Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขาย 1

...เจ้าหน้าที่ขาย หางาน - บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ขาย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป . นำเสนองานขายแมคคานิคัล ซีล อุปกรณ์กันรั่วอื่นๆในปั๊มอุตสาหกรรม ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม . ติดตามประสานงานขายให้ทันกำหนดส่งมอบ. จัดทำรายงานการขายประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน .เพศ ชาย.อายุ - .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด วิศวกรรมอุตสาหการ,เครื่องกล.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน รักงานขายงานบริการ.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่.สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้.คอมมิชชั่น . -% กรุงเทพมหานคร . ทำงาน จันทร์-ศุกร์. วันหยุดตามประเพณี วัน ต่อปี. สิทธิลาพักร้อนตามอายุงาน -วัน. ประกันสังคม . เบี้ยขยัน บาท/เดือน (ตามระเบียบบริษัท). โบนัส . ชุดฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. ค่าครองชีพพิเศษ. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี . เงินค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม. เงินสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ ปวช-ปริญญาโท. ประกันอุบัติเหตุ . รางวัลอายุงานครบ ปี ปี . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ . เงินช่วยงานมงคลสมรส . เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย. รถรับ-ส่ง (เฉพาะหนองจอก). งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ได้รับรางวัลการทำงาน แหวนเพ...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2558


เจ้าหน้าที่ธุรการบริการลูกค้า (ประจำโรงงานหนองจอก)

...เจ้าหน้าที่ธุรการบริการลูกค้า (ประจำโรงงานหนองจอก) หางาน - บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ธุรการบริการลูกค้า (ประจำโรงงานหนองจอก) บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการบริการลูกค้า (ประจำโรงงานหนองจอก) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโึีครงสร้างบริษัท จัดการงานธุรการ จัดเตรียม จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลงานสนับสนุนการขาย ประสานงานลูกค้า หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง .เพศ ชาย - หญิง.อายุ - .วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี การตลาด, บริหาร, การจัดการ อื่นๆ.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน รักงานบริการ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ในโปรแกรม Microsoft office Internet.พักแถวหนองจอกจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ กรุงเทพมหานคร . ทำงาน จันทร์-ศุกร์. วันหยุดตามประเพณี วัน ต่อปี. สิทธิลาพักร้อนตามอายุงาน -วัน. ประกันสังคม . เบี้ยขยัน บาท/เดือน (ตามระเบียบบริษัท). โบนัส . ชุดฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. ค่าครองชีพพิเศษ. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี . เงินค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม. เงินสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ ปวช-ปริญญาโท. ประกันอุบัติเหตุ . รางวัลอายุงานครบ ปี ปี . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ . เงินช่วยงานมงคลสมรส . เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย. รถรับ-ส่ง ...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2558


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำโรงงานหนองจอก)

...เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำโรงงานหนองจอก) หางาน - บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำโรงงานหนองจอก) บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำโรงงานหนองจอก) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , เสนอราคา รับคำสั่งซื้อ รับแจ้งจากลูกค้า ออกใบสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ .เพศ ชาย - หญิง.อายุ - .วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม .วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (โปรแกรม Microsoft office Internet).รักงานบริการ เเละสามารถประสานงานกับลูกค้าได้.สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (หากสามารถฟัง พูด ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถอ่านเเบบภาพประกอบ,ชิ้นส่วนเเยกชิ้นได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ กรุงเทพมหานคร . ทำงาน จันทร์-ศุกร์. วันหยุดตามประเพณี วัน ต่อปี. สิทธิลาพักร้อนตามอายุงาน -วัน. ประกันสังคม . เบี้ยขยัน บาท/เดือน (ตามระเบียบบริษัท). โบนัส . ชุดฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. ค่าครองชีพพิเศษ. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี . เงินค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม. รางวัลอายุงานครบ ปี ปี . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ ...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2558


เจ้าหน้าที่สโตร์ (ประจำสุขุมวิท 71 กทม.)

...เจ้าหน้าที่สโตร์ (ประจำสุขุมวิท กทม.) หางาน - บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่สโตร์ (ประจำสุขุมวิท กทม.) บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด เจ้าหน้าที่สโตร์ (ประจำสุขุมวิท กทม.) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , จัดเตรียมวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า ควบคุม-เบิก-จ่ายวัตถุดิบ .เพศ ชาย.อายุ - .วุฒิ ม. - ปวส..เป็นคนขยัน สู้งาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ .สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (โปรแกรม Microsoft office Internet) กรุงเทพมหานคร . ทำงาน จันทร์-ศุกร์. วันหยุดตามประเพณี วัน ต่อปี. สิทธิลาพักร้อนตามอายุงาน -วัน. ประกันสังคม . เบี้ยขยัน บาท/เดือน (ตามระเบียบบริษัท). โบนัส . ชุดฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. ค่าครองชีพพิเศษ. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี . เงินค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม. เงินสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ ปวช-ปริญญาโท. ประกันอุบัติเหตุ . รางวัลอายุงานครบ ปี ปี . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ . เงินช่วยงานมงคลสมรส . เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย. รถรับ-ส่ง (เฉพาะหนองจอก). งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ได้รับรางวัลการทำงาน แหวนเพชร-แหวนทอง (อายุการทำงาน ปีขึ้นไป)อื่นๆตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2558


ช่างเจียรโลหะ (ประจำโรงงานหนองจอก)

...ช่างเจียรโลหะ (ประจำโรงงานหนองจอก) หางาน - บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด - ช่างเจียรโลหะ (ประจำโรงงานหนองจอก) บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด ช่างเจียรโลหะ (ประจำโรงงานหนองจอก) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , เจียรงานโลหะ ตามมาตรฐานแบบกำหนด .เพศ ชาย.อายุ - .วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร . ทำงาน จันทร์-ศุกร์. วันหยุดตามประเพณี วัน ต่อปี. สิทธิลาพักร้อนตามอายุงาน -วัน. ประกันสังคม . เบี้ยขยัน บาท/เดือน (ตามระเบียบบริษัท). โบนัส . ชุดฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. ค่าครองชีพพิเศษ. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี . เงินค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม. เงินสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ ปวช-ปริญญาโท. ประกันอุบัติเหตุ . รางวัลอายุงานครบ ปี ปี . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ . เงินช่วยงานมงคลสมรส . เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย. รถรับ-ส่ง (เฉพาะหนองจอก). งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ได้รับรางวัลการทำงาน แหวนเพชร-แหวนทอง (อายุการทำงาน ปีขึ้นไป)อื่นๆตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสั...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2558


Engineering Service (ประจำโรงงานหนองจอก)

...Engineering Service (ประจำโรงงานหนองจอก) หางาน - บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด - Engineering Service (ประจำโรงงานหนองจอก) บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด Engineering Service (ประจำโรงงานหนองจอก) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , ให้คำแนะนำ คำปรึกษาลูกค้าทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์บริษัท แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า .เพศ ชาย - หญิง.อายุ - .จบวิศวกรรม สาขา เครื่องกล อุตสาหการ กลเกษตร ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้อง.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน รักงานบริการ.- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (โปรแกรม Microsoft office Internet).มีความรู้ด้านแมคคานิคัล ซีล จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร . ทำงาน จันทร์-ศุกร์. วันหยุดตามประเพณี วัน ต่อปี. สิทธิลาพักร้อนตามอายุงาน -วัน. ประกันสังคม . เบี้ยขยัน บาท/เดือน (ตามระเบียบบริษัท). โบนัส . ชุดฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. ค่าครองชีพพิเศษ. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี . เงินค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม. เงินสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ ปวช-ปริญญาโท. ประกันอุบัติเหตุ . รางวัลอายุงานครบ ปี ปี . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ . เงินช่วยงานมงคลสมรส . เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย. รถรับ-ส่ง (เฉพาะหนองจอก). งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ได้รับรางวัลก...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2558


เจ้าหน้าที่ Milling (ประจำโีรงงานหนองจอก)

...เจ้าหน้าที่ Milling (ประจำโีรงงานหนองจอก) หางาน - บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ Milling (ประจำโีรงงานหนองจอก) บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ Milling (ประจำโีรงงานหนองจอก) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , ผลิตชิ้นงานด้าน Milling .เพศ ชาย.อายุ - .วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน .ใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.หากมีประสบการณ์ด้าน Milling จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรุงเทพมหานคร . ทำงาน จันทร์-ศุกร์. วันหยุดตามประเพณี วัน ต่อปี. สิทธิลาพักร้อนตามอายุงาน -วัน. ประกันสังคม . เบี้ยขยัน บาท/เดือน (ตามระเบียบบริษัท). โบนัส . ชุดฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. ค่าครองชีพพิเศษ. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี . เงินค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม. เงินสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ ปวช-ปริญญาโท. ประกันอุบัติเหตุ . รางวัลอายุงานครบ ปี ปี . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ . เงินช่วยงานมงคลสมรส . เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย. รถรับ-ส่ง (เฉพาะหนองจอก). งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ได้รับรางวัลการทำงาน แหวนเพชร-แหวนทอง (อายุการทำงาน ปีขึ้นไป)อื่นๆตามระ...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2558


เจ้าหน้าที่บริการประกอบปั๊ม (ประจำโีรงงานหนองจอก)

...เจ้าหน้าที่บริการประกอบปั๊ม (ประจำโีรงงานหนองจอก) หางาน - บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่บริการประกอบปั๊ม (ประจำโีรงงานหนองจอก) บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการประกอบปั๊ม (ประจำโีรงงานหนองจอก) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , บริการประกอบปั๊มอุตสาหกรรม .เพศ ชาย.อายุ - .วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ,ช่างยนต์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน รักงานบริการ.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร . ทำงาน จันทร์-ศุกร์. วันหยุดตามประเพณี วัน ต่อปี. สิทธิลาพักร้อนตามอายุงาน -วัน. ประกันสังคม . เบี้ยขยัน บาท/เดือน (ตามระเบียบบริษัท). โบนัส . ชุดฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. ค่าครองชีพพิเศษ. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี . เงินค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม. เงินสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ ปวช-ปริญญาโท. ประกันอุบัติเหตุ . รางวัลอายุงานครบ ปี ปี . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ . เงินช่วยงานมงคลสมรส . เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย. รถรับ-ส่ง (เฉพาะหนองจอก). งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ได้รับรางวัลการทำงาน แหวนเพชร-แหวนทอง (อายุการทำงาน ปีขึ้นไป)อื่นๆตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiwe...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2558


ช่างกลึง (ประจำหนองจอก )

...ช่างกลึง (ประจำหนองจอก ) หางาน - บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด - ช่างกลึง (ประจำหนองจอก ) บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด ช่างกลึง (ประจำหนองจอก ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , กลึงงานขึ้นรูปโลหะ คัดมิลลิ่ง ตัด เจาะ ขึ้นรูปตามมาตรฐานแบบกำหนด .เพศ ชาย.อายุ - .วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.เป็นคนขยัน สู้งาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.หากมีความรู้ด้านงานกลึงจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร คุณกอบกุล E-Mail kobkulsealtecgroup.comโทร. - สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ - ถนนสุขุิมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2558


เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร (ประจำโรงงานหนองจอก)

...เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร (ประจำโรงงานหนองจอก) หางาน - บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร (ประจำโรงงานหนองจอก) บริษัท ซีลเทค อินดัสตรีส์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร (ประจำโรงงานหนองจอก) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , บริหารงานบัญชีตามระบบบัญชี เช่น การปิดงบบัญชี จัดทำข้อมูล-รายงานวิเคราะห์ทางบัญชีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของบริษัท คิดต้นทุน***ค่าตอบแทนตามความรู้ประสบการณ์ .เพศ ชาย - หญิง.อายุ - .วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาการบัญชี การเงิน เกี่ยวข้อง.ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมทางบัญชีได้ (สามารถใช้โปรแกรม Mac- ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ).มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.สามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีได้ดี.มีประสบการณ์ ปี ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร . ทำงาน จันทร์-ศุกร์. วันหยุดตามประเพณี วัน ต่อปี. สิทธิลาพักร้อนตามอายุงาน -วัน. ประกันสังคม . เบี้ยขยัน บาท/เดือน (ตามระเบียบบริษัท). โบนัส . ชุดฟอร์ม. ค่าล่วงเวลา. ค่าครองชีพพิเศษ. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี . เงินค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม. เงินสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ ปวช-ปริญญาโท. ประกันอุบัติเหตุ . รางวัลอายุงานครบ ปี ปี . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ . เงินช่วยงานมงคลสมรส . เงินกู้ยืมปลอดดอกเ...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2558