Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามเสนนอก แขวงสามเสนนอก กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายต้อนรับ

...ฝ่ายต้อนรับ หางาน - DEEPER GREAT ฝ่ายต้อนรับ Share DEEPER GREAT ฝ่ายต้อนรับ ธันวาคม ระดับเงินเดือน - ต้อนรับบุคคลที่เข้ามากับทางบริษัทประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายต้อนรับประสานงานด้านโทรศัพย์โทร พี่เเป้งไลน์ไอดี .เพศ หญิง-ชาย.พูดจาคล่องแคล่ว.อัธยาศัยดี.ขยัน อดทน .ตรงต่อเวลา.ขยัน อดทน.วุฒิ ม. ขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -โบนัส-เบี้ยขยัน-วันหยุดเทศกาล-วันหยุดพักร้อน-ทริปท่องเที่ยว สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-โบนัส-เบี้ยขยัน-วันหยุดเทศกาล-วันหยุดพักร้อน-ทริปท่องเที่ยว - สอบถาม DEEPER GREAT ถนน ลาดพร้าว เเขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2560


ฝ่ายธุรการประสานงาน-

...ฝ่ายธุรการประสานงาน- หางาน - DEEPER GREAT ฝ่ายธุรการประสานงาน Share DEEPER GREAT ฝ่ายธุรการประสานงาน ธันวาคม ระดับเงินเดือน - -เป็นฝ่ายประสานงานภายในภายนอกออฟฟิศ-ดูแลจัดการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ-ประสานงานต่างๆ-ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับมอบหมายโทร พี่เเป้งไลน์ไอดี .เพศ หญิง-ชาย.อายุ - ปี.อัธยาศัยดี.ขยัน อดทน .ตรงต่อเวลา.ขยัน อดทน.วุฒิ ม. ขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -โบนัส-เบี้ยขยัน-วันหยุดเทศกาล-วันหยุดพักร้อน-ทริปท่องเที่ยว สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร พี่เเป้งไลน์ไอดี - สอบถาม DEEPER GREAT ถนน ลาดพร้าว เเขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่ประสานงาน1

.../ บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงาน Share BB Co., Ltd. / บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงาน ธันวาคม ระดับเงินเดือน . ประสานงานกับธนาคาร ลูกค้า เพื่อการประเมินที่ดิน/ทรัพย์สิน. เข้าระบบการรับ-ส่งข้อมูลที่ธนาคารส่งงานให้กับบริษัท เพื่อการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ตามคำแนะนำของหัวหน้างาน. ติดตามงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดเวลา. บันทึกข้อมูลการดำเนินงานเข้าระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมสแกนเอกสารตามระบบที่กำหนดไว้ ทำสำเนาลงในแผ่น CD. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จะมีพี่เลี้ยง/หัวหน้างานเป็นผู้สอนงานให้คำแนะนำต่างๆ .ปวส. ปริญญาตรี การตลาด, จบใหม่ มีประสบการณ์ - ปี.สามารถใช้ MS.Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี.มนุษยสัมพันธ์ดี, ยิ้มแย้มแจ่มใส, มีทักษะการประสานงานทีดี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม petcharat-jeanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม BB Co., Ltd. / บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2560


โอเปอร์เรเตอร์

...โอเปอร์เรเตอร์ หางาน - สยาม เพรอซิเด้น จำกัด โอเปอร์เรเตอร์ Share สยาม เพรอซิเด้น จำกัด โอเปอร์เรเตอร์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน เฉลี่ย, .อายุ ตั้งแต่-ปี .วุฒิ ม.ขึ้นไป.ไม่ต้องมีประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม สยาม เพรอซิเด้น จำกัด อาคารเลขที่ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 21 ธันวาคม 2560


ธุรการส่วนงานบังคับคดี-

...ธุรการส่วนงานบังคับคดี- หางาน - บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ธุรการส่วนงานบังคับคดี Share บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ธุรการส่วนงานบังคับคดี ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ประสานงานเจ้าหน้าที่- บันทึกข้อมูลคดี- วางกลยุทธ์ในการทำงาน- จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง .มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LEGAL-STATE-Law-office-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด / ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -, - ...


กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน-

...เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน- หางาน - บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน Share บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - เร่งรัดติดตามหนี้- ให้คำปรึกษา แก้ไข ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - รายงานผลการจัดเก็บ (สัปดาห์ , เดือน)- วางกลยุทธ์ในการจัดเก็บภายในทีม .เพศชาย หญิง อายุ ปี ขึ้นไป .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีประสบการณ์การติดตามจะได้รับผลตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ.มีใจรักงานบริการ สามารถทดแรงกดดันได้สูง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - คอมมิชชั่น- ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล (กรณีเจ็บป่วย)- โบนัส- ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LEGAL-STATE-Law-office-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด / ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)-

...เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)- หางาน - บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) Share บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) ธันวาคม ระดับเงินเดือน - ปฏิบัติงานย่านสาทร ย่านเพลินจิต- คีย์ข้อมูล- จัดทำเอกสาร- กับประสานงานกับหัวหน้าชาวญี่ปุ่น- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ป.ตรี.อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบิกเงินล่วงหน้า- สิทธิลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน- ปรับเงินประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ID LS-Bestservice-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด ซอยจินตะเวช ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


พนักงานบัญชี-

...พนักงานบัญชี- หางาน - บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด พนักงานบัญชี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง -บันทึกบัญชี เดบิต เครดิต-จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย -คีย์รายวันทั่วไป-จัดทำเอกสารของแผนกบัญชี-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย - เพศหญิง อายุ - ปี.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี.ีมึความขยัน,อดทน รับแรงกดดันได้ดี.ใช้โปรแกรมบัญชี Epress ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานที่ บริษัท แทรเวล แชนแนล เอเจนซี่ จำกัดเลขที่ / ซ.รุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกทม. ปฏิบัติงานวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา . - . น. หยุด เสาร์-อาทิตย์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด / ซอยลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2560


Mobile Application Developer (นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น)

...Mobile Application Developer (นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น) หางาน - บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด Mobile Application Developer (นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น) Share บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด Mobile Application Developer (นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น) ตุลาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน N/A วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม Mobile Applicationปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้นปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ .ชาย / หญิง.สัญชาติไทย .อายุไม่เกิน ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา .เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญอย่างสูงกับระเบียบวินัย.มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทาง เพื่อแก้ปัญหาในสถานะการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี.หากมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อความน่าเชื่อถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ค่าตอบแทนพิเศษ- เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [] - สอบถาม บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด ซอยพุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โท...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


พนักงานห่อของขวัญปีใหม่

...พนักงานห่อของขวัญปีใหม่ หางาน - บริษัท การ์ดกรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด พนักงานห่อของขวัญปีใหม่ Share บริษัท การ์ดกรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด พนักงานห่อของขวัญปีใหม่ ตุลาคม ระดับเงินเดือน บริการห่อของขวัญที่แม็กแวลู่สาขาพัฒนาการ .ช-ญ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณส้ม]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท การ์ดกรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด อาคารไนซ์ ชั้นที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร - คุณส้ม โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2560