Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำ หัวลำโพง1

...ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำ หัวลำโพง หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำ หัวลำโพง Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำ หัวลำโพง มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - , .จัดทำด้านรับเงิน ลูกหนี้ทางด้านโอนเงิน ผ่านชองทางอีเล็คทรอนิค.จัดทำด้านจ่ายเงิน-เช็ค เงินโอนต่างๆให้แก่ Voucher.สามารถใช้ Excel , Word , PowerPoint ได้.กระทบยอดเงินสดรับ-จ่าย กระทบยอดบัญชีธนาคาร .เพศหญิง ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร . อายุ - ปี. การศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน. ความสามารถพิเศษสามารถใช้โปรแกรมจัดทำบัญชี Express ได้ จะพิจาณาเป็นพิเศษความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี. ประสบการณ์มีประสบการณ์ทำงาน - ปี ด้านการจ่ายเงิน กระทบยอดเงินสดรับ-จ่าย กระทบยอดบัญชีธนาคารเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานวันจันทร์ ถึง วัน ศุกร์ เสาร์ สิ้นเดือน. เวลาทำงานเวลา - . สถานที่ปฎิบัติงานออฟฟิศ สำนักงานใหญ่ หัวลำโพง ป้อมปราบ . เงินเดือนเงินเดือน , - ,.- แล้วแต่ประสบการณ์. มีรายได้อื่นๆเพิ่มเติมOT . ทดลอง...


กรุงเทพมหานคร 29 มิถุนายน 2561


บัญชีการเงิน

...บัญชีการเงิน หางาน - บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด บัญชีการเงิน Share บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด บัญชีการเงิน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง .เพศชาย-หญิง.-ปี.วุฒิปริญญตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- (คุณแก้วตา) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง คุณแก้วตา - ต่อ ฝ่ายบุคคล - สอบถาม บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด หมู่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี -- (คุณแก้วตา) ...


กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2561


ูผู้จัดการฝ่ายบัญชี

...ูผู้จัดการฝ่ายบัญชี หางาน - บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด ูผู้จัดการฝ่ายบัญชี Share บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด ูผู้จัดการฝ่ายบัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง .เพศชาย-หญิง.- ปี.วุฒิปริญญตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- (คุณแก้วตา) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง คุณแก้วตา - ต่อ ฝ่ายบุุคคล - สอบถาม บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด หมู่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี -- (คุณแก้วตา) ...


กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2561


ที่ปรึกษาการขายสินเชื่อการเงิน (สินเชื่อบ้าน My Home My Cash สินเชื่อรถยนต์ My Car My Cash สินเชื่อบ

...่อบุคคล Speedy Loan) หางาน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการขายสินเชื่อการเงิน (สินเชื่อบ้าน My Home My Cash, สินเชื่อรถยนต์ My Car My Cash, สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) Share ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการขายสินเชื่อการเงิน (สินเชื่อบ้าน My Home My Cash, สินเชื่อรถยนต์ My Car My Cash, สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ . ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ (สินเชื่อบ้าน My Home My Cash, สินเชื่อรถยนต์ My Car My Cash, สินเชื่อบุคคล Speedy Loan) . ตามเขตพื้นที่การทำงาน (ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล). สามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเทคนิควิธีการขายได้. หากมีประสบการณ์ด้านการขาย การเงินการธนาคาร ประกันภัย / งานสินเชื่อ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ*** หมายเหต*** กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการสมัครงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -- (นา) .ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ - ปี.วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช. ม. (มีประสบการณ์งานขาย เดือน) - ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์หเกี่ยวกับการพบลูกค้าตาม ( Booth, Knock, door, Call, Other door) - ปี.หากมีใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 07 มิถุนายน 2561


จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

...จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางาน - บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย Share บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มิถุนายน - ระดับเงินเดือน , บาท/เดือน รายละเอียด .เพศ ชาย/หญิง .อายุ ไม่เกิน ปี.วุฒิ ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา).มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน เขียน ได้.มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน เขียน ได้.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ .มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. กองทุนทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrisp jobsisupportโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจรบกวนฝากประวัติสมัครงาน ให้เจ้าหน้าที่ บริษัท ไอ-ซัพพอร์ทฯ กลับ ตามนี้คะสมัครงาน ......................ชื่อ.อายุ.วุฒิ /สาขา.เบอร์โทร.พักที่ /เขต.E-...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


รับสมัครพนักงานจัดเรียง Scotch วิ่งเขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์-

...รับสมัครพนักงานจัดเรียง Scotch วิ่งเขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์- หางาน - บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด #รับสมัครพนักงานจัดเรียง Scotch วิ่งเขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์# Share บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด #รับสมัครพนักงานจัดเรียง Scotch วิ่งเขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์# มิถุนายน ระดับเงินเดือน - จัดเรียงสินค้า ขอพื้นที่พิเศษ ดูแลเรื่องป้ายราคา โปรโมชั่น .ทุกเพศ อายุ ปีขึ้นไป วุฒิ ม..มีมอไซด์ เคยจัดเรียงมา.ห้ามมีรอยสักนอกร่มผ้า.หยุดวันอาทิตย์.เวลาทำงาน .-. น. พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร เงินเดือน , บาทน้ำมัน ,ค่า เงินประเมินสูงสุด , (ประเมินจาก วิ่งครบตามที่กำหนด ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน ส่งงานตรงเวลา) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม quju nutcha.pc.โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- (จันทร์-ศุกร์ - น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ พี่ณัฐมือถือ -ID Line quju ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


Hostel Staff Day Night Shift-

...ษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด Hostel Staff Day / Night Shift Share บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด Hostel Staff Day / Night Shift พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , - Day shift . - . / Night shift . - .- working as a front person, receptionist, tea barista and relationships builder- Handle administrative tasks- Other tasks as assigned .Male or Female, at least years old.Experience - years.Fresh graduate is highly welcome.Good English communication skills (other language is a plus).Capable in Microsoft Office.High punctuality and responsibility บางรัก กรุงเทพมหานคร สถานที่ปฏิบัติงาน Near MRT SamyanSocial security fund, Health and life insurance, Staff uniform, Incentives สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ (แผนกทรัพยากรบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงPlease send CV to BankuTeaHousegmail.com - สอบถาม บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขต...


กรุงเทพมหานคร 31 พฤษภาคม 2561


แม่บ้านประจำโฮสเทล

...แม่บ้านประจำโฮสเทล หางาน - บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด แม่บ้านประจำโฮสเทล Share บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด แม่บ้านประจำโฮสเทล พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , เวลางาน . - . มีตารางเวลาให้ชัดเจนในการทำงาน ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ห้องนอน ห้องน้ำ เปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับเตียง จัดเตรียมอาหาร(ซื้อมาจัดวาง) อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ปี.มีประสบการณ์ทำงานแม่บ้าน - ปี.มีใจรักงานบริการ ยิ้มง่าย.มีความอดทน ขยัน ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา บางรัก กรุงเทพมหานคร สถานที่ปฏิบัติงาน โฮสเทลในซอย ตรงสะพานเหลือง สามย่านมีประกันสังคม ประกันชีวิต* ประกันอุบัติเหตุ* ประกันสุขภาพ* (*หลังผ่านงาน) มียูนิฟอร์มพนักงาน มีเบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ (แผนกทรัพยากรบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรมาที่คุณแบงค์ - สอบถาม บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ** ที่ตั้งออฟฟิศ อยู่ในเขตสัม...


กรุงเทพมหานคร 31 พฤษภาคม 2561


ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

...ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร หางาน - บจก.สหคิมมอเตอร์(สำนักงานใหญ่) ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร Share บจก.สหคิมมอเตอร์(สำนักงานใหญ่) ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .หญิง อายุไม่เกิน ปี .ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารมาอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cppuโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บจก.สหคิมมอเตอร์(สำนักงานใหญ่) - ถนนเฉลิมเขตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2561


รับสมัครด่วน Sale Location (Bluepay)โซนป้อมปราบศัตรูผ่าย ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา สนใจสมัครงานติดต่อพี่

...รับสมัครด่วน Sale Location (Bluepay)โซนป้อมปราบศัตรูผ่าย ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา สนใจสมัครงานติดต่อพี่มิ้งค์ - หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด รับสมัครด่วน Sale Location (Bluepay)โซนป้อมปราบศัตรูผ่าย ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา สนใจสมัครงานพี่มิ้งค์ - Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด รับสมัครด่วน Sale Location (Bluepay)โซนป้อมปราบศัตรูผ่าย ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา สนใจสมัครงานพี่มิ้งค์ - พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ***ลักษณะงาน***- หางานพื้นวางตู้บลูเพย์ ตามโซนเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ- ประสานงานกับฝ่ายอาคาร ขอชื่อ เบอร์ ถ่ายรูปพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เมื่อลูกค้าตกลง- ส่ง Report การออกพื้นที่ในแต่ละวันให้กับทาง BD ทุกวัน- ทำงาน วัน หยุด (เสาร์-อาทิตย์) วันหยุดนัตขัตฤกษ์ .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.บุคลิกภาพดี รูปร่าง สมส่วน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มีทักษะในด้านการเจรจา.มีประสบการณ์ด้านงาน Sale ประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ค่าเดินทางประกันสังคมค่าลาพักร้อน วัน (อายุงาน ป๊) สมั...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 40 หน้า หน้าถัดไป >>