Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการเคหะชุมชน หนองจอก1

...ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการเคหะชุมชน หนองจอก หางาน - บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการเคหะชุมชน หนองจอก Share บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการเคหะชุมชน หนองจอก มีนาคม ระดับเงินเดือน ,-, . ตรวจสอบรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง ให้พร้อมใช้งาน. รับใบงานซ่อม ฟังคำชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขในการซ่อมจากผู้จัดการโครงการพนักงานธุรการ . จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือตามใบแจ้งซ่อม. ตรวจทานวันเวลานัดหมาย เลขที่ห้อง เลขที่อาคารหมายเลขลูกบ้านกรณีที่ต้องนัดเวลา. เข้าดำเนินการซ่อมงานตามใบแจ้งซ่อมให้แล้วเสร็จ. จัดเก็บเครื่องมือทำความสะอาดบริเวณทำการซ่อม. ส่งมอบงานซ่อมให้ลูกบ้านตรวจสอบ อธิบายการใช้งานให้ลูกบ้านลงนามรับงานในใบแจ้งซ่อม. ส่งรายงานการซ่อมให้สำนักงานรับทราบ แจ้งรายการอุปกรณ์ที่ใช้ไป. ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำอาคารตามเวลาที่กำหนดทุกวัน ทุกสัปดาห์ทุกเดือนแล้วแต่กรณี เช่นถังดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย บันไดหนีไฟ. บำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำอาคารเครื่องมือช่างตามกำหนดเวลา. ทดสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน. ติดตั้งถอดมิเตอร์น้ำประปาล็อคน้ำปลดล็อคน้ำ ตามคำสั่งผู้จัดการโครงการ. ตรวจสภาพห้องหลังลูกค้าย้ายออก แล้วบันทึกรายการทรัพย์สินที่ชำรุดแจ้งให้สำนักงานโครงการทราบรวมทั้งซ่อมบำรุงให้พร้อมเข้าอยู่อาศัย ...


กรุงเทพมหานคร 30 มีนาคม 2561


วิศวกรประจำโรงงาน

...วิศวกรประจำโรงงาน หางาน - บริษัท เรดิคอน จำกัด วิศวกรประจำโรงงาน Share บริษัท เรดิคอน จำกัด วิศวกรประจำโรงงาน มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - Project Engineer - Design Engineer - Production - Maintenance (IT,งานก่อสร้าง/โยธา) - QA/QC - Others (อื่น ๆ ตามความเหมาะสม) .เพศ ชาย-หญิง (เพศชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว).อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมสาสตร์ เครื่องกล, อุตสาหการ, โยธา, ไฟฟ้า, Computer สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้ Computer ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี.มีความรู้ภาษาอังกฤษ พอสมควร.มีมนุษยสัมพันธ์ดี, Team Work ดี กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี - ค่าครองชีพ- เบี้ยขยัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- รถรับ-ส่ง- ชุดฟอร์ม- อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เรดิคอน จำกัด / ม. ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร --- โทรสาร --- ...


กรุงเทพมหานคร 20 มีนาคม 2561


marketing sales

...marketing sales หางาน - บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด marketing &sales Share บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด marketing &sales มีนาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลด้านการขายการทำตลาดสินค้าประเภทเครื่องดื่ม .มีความรับผิดชอบสูง.รักความก้าวหน้า.มนุษย์สัมพันธ์ดี.รักในการพบปะผู้คน.รักในงานขาย.มีความคิดสร้างสรรค์.เคยมีประสบการณ์ด้านงานขาย มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร อยู่ในเขตมีนบุรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการตามกฏหมาย มีค่า % จากยอดขาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม armtech armtech.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด / หมู่ ซอยประชาสำราญ ถนนประชาสำราญ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2561


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด แม่บ้าน Share บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด แม่บ้าน มีนาคม ระดับเงินเดือน . .ซื้อสัตย์สุจริต.อายุ ปีขึ้นไป.ขยัน หนองจอก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม armtech armtech.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด / หมู่ ซอยประชาสำราญ ถนนประชาสำราญ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2561


การตลาด

...การตลาด หางาน - บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด การตลาด Share บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด การตลาด มีนาคม ระดับเงินเดือน .มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.ขยัน หนองจอก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม armtech armtech.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด / หมู่ ซอยประชาสำราญ ถนนประชาสำราญ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 มีนาคม 2561


ช่างเจียร

...ช่างเจียร หางาน - บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด ช่างเจียร Share บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด ช่างเจียร มีนาคม ระดับเงินเดือน . .วุฒิ ม. ขึ้นไป.เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป หนองจอก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม armtech armtech.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด / หมู่ ซอยประชาสำราญ ถนนประชาสำราญ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 มีนาคม 2561


เขียนแบบ

...เขียนแบบ หางาน - บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด เขียนแบบ Share บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด เขียนแบบ มีนาคม ระดับเงินเดือน . .มีความคิดสร้างสรรค์.มีประสบการณ์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม armtech armtech.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด / หมู่ ซอยประชาสำราญ ถนนประชาสำราญ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 มีนาคม 2561


วิศวกรเครื่องกล

...วิศวกรเครื่องกล หางาน - บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด วิศวกรเครื่องกล Share บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด วิศวกรเครื่องกล มีนาคม ระดับเงินเดือน . .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หนองจอก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม armtech armtech.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จำกัด / หมู่ ซอยประชาสำราญ ถนนประชาสำราญ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำไซต์งานThe extenso2 หนองจอก1

...เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำไซต์งานThe extenso หนองจอก หางาน - บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำไซต์งานThe extenso หนองจอก Share บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำไซต์งานThe extenso หนองจอก กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,-, . รับ - จ่าย วัตถุดิบ / สินค้า ตามเอกสารใบส่งของใบขอเบิก. ตรวจสอบเอกสารการรับ ...


กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้จัดการเขต ประจำกรุงเทพฯ (เขตมีนบุรี หนองจอก คลองสามวา) ต้องการด่วน1

...ผู้จัดการเขต ประจำกรุงเทพฯ (เขตมีนบุรี หนองจอก คลองสามวา) ต้องการด่วน หางาน - บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการเขต ประจำกรุงเทพฯ (เขตมีนบุรี หนองจอก คลองสามวา) ต้องการด่วน Share บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการเขต ประจำกรุงเทพฯ (เขตมีนบุรี หนองจอก คลองสามวา) ต้องการด่วน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน . สรรหารับสมัครสมาชิก. ติดตามการสั่งซื้อของสมาชิก. ให้คำปรึกษาคำแนะนำในการขายสินค้าแก่สมาชิก .เพศหญิง.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. เทียบเท่าขึ้นไป.อายุตั้งแต่ - ปี.สามารถขับรถยนต์ได้.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.ชอบพบปะพูดคุย.รักอิสระ ชอบความท้าทาย มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 24 หน้า หน้าถัดไป >>