Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Mister Donut สาขา ร.พ.เวชธานี

...สิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Mister Donut สาขา ร.พ.เวชธานี มกราคม ระดับเงินเดือน , หน้าที่ความรับผิดชอบ.ต้อนรับลูกค้าให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้บริการในร้าน.ฝึกอบรมสอนวิธีการทำงานในหน้าที่ต่างๆ แก่พนักงานบริการตามมาตราฐานวิธีการที่กำหนดไว้.ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือพนักวานในการให้บริการแก่ลูกค้า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น.ดูแลความสะอาดเรียบร้ยบริเวณที่ให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่ก่อนเปิดร้าน ระหว่างเปิดบริการ หลังปิดร้าน.ควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฎิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการทำงาน ข้อกำหนดในเรื่องการทำความสะอาด การบำรุงรักษา อุปกรณ์ในร้านอย่างเคร่งครัด.ตรวจสอบอุปกรณ์ สภาพภายในร้านให้สอดคล้องกับมาตราฐานที่กำหนด แจ้งผู้จัดการร้านทราบในกรณีที่มีการชำรุดเสียหาย.ตวรจรับสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการหน้าร้าน จัดเก็บตามระบบ หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .เพศชาย - หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีภาวะความเป็นผุ้นำ มีไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีบุคลิกภาพที่ดี.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน บางกะปิ, บึงกุ่ม, ...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


Audiovisual Designer (ผู้ออกแบบระบบเสียงภาพ)-

... - งานที่ไกล้เคียงคือ "วิศวกรออกแบบ" "Design Engineer"- มีหน้าที่ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด- เป็นผู้ช่วยในกระบวนการออกแบบระบบเสียงภาพ อะคูสติกส์ ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง- เป็นผู้ช่วยในการลงหน้างานเพื่อตรวจวัดค่าทางเสียง ภาพ แสง - ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ สูตรคำนวณต่างๆในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุด- เขียนแบบเบื้องต้นโดยใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ (ไม่ใช่งานหลัก)- เป็นผู้ช่วยในการจัดทำ presentation ในการนำเสนองาน- หากมีงานที่ต้องลงหน้างานเพื่อเข้าประชุม เคลียร์ประเด็นหน้างาน ประสานให้งานดำเนินต่อไปได้ ให้ดำเนินการจัดทำสรุปประเด็นต่างๆ เช่น รายงานสรุปการประชุม พอสังเขปฯ- ทดลองเล่นอุปกรณ์เครื่องเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจในฟังค์ชั่นของอุปกรณ์เหล่านั้น- ส่งต่อความเข้าใจในรายละเอียดของระบบต่างๆ (technology transfer) ให้แก่ผู้ออกแบบหลัก- เริ่มต้น พัฒนา ประสาน ตามงาน ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นเป็นอย่างๆไป- จัดทำรายงานสรุปงานของตัวเองในแต่ละเดือนพอสังเขป หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม .มีความรับผิดชอบสูง.ให้เกียรติในอาชีพงานที่ตัวเองทำอยู่.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง.มีสติดีภายใต้สถานการณ์การทำงาน.มีเป้าหมายในหน้าที่การงาน.ตั้งใจทำงาน รักความก้าวหน้า .รักการเรียนรู้พัฒนาทักษะในทุกๆวัน.มีความต้องการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไป.มีวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน บางกะปิ, บึงกุ่ม, ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


ธุรการประจำสำนักงาน (Administrative Officer)1

... หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / เลขานุการ Share บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด ธุรการประจำสำนักงาน (Administrative Officer) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ประสานงาน ทำเอกสารต่างๆของงานการตลาดงานขาย งานทั่วไปๆภายในออฟฟิศที่ได้รับมอบหมาย. พูดคุย ต่อรอง ประสานงาน กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ บางรายที่ได้รับมอบหมาย. ทำเอกสารการขายที่ได้รับมอบหมายได้ เช่น ใบเสนอราคา เอกสารประกอบการขาย ใบสรุปยอดขายในแต่ละโครงการ. ทำเอกสารงานการตลาดที่ได้รับมอบหมายได้ เช่น ใบสรุปยอดขายในแต่ละแบรนด์ ใบสรุปยอดต่างๆเพื่อส่งแผนกบัญชีการเงิน ใบราคาทั่วไป. ทำงานการตลาดออนไลน์ เช่น อัพข้อมูลสินค้าโปรโมชั่นขึ้นออนไลน์ . ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์พร้อมจัดระเบียบความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ .มีใจรักงานบริการ การขายการตลาด.มีความรับผิดชอบสูง.ให้เกียรติในอาชีพงานที่ตัวเองทำอยู่.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง.มีสติดีภายใต้สถานการณ์การทำงาน.มีเป้าหมายในหน้าที่การงาน.ตั้งใจทำงาน รักความก้าวหน้า .รักการเรียนรู้พัฒนาทักษะในทุกๆวัน.มีความต้องการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไป บางกะปิ, บึงกุ่ม, ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


Insurance Consultant (ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย)Crystal Design Center

.../ ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ Insurance Consultant (ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย)Crystal Design Center มกราคม ระดับเงินเดือน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ มีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งการดูแลจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิดในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นพนักงานประจำ มีประกันสังคม ทำงานประจำบู๊ทในห้างสรรพสินค้า ตามเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต . . เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป . . วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม., ปวช. ขึ้นไป ( หากวุฒิไม่ถึง จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย ปี ).. รักงานขาย รักงานบริการ มีฝัน มีไฟ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี น่าสนใจ.. อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมเรียนรู้. . หากมีประสบการณ์ด้านงานขายประกัน มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ. . ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย PC / BA มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้.. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


ผู้จัดการร้าน(สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ)

...ผู้จัดการร้าน(สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ) หางาน - Bake a Wish สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ผู้จัดการร้าน(สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ) หมวด งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share Bake a Wish สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ผู้จัดการร้าน(สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ) มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, หมวดงาน งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุ- ปี.จบการศึกษา มัธยมปลาย ปวช ปวส ขึ้นไป.ผ่านประสบการณ์ทางด้านบาร์น้ำ แคชเชียร์มาอย่างน้อย ปีขึ้นไป.บุคลิกดี สุภาพ ยิ้มแย้ม.มีความเป็นผู้นำ มีวุฒิภาวะ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร โบนัสประจำปีประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Kumonspโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Bake a Wish สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรงเลขที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ -- ...


กรุงเทพมหานคร 07 มกราคม 2562


ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ)-

... ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ)- หางาน - บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ) หมวด แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย Share บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ) มกราคม ระดับเงินเดือน -จัดเตรียมห้องตรวจ ทำฟัน-เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่างๆ-ตรวจวัสดุ ทางทันตกรรม-ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษา-รับ-ส่ง เครื่องมือ -ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูอลสุขภาพช่องปากฟัน หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปวช.ม. ม..มีใจรักงานบริการ.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี.รักองค์กร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . เบี้ยขยัน. โอที+ค่าคอมมิชชั่น. โบนัส. ประกันสุขภาพ. เสื้อพนักงาน ตัว/ปี.สิทธิในการทำฟัน.ฉีดวัคซีน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dentalmate_officeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 06 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำบูธ-

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำบูธ- หางาน - Optimo Properties Co.,Ltd. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำบูธ หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share Optimo Properties Co.,Ltd. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำบูธ มกราคม ระดับเงินเดือน , -นำเสนอสินค้ารายละเอียด-สร้างยอดขาย-ประสานงานสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ( ทางบริษัทมีการฝึกอบรมความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ฟรี ).ไม่มีระบบอาวุโส ( สามารถพัฒนาตนเองขึ้นสู่ของผู้บริหารได้ ).มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้การสื่อสารได้ดี.มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.อายุ ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -เงินเดือน-ค่าเดินทาง-ค่าคอมมิชชั่น-ประกันสังคม-ท่องเที่ยวภายในประเทศ ต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Pollaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานทางไลน์ ID LINE Polla ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2562


ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์-

...ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์- หางาน - Optimo Properties Co.,Ltd. ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ หมวด ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share Optimo Properties Co.,Ltd. ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ มกราคม ระดับเงินเดือน , -ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน-เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการขายการตลาด-วิเคราะห์การขายการตลาด หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่มีระบบอาวุโส.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สื่อสารได้ดี.มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.อายุ ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -เงินเดือน-ค่าเดินทาง-ค่าคอมมิชชั่น-ประกันสังคม-ท่องเที่ยวภายในประเทศ ต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Pollaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานทางไลน์ ID Line Polla - สอบถาม Optimo Properties Co.,Ltd. เลขที่ ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2562


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-

...ผู้จัดการฝ่ายการตลาด- หางาน - Optimo Properties Co.,Ltd. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หมวด ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share Optimo Properties Co.,Ltd. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มกราคม ระดับเงินเดือน , -สำรวจตลาดงานด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด-วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด-สำรวจวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในการพิจารณาลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท-วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการขาย-วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น-ระยะยาว-วางแผนส่งเสริมการขาย-บริหารทีมขาย หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่มีระบบอาวุโส.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้ในการสื่อสารได้ดี.มีความกระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.อายุ ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Pollaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งไลน์สมัครงาน ID Line Polla - สอบถาม Optimo Properties Co.,Ltd. ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2562


พนักงานร้านยาประจำหน้าร้าน(สาขาน้อมจิต บางกะปิ)

...พนักงานร้านยาประจำหน้าร้าน(สาขาน้อมจิต บางกะปิ) หางาน - บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด พนักงานร้านยาประจำหน้าร้าน(สาขาน้อมจิต บางกะปิ) หมวด สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส Share บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด พนักงานร้านยาประจำหน้าร้าน(สาขาน้อมจิต บางกะปิ) มกราคม ระดับเงินเดือน + หมวดงาน สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป อายุไม่เกินปี.ปวช.ม. ม..มีใจรักงานบริการ.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี.รักองค์กร.สามารถรับมอบหมายงานได้หลากหลาย บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . เบี้ยขยัน. โอที. โบนัส. ประกันสุขภาพ. เสื้อพนักงาน ตัว/ปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dentalmate_officeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด / ซอยกรุงเทพกรีฑา / ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2562