Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตหนองแขม แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Sales Coordinatorเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

...ขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ด้านการประสานงานฝ่ายขายมาก่อน จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี6.มีทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้ดี7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

...ิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.วุฒิปวส-ปริญญาตรี3.อายุ 25 ปี ขึ้นไป4.มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างอิเลกทรอนิกส์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 25 ปีขึ้นไป3.วุฒิปวช, ปวส., ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กทรอนิกส์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง4.หากมีประสบการณ์ มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลฝ่ายผลิต

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย / หญิง2.อายุ 18 ปี ขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , Excel ได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Management Trainee

...า/ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัด3.ช/ญ.4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี5.สามารถใช้ ms.office ได้เป็นอย่างดี 6.พูด อ่าน เขียน ได้มากกว่า 1 ภาษา7.มีความรู้เรื่อง digital marketing, internet 8.มีความสามารถพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการ

...ีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีใจรักด้านงานขาย2.ซื่อสัตย์อดทน3.คิดบวก4.พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับบจ.5.เดินทางต่างจังหวัด ออกบูธได้บ้าง6.พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับบจ. เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถ

...gisticsพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ2.ซื่อสัตย์อดทน3.คิดบวก4.พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ประสานงานขาย

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.อายุระหว่าง 23-37 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา3.ใช้คอมพิมเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี4.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง5.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานคลังสินค้า (สโตร์)

...าง 23-37 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา3.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว4.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง5.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี6.หากมีประสบการณ์ในการทำงานในคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


PC ขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง SIKA ประจำ Homepro เพชรเกษม ติดต่อพี่ดรีม 061-413-0635 รายได้รวม 17000

...งานขายมาอย่างน้อย 1 ปี4.(หากมีความรู้ในตัวสินค้า เคยขายวัสดุก่อสร้างมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)5.- ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง6.- สัมภาษณ์พร้อมทราบผลเริ่มงานทันที7.-ไม่ระเบิดหู , ไม่มีรอยสัก เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563