Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสายไหม แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน1

...เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน หางาน - บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน Share บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , .รับวางบิลตามรอบวันที่ - ของทุกเดือน.จ่ายเช็คทุกวันที่ - ของทุกเดือน.ตรวจสอบการจัดเอกสารตามแฟ้มเอกสารต่างๆ.งานต้อนรับลูกค้า เมื่อมีลูกค้ามีเยี่ยมชมโรงงาน.จัดเก็บเอกสารบัญชี คลังสินค้า เอกสารการผลิต.รับสินค้าจาก Supplier .คีย์รับสินค้าเข้าระบบ .ตรวจนับสต๊อกสินค้า.ตัดสต๊อก ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง.ประสานงานภายในบริษัทฯ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ละเอียด รอบคอบ.วางแผนงาน ลำดับงาน ขั้นตอนการทำงานเป็น.ใช้โปรแกรม Word , Excell , Powerpoint , โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้.มีทัศนคติเชิงบวก.รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า.มีประสบการณ์โรงพิมพ์ สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าตอบแทนพิเศษตามข้อตกลงของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม awa.aumโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโด...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตงานพิมพ์1

...เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตงานพิมพ์ หางาน - บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตงานพิมพ์ Share บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตงานพิมพ์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, . จัดเตรียมวัตถุดิบก่อนพิมพ์. วางแผนลงคิวพิมพ์งาน กำหนดพิมพ์เสร็จ. ประสานงานกับกระบวนการหลังพิมพ์. ดูแลอำนวยความสะดวกให้แผนกผลิต. จัดทำรายงาน Update งานลงระบบ ERP (Chang). งานอื่นๆตามความสามารถ .มีประสบการณ์ในการวางแผนงานฝ่ายผลิตโรงพิมพ์.มีภาวะผู้นำ สามารถบังคับบัญชาบุคลากรในสายงานผลิตได้.มีมนุษยสัมพันธ์ทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน .มีความรับผิดชอบสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้.มีประสบการณ์โรงพิมพ์ สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร เงินโบนัสตามผลงานค่าทำงานล่วงเวลาประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม awa.aumโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด ...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


หัวหน้างานสรรหาและฝึกอบรม-

...หัวหน้างานสรรหาและฝึกอบรม- หางาน - บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จํากัด หัวหน้างานสรรหาฝึกอบรม Share บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จํากัด หัวหน้างานสรรหาฝึกอบรม สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,- - ประสานงานหน่วยงานสถานศึกษา เวปไซต์สมัครงาน ช่องทางการหางาน แบบเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ระเบียบข้อบังคับการทำงาน- จัดทำสรุปผลรายงานการสรรหา พนักงาน ในแต่ละเดือน- จัดทำแบบประเมินผลพนักงานทดลองงาน ตามกระบวนการครบวงจร- จัดทำ Training need survey ทุกแผนก/ฝ่าย จัดการดำเนินงานด้านฝึกอบรม ตามแผน Training need ประจำปีท้้งภายใน ภายนอก- วางแผนพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมให้นำมาใช้ประโยชน ์ต่อบริษัทได้จริง- ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ .ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.วุฒิ ป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไปในการสรรหา/งานด้านฝึกอบรม.สามารถทำงาน วันได้ ( จันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น.).มีความซื่อสัตย์ อดทนในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง.กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง รับแรงกดดันได้.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร ค่าอาหาร ,ประกัน...


กรุงเทพมหานคร 11 สิงหาคม 2561


กุ๊ก

...กุ๊ก หางาน - บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กุ๊ก Share บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กุ๊ก สิงหาคม ระดับเงินเดือน , ทำอาหารไทย .นักเรียนเรียนการอาหาร.ผู้มีประสบการณ์ด้านงานครัว.ผู้ที่มีความรักสนใจทำอาหาร บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร มีเบี้ยเลี้ยง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ฝ่ายสรรหา ไทยเอ็กซ์เพลส ไทยฟู้ดโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อฝ่ายบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเบอลี่ ยุคเกอร์ เฮ้าส์ ชั้น - ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ -- ต่อฝ่ายบุคคล โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 09 สิงหาคม 2561


พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำดอนเมือง) ด่วน-

...พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำดอนเมือง) ด่วน- หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำดอนเมือง) ด่วน Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำดอนเมือง) ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายขายเช่นทำใบเสนอราคาฯ - งานอื่นตามท่ี่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปวส ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft office).มีมนุษสัมพันธ์ท่ี่ดี มีความสามารถในการประสานงาน.หากมีความรู้เกียวกับชิ้นส่วนอะไหล่-รุ่นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร .ปรับเงินเดือนประจำปี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .เงินประกันสังคม .เงินช่วยเหลือต่างๆ .วันหยุดพักร้อน - วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ, ฝ่ายบุคคลเอกชัย เมล์setech_hotmail.com เปิดรับประจำวังหิน/นนทบุรี/วัดเล่งเนยยี่/ราชพฤษ/ดอนเมือง/รังสิต/สายไหม/คลอง/ห้วยขวาง/รามอิน...


กรุงเทพมหานคร 09 สิงหาคม 2561


Sales Engineer Sales Representative

...Sales Engineer Sales Representative หางาน - บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด Sales Engineer / Sales Representative Share บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด Sales Engineer / Sales Representative สิงหาคม ระดับเงินเดือน - นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำให้กับลูกค้า ทั้งกลุ่ม โรงงาน,โรงแรม อาคารขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่,ผู้รับเหมา,เทรดดิ้ง,งานราชการ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลลูกค้าเดิม หาลูกค้าใหม่ ทำยอดขายให้ถึงเป้าที่ได้รับมอบหมายเป็นไตรมาสประสานงานงานขายลูกค้าที่ได้รับมอบหมายสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกๆสัปดาห์ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ .-. .จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์สาขาใดก็ได้ วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ - ปี หากเคยผ่านงานขายปั๊มน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ.เพศ หญิง/ชาย อายุ - ปี.รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี .มีรถยนต์ส่วนตัว บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร เงินเดือนคอมมิชชั่นประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนค่าน้ำมันรถค่าบำรุงรักษารถยนต์ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 09 สิงหาคม 2561


พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำวเพชรเกษม 51) ด่วน-

...พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำวเพชรเกษม ) ด่วน- หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำวเพชรเกษม ) ด่วน Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำวเพชรเกษม ) ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายขายเช่นทำใบเสนอราคาฯ - งานอื่นตามท่ี่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปวส ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft office).มีมนุษสัมพันธ์ท่ี่ดี มีความสามารถในการประสานงาน.หากมีความรู้เกียวกับชิ้นส่วนอะไหล่-รุ่นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ปรับเงินเดือนประจำปี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .เงินประกันสังคม .เงินช่วยเหลือต่างๆ .วันหยุดพักร้อน - วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ, - ฝ่ายบุคคลเมล์setech_hotmail.com เปิดรับประจำวังหิน/นนทบุรี/วัดเล่งเนยยี่/ราชพฤษ/ดอนเมือง/รังสิต/...


กรุงเทพมหานคร 08 สิงหาคม 2561


ช่างซ่อมบำรุง

...ช่างซ่อมบำรุง หางาน - บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จํากัด ช่างซ่อมบำรุง Share บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จํากัด ช่างซ่อมบำรุง สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าวบริษัท ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำวิธีการทดสอบ ไฟฟ้า วิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ในการผลิตการ ก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การบำรุงรักษา การพัฒนา การแก้ไข เปลี่ยนแปลง การซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆทำงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เขียนแบบติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคาร .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.สามารถทำงาน วันได้.รับผิดชอบงานด้านบำรุงรักษาซ่อมแซม เช่น ซ่อมตู้แช่เย็น ซ่อมแอร์ระบบแอร์.มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่ รามอินทรา กม. ซอยรามอินทรา / สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hirojobs recruithiroโทรสอบถาม...


กรุงเทพมหานคร 07 สิงหาคม 2561


Marketing online1

...re บริษัท อาครีเทค จำกัด Marketing online สิงหาคม ระดับเงินเดือน .ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ ทำแคตตาล็อกสินค้า.คิดค้น จัดทำการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ.วางแผนกลยุทธ์ คิดไอเดียสร้างสรรกิจกรรม การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์.รับผิดชอบแผนงาน การใช้งบสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง Facebook/Google/YouTub ฯลฯ.ติดตามลงโฆษณาบนสื่อทุกประเภท.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย.ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ ทำแคตตาล็อกสินค้า.คิดค้น จัดทำการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ.วางแผนกลยุทธ์ คิดไอเดียสร้างสรรกิจกรรม การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์.รับผิดชอบแผนงาน การใช้งบสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง Facebook/Google/YouTub ฯลฯ.ติดตามลงโฆษณาบนสื่อทุกประเภท.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป.มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี.มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย.มีความรับชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเสร็จตามกำหนด.มีอัธยาศัยมุนษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมPhotoshop,Adobe Illustrator,Powerpoint บางเขน,...


กรุงเทพมหานคร 07 สิงหาคม 2561


พนักงานทั่วไป

...พนักงานทั่วไป หางาน - บริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พนักงานทั่วไป Share บริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พนักงานทั่วไป สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, ล้างรถรับลูกค้า .เพศชาย.อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ขับรถได้.มีใบอนุญาตการขับขี่.สามารถเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม olre TWZ HRโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 06 สิงหาคม 2561