Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสำเหร่ แขวงสำเหร่ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สโตร์ (เสื้อผ้า)-

... สิงหาคม ระดับเงินเดือน รายวัน - รับผิดชอบในการรับสินค้า - ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ PO. ที่สั่งซื้อ- จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงยอดกับทางบัญชี- แยกใบกำกับภาษีแนบใบ PO. เพื่อนำส่งทางบัญชี- ควบคุมการเบิก - จ่าย วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับทางฝ่ายผลิต- สุ่มตรวจสินค้าในสต๊อกว่าตรงกับบันทึกไว้ไม่ สอบย้อนกลับการเบิกจ่าย- นำใบเบิกวัสดุมาตัด STOCK เพื่อบันทึกการ์ดในรายงานวัสดุคงเหลือ- ตรวจเช็ค STOCK คงเหลือ เพื่ออัปเดทยอดปัจจุบัน- หน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้าประสานงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บังคับบัญชากำหนด .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีทักษะถ่ายถอดงาน/วางแผนการจัดส่งงาน.สามารถสื่อสารประสานงานกับผู้อื่นได้ดี.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.สามารถใช้งานโปรแกรม Microft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี.ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย.มีวินัยในตนเอง.ตรงต่อเวลา คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม vkjeansโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี เค การ์เม้นท์ จำกัด ,,,,,,, ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำ ซอยตากสิน 13 เขตธนบรี)-

... บริษัท วี เค การ์เม้นท์ จำกัด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำ ซอยตากสิน เขตธนบรี) สิงหาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป - ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย- ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานดำเนินการแก้ไข- เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ต่างๆ- ตรวจสอบงานเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน- วิเคราะห์งานประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตการป้องกันขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน- จัดทำเอกสารรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม (สก.)- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย อบรมได้ขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมาย.ประสบการณ์เป็น จป.วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า - ปี.ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมาย.สามารถสื่อสารทำงานกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะ ถ่ายถอดงาน / วางแผนการทำงานได้ดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.ตรงต่อเวลา มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานสูง.สามารถออกต่างจังหวัดได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ ซอยตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานดูแลสต๊อกสินค้า (ปฏิบัติงานสำเหร่)-

...พนักงานดูแลสต๊อกสินค้า (ปฏิบัติงานสำเหร่)- หางาน - บริษัท เพลินจิต จำกัด - พนักงานดูแลสต๊อกสินค้า (ปฏิบัติงานสำเหร่) บริษัท เพลินจิต จำกัด พนักงานดูแลสต๊อกสินค้า (ปฏิบัติงานสำเหร่) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , - ทำหน้าที่ควบคุม จดบันทึกการรับ การจัดเก็บประเภทของสินค้า สินค้า- เคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพ- เบิก-จ่ายสินค้า จัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มของบริษัท- รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกองค์กร- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้ดี.มีประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดเรียงสินค้า.มีความรับชอบ ซื่อสัตย์ อดทน สู้งานหนักได้.มีทักษะเหตุผลในการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.วันทำงาน จันร์ - เสาร์ เวลา . - . น. คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี- ท่องเที่ยวประจำปี- โบนัสประจำปี- สวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 07 กรกฎาคม 2560


เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Officer)-

... พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - รับผิดชอบในการรับสินค้า - ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ PO. ที่สั่งซื้อ- จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงยอดกับทางบัญชี- แยกใบกำกับภาษีแนบใบ PO. เพื่อนำส่งทางบัญชี- ควบคุมการเบิก - จ่าย วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับทางฝ่ายผลิต- สุ่มตรวจสินค้าในสต๊อกว่าตรงกับบันทึกไว้ไม่ สอบย้อนกลับการเบิกจ่าย- นำใบเบิกวัสดุมาตัด STOCK เพื่อบันทึกการ์ดในรายงานวัสดุคงเหลือ- ตรวจเช็ค STOCK คงเหลือ เพื่ออัปเดทยอดปัจจุบัน- หน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้าประสานงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บังคับบัญชากำหนด .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีทักษะ ถ่ายถอดงาน / วางแผนการจัดส่งงาน.สามารถสื่อสารประสานงานกับผู้อื่นได้ดี.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี.ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย.มีวินัยในตนเอง. ตรงต่อเวลา คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สอบถามในภายหลัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม vkjeansโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี เค การ์เม้นท์ จำกัด ,,,,,,, ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


QC สินค้าเสื้อผ้า-

...จำกัด QC สินค้าเสื้อผ้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , + + พิจารณาตามประสบการณ์ - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง- ประสานงานกับฝ่ายผลิตรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยงข้องในปัญหาคุณภาพสินค้า- จัดทำใบบันทึกปัญหาแก้ไขสิ่งที่เกิดเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับรู้ .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน ในการมอบรับมอบงานที่ได้รับมอบหมาย.มีความกระตือรือร้นที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ.รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ท่วงทันเวลา.มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป.ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดการ.ประสบการณ์ - ปีขึ้นไป คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สอบถามภายหลัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม vkjeansโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี เค การ์เม้นท์ จำกัด ,,,,,,, ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


Co-Producer Creative (ด่วน)

...eative (ด่วน) หางาน - บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด - Co-Producer & Creative (ด่วน) บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด Co-Producer & Creative (ด่วน) ตุลาคม - ระดับเงินเดือน - เป็นผู้ช่วย Producer ในการผลิตรายการโทรทัศน์ฯ .มีใจรักในการทำงานด้านนี้.มีความคิดสร้างสรรค์.เป็นผู้ที่มีไฟในการทำงาน & เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้หาสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเอง.เป็นผู้ที่มีความขยันรับผิดชอบ สามารถควบคุมกระบวนการผลิตรายการ ได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี & สามารถตัดต่อโปรแกรมตัดต่อ ได้.สามารถประสานงานกับศิลปิน ดารา ได้.สามารถออกกองต่างจังหวัดได้.มีความตรงต่อเวลา สามารถทำงานท่ามกลางแรงกดดันได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พนักงานประจำ (มีประกันสังคม) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร. - - สอบถาม บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด /- ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 31 ตุลาคม 2559


Graphic Design

... สิงหาคม ระดับเงินเดือน - สามารถใช้โปรแกรม photoshop , illustrator ได้ดีมีความสามารถในการออกแบบ วางเลย์เอาท์ได้ลงตัวสวยงามลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานกราพิคสำหรับ งานโฆษณา คอนเทนต์สำหรับสื่อมีเดียต่างๆ ของบริษัท งานพิมพ์ทั้งหมดของบริษัท*** วันสัมภาษณ์ให้นำผลงาน Portfolio มานำเสนอด้วย .เพศชาย หญิง อายุระหว่าง - ปี .จบการศึกษาปริญญาตรี (เน้นสาขาที่เกี่ยวข้อง).ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรม photoshop , illustrator ได้ดี.มีความสามารถในการออกแบบ วางเลย์เอาท์ได้ลงตัวสวยงาม.มีความสามารถในการออกแบบงานโฆษณา มีเดียงานพิมพ์ของบริษัท.สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี .มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ พร้อมจะทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ.ความสามารถในการนำเสนอ จัดการดำเนินแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย สามารถทำงานให้บรรลุตามแผนงานทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงบริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด/- ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2559


Sound

...Sound หางาน - บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด - Sound บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด Sound มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ทำงานด้านควบคุมเสียง ด้านการบันทึกเทปโทรทัศน์มีความชำนาญในอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ไมค์ ไวเลส, มิกเซอร์, ไมค์ร้องเพลง,ซาวด์แบคกิ้งแทรค(ทำงาน จันทร์-ศุกร์ . -. น.) .ชาย-หญิง (ไม่จำกัดอายุ).การศึกษาด้านวิทยุ - โทรทัศน์ เกี่ยวข้อง.มีความเชี่ยวชาญด้านการบันทึกเทปโทรทัศน์.สามารถควบคุมเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน.ดูแลไมค์พิธีกร มิกเซอร์ให้อยู่ในระดับดี .สามารถทำซาวด์บาลานซ์ได้ขณะบันทึกเทป.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านเสียงได้เป็นอย่างดี .ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Cubase Adobe Audition ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด /- ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 มิถุนายน 2559


ธุรการบัญชี

...ธุรการบัญชี หางาน - บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด - ธุรการบัญชี บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ธุรการบัญชี เมษายน ระดับเงินเดือน - ทำงานด้านบัญชี- บันทึกเงินสดย่อย พร้อมการทำจ่าย- เคลียร์เงินสำรองจ่ายพร้อมบันทึกการจ่าย- บันทึกการตั้งหนี้ (ค่าใช้จ่ายกระทบยอดบัญชี)- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms. Office - ทำเอกสารวางบิล - รับเช็ค- ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย- ทำเอกสาร เกี่ยวกับภาษี ต่างๆ ได้ .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี.มีการกระตือรือร้นในการหาความรู้ใส่ตัวตลอดเวลา.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน.***สัมภาษณ์พร้อมทราบผลเริ่มงานทันที*** คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด /- ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 11 เมษายน 2559


คนขับรถ-

...คนขับรถ- หางาน - บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด - คนขับรถ บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คนขับรถ เมษายน ระดับเงินเดือน - ขับรถให้บริษัทฯ - ทำงาน วัน .เป็นคนสุขุม ใจเย็น รอบคอบ.รู้เส้นทาง คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด /- ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 เมษายน 2559


ธุรการบัญชี (ด่วน)-

...ธุรการบัญชี (ด่วน)- หางาน - บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด - ธุรการบัญชี (ด่วน) บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ธุรการบัญชี (ด่วน) เมษายน ระดับเงินเดือน - - ดูแลเรื่องเอกสารของแผนกบัญชี- รับผิดชอบเรื่องรายรับ - รายจ่าย /เงินเดือนพนักงาน- รับเช็ค, วางบิล, ใบกำกับภาษี- ประสานงานภายในองค์กร (แผนกที่เกี่ยวข้อง)- สามารถใช้ MS.Word MS.Excel ได้ดีพอสมควร- ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา . - . น. .วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง).มีความละเอียด รอบคอบ ชอบงานด้านงานเอกสารตัวเลข.มีทักษะในการพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ดี.ไม่จำกัดเพศ.***สัมภาษณ์พร้อมทราบผลเริ่มงานทันที*** คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ (--) สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม EXPRESS ENTERTAINMENT CO., LTD./- ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. โทร...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2559


พนักงานขับรถ

...พนักงานขับรถ หางาน - บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด - พนักงานขับรถ บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด พนักงานขับรถ เมษายน ระดับเงินเดือน เป็นเจ้าหน้าที่ขับรถให้กับงานทุกอย่างของบริษัท (ทำงาน วัน) .ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ (--) สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม EXPRESS ENTERTAINMENT CO., LTD./- ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. โทรสาร. - สอบถาม บริษัท เอ็กซ์เพรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด /- ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2559


Senior Customer Relation Officer

... Senior Customer Relation Officer มีนาคม ระดับเงินเดือน ,++ ให้ข้อมูลคำแนะนำต่างๆ ภายในศูนย์การค้าบริเวณใกล้เคียง เช่นที่ตั้ง เบอร์โทรฯ โปรโมชั่น .รับลูกค้าที่เข้าเช่าพื้นที่แผนกต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ.รับเรื่องการทำงาน่ของผู้รับเหมาส่งต่อไปยังแผนกทีเกี่ยวข้อง .รับสาย ต่อสาย โอนสายจากลูกค้าไปยังแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานในบริษัท.ให้ความช่วยเหลือลูกค้า รับข้อร้องเรียน ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับลูกค้าให้ข้อมูลจนลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด.เดินตรวจศูนย์การค้า เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย รับบริการจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า.จัดทำ Monthly Report ข้อมูลร้านค้าที่มีลูกค้าเข้ามาสอบถาม, รายงานข้อร้องเรียน, รายงานการให้บริการ.จัดทำรรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นรับทราบ.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย .ปริญญาตร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.เพศชาย / หญิง อายุไ่ม่เกิน ปี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ฟัง พูด ( เน้น ).น้ำเสียง สดใส หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส.จรักการบริการ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร RIVERSIDE PLAZA Charoen Nakorn Rd. Samrae, Thonburi, Bangkok ถ. เจริญนคร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2559


พนักงานแผนกบริการและอะไหล่ (ด่วนมาก)

...พนักงานแผนกบริการและอะไหล่ (ด่วนมาก) ทำหน้าทีรับรถเข้าซ่อมสอบถามอาการรถจากลูกค้าติดตามงานซ่อมให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทำงานเกียวกับเอกสารเงินเดือน,++:.เพศชายหญิงอายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป.รักงานบริการ.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ชอบที่จะเรียนรู้งานใหม่.ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษกรุงเทพฯกรุงเทพมหานครบริษัทโดยตรงTel.สมัครผ่านเวปไซต์(กรุณาแนบรูปภาพด้วยทุกครั้ง)บริษัททริปเปิ้ลเอสออโต้จำกัด:คุณศุภชัยวงศ์อัศวนฤมลถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเหร่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:Fax::มีนาคม...


กรุงเทพมหานคร 20 มีนาคม 2555


พนักงานขาย

...พนักงานขาย รับผิดชอบงานด้านการขายทั้งในโชว์รูมนอกสถานที่ หลายเงินเดือนเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น+โบนัส:.ชายหญิงอายุปีขึ้นไป.วุฒิปวส.ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานขายมาก่อน.มีใจรักสนใจเกี่ยวกับรถยนต์.สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษบริษัททริปเปิ้ลเอสออโต้จำกัด(ฝั่งธนบุรี)กรุงเทพมหานครมาสมัครด้วยตนเอง,ส่งจดหมายสมัครงานมายังบริษัทส่งทางEmailบริษัททริปเปิ้ลเอสออโต้จำกัด:คุณศุภชัยวงศ์อัศวนฤมลถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเหร่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:Fax::มีนาคม...


กรุงเทพมหานคร 20 มีนาคม 2555


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี รับผิดชอบงานด้านเอกสารทางบัญชีการเงินลงข้อมูลโดยใช้โปรแกรมบัญชีเงินเดือน,++:.เพศหญิงอายุมากกว่าปี.วุฒิปริญญาตรี.มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อยปีถ.ตากสินธนบุรีกรุงเทพมหานครมาสมัครด้วยตนเอง,ส่งจดหมายสมัครงานมายังบริษัทส่งทางEmailบริษัททริปเปิ้ลเอสออโต้จำกัด:คุณศุภชัยวงศ์อัศวนฤมลถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเหร่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:Fax::มีนาคม...


กรุงเทพมหานคร 20 มีนาคม 2555


เสมียน

...เสมียน ทำงานเกี่ยวกับเอกสารทั่วไปลงประวัติลูกค้าเป็นต้นเงินเดือน:.เพศหญิงอายุปีขึ้นไป.มีความรู้เกี่ยวกับด้านเอกสาร.วุฒิปวช.ขึ้นไป.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.รักงานบริการกรุงเทพฯกรุงเทพมหานครได้ที่บริษัทโดยตรง โทรสอบถามได้ที่เบอร์คุณมั่นบริษัททริปเปิ้ลเอสออโต้จำกัด:คุณศุภชัยวงศ์อัศวนฤมลถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเหร่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:Fax::มีนาคม...


กรุงเทพมหานคร 20 มีนาคม 2555


ธุรการ

...ธุรการ ทำงานเกี่ยวกับเอกสารประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัทรับกับลูกค้าเงินเดือนตามตกลง:.อายุปีขึ้นไป.วุฒิปวช.ขึ้นไป.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.รักงานบริการ.ต้องการบุคคลที่อยากทำงานจริงๆเท่านั้นกรุงเทพกรุงเทพมหานครโดยตรงที่บริษัท สมัครผ่านเวป โทรสอบถามได้ที่เบอร์ บริษัททริปเปิ้ลเอสออโต้จำกัด:คุณศุภชัยวงศ์อัศวนฤมลถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเหร่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:Fax::มีนาคม...


กรุงเทพมหานคร 20 มีนาคม 2555


ธุรการบัญชี

...ธุรการบัญชี ตำแหน่ง:ธุรการบัญชีลงรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีคีย์ข้อมูลจัดเก็บเอกสารงานบัญชีงานธุรการทั่วไปงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสำเหร่กรุงเทพมหานครเงินเดือนตามตกลงเพศหญิงวุฒิการศึกษาปวส.ขปริญญาตรีสามารถใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานได้มีความกระตือรือร้น,มีความรอบคอบในการทำงานถ้าใช้โปรแกรมCsmileได้จะพิจารณาเป็นพิเศษวิธีการสมัคร.สมัครด้วยตนเอง.สมัครทางไปรษณีย์(พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร).สมัครผ่านทางwww.Jobthai.comคุณน้ำเงินบริษัทลูน่าลีน่าจำกัดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระรามห้องจีชั้นจีหมู่ถ.พระรามแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทร:--:--:hrlunapetshop.com...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 2 หน้า หน้าถัดไป >>