Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ล่าสุดด่วนๆเจ้าหน้าบันทึกข้อมูลประจำหน่วยงานธนาคาร ย่านสวนมะลิ จำนวนหลายอัตรา

...ล่าสุดด่วนๆเจ้าหน้าบันทึกข้อมูลประจำหน่วยงานธนาคาร ย่านสวนมะลิ จำนวนหลายอัตรา หางาน - บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด **ล่าสุด**ด่วนๆเจ้าหน้าบันทึกข้อมูลประจำหน่วยงานธนาคาร ย่านสวนมะลิ หลาย Share บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด **ล่าสุด**ด่วนๆเจ้าหน้าบันทึกข้อมูลประจำหน่วยงานธนาคาร ย่านสวนมะลิ หลาย พฤศจิกายน หลาย ระดับเงินเดือน - จัดพิมพ์สัญญาการเช่าซื้อรถ/คีย์ข้อมูล .เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ . - . ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม ฝากประวัติ นัดสัมภาษณ์ มือถือ พีป๊อป -- Line สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด ชั้นที่ เลขที่ ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2560


ช่างเขียนแบบ (สัญญาจ้าง 2 เดือน)

...ช่างเขียนแบบ (สัญญาจ้าง เดือน) หางาน - บริษัทเอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ช่างเขียนแบบ (สัญญาจ้าง เดือน) Share บริษัทเอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ช่างเขียนแบบ (สัญญาจ้าง เดือน) ตุลาคม ระดับเงินเดือน .เพศชาย-หญิง.ใช้โปรแกรม Auto Cad.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เลขที่ /- ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 31 ตุลาคม 2560


ธุรการฝ่ายปฏิบัติการ ( ธนาคารธนชาติ สาขาสวนมะลิ) สมัครด่วน-

...ธุรการฝ่ายปฏิบัติการ ( ธนาคารธนชาติ สาขาสวนมะลิ) สมัครด่วน- หางาน - บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด ธุรการฝ่ายปฏิบัติการ ( ธนาคารธนชาติ สาขาสวนมะลิ) สมัครด่วน Share บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด ธุรการฝ่ายปฏิบัติการ ( ธนาคารธนชาติ สาขาสวนมะลิ) สมัครด่วน ตุลาคม หลาย ระดับเงินเดือน K-K - คีย์ข้อมูลลงในระบบตามที่ได้รับมอบหมาย- ดำเนิการประสานงานไปยังลูกค้าเเละเเผนกที่เกี่ยวข้อง เเละงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/เพศหญิง ( อายุไม่เกิน ปี).วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.สามารถใช้โปรเเกรมพื้นฐาน Word/Excel ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะในการพิมพ์งานได้เร็ว คีย์ข้อมูลได้คล่อง.มีมนุษยสัมพันธ์ดี การพูดจาฉะฉาน.มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี.ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ (ทำงาน วันต่อสัปดาห์เท่านั้น) ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1

... บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตุลาคม ระดับเงินเดือน , - , . ทำหน้าที่วางแผนจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมถึงการรับสมัครพนักงาน การสัมภาษณ์ ต่อรองเงินเดือน การปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ทำ exit interview หากพนักงานลาออก. ทำหน้าที่จัดการอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะให้ตรงกับความสามารถที่ทางบริษัทแผนก ต้องการ. ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ เช่น ทำประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเงินกู้ เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน, น้ำท่วม, ทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น. ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลพนักงาน ฐานข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการประเมินผลงานพนักงาน แล้วคอยรายงาน ให้กับผู้บริหาร. จัดทำแผนการบริหารพนักงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานบริษัท .ชาย/หญิง อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล - ปีขึ้นไป.มีวินัยในตัวเองสูง มีระเบียบในชีวิต มีความอดทนสูง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.บุคลิกดี พูดจาชัดเจน พร้อมที่จะเรียนรู้งานความท้าทายใหม่ๆ.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย ชอบคุยกับผู้คน.ที่พักอยู่ไม่ไกล สามารถเดินทางมาทำงานได้โดยไม่ลำบาก.เขต...


กรุงเทพมหานคร 26 ตุลาคม 2560


ผู้จัดการโรงเย็บ1

...ามเป้าหมายที่กำหนด มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ระบุ สำเร็จลุล่วงทันตามกำหนด.หาทางแก้ไขป้องกันงานเสียเพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต.หาแนวทางกำหนดวิธีการทำงานให้ลดของเสีย.สอนถ่ายทอดงานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาุ.งานด้านระบบคุณภาพต่างๆ .เพศ ไม่จำกัด.อายุ ไม่จำกัด.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ เคมีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต ปีขึ้นไป.มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี.มีความเข้าใจในระบบ Lean ระบบต่างๆ ในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน.มีความรู้ด้านงานระบบคุณภาพต่างๆ .สามารถแก้ไข ปรับปรุงระบบงานด้านคุณภาพในการผลิต เพื่อลดของเสีย กรุงเทพมหานคร -ตามนโยบายของทางบริษัทฯ-ตามกฎหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.ส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง E-mail supatchayahitradesupply.com (โดยตรง).สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (นัดวันเวลากับทางฝ่ายบุคคลได้โดยตรง ทั้ง บริษัทฯ มือถือ --)-บริษัท ไฮเทรด จำกัด Office(ยาวราช) -- (คุณศุภัชญา)-บริษัท ศรียงปั่นด้าย Office(โรงงาน) -.- ต่อ (คุณศุภัชญา) - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวงจักรวรรดิ เขต...


กรุงเทพมหานคร 25 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา1

... ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ตรวจสอบคุณภาพสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางบริษัทฯ.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ,แผนการตรวจสอบ.เข้าทำงานตรวจสอบพนักงาน Pc แต่ละสาขา ทั้งในกรุงเทพฯต่างจังหวัด.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ไม่จำกัด.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ - ปีขึ้นไป.บุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี.ซื่อสัตย์ ขยันอดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.มีความกระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้งานอยู่เสมอ.มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อม ใบอนุญาตขับขี่.สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร .มีค่าเบี้ยเลี้ยง.มีค่าน้ำมันรถยนต์.มีค่า.มีค่าที่พัก.มีค่าสึกหรอุ.ติดตั้งระบบ Gps Free.อื่นๆตามนโยบายบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.ส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง E-mail supatchayahitradesupply.com (โดยตรง).สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (นัดวันเวลากับทางฝ่ายบุคคลได้โดยตรง ทั้ง บริษัทฯ มือถือ --)-บริษัท ไฮเทรด จำกัด Office(ยาวราช) -- (คุณศุภัชญา)-บริษัท ศรียงปั่นด้าย Office(โรงงาน) -.- ต่อ (คุณศุภัชญา) - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวงจักรวรรดิ เขต...


กรุงเทพมหานคร 25 ตุลาคม 2560


พนักงานขาย (PC) ประจำโรบินสัน มหาชัย ด่วน 1

...ขาย (PC) ประจำโรบินสัน มหาชัย ด่วน Share บริษัท ไฮเทรด จำกัด พนักงานขาย (PC) ประจำโรบินสัน มหาชัย ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ขายสินค้าหน้าร้าน ห้างร้าน ออกบู๊ทนำเสนอขายสินค้า.เปิด-ปิด หน้าร้านที่นำเสนอขายสินค้า.ดูแลรายรับหน้าร้าน.จัดเรียงสินค้าให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้า.เสนอขายสินค้า กระตุ้นยอดขายุ.ตรวจเช็คนับสต็อกสินค้า รับยอดเข้า-ออก .เพศ ไม่จำกัด.อายุ ไม่จำกัด.วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ทุกสาขา.มีใจรักงานขาย งานบริการ.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริง แจ่มใส บุคลิกดี.ประสานงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี.การสื่อสารดี.มีความสื่อสัตย์สุจริต.สมัคร สอบถามได้โดยตรง คุณกบ - , คุณจิ๊บ - กรุงเทพมหานคร -มีเงินเดือนประจำ-มีค่าคอมฯ ตามยอดขาย-มีค่าล่วงเวลา-มีค่าเฝ้าตู้ Stock-มีเสื้อฟอร์มให้ Free-มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวงจักรวรรดิ เขต...


กรุงเทพมหานคร 25 ตุลาคม 2560


พนักงานขาย (PC) ประจำ กทม.-ตจว. ติดต่อสอบถามสมัครได้ทุกวัน ติดต่อ 080-056-0733(คุณกบ)089-692-1113(คุ

... ตุลาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ขายสินค้าหน้าร้าน ห้างร้าน ออกบู๊ทตามสถานที่ต่างๆ กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด-เปิด-ปิดหน้าร้าน-ดูแลรายรับหน้าร้าน-จัดเรียงสินค้า ให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้า-เสนอขายสินค้า กระตุ้นยอดขาย-เช็คสต็อกสินค้ารับเข้า-รับออก** เลือกสถานที่ปฏิบัติงาน โรบินสันทุกสาขา ได้ดังนี้กทม.=สุขุมวิท,รังสิต,รามอินทรา,พระราม,ศรีนครินทร์ต่างจังหวัด=มหาชัย*,อุดรธานี,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,เชียงใหม่,เชียงราย,ชลบุรี,ขอนแก่น,อุบลราชธานี,มุกดาหาร,บุรีรัมย์,แม่สอด,อยุธยา,จันทบุรี,หาดใหญ่,ศรีราชา,สุพรรณบุรี .เพศ ไม่จำกัด.อายุ ไม่จำกัด.วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ทุกสาขา.มีใจรักงานขาย งานบริการ.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริง แจ่มใส บุคลิกดี.ประสานงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี.การสื่อสารดี.มีความสื่อสัตย์สุจริต.สมัคร สอบถามได้โดยตรง คุณกบ - , คุณจิ๊บ - กรุงเทพมหานคร -มีเงินเดือนประจำ-มีค่าคอมฯ ตามยอดขาย-มีค่าล่วงเวลา-มีค่าเฝ้าตู้ Stock-มีเสื้อฟอร์มพนักงานให้ Free-มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวงจักรวรรดิ เขต...


กรุงเทพมหานคร 25 ตุลาคม 2560


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด พนักงานบัญชี ตุลาคม ระดับเงินเดือน , - , ** ทำงาน วัน / สัปดาห์ . เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันให้ผู้มีอำนาจลงนาม. ลงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ. จัดพิมพ์รายงานรับ-จ่ายส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง. เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าน้ำมัน ค่าอะไหล่ ค่าซ่อมบำรุง เรื่องภาษี ประกันภัย ฯลฯ . ดูแลเรื่อง Stock อะไหล่ การจัดซื้ออะไหล่. ทำเอกสารทางบัญชีทุกอย่าง เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บิลเงินสด ใบหัก ณ ที่จ่าย จ่ายเช็ค ฯลฯ. จัดทำเอกสารการวางบิลลูกค้า .เพศหญิง อายุ - ปี.ระดับการศึกษาปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี.มีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี.มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี - ปี.มีทักษะในการวิเคราะห์ การคำนวณ, มีความละเอียดรอบคอบ มีวินัยในตัวเอง.มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ไม่เกี่ยงงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย มีทัศนคติทางบวกในการใช้ชีวิต.มีบุคลิกดี พูดจาชัดเจน พร้อมที่จะเรียนรู้งานความท้าทายใหม่ๆในชีวิต.มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ ...


กรุงเทพมหานคร 22 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสมุนไพร (ร้านโพธิ์ประดิษฐ์สมุนไพร)

... บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสมุนไพร (ร้านโพธิ์ประดิษฐ์สมุนไพร) ตุลาคม ระดับเงินเดือน , - , (ตามประสบการณ์) ชื่อร้าน โพธิ์ประดิษฐ์สมุนไพร ถนนวรจักร ใกล้สี่แยกแม้นศรีLink สถานที่ https//goo.gl/maps/ryCUmCe FB https//www.facebook.com/phopraditherb- นำเสนอสินค้า ให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าสมุนไพรของร้าน- ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม - รับผิดชอบเป้าหมายการขาย ทำงานเป็นทีมเพื่อรักษายอดขาย- รายงานผลการปฎิบัติงาน วิเคราะห์ยอดขาย วางแผนงานล่วงหน้า- ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.สนใจมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย มีประการณ์ด้านงานขาย ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป (** ถ้ามีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านสมุนไพร แพทย์แผนไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail .มีบุคลิกภาพดี พูดจาสื่อสารได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการให้บริการลูกค้า.มองโลกในแง่ดี อารมณ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมายในชีวิต.มีความสะดวกในการเดินทาง การทำงานนอกสถานที่ หากมีพาหนะเป็นของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถในการควบคุมตัวเอง ตรงต่อเวลา มีวินัย รับแรงกดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2560