Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามเสนนอก แขวงสามเสนนอก กรุงเทพมหานคร

Mobile Application Developer (นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น)

...Mobile Application Developer (นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น) หางาน - บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด Mobile Application Developer (นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น) Share บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด Mobile Application Developer (นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น) ตุลาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน N/A วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม Mobile Applicationปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้นปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ .ชาย / หญิง.สัญชาติไทย .อายุไม่เกิน ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา .เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญอย่างสูงกับระเบียบวินัย.มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทาง เพื่อแก้ปัญหาในสถานะการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี.หากมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อความน่าเชื่อถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ค่าตอบแทนพิเศษ- เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [] - สอบถาม บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด ซอยพุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โท...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


พนักงานห่อของขวัญปีใหม่

...พนักงานห่อของขวัญปีใหม่ หางาน - บริษัท การ์ดกรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด พนักงานห่อของขวัญปีใหม่ Share บริษัท การ์ดกรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด พนักงานห่อของขวัญปีใหม่ ตุลาคม ระดับเงินเดือน บริการห่อของขวัญที่แม็กแวลู่สาขาพัฒนาการ .ช-ญ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณส้ม]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท การ์ดกรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด อาคารไนซ์ ชั้นที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร - คุณส้ม โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2560


พนักงานขายประจำออฟฟิศ

...พนักงานขายประจำออฟฟิศ หางาน - บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด พนักงานขายประจำออฟฟิศ Share บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด พนักงานขายประจำออฟฟิศ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขายประจำภาค .อัธยาศัยดี.มีความรับผิดชอบ.สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี.รับเฉพาะเพศหญิง ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด /- ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 04 ตุลาคม 2560


Deputy Managing Director -Research and Development (RD) รองกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสายธุ

...กิน ปี.ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน Food Science, Food Technology or Product Development. .ประสบการณ์งานด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปีขึ้นไป ด ารงต าแหน่งระดับบริหารระดับสูงไม่ต ่ากว่า ปี ท างานในกลุ่ม FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวของใช้ในครัวเรือน .มีผลงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดสินค้าใหม่ของบริษัทเข้าสู่ตลาดได.มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคโอกาสด้านธุรกิจ .สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเรา บริษัท บี โฟร์ บี จ ากัด / BB Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งทั่วไปต าแหน่งเฉพาะทาง ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งผู้สมัครที่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา บีโฟร์บีช่วยบริษัทลูกค้าในการสรรหาบุคลากรให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสม ช่วยคัดสรรงานค่าตอบแทนให้แก่ผู้สมัครจนเป็นที่น่าพอใจจ านวนมาก โดยขณะนี้ บีโฟบีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทลูกค้าให้เป็นทีมสรรหาบุคลากรในต าแหน่งข้างต้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม BB Co., Ltd. / บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 ตุลาคม 2560


Secretary (เลขานุการ)

...Secretary (เลขานุการ) หางาน - บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด Secretary (เลขานุการ) Share บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด Secretary (เลขานุการ) ตุลาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน N/A สนับสนุนภารกิจของบริษัททำงานตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย / หญิง.สัญชาติไทย .อายุไม่เกิน ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา .เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญอย่างสูงกับระเบียบวินัย.มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทาง เพื่อแก้ปัญหาในสถานะการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี.หากมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อความน่าเชื่อถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ค่าตอบแทนพิเศษ- เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [] - สอบถาม บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด ซอยพุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 03 ตุลาคม 2560


ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-

... ระดับเงินเดือน N/A - สรรหาจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน ด้วยกระบวนการคัดสรรอย่างเป็นระบบ- วางแผนการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรอบรู้ จัดทำรูปแบบการประเมินผลการทำงานของบุคลากร- สรุป KPIs วางแผนกลยุทธ์ กำหนดแผนการเติบโตของพนักงานในองค์กร รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง JS JD อื่นๆ- วางแผนการสร้างกลไกเพือสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน , การสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมการวางแผนการจัดการข้อโต้แย้งข้อพิพาทต่าง ๆ ในองค์กรที่เกิดจากพนักงาน- การวางระบบโครงสร้างสวัสดิการ, เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม- ทำ Payroll .- เพศหญิง/เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์สาขาที่เกี่ยวข้อง.- มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรงอย่างน้อย ปี.- มีความเป็นผู้นำ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศทุ่มเท การทำงานให้กับองค์กรได้.- มีความรู้ในการจัดทำ KPI/ประเมินผล/ กำหนด JD .- มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานแรงงานสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี.- มีความอดทน, ขยัน, คล่องแคล่ว, มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มีความน่าเชื่อถือ.- มีมนุษยสัมพันธ์, จิตวิทยา, ทักษะการสื่อสารการประสานงานที่ดี.- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี.- มีความรอบคอบในการพิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานกับ บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด/ ซอยรุ่งเรือง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2560


โฟร์แมน (Foreman)

...โฟร์แมน (Foreman) หางาน - บริษัท โซลิด แปลน จำกัด โฟร์แมน (Foreman) Share บริษัท โซลิด แปลน จำกัด โฟร์แมน (Foreman) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน .เพศ ชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ( สาขาก่อสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้อง ).มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานก่อสร้าง/สามารถควบคุมงานตามโครงการต่าง ๆ ได้ สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ในกรณีมีงานต่างจังหวัด) ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีโบนัสปลายปี ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิด แปลน จำกัด ซอยพิบูลอุปถัมถ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ . - โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


พนักงานขับรถผู้บริหาร1

...พนักงานขับรถผู้บริหาร หางาน - บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด - พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .ขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหาร จากที่พักมาบริษัท ตามสถานที่ต่างๆ.ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปี ไม่มีพันธะทางทหาร .บุคคลิคดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นคนใจเย็น.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล เป็นอย่างดี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความขยัน มีใจรักงานบริการ มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต.มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถูกต้องตามกฏหมาย ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงาน ที่บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด เลขที่ / ซ.รุ่งเรืองแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.โทร - ต่อ ฝ่ายบุคคล ดุลยา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด / ซอยลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2560


Production Tapioca Supervisor-Assistant Manager (หัวหน้าหน่วยงาน-ผู้ช่วยผู้จัดการ ผลิตสาคู)

...นงานให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึง การดูแล ติดตามให้คำปรึกษาผู้ที่สนใจโปรดส่งประวัติการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) ระบุเงินเดือนปัจจุบัน, เงินเดือนที่คาดหวังรูปถ่าย มาที่อีเมล์; hrbb.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. () - .อายุ - ปี, ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, วิศวกรรมอาหาร สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย ปี.มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์.มีความรู้ในการควบคุมเครื่องจักรในไลน์การผลิต.ระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, BRC เป็นต้น.มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้ Microsoft Office (MS. Word, MS. Excel, MS. PowerPoint) ได้ดี ชลบุรี บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด / BB Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรในทั่วไปเฉพาะทาง ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งผู้สมัครที่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา บีโฟร์บีช่วยบริษัทลูกค้าในการสรรหาบุคลากรให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสม ช่วยคัดสรรงานค่าตอบแทนให้แก่ผู้สมัครจนเป็นที่น่าพอใจมาก โดยขณะนี้ บีโฟบีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทลูกค้าให้เป็นทีมสรรหาบุคลากรในข้างต้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม BB Co., Ltd. / บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


ชลบุรี 18 กันยายน 2560


Quality Assurance Supervisor-Assistant Manager (หัวหน้าหน่วยงาน-ผู้ช่วยผู้จัดการ ประกันคุณภาพ)

...รวจห้องปฏิบัติการภายนอก, เป็นสมาชิกทีม Food Safety นำเสนอด้านประกันคุณภาพตามข้อกำหนด BRC ผู้ที่สนใจโปรดส่งประวัติการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) ระบุเงินเดือนปัจจุบัน, เงินเดือนที่คาดหวังรูปถ่าย มาที่อีเมล์; hrbb.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. () -เกี่ยวกับเรา .อายุ - ปี, ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร จุลชีววิทยา สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย ปี.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP, HACCP, BRC, Halal, Kosher, การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ .มีความรู้เกี่ยวกับ ISO/IEC .สามารถใช้ Microsoft Office (MS. Word, MS. Excel, MS. PowerPoint) ได้ดี, ERP Oracle ชลบุรี บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด / BB Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรในทั่วไปเฉพาะทาง ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งผู้สมัครที่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา บีโฟร์บีช่วยบริษัทลูกค้าในการสรรหาบุคลากรให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสม ช่วยคัดสรรงานค่าตอบแทนให้แก่ผู้สมัครจนเป็นที่น่าพอใจมาก โดยขณะนี้ บีโฟบีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทลูกค้าให้เป็นทีมสรรหาบุคลากรในข้างต้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม BB Co., Ltd. / บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


ชลบุรี 18 กันยายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 38 หน้า หน้าถัดไป >>