Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสีลม แขวงสีลม กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายเซ็นทรัลสาขารังสิต

...พนักงานขายเซ็นทรัลสาขารังสิต หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงานขายเซ็นทรัลสาขารังสิต Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงานขายเซ็นทรัลสาขารังสิต พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท แนะนำเสนอขายสินค้าค้าให้กับลูกค้า, ตรวจเช็คสต็อคสินค้า, จัดทำรายงานสรุปยอดขาย, จัดเรียงสินค้า .วุฒิ ม. ขึ้นไป. อายุ ปีขึ้นไป.ทำงาน วันต่อสัปดาห์.รักในงานบริการ เข้างานเป็นกะได้.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. กิ๊บ M --E RecruitBKKNorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขาย Supersportsสนามบิน ดอนเมือง

...e บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงานขาย Supersportsสนามบิน ดอนเมือง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท แนะนำเสนอขายสินค้าค้าให้กับลูกค้า, ตรวจเช็คสต็อคสินค้า, จัดทำรายงานสรุปยอดขาย, จัดเรียงสินค้า .วุฒิ ม. ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.ทำงาน วันต่อสัปดาห์.รักในงานบริการ เข้างานเป็นกะได้.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. กิ๊บ M --E RecruitBKKNorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. กิ๊บM --E RecruitBKKNorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัล...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


ผู้จัดการแผนกการตลาด โรบินสันอุดรธานี1

... .จัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกทม. ต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายรายได้ของสาขา องค์กรให้สูงมากขึ้น .จัดทำรายการสินค้าเงินผ่อน งานสินค้าแลกซื้อให้กับสาขาองค์กรตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด .ประสานงานส่งเสริมการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กร หน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นทันเวลา . เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ นโยบายงานส่งเสริมการขาย รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการขาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ .ปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง . ประสบการณ์ - ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวข้อง. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งของระบบที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร.มีทักษะในการสื่อสาร.มีทักษะคอมพิวเตอร์.มีทักษะในการประสานงาน กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัล...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์

...พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์ หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์ Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท พนักงานสนับสนุนการขายอละพนักงานห่อของขวัญ- แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ห่อของขวัญ (มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.ดาว M --E RecruitBKKNorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เข...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลรามอินทรา

...พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลรามอินทรา หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลรามอินทรา Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลรามอินทรา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท พนักงานสนับสนุนการขายอละพนักงานห่อของขวัญ- แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ห่อของขวัญ (มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.ดาว M --E RecruitBKKNorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์

...พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท พนักงานสนับสนุนการขายอละพนักงานห่อของขวัญ- แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ห่อของขวัญ (มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.กิ๊ก M --E RecruitBKKEastcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหาน...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลศาลายา

...พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลศาลายา หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลศาลายา Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลศาลายา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท พนักงานสนับสนุนการขายอละพนักงานห่อของขวัญ- แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ห่อของขวัญ (มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.กิ๊ก M --E RecruitBKKEastcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร -...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลเวสต์เกต

...พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลเวสต์เกต หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลเวสต์เกต Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลเวสต์เกต พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท พนักงานสนับสนุนการขายอละพนักงานห่อของขวัญ- แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ห่อของขวัญ (มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.กิ๊ก M --E RecruitBKKEastcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

...พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท พนักงานสนับสนุนการขายอละพนักงานห่อของขวัญ- แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ห่อของขวัญ (มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.กิ๊ก M --E RecruitBKKEastcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ โรบินสัน เมกา บางนา

...พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ โรบินสัน เมกา บางนา หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ โรบินสัน เมกา บางนา Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ โรบินสัน เมกา บางนา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท พนักงานสนับสนุนการขายอละพนักงานห่อของขวัญ- แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ห่อของขวัญ (มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย . เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. แนท M --E RecruitBKKEastcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 427 หน้า หน้าถัดไป >>