Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เภสัชกรผลิตยาสมุนไพรแปรรูป (แผนไทย)

...นุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีวุฒิภาวะ มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ7.มีความรู้ความสามารถในเรื่องของยาสมุนไพรไทย การแปรรูปสมุนไพรไทย8.มีที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานได้โดยไม่ลำบาก เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) Sales Assistant (เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย)

...การให้บริการลูกค้า8.มีความสามารถในการควบคุมตัวเอง ตรงต่อเวลา มีวินัย รับแรงกดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง9.มีความสะดวกในการเดินทาง การทำงานนอกสถานที่ หากมีพาหนะเป็นของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายกาแฟสด สมุนไพรหน้าร้าน

...ุจริต6.มีความรับผิดชอบในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีวินัยในตัวเอง7.มีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังในการทำงาน8.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 9.มีที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานได้โดยไม่ลำบาก เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ร่วมทุนร้านกาแฟ - เบอเกอร์รี่

... 1.เพศหญิง (โสด)2.อายุ 20 -30 ปี3.จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป4.มีประสบการณ์ ไม่มีก็ได้5.ต้องการความก้าวหน้า แบบมีหุ้นส่วนในบริษํทฯ6.ไม่ต้องนำเงินมาลงทุน7.รับสายไลน์ได้ไว ติดต่อกลับภายใน 3- 5 นาที เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Graphic Designer (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป -ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)

...รจุภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์, ศิลปกรรม สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ้นไป4.ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator / Photoshop / Microsoft Office ได้5.ใช้โปรแกรม 3dmax / Autocad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale Admin Export (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป)

...าขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ้นไป4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี5.ใช้โปรแกรม Computer ได้ดี6.มีความรู้เกี่ยวกับ การขายออนไลน์ / การส่งออก (Export)7.สามารถเดินทางต่างประเทศได้เป็นบางครั้ง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (ขาย Cosmetic เคมีภัณฑ์) มีรถยนต์ส่วนตัว

...ิง อายุ 26 - 35 ปี2.วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี , เครื่องสำอางค์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในงาน 2-5 ปี4.มีรถยนต์ส่วนตัว + ขับรถยนต์ได้ *** (บริษัทฯ มีค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมันให้) *** เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานคลังสินค้า - วุฒิ ม.3 - ปวส. รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง - ยินดีรับผู้ไ

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป2.วุฒิ ม.3 - ปวส. (อ่าน ออก เขียนได้ / คิดเลขได้ )3.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน4.ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Software Development Manager (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)

....วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาคอมพิวเตอร์, วทบ.คอมพิวเตอร์, วศบ.คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป4.มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ERP (Microsoft Dynamics AX) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale Supervisor (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)

....โท ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป4.*** มีใบขับขี่ รถยนต์ส่วนตัว (ทางบริษัทฯ มีค่าคอมมิชชั่น + ค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมันให้) ***5.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้6.ชอบงานขาย , มีความขยัน อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563