Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามเสนนอก แขวงสามเสนนอก กรุงเทพมหานคร

ช่างเทคนิค

...ช่างเทคนิค หางาน - บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด ช่างเทคนิค Share บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด ช่างเทคนิค พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลระบบ Network คอมพิวเตอร์ ของบริษัท ตู้สาขา ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย.อายุไม่เกิน ปี.ปวช-ปวส.ทำงานช่วงกลางคืนได้.ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.รักงานบริการ.มีความรับผิดชอบ.ออกต่างจังหวัดได้ครั้งคราว กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส ตามผลประกอบการเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง กรณีออกต่างจังหวัด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม harikulโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด เลขที่ ซอยรัชดานิเวศน์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561


Network Engineer

...่น เทคโนโลยี จำกัด Network Engineer พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - . Monitor ระบบ Wirlesss, PON ที่ให้บริกาลูกค้า . จัดทำ Report เพื่อส่งให้กับทางลูกค้า . ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอก เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ . สนับสนุนงานติดตั้งแก้ไขเหตุเสียของลูกค้า . Config Router / Switch / Wireless อุปกรณ์ Network เป็นต้น .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, โทรคมนาคม เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ - ปี.มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีใจรักการบริการ.มีบุคลิกดี มีทักษะในการเจรจา สื่อสาร.สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทำงานเป็นทีมได้ดี.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network, TCP/IP, Config Switch/Router,Wireless.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ปฎิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ - น. ตามกำหนดเวลางานราชการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี1

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี หางาน - บริษัทยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Share บริษัทยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน .ควบคุมดูแลงานการเงินบัญชี.ควบคุมการจัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่ายใบสำคัญทั่วไป.ควบคุมตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำแบบนำส่ง.ควบคุมการตรวจนับสต็อก สิ้นเดือนรวบรวมจัดเก็บเอกสารทางการเงินทางบัญชี.ควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีการเงิน.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศหญิง อายุ - ปี.ประสบการณ์ - ปี.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.ยินดีรับนึกศึกษาจบใหม่ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร - ต่อ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2561


Admin Graphic โปรแกรมเมอร์ การตลาดออนไลน์ 1

...Admin Graphic โปรแกรมเมอร์ การตลาดออนไลน์ หางาน - เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก Admin / Graphic / โปรแกรมเมอร์ / การตลาดออนไลน์ Share เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก Admin / Graphic / โปรแกรมเมอร์ / การตลาดออนไลน์ เมษายน ระดับเงินเดือน +คอม . ดูแลลูกค้า อธิบายservice ใหลู้กค้า ติดตามการบริการให้ได้รับความพอใจสูงสุด ดูแลยอดขาย. ดูแล Social media ของคลินิก ธุรกิจในเครือ .ชาย หญิง - ปี.วุฒิ ปวช ขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PureAndBright PureAndBrightโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ ในวันเวลาทำการ . - . เบอร์ / / - สอบถาม เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก เลขที่ / ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561


ผูช้ ่วยแพทย์ ผูช่วยทันตแพทย์ พนักงานทำหน้า Therapist

...ผูช้ ่วยแพทย์ ผูช่วยทันตแพทย์ พนักงานทำหน้า Therapist หางาน - เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก ผูช้ ่วยแพทย์ ผูช่วยทันตแพทย์ พนักงานทำหน้า Therapist Share เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก ผูช้ ่วยแพทย์ ผูช่วยทันตแพทย์ พนักงานทำหน้า Therapist เมษายน ระดับเงินเดือน ++ขึ้นแับประสบการณ์ ดูแลใหบ้ ริการผูเ้ ขา้ รับ บริการตามแพทย์สง .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ยม.มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.เริ่มงานไดทั้นทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร . คอมมิชชน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PureAndBright PureAndBrightโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรนัดหมานเพื่อสัมภาษณ์ ในวันเวลาทำการ . - . / / / - สอบถาม เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก เลขที่ / ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561


ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ และบัญชี HR - ACC

...ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ และบัญชี HR - ACC หางาน - เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ บัญชี / HR - ACC Share เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ บัญชี / HR - ACC เมษายน ระดับเงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์ รับสมัครพนักงาน ทำเงินเดือนพนักงาน ดูแลบันทึกลายนว .เพศหญิง ชาย อายุ ปี ขน.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขน.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มนุษยสัมพันธ์ดี กรุงเทพมหานคร สวสั ดกิ าร . คอมมิชชน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PureAndBright PureAndBrightโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรเข้ามานัดหมายที่คลินิก ในวัน เวลาทำการ .-. - สอบถาม เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก เลขที่ / ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561


พนักงานต้อนรับ ขาย CRM

...พนักงานต้อนรับ ขาย CRM หางาน - เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก พนักงานต้อนรับ / ขาย CRM Share เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก พนักงานต้อนรับ / ขาย CRM เมษายน ระดับเงินเดือน ดูแลลูกค้า อธิบายservice ใหลู้กค้า ติดตามการบริการให้ได้รับความพอใจสูงสุด ดูแลยอดขาย .หญิง - ปี.วุฒิ ปวช ขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร . คอมมิชชน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PureAndBright PureAndBrightโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรนัดหมานเพื่อสัมภาษณ์ ในวันเวลาทำการ . - . - สอบถาม เพียวร์ แอนด์ ไบรท์ เม็ดเด้น สหคลินิก เลขที่ / ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561


Editor

...Editor หางาน - บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด Editor Share บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด Editor เมษายน ระดับเงินเดือน N/A ตัดต่องานตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์.ขยัน อดทน รู้จักโปรแกรมตัดต่อ.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ปฎิบัติงานที่ บริษัท แทรเวล แชนแนล เอเจนซี่ จำกัด/ อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษกแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯเบอร์โทร -- ต่อ (คุณนุ่ม) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด / ซอยลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


พนักงานขาย

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด พนักงานขาย Share บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด พนักงานขาย มีนาคม ระดับเงินเดือน ดูแลรับผิดชอบเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย บริการหลังการขาย ขายสินค้าให้ได้ตามที่กำหนด .ชาย/หญิง.อายุไม่เกิน ปี.ปริญญาตรีทุกสาขา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีความรับผิดชอบ.ออกต่างจังหวัดได้.มีรถยนต์ไม่มีรถยนต์.ทำงานในสภาวกดดันได้ดี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม คอมมิสชั่น รางวัลจูงใจเมื่อทำยอดขายตามเป้าค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีออกต่างจังหวัด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม harikul harikulfanclubโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด เลขที่ ซอยรัชดานิเวศน์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 22 มีนาคม 2561


Sales Supervisor

...Sales Supervisor หางาน - บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด Sales Supervisor Share บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด Sales Supervisor มีนาคม ระดับเงินเดือน ดูแลลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย บริการหลังการขาย ศึกษาสินค้า ทำยอดให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด .ชาย/หญิง.อายุไม่เกิน ปี.ปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณืงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณา.มีความรับผิดชอบ.ออกต่างจังหวัดได้.มีรถยนต์ไม่มีรถยนต์.ทำงานในสภาวกดดันได้ดี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม คอมมิสชั่น รางวัลจูงใจเมื่อทำยอดขายตามเป้าค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีออกต่างจังหวัด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม harikul harikulfanclubโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด เลขที่ ซอยรัชดานิเวศน์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 22 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 41 หน้า หน้าถัดไป >>