Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Officer) ด่วน-

... -ประเมิน วิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน แผนงานความปลอดภัยประจำหน่วยงานต่างๆ แผนการประเมินความเสี่ยง-ตรวจสอบความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่การทำงาน-ประเมินวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน-กำหนดมาตรฐานป้องกันขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย-รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายการเกี่ยวกับการประสบอันตราย-อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล แก่พนักงานภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง-รายงานปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข-ดำเนินการตามกฎหมายข้อกำหนดกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย,จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ส่งหน่วยงานราชการ-สอบสวนจัดทำรายงานอุบัติเหตุ .เพศ ชาย/หญิง.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรม.ผ่านการอบรมหลักสูตร จนท.ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ชั่วโมง.มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปีแผนซ้อมอพยพหนีไฟ.มีความอดทนกระตือรือร้นในการทำงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยได้.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวงจักรวรรดิ เขต...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

...เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ หางาน - บริษัท ส.แสงเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ Share บริษัท ส.แสงเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, ประสานงานกับsupplierต่างประเทศงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง .อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี.สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft officeพื้นฐานได้.สามารถใช้โปรแกรมPhotoshopได้.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีนได้ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.อื่นๆตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ส.แสงเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด /- สวนมะลิ เซนเตอร์ ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร --, -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC 1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ตุลาคม ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2561


ที่ปรึกษาประกันชีวิตพิเศษควบคู่การลงทุน

...ที่ปรึกษาประกันชีวิตพิเศษควบคู่การลงทุน หางาน - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาประกันชีวิตพิเศษควบคู่การลงทุน Share บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาประกันชีวิตพิเศษควบคู่การลงทุน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง สำรวจการวางแผนทางด้านการเงิน .วุฒิการศึกษา ป.ตรี การตลาด.อายุ ปีขึ้นไป.หญิง/ชาย.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ.มียานพาหนะของตัวเอง.มีบุคลิกภาพดี.มนุษย์สัมพันธ์ดี .รับผิดชอบงานรับมอบหมายได้ดี.รักความก้าวหน้า ช่วยเหลือสังคม ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ สงขลา ประกันสุขภาพ แบบประกันชีวิตกลุ่ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงรับสมัครด่วน จำกัด - สอบถาม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - โทรสาร - ...


สงขลา 30 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย [สิ่งพิมพ์]

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย [สิ่งพิมพ์] หางาน - บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย [สิ่งพิมพ์] Share บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย [สิ่งพิมพ์] ตุลาคม ระดับเงินเดือน , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย [สิ่งพิมพ์]- นำเสนอขาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ เช่น หมึกพิมพ์, ฟอยล์ปั๊ม , กล่องนามบัตร ซองต่างๆ เช่น ซองขาว , ซองสี , ซองเอกสารกรดาษ A การ์ดหอม การ์ดเชิญ ต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน - เสนอขายสินค้าเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพต่างจังหวัด- ดูแลซัพพอตทีมงานขายให้ได้ยอดตามเป้าที่วางไว้ .เพศชาย อายุ - ปี.มีประสบการณ์ในการขายสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมา.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี.สามารถเดินทางได้ทั้งกรุงเทพต่างจังหวัด ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม siro.an humantechrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงSirorat Anuttreeyakul Executive Recruiter --Human Tech Recruitment Co., Ltd.www.humantechrecruitment.comEmail sirorat.ahumantechrecruitment.com G Tower...


กรุงเทพมหานคร 24 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี1

...เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี หางาน - บริษัท ส.แสงเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี Share บริษัท ส.แสงเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ตุลาคม ระดับเงินเดือน ,-, .บันทึกข้อมูลเข้าระบบบัญชี.ถ่ายเอกสารสแกนเอกสารเพื่อจัดส่งให้ลูกหนี้ในระบบ.ประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดทำเอกสารวางบิล.จัดเก็บเรียงเอกสารต่างๆของแผนกบัญชี.งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิการศึกษาระดับปวช. ถึงระดับปริญญาตรี.ใช้โปรแกรม Microsoft excel ขั้นพื้นฐานได้ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ส.แสงเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด /- สวนมะลิ เซนเตอร์ ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร --, -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 ตุลาคม 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง ร้านสยามวรจักร ( รายได้เฉลี่ย 1500

..., ++ ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง ร้านสยามวรจักร ( รายได้เฉลี่ย , ++ ) ตุลาคม ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ ขึ้นไป รายละเอียดรายได้ ฐานเงินเดือน , - , บาท - รายได้ รายวัน / วัน - ค่าคอมมิชชั่นดี-Incentive รายตัวสูง- ค่าเป้าลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai - ประเภทสินค้า AV =ทีวี / HE=ตู้เย็น,เเอร์,เครื่องซัก- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง. - พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561


รับสมัครพนักงาน ออกบูธขายซิมยี่ห้อดัง โซนพญาไท ราชเทวี อนุสาวรีย์ สะพานควาย (รายได้ เฉลี่ย 14000 )

...รับสมัครพนักงาน ออกบูธขายซิมยี่ห้อดัง โซนพญาไท ราชเทวี อนุสาวรีย์ สะพานควาย (รายได้ เฉลี่ย ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน ออกบูธขายซิมยี่ห้อดัง โซนพญาไท ,ราชเทวี ,อนุสาวรีย์ ,สะพานควาย (รายได้ เฉลี่ย , ++ ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน ออกบูธขายซิมยี่ห้อดัง โซนพญาไท ,ราชเทวี ,อนุสาวรีย์ ,สะพานควาย (รายได้ เฉลี่ย , ++ ) กันยายน ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย , ++ รายละเอียดรายได้รายได้ เฉลี่ย , ++ - , บาท / เดือน- , บาท / เดือน- วันละ - บาท/ วัน + ค่าคอมมิชชั่นลักษณะงาน- นำเสนอเชียร์ขายซิมการ์ด ,Promotion ให้กับลูกค้า - ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ ตามโซน พญาไท ,ราชเทวี ,อนุสาวรีย์ ,สะพานควาย- ทำงานเป็นทีม เชียร์ขายซิมตามเป้าที่กำหนด- เวลาทำงาน .-. (ตามวัน เวลา ที่กำหนด) .- เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดีภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบงานที่พบเจอกับคนหลากหลาย.- มีประสบการณ์ด้านงานขายบริการด้านมือถือ.- อดทน ออกนอกสถานที่ได้ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb...


กรุงเทพมหานคร 27 กันยายน 2561


พนักงานทั่วไป

...พนักงานทั่วไป หางาน - บริษัท โคโค่วิลล์ จำกัด พนักงานทั่วไป Share บริษัท โคโค่วิลล์ จำกัด พนักงานทั่วไป กันยายน ระดับเงินเดือน . ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของหน้าร้าน, จดรายการซื้อของให้ผู้บริหาร .เพศชาย.สัญชาติไทย.ไม่สูบบุหรี่.ไม่ดื่มเหล้า.อ่านเขียนภาษาไทยได้ดี หากรู้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โคโค่วิลล์ จำกัด ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


พนักงานสโตร์

...พนักงานสโตร์ หางาน - บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด พนักงานสโตร์ Share บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด พนักงานสโตร์ กันยายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามตกลง .เพศชาย - เพศหญิง.อายุ - ปี.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสโตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- (คุณแก้วตา) ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด หมู่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี -- (คุณแก้วตา) ...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 43 หน้า หน้าถัดไป >>