Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามเสนนอก แขวงสามเสนนอก กรุงเทพมหานคร

อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

...อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น หางาน - Care NursingHome อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น Share Care NursingHome อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง สอนภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้น กลาง สูงสอนช่วง .-. น. (จ-ศ อาทิตย์) .เพศชาย/หญิง.สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นได้ดี.คะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N ขึ้นไป.มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Care-nursinghome-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Care NursingHome , ริมถนนลาดพร้าว (อยู่ระหว่าง ซอยลาดพร้าว / กับ ซอยลาดพร้าว ) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 19 กรกฎาคม 2561


โอเปอเรเตอร์

...โอเปอเรเตอร์ หางาน - T.C.N connest โอเปอเรเตอร์ Share T.C.N connest โอเปอเรเตอร์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, คอยประสานงานผ่านระบบข้อมูลของออฟฟิศตัวบริษัทรับสาย-โทรออกในตัวออฟฟิศที่บริษัทจัดแจงไว้ให้ .อายุปีขึ้นไป.วุฒิม.ขึ้นไป.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pompornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงได้ที่ พลอย - สอบถาม T.C.N connest - ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 16 กรกฎาคม 2561


ประสานงาน

...ประสานงาน หางาน - T.C.N connest ประสานงาน Share T.C.N connest ประสานงาน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, เป็นรูปแบบงานในส่วนของออฟฟิศ คอยประสานงานผ่านระบบข้อมูลของออฟฟิศตัวบริษัทรับสาย-โทรออกในตัวออฟฟิศที่บริษัทจัดแจงไว้ให้ .อายุปีขึ้นไป.วุฒิม.ขึ้นไป.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โบนัส เบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pompornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงได้ที่ พลอย - สอบถาม T.C.N connest - ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 14 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย1

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย หางาน - บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย Share บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ตรวจร่างสัญญา กับคู่สัญญาทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน. ติดตามทวงถามหนี้สิน. ดูแลเรื่องงานดคีความต่างๆ เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง. งานกับหน่วยงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์.มีความรู้เรื่องกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครอง อย่างดี.มีความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดูภาครัฐ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ในการงานกับหน่วยราชการ .สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด /- ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


ประสานงานทั่วไป

...ประสานงานทั่วไป หางาน - T.C.N connest ประสานงานทั่วไป Share T.C.N connest ประสานงานทั่วไป กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, เป็นรูปแบบงานในส่วนของออฟฟิศ คอยประสานงานผ่านระบบข้อมูลของออฟฟิศตัวบริษัทรับสาย-โทรออกในตัวออฟฟิศที่บริษัทจัดแจงไว้ให้ .ไม่จำกัดเพศ.วุฒิม.ขึ้นไป.อายุปีขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โบนัส เบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pompornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงได้ที่ พลอย - สอบถาม T.C.N connest - ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


Executive Assistant Manager- ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม

...ยนหมุนเวียนกับ Executive Committee ท่านอื่นๆเพื่อให้มีคนที่อำนาจตัดสินใจในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ตลอด ชั่วโมง.ตรวจสอบรายงานประจำเดือนของแผนกที่อยู่ภายใต้การดูแล ให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ .สัญชาติไทย, ปริญญาตรีปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง .มีประสบการณ์งานโรงแรมไม่น้อยกว่า ปีในส่วนของ Rooms Division / F&B โดยเฉพาะโรงแรมแบบรีสอร์ท มีทักษะการเป็นผู้นำการแก้ปัญหาตัดสินใจสูง .มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการทางาน สามารถเรียกหาได้ตลอด ชั่วโมง.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี, ชำนาญการใช้ Microsoft Office กระบี่ ผู้สนใจโปรดส่งประวัติการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) ระบุเงินเดือนปัจจุบัน, เงินเดือนที่คาดหวังรูปถ่าย มาที่อีเมล์; nattayadabb.co.th เกี่ยวกับเราบริษัท บี โฟร์ บี จากัด / BB Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรในทั่วไปเฉพาะทาง ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งผู้สมัครที่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา บีโฟร์บีช่วยบริษัทลูกค้าในการสรรหาบุคลากรให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสม ช่วยคัดสรรงานค่าตอบแทนให้แก่ผู้สมัครจนเป็นที่น่าพอใจมาก โดยขณะนี้ บีโฟบีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทลูกค้าให้เป็นทีมสรรหาบุคลากรในข้างต้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ุ-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม BB Co., Ltd. / บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


กระบี่ 29 มิถุนายน 2561


ฝ่ายบุคคลสรรหาว่าจ้าง 1

...ฝ่ายบุคคลสรรหาว่าจ้าง หางาน - สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ ฝ่ายบุคคล/สรรหาว่าจ้าง Share สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ ฝ่ายบุคคล/สรรหาว่าจ้าง มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - , . สรรหาบุคลากรเข้าทำงาน. บันทึกการทำงานของพนักงาน. ควบคุมดูแลพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบ. ทำเงินเดือน. ยื่นประกันสังคม . งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์เฉพาะ ปีขึ้นไป.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี.มีความรับผิดชอบสูง.เคยมีประสบการณ์ด้านสรรหามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม วิชการรัฐศาสตร์ เพื่อนเรียนโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ ซอยคลองน้ำแก้ว (ลาดพร้าว ) แยก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2561


Procurement Manager - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

....รวบรวมรายงานต่างๆของหน่วยงานจัดซื้อประจำเดือน.กำกับดูแลการทำงานโดยภาพรวมของหน่วยงานจัดซื้อในแต่ละโรงแรม รวมถึง visit site เป็นประจำทุกๆ เดือน.โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .สัญชาติไทย, ปริญญาตรีปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ งานบัญชี ไม่น้อยกว่า ปี .มีทักษะการเป็นผู้นำการแก้ปัญหาตัดสินใจสูง .สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์ส่วนตัว ใบขับขี่.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี, ชำนาญการใช้ Microsoft Office กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจโปรดส่งประวัติการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) ระบุเงินเดือนปัจจุบัน, เงินเดือนที่คาดหวังรูปถ่าย มาที่อีเมล์; nattayadabb.co.th เกี่ยวกับเราบริษัท บี โฟร์ บี จากัด / BB Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรในทั่วไปเฉพาะทาง ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งผู้สมัครที่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา บีโฟร์บีช่วยบริษัทลูกค้าในการสรรหาบุคลากรให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสม ช่วยคัดสรรงานค่าตอบแทนให้แก่ผู้สมัครจนเป็นที่น่าพอใจมาก โดยขณะนี้ บีโฟบีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทลูกค้าให้เป็นทีมสรรหาบุคลากรในข้างต้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ุ-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม BB Co., Ltd. / บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 มิถุนายน 2561


การตลาด

...การตลาด หางาน - บริษัท Smart Wealth Solution จำกัด การตลาด Share บริษัท Smart Wealth Solution จำกัด การตลาด มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, .วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง .อายุไม่เกิน ปี.หากมีประสบการณ์ด้านการงานการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท Smart Wealth Solution จำกัด / ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 04 มิถุนายน 2561


ช่างเทคนิค

...ช่างเทคนิค หางาน - บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด ช่างเทคนิค Share บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด ช่างเทคนิค พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลระบบ Network คอมพิวเตอร์ ของบริษัท ตู้สาขา ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย.อายุไม่เกิน ปี.ปวช-ปวส.ทำงานช่วงกลางคืนได้.ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.รักงานบริการ.มีความรับผิดชอบ.ออกต่างจังหวัดได้ครั้งคราว กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส ตามผลประกอบการเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง กรณีออกต่างจังหวัด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม harikulโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด เลขที่ ซอยรัชดานิเวศน์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 42 หน้า หน้าถัดไป >>