Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสี่แยกมหานาค แขวงสี่แยกมหานาค กรุงเทพมหานคร

วิศวกรเครื่องกล

...วิศวกรเครื่องกล หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วิศวกรเครื่องกล Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วิศวกรเครื่องกล พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร สนับสนุนการวางแผนซ่อมบำรุงร่วมกำหนดแนวทางในการซ่อมเครื่องจักร .จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล.เพศชาย.ตั้งแต่อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ ,ใช้งาน Auto Cad, Solid Works ได้ดี.มีความชำนาญในหลักวิศวกรรมพื้นฐาน,การประยุกต์การใช้งาน.ถ้ามีประสบการณ์งานเดินท่อในโรงงาน,การติดตั้งเครื่องจักร,จะพิจาระณาเป็นพิเศษ ปทุมธานี ชุดฟอร์ม , ค่ากะ , เบี้ยขยัน , เงินรางวัลกลางปี , โบนัส , ตรวจสุขภาพ , เงินช่วยเหลืองานศพ ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hr nimnuchgmail.comโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 19 พฤษภาคม 2561


พนักงานฝ่ายผลิต

...พนักงานฝ่ายผลิต หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานฝ่ายผลิต Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานฝ่ายผลิต พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ปฎิบัติงานฝ่ายผลิต .จบการศึกษา ม.- ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 18 พฤษภาคม 2561


ช่างไฟฟ้า1

...ช่างไฟฟ้า หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่างไฟฟ้า Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่างไฟฟ้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร . ซ๋อมบำรุงเครื่องจักร .จบการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง.ต้องผ่านการสอบฝีมือมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 18 พฤษภาคม 2561


จป.วิชาชีพ1

...จป.วิชาชีพ หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จป.วิชาชีพ Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จป.วิชาชีพ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตรายทั้งกำหนดมาตรการป้องขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ .จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขอาชีวอนามัยความปลอดภัย ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 18 พฤษภาคม 2561


พนักงานขับรถยนต์

...พนักงานขับรถยนต์ หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขับรถยนต์ .รู้เส้นทางกรุงเทพ + ปริมณฑล ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 14 พฤษภาคม 2561


Marketing Superviisor-

...ษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Marketing Superviisor พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - -วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งออนไลน์-วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า-วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด-เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด-รายงาน การประเมินผล การควบคุมทางการตลาด .เพศหญิง อายุ - ปี.ปริญญาตรีการตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ด้านงานขาย ตลาด - ปี.สามารถใช้ Computer Excel ,Word, Power point ได้เป็นอย่างดี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง อดทน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ,,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤษภาคม 2561


พนักงานต้อนรับประชาสัมพันธ์

...,ประชาสัมพันธ์ Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์ เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A รับ /ต้อนรับลูกค้า / แนะนำสินค้าบริการเบื้องต้นได้/ ดูแลบริหารจัดการลูกค้าผู้มาได้เป็นระเบียบเรียบร้อย / บุคลิกดี เป็นตัวแทนองค์กรด้านภาพลักษณ์ตามวัฒนธรรมองค์กรได้ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ดีมาก.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ.สามารถประสานงานได้.สามารถใช้ Excel ได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ,,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์1

...น้าที่ฝ่ายศิลป์ Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ เมษายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง . งานออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท. ออกแบบงานอื่นๆ เช่น โบว์ชัว , แคตตาล็อค. จัดทำชิ้นงานจริง (Art work). ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย กับ Suppliers หน่วยงานอื่นๆของบริษัท. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม illustrator . photoshop , webpage D.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร . ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา .-. น.. ปรับเงินประจำปี. โบนัสประจำปี. วันหยุดพักร้อน วัน/ปี. เงินช่วยเหลือบิดา-มาดาเสียชีวิต. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ประกันสังคม. ชุดฟอร์มพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ1

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เมษายน ระดับเงินเดือน ,-, . ออก PO จากระบบ SAP. ดูแลข้อมูล VENDER สร้าง VENDER ในระบบ SAP. รับของ ส่งของให้โรงงาน , ตามใบรับของ , ใบตรวจสอบคุณภาพ. จ่าย PO ให้ผู้ขาย. จัดเก็บเอกสาร .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาทุกสาขา.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความสามารถใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดุสิต กรุงเทพมหานคร . ปรับเงินประจำปี. โบนัสประจำปี. วันหยุดประจำปี วัน/ปี. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์. เงินช่วยเหลือบิดา-มารดาเสียชีวิต. ชุดฟอร์มพนักงาน. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 25 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและออกบิล1

...ละออกบิล หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออกบิล Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออกบิล เมษายน ระดับเงินเดือน , . รับใบสั่งซื้อจากพข. ลูกค้า. ตรวจหลักฐานการชำระเงิน- ชำระล่วงหน้า. ติดตามการส่งสินค้าให้ลูกค้า. บันทึกรายละเอียดการชำระเงิน. การสะสมของแถม ของชำร่วยที่ส่งโดย พข.. การคิดเป้ารางวัลลูกค้า. การทำตั๋วฝาก. ดูแลข้อมูลลูกค้า .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาทุกสาขา.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร . บริษัททำงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์. ปรับเงินประจำปี. โบนัสประจำปี. วันหยุดพักร้อน วัน/ปี. เงินช่วยเหลือบิดา-มาดาเสียชีวิต. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ประกันสังคม. ชุดฟอร์มพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 เมษายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 20 หน้า หน้าถัดไป >>