Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามเสนใน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร

AIS Data Analytic Officer ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี

...วยงานต่างๆ สร้างภาพข้อมูล(visualizations)- นำเสนอผลลัพธ์แนวทางในการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่ต้องการ แก้ใขปัญหาทางธุรกิจของหน่วยงานภายในองค์กร- ดูแลการพัฒนาสร้างแบบจำลองเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หมวดงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสือสาร สารสนเทศ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในการทำงาน.มีประสบการณ์ในการใช้งาน Microsoft Office (Excel, Power Point ,Access) Excellent.สามารถใช้ Program Coding C+,R ,Java, Python SQL ได้ดี.มีความรู้เข้าใจ Program Photoshop, Macro Excel, Shell Script, Big Data, Tableau จะพิจารณาเป็นพิเศษ สุราษฎร์ธานี - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณทิฆัมพร (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


14 มกราคม 2563


เงินเดือน : 13000องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

...วยงานต่างๆ สร้างภาพข้อมูล(visualizations)- นำเสนอผลลัพธ์แนวทางในการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่ต้องการ แก้ใขปัญหาทางธุรกิจของหน่วยงานภายในองค์กร- ดูแลการพัฒนาสร้างแบบจำลองเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หมวดงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสือสาร สารสนเทศ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในการทำงาน.มีประสบการณ์ในการใช้งาน Microsoft Office (Excel, Power Point ,Access) Excellent.สามารถใช้ Program Coding C+,R ,Java, Python SQL ได้ดี.มีความรู้เข้าใจ Program Photoshop, Macro Excel, Shell Script, Big Data, Tableau จะพิจารณาเป็นพิเศษ สุราษฎร์ธานี - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณทิฆัมพร (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


สุราษฎร์ธานี 14 มกราคม 2563


เงินเดือน : 13000องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

...ives รวมถึงแผนกที่เกี่ยวข้อง- วิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ช่องทางแผนการพัฒนาช่องทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย- วิเคราะห์ตลาดริเริ่มโครงการขายเพื่อเพิ่มรายได้จาก Solutions ต่างๆ- แนะนำทักษะการขายการฝึกอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้พนักงาน SMBE, SSP- หาช่องทางใหม่ /SSP ใหม่ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท- สรุปผลการดำเนินงาน performance report weekly/monthly หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย การตลาด การบริหาร.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเดินทางต่างจังหวัดได้.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ word , Excel , Powerpoint ได้ สงขลา - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณทิฆัมพร (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


สงขลา 14 มกราคม 2563


AIS SMEs Business Consultant Team Leader

...ives รวมถึงแผนกที่เกี่ยวข้อง- วิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ช่องทางแผนการพัฒนาช่องทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย- วิเคราะห์ตลาดริเริ่มโครงการขายเพื่อเพิ่มรายได้จาก Solutions ต่างๆ- แนะนำทักษะการขายการฝึกอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้พนักงาน SMBE, SSP- หาช่องทางใหม่ /SSP ใหม่ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท- สรุปผลการดำเนินงาน performance report weekly/monthly หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย การตลาด การบริหาร.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเดินทางต่างจังหวัดได้.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ word , Excel , Powerpoint ได้ สงขลา - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณทิฆัมพร (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


14 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระ(Porter) ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) สุวรรณภูมิ

...ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์คลองเตย , วัฒนาสาทร, บางคอแหลม, ยานนาวาราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุจอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอนภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแคตลิ่งชัน, ทวีวัฒนาพระนคร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด เจ้าหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระ(Porter) ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) สุวรรณภูมิ มกราคม ระดับเงินเดือน บ/ว - ขนถ่ายสัมภาระ- จัดเตรียมไปรษณีย์ภัณฑ์- ตรวจสอบพัสดุภัณฑ์- จัดเตรียมพัสดุภัณฑ์- ตรวจสอบชั่งน้ำหนักตู้สินค้า หมวดงาน อื่นๆ . กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสายด่วนที่เบอร์ - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


13 มกราคม 2563


เงินเดือน : 345 บวองค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

...ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์คลองเตย , วัฒนาสาทร, บางคอแหลม, ยานนาวาราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุจอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอนภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแคตลิ่งชัน, ทวีวัฒนาพระนคร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด เจ้าหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระ(Porter) ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) สุวรรณภูมิ มกราคม ระดับเงินเดือน บ/ว - ขนถ่ายสัมภาระ- จัดเตรียมไปรษณีย์ภัณฑ์- ตรวจสอบพัสดุภัณฑ์- จัดเตรียมพัสดุภัณฑ์- ตรวจสอบชั่งน้ำหนักตู้สินค้า หมวดงาน อื่นๆ . กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสายด่วนที่เบอร์ - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2563


เงินเดือน : 10000-15000องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

...าบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์คลองเตย , วัฒนาสาทร, บางคอแหลม, ยานนาวาราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุจอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอนภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแคตลิ่งชัน, ทวีวัฒนาพระนคร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ประสานงาน (Customer Service) มกราคม มาก ระดับเงินเดือน ,-, งานให้บริการเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .- เพศชาย-หญืง.- อายุระหว่าง - ปี.- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-Excel, word ได้ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2563


ผู้ประสานงาน (Customer Service)

...าบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์คลองเตย , วัฒนาสาทร, บางคอแหลม, ยานนาวาราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุจอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอนภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแคตลิ่งชัน, ทวีวัฒนาพระนคร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ประสานงาน (Customer Service) มกราคม มาก ระดับเงินเดือน ,-, งานให้บริการเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .- เพศชาย-หญืง.- อายุระหว่าง - ปี.- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-Excel, word ได้ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


13 มกราคม 2563


Telesales

...านีอำนาจเจริญอุบลราชธานีอยุธยาอุตรดิตถ์อุดรธานีต่างประเทศทุกจังหวัดต่างประเทศเขต เขตไหนก็ได้ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์คลองเตย , วัฒนาสาทร, บางคอแหลม, ยานนาวาราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุจอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอนภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแคตลิ่งชัน, ทวีวัฒนาพระนคร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); ธนาคารไทยพาณิชย์ Telesales มกราคม ระดับเงินเดือน , หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .วุฒิ ม. ขึ้นไป .อายุ ปี ขึ้นไป พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tashi_โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคาร sc tower ถนนพหลโยธิน แขวง...


09 มกราคม 2563


เงินเดือน : 12000องค์กร : ธนาคารไทยพาณิชย์

...านีอำนาจเจริญอุบลราชธานีอยุธยาอุตรดิตถ์อุดรธานีต่างประเทศทุกจังหวัดต่างประเทศเขต เขตไหนก็ได้ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์คลองเตย , วัฒนาสาทร, บางคอแหลม, ยานนาวาราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุจอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอนภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแคตลิ่งชัน, ทวีวัฒนาพระนคร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); ธนาคารไทยพาณิชย์ Telesales มกราคม ระดับเงินเดือน , หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .วุฒิ ม. ขึ้นไป .อายุ ปี ขึ้นไป พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tashi_โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคาร sc tower ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 มกราคม 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 224 หน้า หน้าถัดไป >>