Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสำราญราษฎร์ แขวงสำราญราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยประสานงานCR (ด่วน)

...ผู้ช่วยประสานงานCR (ด่วน) หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ผู้ช่วยประสานงานCR (ด่วน) บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ผู้ช่วยประสานงานCR (ด่วน) พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ประสานงานกับทางCR .ชญ อายุปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป.สามารถออกต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี.หากมีประสบการณ์ด้านประสานงานขายฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้าขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


หัวหน้าคลังสินค้า

...หัวหน้าคลังสินค้า หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - หัวหน้าคลังสินค้า บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด หัวหน้าคลังสินค้า พฤษภาคม - ระดับเงินเดือน - - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบบริหารงานรวมถึงบุคลากรในแผนกคลังสินค้าจัดส่งทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้าจัดส่งไม่น้อยกว่า ปี.สามารถใช้โปรแกรม MS Office เบื้องต้นได้.สามารถทำงานที่โรงงานบางขุนเทียนได้.สำหรับผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นทางทหารแล้วเท่านั้น จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้าจัดส่ง

...ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้าจัดส่ง หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้าจัดส่ง บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้าจัดส่ง พฤษภาคม - ระดับเงินเดือน - - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบบริหารงานรวมถึงบุคลากรในแผนกคลังสินค้าจัดส่งทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้าจัดส่งไม่น้อยกว่า ปี.สามารถใช้โปรแกรม MS Office เบื้องต้นได้.สามารถทำงานที่โรงงานบางขุนเทียนได้.สำหรับผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นทางทหารแล้วเท่านั้น.ถ้าขับรถยกของได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญรา...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ผู้ช่วยประสานงานแผนกวรรณกรรมเด็ก

...ผู้ช่วยประสานงานแผนกวรรณกรรมเด็ก หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ผู้ช่วยประสานงานแผนกวรรณกรรมเด็ก บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ผู้ช่วยประสานงานแผนกวรรณกรรมเด็ก มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามฐานเงินเดือนของบริษัท ติอต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอกออกบูธประชาสัมพันธ์หนังสือ .หญิง อายุ ไม่เกิน ปี.วุฒิ ปริญตรี เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.สาขา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การตลาด.สามารถออกงานต่างจังหวัดได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้.**ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์** พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2560


ช่างเครื่องกล ด่วน

...ช่างเครื่องกล ด่วน หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ช่างเครื่องกล ด่วน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ช่างเครื่องกล ด่วน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - ช่างเครื่องกล .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างกล,เครื่องกล สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีความขยันอดทน สามารถรับความกดดันได้ดี.หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 27 กรกฎาคม 2559


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคกลาง)ด่วน

...เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคกลาง)ด่วน หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคกลาง)ด่วน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคกลาง)ด่วน มิถุนายน - ระดับเงินเดือน - .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป.***มีรถยนต์ส่วนตัว ใบขับขี่***.มีใจรักงานบริการ.มีทักษะการเจรจาต่อรอง.มีความรู้ด้านแผนการตลาด.มีความคิดการวิเคราะห์.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมก่อนทำงาน ภาคกลาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


มุกดาหาร 13 มิถุนายน 2559


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคใต้)ด่วน

...เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคใต้)ด่วน หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคใต้)ด่วน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคใต้)ด่วน มิถุนายน - ระดับเงินเดือน - .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป.***มีรถยนต์ส่วนตัว ใบขับขี่***.มีใจรักงานบริการ.มีทักษะการเจรจาต่อรอง.มีความรู้ด้านแผนการตลาด.มีความคิดการวิเคราะห์.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมก่อนทำงาน ภาคใต้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


มุกดาหาร 13 มิถุนายน 2559


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (เหนือ)ด่วน

...เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (เหนือ)ด่วน หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (เหนือ)ด่วน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (เหนือ)ด่วน มิถุนายน - ระดับเงินเดือน - .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป.***มีรถยนต์ส่วนตัว ใบขับขี่***.มีใจรักงานบริการ.มีทักษะการเจรจาต่อรอง.มีความรู้ด้านแผนการตลาด.มีความคิดการวิเคราะห์.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมก่อนทำงาน ภาคเหนือ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


มุกดาหาร 13 มิถุนายน 2559


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ด่วน

...เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ด่วน หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ด่วน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ด่วน มิถุนายน - ระดับเงินเดือน - .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป.***มีรถยนต์ส่วนตัว ใบขับขี่***.มีใจรักงานบริการ.มีทักษะการเจรจาต่อรอง.มีความรู้ด้านแผนการตลาด.มีความคิดการวิเคราะห์.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมก่อนทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2559


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคตะวันออก)ด่วน

...เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคตะวันออก)ด่วน หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคตะวันออก)ด่วน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาคตะวันออก)ด่วน มิถุนายน - ระดับเงินเดือน - .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป.***มีรถยนต์ส่วนตัว ใบขับขี่***.มีใจรักงานบริการ.มีทักษะการเจรจาต่อรอง.มีความรู้ด้านแผนการตลาด.มีความคิดการวิเคราะห์.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมก่อนทำงาน ภาคตะวันออก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 11 หน้า หน้าถัดไป >>