Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสาทร แขวงสาทร กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก

...สถาปนิก หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สถาปนิก Share บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สถาปนิก มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง เขียนแบบ แก้แบบได้ มีความรู้กฎหมายคุมอาคาร ใช้โปรแกรม Auto cad ได้ .เพศ ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ขึ้นไป .มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย ปี .มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดฟอร์ม ชุดต่อปี, ตรวจร่างกายประจำปี , จัดงานเลี้ยงสังสรรปีใหม่, สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ1

... เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ มีนาคม ระดับเงินเดือน . ควบคุมคุณภาพของสินค้า .อายุครบ ปีบริบรูณ์.ขยัน สามรถทำงานล่วงเวลาได้ ปทุมธานี . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานวันหยุดต่างๆ. เงินรางวัลพิเศษ ได้แก่ Incentive, ค่า CSR. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ. ค่าครองชีพ. เบี้ยขยัน. ประกันอุบัติเหตุ. ตรวจสุขภาพประจำปี. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ค่าอาหารในวันหยุดนักขัตฤกษ์. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอบรม. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว). ส่วนลดในการใช้บริการสำหรับพนักงาน. ชุดยูนิฟอร์ม. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.). กองทุนเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน*ฝากประวัติพร้อมระบุงานที่สนใจได้ที่EMAIL; HRDHOTPOT.CO.TH*สอบถามนัดสัมภาษณ์งาน -,- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณเต๋า -, คุณบิว -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารTFD ซอย...


ปทุมธานี 15 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ผลิต1

...ลิต มีนาคม ระดับเงินเดือน .ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย. ดูแลการผลิต ตัดแต่ง การบรรจุสินค้า .อายุครบ ปีบริบรูณ์.ขยัน สามรถทำงานล่วงเวลาได้ ปทุมธานี . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานวันหยุดต่างๆ. เงินรางวัลพิเศษ ได้แก่ Incentive, ค่า CSR. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ. ค่าครองชีพ. เบี้ยขยัน. ประกันอุบัติเหตุ. ตรวจสุขภาพประจำปี. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ค่าอาหารในวันหยุดนักขัตฤกษ์. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอบรม. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว). ส่วนลดในการใช้บริการสำหรับพนักงาน. ชุดยูนิฟอร์ม. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.). กองทุนเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน*ฝากประวัติพร้อมระบุงานที่สนใจได้ที่EMAIL; HRDHOTPOT.CO.TH*สอบถามนัดสัมภาษณ์งาน -,- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณเต๋า -, คุณบิว -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารTFD ซอย...


ปทุมธานี 15 มีนาคม 2561


Supervisor Tele Marketing (แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา)

...o.,Ltd. Supervisor Tele Marketing (แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา) มีนาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน เช็คอีเมล์ เพื่อตรวจสอบการทำงานเบื้องต้น ของทีม Call Center admin. ควบคุมการทำงานของ Call Center Admin ให้เป็นไปตาม KPI ที่ตั้งไว้. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงประเมินผลการทำงาน ของ Call Center Admin เพื่อให้ถงึ KPI ที่ตั้งไว้. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับ จาก Call Center มาวิเคราะห์แนะนำแนวทางการปิดการขาย. ขออนุมัติเปิดหน้าบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่ , ขอวงเงินเครดิต. จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับ Call Center ในแต่ละเดือน. มอบหมายรายชื่อลูกค้าเก่า + ใหม่ ให้ Call center รับผิดชอบ. สรุปยอดขายทั้งหมด ของทีม Call Center ให้ผู้บังคับบัญชา. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดในระบบบริหารงานคุณภาพ. ทำรายงานสรุปผลการดำเนิน งานประจำเดือน เพื่อจะนำมาวิเคราะห์ผลหาทางแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .ช/ญ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานทีม call center Tele sales.มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถควบคุมทีมให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี.มีทักษะในการประสานงาน /เจรจาต่อรอง ได้เป็นอย่างดี. มีความอดทน สามารถรับภาวะกดดันได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


ธุรการจัดซื้อ

...ธุรการจัดซื้อ หางาน - บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด ธุรการจัดซื้อ Share บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด ธุรการจัดซื้อ มีนาคม ระดับเงินเดือน +++ ประสานงาน, จัดหาสินค้าให้ตรงตามที่ลูกค้ากำหนด, ทำใบส่งสินค้า,นัดส่งสินค้า . บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด /- อาคารเอสวี ซิตี้ ชั้น ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


ช่างเทคนิคบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ (รามคำแหงสาทรบางเขนบางนา)

...ช่างเทคนิคบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ (รามคำแหงสาทรบางเขนบางนา) หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ช่างเทคนิคบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ (รามคำแหง/สาทร/บางเขน/บางนา) Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ช่างเทคนิคบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ (รามคำแหง/สาทร/บางเขน/บางนา) มีนาคม ระดับเงินเดือน - ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ประมาณ - ที่ ต่อวัน โดยอยู่ในเขตพื้นที่นับผิดชอบ .เพศชาย.อายุ- ปี.การศึกษาปวส สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ .ประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ . เวลาทำงาน.-. (หยุดวันนักขัตฤกษ์). สถานที่ปฎิบัติงานตามศูนย์ที่ได้กำหนดไว้ ( ศูนย์ใกล้บ้าน). เงินเดือน, บาท. มีรายได้อื่นๆเพิ่มเติมค่าน้ำมัน , บาท / ค่า , บาท . ทดลองงาน เดือน . สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เครื่องแบบ-ยูนิฟอร์มงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เงินรางวัลพิเศษประกัน...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


Admin1

...Admin หางาน - บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด (Thai Fintech Co., Ltd.) Admin Share บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด (Thai Fintech Co., Ltd.) Admin มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ตอบคำถามลูกค้าทาง Facebook Line. สามารถแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับ Website. รับลูกค้า .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.การศึกษาระดับปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร . เงินเดือน . โบนัส . ประกันสังคม . เลี้ยงสังสรรค์อย่างน้อยเดือนละครั้ง . เที่ยวประจำปี . เบี้ยขยัน. ค่าเดินทาง . ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบาง) ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thaifintech recruit.thaifintechโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด (Thai Fintech Co., Ltd.) / อาคารพิพัฒนสิน ชั้น ซอยพัฒนสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร -, - ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


Sale Coordinator - Modern Trade1

...Sale Coordinator - Modern Trade หางาน - บริษัท อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ จำกัด Sale Coordinator - Modern Trade Share บริษัท อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ จำกัด Sale Coordinator - Modern Trade มีนาคม ระดับเงินเดือน - . คีย์ข้อมูลงานขายเช่น Invoice, Credit Note, รายการขาย. เปิด Order , ทำจม. เสนอสินค้า, จม.ปรับราคาอื่นๆ. support ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ . ทำรายงานขายประจำเดือน รายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รายงานตรงต่อ Key Account Manager Sale Manager. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย หญิง อายุ - ปี.จบการศึกษาปริญญาตรี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้ .มีทักษะการสื่อสารที่ดี .ทำ Microsoft Office ได้.สามารถไปปฏิบัติงานที่ บางนา กม. ได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ewtaonlineโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณกรสรัญ ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ Shu Uemura สาขา ZenParagon สื่อสารภาษาจีนได้ รายได้รวม 20000-40000-

...ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ Shu Uemura สาขา ZenParagon สื่อสารภาษาจีนได้ รายได้รวม -- หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ Shu Uemura สาขา Zen/Paragon สื่อสารภาษาจีนได้ รายได้รวม ,-,+ Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ Shu Uemura สาขา Zen/Paragon สื่อสารภาษาจีนได้ รายได้รวม ,-,+ มีนาคม ระดับเงินเดือน ์N/A -เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์-นำเสนอการขายให้บริการแต่งหน้าลูกค้า-ทำยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด-ดูแลสต็อคสินค้าให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย .เพศชาย/เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ป.ตรี.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอาง / สกินแคร์ เคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินค้า มาก่อน.สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร รายได้ & สวัสดิการเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น รายได้รวมเฉลี่ย + ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ + คอมมิสชั่นจากผลการปฏิบัติงาน + สัมมนาประจำปี + เบิกใช้สินค้าแบรนด์ในเครือบริษัท + โบนัส ...


กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2561


OPEN HOUSE TELESALE เราเปิดบ้านคุณเปิดใจ

...OPEN HOUSE TELESALE เราเปิดบ้านคุณเปิดใจ หางาน - บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด OPEN HOUSE TELESALE เราเปิดบ้านคุณเปิดใจ Share บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด OPEN HOUSE TELESALE เราเปิดบ้านคุณเปิดใจ มีนาคม ระดับเงินเดือน ,-, ลักษณะงานมีหน้าที่โทรนำเสนอขายทาง-บริษัทมีฐานรายชื่อให้โทรในเเต่ละวัน-ไม่ต้องออกหาลูกค้า-ได้เป็นพนักงานประจำ-เงินเดือนประจำ-เบี้ยขยัน-คอมมิชชั่นตามยอดขายพิเศษ พิเศษ สำหรับวันที่ มีนาคม พบกับ EVENT เปิดบ้านหางาน ตอบคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวกับงาน เทเลเซลส์ กิจกรรมดีๆ ได้ทั้งความรู้ ได้งาน ได้รับของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มางาน สถานที่ ตึก แอท สาทร ( BTS ช่องนนทรีย์)ข้างโรงพยาบาลเซนต์หลุย .เพศ ชาย/หญิง (ทุกเพศ).อายุ - ปี.ิิวุฒิ ม. ขึ้นไป.เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ .-. น. (เข้าเสาร์เว้นเสาร์).รักงานบริการ ขยันตั้งใจทำงาน.มีไม่มีประสบการณ์ก็ได้ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ-ประกันสังคม-ประกันกลุ่มค่ารักษาพยาบาล-วันลาพักร้อน วัน-มีโบนัสไตรมาส(รายเดือน)-ทริปท่องเที่ยวประจำปี- หยุดเสาร์ - อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ เข้าเสาร์เว้นเสาร์พิเศษ สำหรับวันที่ มีนาคม พบกับ EVENT เปิดบ้านหางาน ตอบคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวกับงาน เทเลเซลส์ กิจกรรมดี...


กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 254 หน้า หน้าถัดไป >>