Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามเสนใน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำบ้านแพง จังหวัดนครพนม-

... บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท- รับชำระค่างวดของสาขา- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ - ปี.จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นครพนม - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวง...


นครพนม 15 มีนาคม 2561


จ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำสาขาวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร-

...ริษัท เงินติดล้อ จำกัด จ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำสาขาวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท- รับชำระค่างวดของสาขา- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ - ปี.จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สกลนคร - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวง...


สกลนคร 15 มีนาคม 2561


จ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขานากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู-

... บริษัท เงินติดล้อ จำกัด จ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขานากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท- รับชำระค่างวดของสาขา- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ - ปี.จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หนองบัวลำภู - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวง...


หนองบัวลำภู 15 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ อ.เมืองพลอ.ชนบท จ.ขอนแก่น-

...ินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ อ.เมืองพล,อ.ชนบท จ.ขอนแก่น มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท- รับชำระค่างวดของสาขา- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา .มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอนแก่น - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวง...


ขอนแก่น 15 มีนาคม 2561


พนักงานขับรถส่งของ1

...พนักงานขับรถส่งของ หางาน - บริษัท บลู สปอร์ต จำกัด พนักงานขับรถส่งของ Share บริษัท บลู สปอร์ต จำกัด พนักงานขับรถส่งของ มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ขับรถส่งสินค้า เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ปลอดภัยตรงเวลา. คอยช่วยงานแผนกช่าง (มีฝึกอบรมให้ถ้าสนใจ). อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายสถานที่ทำงาน คือ ประจำที่สาขาประดิพัทธ์ (สะพานควาย) /- ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เรามีสาขาอยู่ที่ - สยามพารากอน- เซ็นทรัลบางนา- เดอะมอลล์บางกะปิ- เซ็นทรัลปิ่นเกล้า- ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี - เซ็นทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่ - จังหวัดหนองคาย .มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์.สามารถขับรถกระบะ เกียร์กระปุกได้.มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯพอประมาณ กรุงเทพมหานคร เงินเดือน , OT, กรณีที่ออกต่างจังหวัด จะมีเบี้ยพิเศษให้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม berninathailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บลู สปอร์ต จำกัด /- ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


พนักงานธุรการจัดซื้อ

...พนักงานธุรการจัดซื้อ หางาน - บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด พนักงานธุรการจัดซื้อ Share บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด พนักงานธุรการจัดซื้อ มีนาคม ระดับเงินเดือน งานเอกสาร เสนอราคา จัดหา จัดซื้อ เปิด PO ให้ Supplier รับ ทำงานเอกสาร ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .หญิง วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี .มีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานจัดซื้อ ธุรการ ด้านที่เกี่ยวข้อง ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม word Excel ได้คล่อง .ขยัน ตรงต่อเวลา วินัยดี.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทักษะในการ ประสานงาน พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงemail patarithaacetronics.co.th - สอบถาม บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2561


พนักงานเดินเอกสารภายในอาคาร (ธนาคารไทยพานิชย์) พื้นที่รัชโยธิน

... มีนาคม ระดับเงินเดือน ทำหน้าที่ เดิน รับ ส่ง เอกสาร ภายในหน่วยงาน พื้นที่กำหนดทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา . - . น.ทำงานวันหยุด นอกเวลาได้ เป็น ot .เพศชาย หญิง อายุ - ปี ไม่มีพันธะทางทหาร บุกคลิกดี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล ที่ปฏิบัติงานจริง.ขยัน มีใจรักงานบริการ มีความอดทน.มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ไม่สูบบุหรี่,ดื่มเหล้า.มีที่พักแถว ละแวกใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ทำงานวันหยุด นอกเวลาได้ เป็น ot.มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมตามกฎหมาย. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย. ประกันชีวิต. ประกันอุบัติเหตุ. เงินเบิกล่วงหน้า. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ , บาท ต่อครั้ง. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. เครื่องแบบพนักงาน. เบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2561


QCQA Supervisor

...upervisor Share บริษัท สุขเกษม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด QC/QA Supervisor มีนาคม ระดับเงินเดือน ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, จัดทำตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพ, ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน QC, มีความเข้าใจหลัก GMP/HACCP/FSSC เป็นอย่างดี, ประสานงานกับฝายผลิต ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง่ .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมระบบคุณภาพ มีความรู้ในด้าน Document Control .อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปีขึ้นไป.มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP/HACCP/FSSC เป็นอย่างดี.มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกตุสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word/Excel/Powerpoint อื่นๆ ได้ สมุทรสาคร เบี้ยขยันประจำเดือน ไม่ลา สาย ขาดงาน โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม www.sookasem.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข - - สอบถาม บริษัท สุขเกษม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานใหญ่ / ถนนพระราม แขวง...


สมุทรสาคร 12 มีนาคม 2561


นักออกแบบdesigner-

...นักออกแบบdesigner- หางาน - บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ จำกัด นักออกแบบ/designer Share บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ จำกัด นักออกแบบ/designer มีนาคม ระดับเงินเดือน ++ -มีความสนใจในการออกแบบงาน Exhibition งานตกแต่งภายใน -ออกแบบงานในรูปแบบ D ตามโจทย์ที่ได้รับ .มีความสนใจในการออกแบบงาน Exhibition งานตกแต่งภายใน .มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารความคิดได้ดี.สามารถใช้โปรแกรม d ได้เป็นอย่างดี เช่น dmax , Sketchup....etc.มีทักษะในการคุยงานประสานงาน .มีความรับผิดชอบสามารถทำงานเป็นทีมได้ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร ทำงานจันทร์-ศุกร์ .-.น. สถานที่ทำงาน ประดิพัทธ์-บางซื่อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dbstudioโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ จำกัด / ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ฝ่ายออกแบบชิ้นงานโดยใช้จักรเย็บผ้า1

...ฝ่ายออกแบบชิ้นงานโดยใช้จักรเย็บผ้า หางาน - บริษัท บลู สปอร์ต จำกัด ฝ่ายออกแบบชิ้นงานโดยใช้จักรเย็บผ้า Share บริษัท บลู สปอร์ต จำกัด ฝ่ายออกแบบชิ้นงานโดยใช้จักรเย็บผ้า มีนาคม ระดับเงินเดือน ++ . ออกแบบชิ้นงานตัดเย็บต่างๆ เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า ของตกแต่งบ้าน โดยใช้จักรเย็บผ้า. ผลิตชุด KIT ตัดเย็บตามแบบที่ได้ออกแบบไว้. ทำวิธีทำในการทำชิ้นงานนั้นๆ ทั้งในรูปแบบของรูปภาพ คำอธิบายถ่ายทำวีดีโอ. ถ่ายทำวีดีโอเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ในการเย็บผ้า .เพศหญิง อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ.มีทักษะในการพูด อธิบายได้ชัดเจน.สามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาคู่มือภาษาอังกฤษถ่ายทอดเป็นภาษาไทยได้.มีประสบการณ์ในการเย็บผ้าอย่างน้อย ปี.ชอบ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บลู สปอร์ต จำกัด /- ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เรามีสาขาอยู่ที่ - สยามพารากอน- เซ็นทรัลบางนา- เดอะมอลล์บางกะปิ- เซ็นทรัลปิ่นเกล้า- ตั้งฮั...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 172 หน้า หน้าถัดไป >>