Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตหนองบอน แขวงหนองบอน กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร-

... ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ -สรรหาพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย-จัดทำเอกสารของแผนกบุคลทั้งหมด-ประสานงานกับแผนกต่างๆ-ทำงานเดือน-งานธรุการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี การใช้โปรแกรม Microsoft Office .ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม.มีความรอบคอบในการพิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติงาน.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ -ปี.มีความอดทนสูงทนรับแรงกดดันได้.สามารถเริ่มงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - รับสมัครผ่านทางเว็บ Appjob- ผ่านทาง E-Mail hrenergymobile.net- สอบถามเพิ่มเติม --, -- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- รับสมัครผ่านทางเว็บ Appjob- ผ่านทาง E-Mail hrenergymobile.net- สอบถามเพิ่มเติม --, -- - สอบถาม บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ซอย (แยกแรก ขวามือ) แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร-

...ายน ระดับเงินเดือน ,- - ขับรถรับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัยทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี-มีระเบียบวินัยในการทำงานพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเป็นสำคัญ รักษารถให้อยู่ในสภาพดีปลอดภัยต่อการใช้งาน -รับส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.รู้เส้นทางเป็นในกรุงเทพปริมณฑลเป็นอย่างดี.มีใบอนุญาติขับรถ ปี.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ.มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ ประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ไม่ติดประวัติอาชญกรรม ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่มีรอยสัก ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - ลาพักร้อน- ทำงานวันละ ชม. ..-. น. เงินเดือน ,- รายได้อื่น + โอทีเดือนละประมาณ ,-, บาท- โบนัสประจำปี- เบี้ยขยัน- ชุดฟอรม์- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ- เงินกู้กรณีฉุกเฉิน- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - - สอบถาม บริษัท แบ่งปัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมู่บ้าน แกรนด์ เดอ วิลล์ เลขที่ / ซอย สุภาพงษ์ ถนน ศรีนครินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


ทนายความ ด่วนมาก

...ทนายความ ด่วนมาก หางาน - บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ทนายความ ** ด่วนมาก ** Share บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ทนายความ ** ด่วนมาก ** พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .เพศชาย /หญิง อายุ ไม่เกิน ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา กฎหมาย / ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย ปี.ยินดีรับเด็กจบใหม่.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน กรุงเทพมหานคร - รายได้ , บาทต่อเดือน (มากกว่านั้น)- โบนัสประจำปี- ลาพักร้อน- ประกันสังคม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ท่องเที่ยวประจำปี- งานเลี้ยงปีใหม่ของขวัญปีใหม่- วันหยุดตามประเพณี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม SynthecGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด / หมู่ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร -- -- โทรสาร - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ

...เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ หางาน - บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ Share บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน วิเคราะห์ วิจัย .เพศหญิง อายุ - ปี บุคลิกภาพ.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ / เคมี / ชีวะ / สิ่งแวดล้อม /ธรณี.หากมีประสบการณ์ในด้านเคมีภัณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความกระตือร้น มุ่งมั่น มีเป้าหมายชัดเจนในการทำงาน กรุงเทพมหานคร - รายได้, บาทต่อเดือน - โนัสประจำปี- ลาพักร้อน- ประกันสังคม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ท่องเที่ยวประจำปี- งานเลี้ยงปีใหม่ของขวัญปีใหม่- วันหยุดตามประเพณี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม SynthecGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด / หมู่ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร -- -- โทรสาร - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ช่างเทคนิค

...ช่างเทคนิค หางาน - บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ช่างเทคนิค Share บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ช่างเทคนิค พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ขึ้นไปตามแต่วุฒิการศึกษาประสบการณ์ บริการงานซ่อม ดูแลงานซ่อม .เพศชาย อายุตั้งแต่ - ปี.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น.สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่.หากมีประสบการณืด้านงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประจำโบนัสประจำปีงานเลี้ยงสัมมนางานเลี้ยงประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันอุบัติเหตุฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม SynthecGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด / หมู่ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Sale

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Sale หางาน - บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / Sale Share บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / Sale พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท .เพศหญิง อายุ - ปี บุคลิกภาพ.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ที่เกี่ยวข้อง.หากมีประสบการณ์ในด้านเคมีภัณฑ์ งานขาย งานด้านการตลาด มีประสบการณ์กับโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประจำค่าน้ำมันรถ เบิกตามจริงค่าคอมมิชชั่นโบนัสประจำปีงานเลี้ยงสัมมนางานเลี้ยงประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันอุบัติเหตุฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม SynthecGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด / หมู่ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ธุรการ (พร้อมปฏิบัติงานทันที)1

...ธุรการ (พร้อมปฏิบัติงานทันที) หางาน - บริษัท อูโน่ แก๊ส จำกัด ธุรการ (พร้อมปฏิบัติงานทันที) Share บริษัท อูโน่ แก๊ส จำกัด ธุรการ (พร้อมปฏิบัติงานทันที) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ประสานงานหน้าคลัง.สั่งซื้อสินค้า.ทำตามคำสั่งผุ้บัญชาการ .วูฒิ ปวส.มากกว่า.ชาย-หญิง ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร .ชุดยูนิฟอร์ม .ประกันสังคม.โบนัสปีละ ครั้ง.ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงทาง E-Mailเบอร์ - - - สอบถาม บริษัท อูโน่ แก๊ส จำกัด เลขที่ ซอยอุดุมสุข แยก แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


วิศวกร ช่างเขียนแบบก่อสร้าง1

...วสท์คอน จำกัด วิศวกร / ช่างเขียนแบบก่อสร้าง Share บริษัท เวสท์คอน จำกัด วิศวกร / ช่างเขียนแบบก่อสร้าง พฤศจิกายน หลาย ระดับเงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน . ดำเนินการงานแบบให้ได้ตามมาตรฐานแผนงาน. ประสานงานทั้งภายในภายนอก. สนับสนุนงานแบบเพื่อการเตรียมงาน. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแบบทั้งหมด. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย / หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สัญชาติไทย.รระดับการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตย์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ เขตประเวศ ได้.หากมีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทก่อสร้างประเภทอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ กรุงเทพมหานคร - อบรมสัมมนา- ศึกษาดูงานต่างประเทศ- ค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิต- ค่าที่พัก/เดินทาง/อาหาร- เบี้ยเลี้ยงห้องพัก- โบนัสประจำปี- ประกันสังคม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- วันลาพักร้อนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เวสท์คอน จำกัด เลขที่ ซอยพรีเมียร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่บริหารเครื่องมือเครื่องจักร1

...ก็บสถิติการเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือใหญ่. จัดทำประวัติการใช้งาน / การซ่อม เก็บสถิติการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือใหญ่. ติดตามยอดคุมแผนการเข้า-ออกทรัพย์สินเครื่องจักรจากหน่วยงาน. จัดทำแผนภาพรวมเพื่อสรุปการซื้อ / เช่า / ย้าย. ตรวจสอบใบขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมต่อไตรมาส. จัดเที่ยวขนส่งเพื่อโยกย้ายตามแผน. จัดซื้อ / เช่า ตามแผน. ประสานงานผู้ค้าหน่วยงานเพื่อปิดเอกสารตามรอบบัญชี. กระทบยอดเครื่องมือ ทรัพย์สินกับหน่วยงาน. กำหนดมาตรฐานการขนย้าย (นน.บรรทุก Packing List). จัดหาผู้ค้าสำหรับการซื้อ / เช่า / ขนส่ง เครื่องมือทรัพย์สินเพิ่มเติม .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สัญชาติไทย.ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหาร การจัดการ, อุตสาหการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.หากมีความรู้ประสบการณ์ทางด้านบริหารเครื่องมือเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ เขตประเวศ ทำงานวันเสาร์ได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - อบรมสัมมนา- ศึกษาดูงานต่างประเทศ- ค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิต- ค่าที่พัก/เดินทาง/อาหาร- เบี้ยเลี้ยงห้องพัก- โบนัสประจำปี- ประกันสังคม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- วันลาพักร้อนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เวสท์คอน จำกัด เลขที่ ซอยพรีเมียร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


ช่างวาดรูป มำสีอะครีลิก งานปั้นปฏิมากรรม

...ช่างวาดรูป มำสีอะครีลิก งานปั้นปฏิมากรรม หางาน - บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ช่างวาดรูป มำสีอะครีลิก งานปั้นปฏิมากรรม Share บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ช่างวาดรูป มำสีอะครีลิก งานปั้นปฏิมากรรม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน วาดรูปภาพ ทำสีอะครีลิก ปั้นงาน งานปั้นปูน ดิน ทำสี จัดตกแต่งสวน ภายใน ภายนอกอาคาร .สั กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aprontechโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด , ซอยสุภาพงษ์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 63 หน้า หน้าถัดไป >>