Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)-

...เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)- หางาน - บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน N/A - คีย์ข้อมูล - ออกบิลขายให้ลูกค้า- รับเรื่อง ประสานงานระหว่างลูกค้า, โรงงาน ฝ่ายขาย- จัดทำเอกสาร สรุปรายงานการขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ในงาน - ปีขึ้นไป.ใช้โปรแกรม Computer ได้ดี.มีทักษะในการประสานงานได้ดี , มีใจรักงานบริการ กระตือรือร้น ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ปรับเงินประจำปี- ปรับค่าจ้างเมื่อผ่านทดลองงาน- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- กองทุนเงินกู้ยืม- เบี้ยขยัน , , บาท / เดือน- ค่าข้าว บาท / วัน เฉลี่ยเดือนละ ...


กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2562


ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สำนักงานแถวหัวลำโพง เขต ป้อมปราบ-

...ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สำนักงานแถวหัวลำโพง เขต ป้อมปราบ- หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สำนักงานแถวหัวลำโพง เขต ป้อมปราบ หมวด ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center / อื่นๆ Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด สำนักงานแถวหัวลำโพง เขต ป้อมปราบ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,- , - ทำงานด้านกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด - สนับสนุนการทำงานให้กับทีมงานฝ่ายขายในเรื่อง รายการ ส่งเสริมการขาย , สื่อส่งเสริมการขาย , อุปกรณ์ต่างๆ - ตรวจเยี่ยมลูกค้า รับฟังความคิดเห็นต่างๆจากทั้งลูกค้า ทีมขายเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น - สรุปยอดการขายของทีมขาย หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerอื่นๆ .เพศหญิง / ชาย ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร . อายุ - ปี. การศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม Micro Softword / Powerpoint ได้ดี. ประสบการณ์มีประสบการณ์ทำงาน - ปี ด้านการตลาดสินค้าเรียนรู้ไว กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ ใจเย็นสามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็น...


กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ์ 2562


Sale (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง - ยินดีรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ มีรถส่วนตัว)-

...Sale (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง - ยินดีรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ มีรถส่วนตัว)- หางาน - บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด Sale (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง - ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่ + มีรถส่วนตัว) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด Sale (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง - ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่ + มีรถส่วนตัว) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน N/A - แนะนำ ขายผลิตภัณฑ์ความงาม - ออกบูธขายสินค้า ทั้งในต่างประเทศ- จัดทำรายงาน นำเสนองานแก่ผู้บังคับบัญชา- Survey ตลาด หาลูกค้ารายใหม่ตามเป้าหมายที่มอบหมายไว้- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย*** ยินดีรับนิสิต / นักศึกษาจบใหม่ + มีรถยนต์ส่วนตัว *** หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา.*** ยินดีรับนิสิต / นักศึกษาจบใหม่ ***.มีรถยนต์เป็นของตนเอง (บริษัทฯ มี ค่าเสื่อม + บัตรเติมน้ำมันให้).ใช้โปรแกรม Computer ได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ ...


กรุงเทพมหานคร 09 กุมภาพันธ์ 2562


จนท.บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เขตหลานหลวง

...ลานหลวง กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน ,+เบี้ยขยัน รายละเอียด --เงินเดือน , บาท/เดือน--เบี้ยขยัน บาท/เดือน (กรณี ไม่ขาดงาน,ลางาน,มาสาย)ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบทำหน้าที่ป้อนข้อมูล Internet mark ในระบบ G. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน. จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย. จัดเตรียมเอกสารทำรายงานการประชุม. บันทึกเอกสาร เข้า-ออก ของแผนก. ตรวจสอบเอกสาร เสนอเซ็น. ประสานงานภายในนอกหน่วยงาน. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ. จัดเก็บข้อมูลลงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงานสถานที่ / วัน เวลา ปฏิบัติงาน --สถานที่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ชั้น แผนก HG--วันทำงาน วันจันทร์-ศุกร์--เวลาทำการ .-. น.--วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดตามประเพณีประกาศของหยุดของ บริษัท การบินไทยฯ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .เพศ ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา).มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร.สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งไทย-อังกฤษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Word ,Excel, Power point , Internet.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต้องเป็นผู้มีใจรักงานบริการ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 05 กุมภาพันธ์ 2562


บัญชี-การเงิน

...บัญชี-การเงิน หางาน - บริษัท กรุงเทพออโตแมช จำกัด บัญชี-การเงิน หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท กรุงเทพออโตแมช จำกัด บัญชี-การเงิน มกราคม ระดับเงินเดือน , - , บาทขึ้นไป ทำสัญญาเช่า-ซื้อ ออกใบกำกับภาษี ออกเอกสารวางบิล ติดตามพัสดุ เก็บเงินปลายทาง บันทึกชำระหนี้ประจำวัน จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆให้ฝ่ายขาย รับประสานงานกับลูกค้า หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ หญิง/ชาย.อาุย - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชา การบัญชี.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรม Word,Excel โปรแกรมสำเร็จรูป.ขยัน อดทน มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมาย-ประกันสังคม-ประกันกลุ่ม(ประกันอุบัติเหตุ)-ชุดฟอร์มพนักงาน-ค่าล่วงเวลา(OT)-เบี้ยขยันประจำเดือน-ตรวจสุขภาพประจำปี-กิจกรรมประจำปี-ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดย...


กรุงเทพมหานคร 30 มกราคม 2562


ธุรการขาย Sale Admin (ปฏิบัติงานที่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น)-

...ธุรการขาย Sale Admin (ปฏิบัติงานที่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น)- หางาน - บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด ธุรการขาย / Sale Admin (ปฏิบัติงานที่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด ธุรการขาย / Sale Admin (ปฏิบัติงานที่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น) มกราคม ระดับเงินเดือน N/A - ดูแลเพจ Post ขายสินค้า ลงสื่อ Social Media (Web / Facebook / Line / IG)- คีย์บิลขาย, รับ Order ประสานงานขายออนไลน์ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี สาขา การตลาด สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป.ใช้โปรแกรม Computer ได้ดี ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ปรับเงินประจำปี- ปรับค่าจ้างเมื่อผ่านทดลองงาน- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- กองทุนเงินกู้ยืม- เบี้ยข...


กรุงเทพมหานคร 19 มกราคม 2562


Programmer (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)-

...Programmer (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)- หางาน - บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด Programmer (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) หมวด System Admin/IT/Network / Programmer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI Share บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด Programmer (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) มกราคม ระดับเงินเดือน N/A - เขียนโปรแกรม เพื่อ Support องค์กร- Support งานด้าน Software ERP System- พัฒนาระบบโปรแกรมวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ Microsoft Dynamics AX ( ERP ) - เขียน App บน Windows- ช่วยเหลืองาน ด้าน IT SUPPORT เช่น ติดตั้ง ซ่อมแซม Hardware / Software- Support งานบริษัทในเครือ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน System Admin/IT/NetworkProgrammer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, วทบ.คอมพิวเตอร์, วศบ.คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย , ระบบฐานข้อมูล ได้อย่างชำนาญ.มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ปรับเงินประจำปี- ปรับค่าจ้างเมื่อผ่...


กรุงเทพมหานคร 19 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)-

...เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)- หางาน - บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) หมวด System Admin/IT/Network / Programmer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI Share บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) มกราคม ระดับเงินเดือน N/A - ติดตั้ง ดูแลเครื่องคอม ระบบเครือข่าย, เดินสายแลน เครื่องปริ้นเตอร์- ติดตั้งซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง, ลงระบบ Windows Email Firewall ต่างๆ- แก้ปัญหาการใช้งาน, บำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ IT- Support ทางด้าน IT ตามที่ User Request- ดูแลประสานงานเรื่องภายใน กล้อง CCTV ที่ต้องผ่านแบนวิธ- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน System Admin/IT/NetworkProgrammer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์, วทบ.คอมพิวเตอร์, วศบ.คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงาน ปีขึ้นไป.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ติดตั้ง ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง hardware software ได้.มีประสบการณ์ด้าน Helpdesk , IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กร...


กรุงเทพมหานคร 19 มกราคม 2562


Sale Manager (ประจำ สำนักงานใหญ่หลานหลวง กทม. และหรือ อ.บางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ )-

...Sale Manager (ประจำ สำนักงานใหญ่หลานหลวง กทม. และหรือ อ.บางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ )- หางาน - บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด Sale Manager (ประจำ สำนักงานใหญ่หลานหลวง กทม. / อ.บางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ ) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท ตั้งซุ่นฮวด ผลิตภัณฑ์ จำกัด Sale Manager (ประจำ สำนักงานใหญ่หลานหลวง กทม. / อ.บางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ ) มกราคม ระดับเงินเดือน N/A - ดูแลการขาย การตลาดของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก (PET) ที่ใช้กับอาหารเครื่องสำอางค์- มีความรู้เรื่อง การผลิตขวดพลาสติก (PET) รวมถึง ข้อจำกัด (ข้อดี-ข้อเสีย) ของผลิตภัณฑ์ (PET) ประเภทต่างๆ- งานอื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย*** บริษัท มีค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมัน ให้ *** หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิป.ตรี - ป.โท ทุกสาขา.มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป.ใช้โปรแกรม Computer ได้ดี (Word, Excel, Powerpoint).มีความขยัน, อดทน รับแรงกดดันได้ดี.มีรถยนต์ส่วนตัว ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 19 มกราคม 2562


พนักงานขับรถส่งสินค้า ด่วน 1

... หางาน - บริษัท ไฮเทรด จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า ด่วน หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท ไฮเทรด จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า ด่วน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ขับรถส่งสินค้า กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด.ปฏิบัติงานส่งสินค้า ตามแผนงานจัดส่งที่วางไว้.ส่งสินค้าให้ทันกำหนดเวลาตามเป้าหมาย .บริหารจัดการเวลาให้เป็น.ให้ความช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงาน ในการขึ้นของ-ลงของได้ อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศ ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ทุกสาขา.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถ ล้อ ป้ายเหลือง ป้ายขาวได้ .มีความรับผิดชอบ ขยัน สื่อสัตย์ อดทน.มีบุคคลค้ำประกัน (รับราชการลูกจ้างเอกชน) สมุทรสาคร มี OT มีค่าประจำรายเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวงจักรวรรดิ เขต...


สมุทรสาคร 17 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 43 หน้า หน้าถัดไป >>