Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำหน่วยงาน เจียไต๋ (พื้นที่แถว สัมพันธวงค์)

...พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำหน่วยงาน เจียไต๋ (พื้นที่แถว สัมพันธวงค์) หางาน - บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำหน่วยงาน เจียไต๋ (พื้นที่แถว สัมพันธวงค์) Share บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำหน่วยงาน เจียไต๋ (พื้นที่แถว สัมพันธวงค์) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - ขับรถยนต์ ของบริษัท เจียไต๋ จำกัด ตามคำสั่งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายขับรถ Volkswagenทำงานจันทร์ - ศุกร์ . -.นอกเวลา เป็น OT เสาร์-อาทิตย์ .. เพศชาย อายุ - ปี ไม่มีพันธะทางทหาร บุกคลิกดี.. วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป (สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้).. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล ที่ปฏิบัติงานจริง.. ขยัน มีใจรักงานบริการ มีความอดทน.. มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.. ไม่สูบบุหรี่,ดื่มเหล้า.. มีที่พักแถว ละแวกใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ. ประกันสังคมตามกฎหมาย. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย. ประกันชีวิต. ประกันอุบัติเหตุ. เงินเบิกล่วงหน้า. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ , บาท ต่อครั้ง. วันลาป่วย / ลากิจตามก...


กรุงเทพมหานคร 20 กรกฎาคม 2561


Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) Sales Assistant (เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย):

...าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย) Share บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) / Sales Assistant (เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - - แนะนำบริการของบริษัทให้กับลูกค้าทาง อีเมล์ นัดพบ- ส่งใบเสนอราคา อินวอยซ์ให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ - เป็นตัวกลางประสานระหว่างลูกค้ากับทีมงานที่ออฟฟิศ- อ่านอีเมล์ สามารถตอบเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้- สรุปยอดขาย วางแผนนัดพบลูกค้าล่วงหน้า- ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย .. เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว/การโรงแรม/ภาษาอังกฤษ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.. มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail .. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศต่างประเทศ.. หากมีประสบการณ์งานด้านการขาย งานทัวร์ ขนส่ง โรงแรม มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.. มีบุคลิกภาพดี พูดจาสื่อสารได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการให้บริการลูกค้า.. มีความสามารถในการควบคุมตัวเอง ตรงต่อเวลา มีวินัย รับแรงกดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง.. มีความสะดวกในการเดินทาง การทำงานนอกสถานที่ในบางโอกาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 05 กรกฎาคม 2561


รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ ถนน เสือป่า ตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง1

...รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ ถนน เสือป่า ตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ ถนน เสือป่า ตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ ถนน เสือป่า ตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง มิถุนายน ระดับเงินเดือน - .สรรหาบุคลากรคัดเลือกเบื้องต้น.ประสานงานกับผู้สมัครหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน่วยงาน.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านกำลัง จัดทำแผนกำลังคน.จัดทำเอกสารการเริ่มงาน ปฐมนิเทศแนะนำพนักงานใหม่.จัดทำเอกสารการประเมิณผลทดลองงาน เดินเรื่องพนักงานที่ผ่านทดลองงานแล้ว.รายงานเงินเดือน / เบี้ยเลี้ยง / OT พนักงานงาน.ยืนประกันสังคม เข้า ออก ประจำเดือน.มีประสบการณ์งานด้านบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRM & HRD .ดูแลเรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการ ต่างๆของบริษัท.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี. การศึกษาปวส - ปริญญาตรี . ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์เอกสาร ภาษาไทยอังกฤษได้, มีทักษะในการทำงานบนอินเตอร์เนต. ประสบ...


กรุงเทพมหานคร 30 มิถุนายน 2561


ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำ หัวลำโพง1

...ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำ หัวลำโพง หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำ หัวลำโพง Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำ หัวลำโพง มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - , .จัดทำด้านรับเงิน ลูกหนี้ทางด้านโอนเงิน ผ่านชองทางอีเล็คทรอนิค.จัดทำด้านจ่ายเงิน-เช็ค เงินโอนต่างๆให้แก่ Voucher.สามารถใช้ Excel , Word , PowerPoint ได้.กระทบยอดเงินสดรับ-จ่าย กระทบยอดบัญชีธนาคาร .เพศหญิง ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร . อายุ - ปี. การศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน. ความสามารถพิเศษสามารถใช้โปรแกรมจัดทำบัญชี Express ได้ จะพิจาณาเป็นพิเศษความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี. ประสบการณ์มีประสบการณ์ทำงาน - ปี ด้านการจ่ายเงิน กระทบยอดเงินสดรับ-จ่าย กระทบยอดบัญชีธนาคารเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานวันจันทร์ ถึง วัน ศุกร์ เสาร์ สิ้นเดือน. เวลาทำงานเวลา - . สถานที่ปฎิบัติงานออฟฟิศ สำนักงานใหญ่ หัวลำโพง ป้อมปราบ . เงินเดือนเงินเดือน , - ,.- แล้วแต่ประสบการณ์. มีรายได้อื่นๆเพิ่มเติมOT . ทดลอง...


กรุงเทพมหานคร 29 มิถุนายน 2561


บัญชีการเงิน

...บัญชีการเงิน หางาน - บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด บัญชีการเงิน Share บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด บัญชีการเงิน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง .เพศชาย-หญิง.-ปี.วุฒิปริญญตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- (คุณแก้วตา) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง คุณแก้วตา - ต่อ ฝ่ายบุคคล - สอบถาม บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด หมู่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี -- (คุณแก้วตา) ...


กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2561


ูผู้จัดการฝ่ายบัญชี

...ูผู้จัดการฝ่ายบัญชี หางาน - บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด ูผู้จัดการฝ่ายบัญชี Share บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด ูผู้จัดการฝ่ายบัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง .เพศชาย-หญิง.- ปี.วุฒิปริญญตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- (คุณแก้วตา) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง คุณแก้วตา - ต่อ ฝ่ายบุุคคล - สอบถาม บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด หมู่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี -- (คุณแก้วตา) ...


กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2561


ที่ปรึกษาการขายสินเชื่อการเงิน (สินเชื่อบ้าน My Home My Cash สินเชื่อรถยนต์ My Car My Cash สินเชื่อบ

...่อบุคคล Speedy Loan) หางาน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการขายสินเชื่อการเงิน (สินเชื่อบ้าน My Home My Cash, สินเชื่อรถยนต์ My Car My Cash, สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) Share ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการขายสินเชื่อการเงิน (สินเชื่อบ้าน My Home My Cash, สินเชื่อรถยนต์ My Car My Cash, สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ . ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ (สินเชื่อบ้าน My Home My Cash, สินเชื่อรถยนต์ My Car My Cash, สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) . ตามเขตพื้นที่การทำงาน (ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล). สามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเทคนิควิธีการขายได้. หากมีประสบการณ์ด้านการขาย การเงินการธนาคาร ประกันภัย / งานสินเชื่อ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ*** หมายเหต*** กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการสมัครงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -- (นา) .ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ - ปี.วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช. ม. (มีประสบการณ์งานขาย เดือน) - ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์หเกี่ยวกับการพบลูกค้าตาม ( Booth, Knock, door, Call, Other door) - ปี.หากมีใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 07 มิถุนายน 2561


จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

...จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางาน - บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย Share บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มิถุนายน - ระดับเงินเดือน , บาท/เดือน รายละเอียด .เพศ ชาย/หญิง .อายุ ไม่เกิน ปี.วุฒิ ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา).มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน เขียน ได้.มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน เขียน ได้.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ .มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. กองทุนทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrisp jobsisupportโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจรบกวนฝากประวัติสมัครงาน ให้เจ้าหน้าที่ บริษัท ไอ-ซัพพอร์ทฯ กลับ ตามนี้คะสมัครงาน ......................ชื่อ.อายุ.วุฒิ /สาขา.เบอร์โทร.พักที่ /เขต.E-...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


รับสมัครพนักงานจัดเรียง Scotch วิ่งเขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์-

...รับสมัครพนักงานจัดเรียง Scotch วิ่งเขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์- หางาน - บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด #รับสมัครพนักงานจัดเรียง Scotch วิ่งเขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์# Share บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด #รับสมัครพนักงานจัดเรียง Scotch วิ่งเขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์# มิถุนายน ระดับเงินเดือน - จัดเรียงสินค้า ขอพื้นที่พิเศษ ดูแลเรื่องป้ายราคา โปรโมชั่น .ทุกเพศ อายุ ปีขึ้นไป วุฒิ ม..มีมอไซด์ เคยจัดเรียงมา.ห้ามมีรอยสักนอกร่มผ้า.หยุดวันอาทิตย์.เวลาทำงาน .-. น. พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร เงินเดือน , บาทน้ำมัน ,ค่า เงินประเมินสูงสุด , (ประเมินจาก วิ่งครบตามที่กำหนด ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน ส่งงานตรงเวลา) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม quju nutcha.pc.โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- (จันทร์-ศุกร์ - น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ พี่ณัฐมือถือ -ID Line quju ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


Hostel Staff Day Night Shift-

...ษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด Hostel Staff Day / Night Shift Share บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด Hostel Staff Day / Night Shift พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , - Day shift . - . / Night shift . - .- working as a front person, receptionist, tea barista and relationships builder- Handle administrative tasks- Other tasks as assigned .Male or Female, at least years old.Experience - years.Fresh graduate is highly welcome.Good English communication skills (other language is a plus).Capable in Microsoft Office.High punctuality and responsibility บางรัก กรุงเทพมหานคร สถานที่ปฏิบัติงาน Near MRT SamyanSocial security fund, Health and life insurance, Staff uniform, Incentives สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ (แผนกทรัพยากรบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงPlease send CV to BankuTeaHousegmail.com - สอบถาม บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขต...


กรุงเทพมหานคร 31 พฤษภาคม 2561