Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันตก กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส

...ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส . งานสรรหาว่าจ้าง. เอกสารประกันสังคม. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานใหญ่ (ซาฟารีเวิลด์) แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน , ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)เพศ ชายหญิงอายุ - ปีมีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้างไม่น้อยกว่า ปี วิธีการสมัคร. สมัครผ่านปุ่ม ApplyNow ของ JobThai.com. สมัครผ่านทาง E-Mail Address . สมัครผ่านทางไปรษณีย์. สมัครด้วยตนเอง (walk-in) ที่สาขาใกล้บ้าน (สัมภาษณ์รู้ผลทันที)ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัดสำนักงานใหญ่ซาฟารีเวิลด์ ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา ...


กรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม 2555


Secretary to CEO ด่วน

...ับการพิจารณาเป็นพิเศษ ** คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศึุกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท ประสบการณ์ ปีขึ้นไป อายุ ปีขึ้นไป เพศ หญิง , ถึง , บาท . ชุดพนักงาน. โบนัส. เงินปรับประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี. เงินช่วยเหลือต่างๆ. วันหยุด วันลา. ประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. ของขวัญในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน. รถรับ-ส่ง พนักงาน. ค่าอาหาร รับสมัครผ่านทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ซาฟารีเวิลด์ หมู่ ถนนปัญญาอินทรา แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 08 กันยายน 2555


พนักงานบริการ และพนักงานครัว (สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) ด่วน

...ากประเทศญี่ปุ่น-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เอกสารสมัครงาน. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน. สำเนาทะเบียนบ้าน. สำเนาวุฒิการศึกษา. รูปถ่าย นิ้ว ใบ. สำเนาใบผ่านงาน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง" สูง โบนัสได้ ครบ " , ถึง , บาท . ชุดพนักงาน. Incentive. โบนัส. เงินปรับประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี. เงินช่วยเหลือต่างๆ. วันหยุด วันลา. ประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. ของขวัญในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน** มีโอกาสสูงในการเติบโตในสายงาน มีการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานด้านงานบริการ รับสมัครผ่านทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ซาฟารีเวิลด์ หมู่ ถนนปัญญาอินทรา แขวง ...


นนทบุรี 08 กันยายน 2555


ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขายูเนี่ยนมอลล์ ด่วน

...กประเทศญี่ปุ่น-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เอกสารสมัครงาน. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน. สำเนาทะเบียนบ้าน. สำเนาวุฒิการศึกษา. รูปถ่าย นิ้ว ใบ. สำเนาใบผ่านงาน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง" สูง โบนัสได้ ครบ " , ถึง , บาท . ชุดพนักงาน. Incentive. โบนัส. เงินปรับประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี. เงินช่วยเหลือต่างๆ. วันหยุด วันลา. ประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. ของขวัญในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน** มีโอกาสสูงในการเติบโตในสายงาน มีการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานด้านงานบริการ รับสมัครผ่านทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ซาฟารีเวิลด์ หมู่ ถนนปัญญาอินทรา แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 08 กันยายน 2555


พนักงานบริการ สาขายูเนี่ยนมอลล์ ด่วน จำนวนมาก

...ากประเทศญี่ปุ่น-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เอกสารสมัครงาน. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน. สำเนาทะเบียนบ้าน. สำเนาวุฒิการศึกษา. รูปถ่าย นิ้ว ใบ. สำเนาใบผ่านงาน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง" สูง โบนัสได้ ครบ " , ถึง , บาท . ชุดพนักงาน. Incentive. โบนัส. เงินปรับประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี. เงินช่วยเหลือต่างๆ. วันหยุด วันลา. ประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. ของขวัญในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน** มีโอกาสสูงในการเติบโตในสายงาน มีการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานด้านงานบริการ รับสมัครผ่านทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ซาฟารีเวิลด์ หมู่ ถนนปัญญาอินทรา แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 08 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่การตลาด

... กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี, คลองสามวา) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี ประสบการณ์ ปีขึ้นไป อายุ ถึง ปี เพศ ชาย/หญิง , ถึง , บาท . ชุดพนักงาน. โบนัส. เงินปรับประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี. เงินช่วยเหลือต่างๆ. วันหยุด วันลา. ประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. ของขวัญในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน** มีโอกาสสูงในการเติบโตในสายงาน รับสมัครผ่านทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ซาฟารีเวิลด์ หมู่ ถนนปัญญาอินทรา แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 08 กันยายน 2555


พนักงานครัว และ พนักงานบริการ สาขาเอกมัย ด่วน

...ากประเทศญี่ปุ่น-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เอกสารสมัครงาน. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน. สำเนาทะเบียนบ้าน. สำเนาวุฒิการศึกษา. รูปถ่าย นิ้ว ใบ. สำเนาใบผ่านงาน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง" สูง โบนัสได้ ครบ " , ถึง , บาท . ชุดพนักงาน. Incentive. โบนัส. เงินปรับประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี. เงินช่วยเหลือต่างๆ. วันหยุด วันลา. ประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. ของขวัญในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน** มีโอกาสสูงในการเติบโตในสายงาน มีการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานด้านงานบริการ รับสมัครผ่านทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ซาฟารีเวิลด์ หมู่ ถนนปัญญาอินทรา แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 08 กันยายน 2555


PR Executive

...เทพมหานคร (มีนบุรี, คลองสามวา) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท ประสบการณ์ ปีขึ้นไป อายุ ถึง ปี เพศ ชาย/หญิง , ถึง , บาท . ชุดพนักงาน. Incentive. โบนัส. เงินปรับประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี. เงินช่วยเหลือต่างๆ. วันหยุด วันลา. ประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. ของขวัญในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน** มีโอกาสสูงในการเติบโตในสายงาน รับสมัครผ่านทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ซาฟารีเวิลด์ หมู่ ถนนปัญญาอินทรา แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 08 กันยายน 2555


Cashier เปิดรับทุกสาขา

... คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศึุกษา ต่ำกว่า ม. ขึ้นไป อายุ ปีขึ้นไป , ถึง , บาท . ชุดพนักงาน. Incentive. โบนัส. เงินปรับประจำปี. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี. เงินช่วยเหลือต่างๆ. วันหยุด วันลา. ประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. ของขวัญในวันคล้ายวันเกิดพนักงาน** มีโอกาสสูงในการเติบโตในสายงาน มีการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานด้านงานบริการ รับสมัครผ่านทาง รับสมัครผ่านทาง E-mail hrsfree.co.th ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ซาฟารีเวิลด์ หมู่ ถนนปัญญาอินทรา แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 08 กันยายน 2555


Marketing Manager

...็นพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศึุกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ ปีขึ้นไป อายุ ปีขึ้นไป , ถึง , บาท . ประกันสังคม. กองทุนเงินทดแทน. ชุดพนักงาน. รถรับส่งพนักงาน. โบนัส. เงินปรับประจำปี. ค่าอาหาร. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี. เงินช่วยเหลือต่างๆ . วันหยุด วันลาต่างๆ. ของขวัญครบรอบคล้ายวันเกิดพนักงาน** มีโอกาสเติบโตในสายงานเร็ว รับสมัครผ่านทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ซาฟารีเวิลด์ หมู่ ถนนปัญญาอินทรา แขวง ...


กรุงเทพมหานคร 08 กันยายน 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8 จาก 9 หน้า หน้าถัดไป >>