Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร

PC (พีซี)

...PC (พีซี) หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต PC (พีซี) Share ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต PC (พีซี) ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .เพศชาย - เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษาระดับ ม. ขึ้นไป.สื่อสารภาษาอังกฤษได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางรัก กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , วันหยุดประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- / --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต / ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร -- / -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


เลขานุการ

...เลขานุการ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต เลขานุการ Share ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต เลขานุการ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ รับส่งอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ Microsofe Outlook.จัดทำเอกสารแบบฟอร์มการขอใช้ Visa ประเทศสโลวีเนียจัดทำเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจองตั๋วเครื่องบิน .เพศชาย - เพศหญิง.วุฒิ ปริญญาตรี อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางรัก กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ,วันหยุดประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- / --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต / ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร -- / -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน-

...ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน Share ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ -มีความรู้เรื่องการผลิตสินค้าประเภทผ้า-สามารถวางแผนการผลิตได้มีประสบการณ์ - ปี-สาามารถคิด consumplion วัตถุดิบเบื้องต้นได้-สามารถเปิด Pr สั่งซื้อวัตถุดิบได้-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , วันหยุดประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jitimaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- / --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอนิต้า เอ๊กซ์ปอร์ต / ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร -- / -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคารเซ็นทรัล รามอินทรา-

... บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคารเซ็นทรัล รามอินทรา ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - ดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ - จัดเก็บอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน - บำรุงรักษาตรวจพื้นที่ทั้งภายในภายนอก .วุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อื่นๆ.มีความรู้ด้านซ่อมบำรุง/รักษาอาคารสถานที่.มีความอดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้ดี.ทำงาน วัน ทำงานเป็นกะได้ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณพัณณิภา (กิ๊บ) สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องฝ่ายบุคคลสาขา (ESC) เซ็นทรัล รามอินทรา ชั้น M -- E recruitbkknorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2560


พนักงาน Part Time รายวัน นักศึกษาฝึกงาน1

...พนักงาน Part Time รายวัน นักศึกษาฝึกงาน หางาน - บริษัท เชียงใหม่ แฮปปี้ ทัวร์ จำกัด พนักงาน Part Time รายวัน / นักศึกษาฝึกงาน Share บริษัท เชียงใหม่ แฮปปี้ ทัวร์ จำกัด พนักงาน Part Time รายวัน / นักศึกษาฝึกงาน ตุลาคม ระดับเงินเดือน - .ช่วยในส่วนของใบงานแต่ละโปรแกรมทัวร์.ประสานงานต่างๆ.งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย .มีความกระตื้อรือร้น ในการทำงาน.มีความตรงต่อเวาลา.มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี.มีความซื่อสัตย์ สุจริต บางรัก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chiangmaihappytoursโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เชียงใหม่ แฮปปี้ ทัวร์ จำกัด - สาขา เลขที่ / อาคารชุดสีลมพาเลสคอนโดฯ ชั้น ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2560


Tour Operation1

...Tour Operation หางาน - บริษัท เชียงใหม่ แฮปปี้ ทัวร์ จำกัด Tour Operation Share บริษัท เชียงใหม่ แฮปปี้ ทัวร์ จำกัด Tour Operation ตุลาคม ระดับเงินเดือน - .จัดรถ จัดไกด์ ตามโปรมแกรมทัวร์ในแต่ละวัน.เคลียร์บิลให้กับ ไกด์ คนขับรถ .จัดทำใบงานให้ไกด์คนขับรถ.ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย .มีความกระตื้อรือร้น ในการทำงาน.มีความตรงต่อเวาลา.มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี.มีความซื่อสัตย์ สุจริต.สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.หากมีประสบการณ์ด้าน บริษัททัวร์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ บางรัก กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ค่าล่วงเวลา.เบี้ยขยันรายเดือน.ค่าเดินทาง.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chiangmaihappytoursโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เชียงใหม่ แฮปปี้ ทัวร์ จำกัด - สาขา เลขที่ / อาคารชุดสีลมพาเลสคอนโดฯ ชั้น ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - มีสำนั...


กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2560


หัวหน้าสาขา Mini Good Shop Management หลายสาขา -

...ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด-รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์ ให้กับผู้บริหาร .มีความเป็นผู้นำ สื่อสารถ่ายทอดได้ดี.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ.กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์.สามารถควบคุมดูแลสินค้า บริการ รวมถึงการส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี.วางแผนงานการขาย บริการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงาน.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไปในสายงานขาย บริการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.จัดทำรายงานผลงาน เตรียมการนำเสนอต่อผู้บริหารได้.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอาระบิค ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประจำ,คอมมิชชั่น, OT.,วันลากิจ,วันลาพักร้อน,ประกันสังคม,ประกันสุขภาพหมู่,ประกันอุบัติเหตุ(บาง) ,เงินช่วยเหลือกองทุนทีจี เช่นงานบวช,งานแต่งงาน,ได้บุตรใหม่คลอดบุตร, บาดเจ็บป่วย,งานสังสรรค์ปีใหม่ ,ชุดยูนิฟอร์ม เป็นต้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tgfonefanpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเงินเดือนประจำ,คอมมิชชั่น, OT.,วันลากิจ,วันลาพักร้อน,ประกันสังคม,ประกันสุขภาพหมู่,ประกันอุบัติเหตุ(บาง) ,เงินช่วยเหลือกองทุนทีจี เช่นงานบวช,งานแต่งงาน,ได้บุตรใหม่คลอดบุตร, บาดเจ็บป่วย,งานสังสรรค์ปีใหม่ ,ชุดยูนิฟอร์ม เป็นต้น - สอบถาม บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด/ อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสุรวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ Customer Service เซ็นทรัล พัทยา บีช-

... บีช ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - ให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น การออกใบกำกับภาษี,VAT Refund, - การให้บริการคำแนะนำแก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด กับหน่วยงานต่างๆภายในห้าง - ติดตามข้อมูลรายการส่งเสริมการขายต่างๆของสาขา สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง - จัดเตรียมดูแลความพร้อมของอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของห้องพรีเมียร์เลาจน์เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ - นำส่งเงินที่มีการจำหน่ายในแผนกให้ตรงครบถ้วน .ปริญญาตรีทุกสาขา.บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้.มีความอดทนอดกลั้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ชลบุรี - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณโบ๊ท M -- E cdgrecruitmentpycentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวง...


ชลบุรี 10 ตุลาคม 2560


English - Chinese Translator (ล่ามภาษาอังกฤษ - จีน)เซ็นทรัล พัทยาบีช-

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิาพ รวมทั้งสามารถบริการขายสินค้าแก่ลูกค้า ในกรณีที่ไม่มีพนักงานขายประจำพื้นที่ขาย- ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้าขายสินค้าต่อเนื่องแก่ลูกค้าได้ แนะนำรายการส่งเสริมการขาย การบริการต่างๆที่มีในสาขา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจใช้บริการ- บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าถามถึงแต่ไม่มีจำหน่าย ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา .ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้ดี โดยมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน.บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย.มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ชลบุรี - ประกันสังคม- ประกันสุขภาพ- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม- เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. โบ๊ทM --E CDGRecruitmentPYcentral.co.thสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องฝ่ายบุคคล (ESC) เซ็นทรัล พัทยา บีชwww.facebook.com/cdgrecruitmentLine ID cdgrecruitmentLine CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวง...


ชลบุรี 10 ตุลาคม 2560


แคชเชียร์เซ็นทรัล สมุย1

...แคชเชียร์เซ็นทรัล สมุย หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด แคชเชียร์เซ็นทรัล สมุย Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด แคชเชียร์เซ็นทรัล สมุย ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท .ชำระสินค้าบริการให้มีความรวดเร็ว,ถูกต้องแม่นยำ . บริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ . แนะนำโปรโมชั่นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า .วุฒิ ม. ขึ้นไป .เพศ ชาย/หญิง .ทำงาน วัน/สัปดาห์ สุราษฎร์ธานี - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. ภคมน M - E CdgRecruitmentsouthernCentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


สุราษฎร์ธานี 10 ตุลาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 147 หน้า หน้าถัดไป >>