาร ทำแผนการตลาดได้.สามารถทำแผนการปฏิบัติงาน บริหารบุคลากรให้ปฏิบัติตามแผนได้ ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


ผู้จัดการแผนกบุคคล-

...ผู้จัดการแผนกบุคคล- หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ผู้จัดการแผนกบุคคล Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ผู้จัดการแผนกบุคคล มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป - ดูงานบริหารบุคคลสรรหา เงินเดือน ค่าตอบแทนผลประโยชน์แรงงานสัมพันธ์ระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน- จัดทำคู่มือการออกแบบการทำงานของพนักงานการตั้งค่าขั้นตอนการบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายแรงงาน- จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น- สร้างวัฒนธรรมของ บริษัท สร้างความผูกพันของพนักงานผ่านการสื่อสารกิจกรรม .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้.สามารถใช้โปรแกรม Office ได้.มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถจัดระบบ พัฒนาองค์กร ให้เป็นระบบสากลได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการอื่น ตามกฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aud.cdtโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วย...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร บางแค)

...พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร บางแค) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร บางแค) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร บางแค) มิถุนายน ระดับเงินเดือน วันละ ขายหลอดไฟพานาโซนิค .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป.มีความรู้ตัวสินค้า.มีประสบการณ์ขาย ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่.ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์

...ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, ซ่อมอุปกรณ์ แผงวงจรอิเลกทรอนิกส์ ,เครื่อง Play อุปกรณ์อื่นๆ *****ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่****** .เพศ.ชาย.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาอิเลกทรอนิกส์ ไฟฟ้า.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทด ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน.สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี.โบนัส ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

...เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้หน้าร้าน, นำใบเบิกสินค้าใบเบิกวัตถุดิบต่างๆ มาคีย์ตัดในระบบ Express , เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำเดือน .เพศ.ชาย หญิง.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.ใช้ระบบ Express ได้ดี.มีความอดทด ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน .สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี .โบนัส ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย โทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำร้าน JAYMART เดอะ มอลล์บางแค

...รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย โทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำร้าน JAYMART เดอะ มอลล์บางแค หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย มือถือ Nokia ประจำร้าน JAYMART เดอะ มอลล์บางแค Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Promoter เเนะนำขาย มือถือ Nokia ประจำร้าน JAYMART เดอะ มอลล์บางแค พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ เป็น Promoter เเนะนำขาย มือมือ Smart Phone รุ่น Nokia -รายได้เดือนละ บาท+ค่าคอม+Incentiveรายตัวไม่จำกัดรายตัวทุกตัว-ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด วัน-เวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมง -ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ครับผม)- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ด้านงานขายในห้างฯ มาก่อน .- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561


Sale ขาย Pest Control (ประจำสาขา ราชพฤกษ์) ด่วน-

...Sale ขาย Pest Control (ประจำสาขา ราชพฤกษ์) ด่วน- หางาน - Bugsolutions Co., Ltd. Sale ขาย Pest Control (ประจำสาขา ราชพฤกษ์) ด่วน Share Bugsolutions Co., Ltd. Sale ขาย Pest Control (ประจำสาขา ราชพฤกษ์) ด่วน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลงประสบการณ์ - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายตามเขตการขาย- หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัท - ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าบริการของบริษัท- รับผิดชอบการบริการหลังการขาย - อื่นๆ .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ (Microsoft Office).มีประสบการณ์งานด้านการขาย.มีความรับผิดชอบ คิดบวก มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ .มีรถยนตร์เป็นของตัวเอง .สามารถเดินทางไปทำการขายต่างจังหวัดได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร - เงินปรับประจำปี- เบี้ยขยัน- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- โบนัสประจำปี- สัมมนานอกสถานที่- การตรวจสุขภาพประจำปี- เงินช่วยเหลือเฉพาะกิจ, คลอดบุตร,เสียชีวิต- การประกันอุบัติเหตุ,สุขภาพ,ชีวิต- ค่า (ขึ้นอยู่กับ)- ค่าเดินทาง (ขึ้นอยู่กับ)- เครื่...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 156 หน้า หน้าถัดไป >>