Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (TheMall bangkae)-

...Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (TheMall bangkae)- หางาน - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (TheMall bangkae) Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (TheMall bangkae) สิงหาคม ระดับเงินเดือน รายได้ ,+commission -แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์สินเชื่อ-ให้บริการรับชำระสินเชื่อ สาธารณูปโภคต่างๆ-ให้บริการต่อภาษีพรบ.-ขายอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์เสริม-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .-เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.-มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีน้ำเสียงไพเราะ สุภาพ.-มีความรู้ประสบการณ์ขายประกันภัย สินเชื่อ .-บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ.-มีใบอนุญาตวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2561


Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Seacon Srinakarin)-

...Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Seacon Srinakarin)- หางาน - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Seacon Srinakarin) Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Seacon Srinakarin) สิงหาคม ระดับเงินเดือน รายได้ ,+commission -แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์สินเชื่อ-ให้บริการรับชำระสินเชื่อ สาธารณูปโภคต่างๆ-ให้บริการต่อภาษีพรบ.-ขายอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์เสริม-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .-เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.-มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีน้ำเสียงไพเราะ สุภาพ.-มีความรู้ประสบการณ์ขายประกันภัย สินเชื่อ .-บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ.-มีใบอนุญาตวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานค...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2561


Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Central Pinklao)-

...Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Central Pinklao)- หางาน - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Central Pinklao) Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Central Pinklao) สิงหาคม ระดับเงินเดือน รายได้ ,+commission -แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์สินเชื่อ-ให้บริการรับชำระสินเชื่อ สาธารณูปโภคต่างๆ-ให้บริการต่อภาษีพรบ.-ขายอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์เสริม-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .-เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.-มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีน้ำเสียงไพเราะ สุภาพ.-มีความรู้ประสบการณ์ขายประกันภัย สินเชื่อ .-บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ.-มีใบอนุญาตวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2561


Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Future Park Rangsit)-

... Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Future Park Rangsit)- หางาน - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Future Park Rangsit) Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Future Park Rangsit) สิงหาคม ระดับเงินเดือน รายได้ ,+commission -แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์สินเชื่อ-ให้บริการรับชำระสินเชื่อ สาธารณูปโภคต่างๆ-ให้บริการต่อภาษีพรบ.-ขายอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์เสริม-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .-เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.-มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีน้ำเสียงไพเราะ สุภาพ.-มีความรู้ประสบการณ์ขายประกันภัย สินเชื่อ .-บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ.-มีใบอนุญาตวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2561


Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Centralplaza Bangna)-

... Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Centralplaza Bangna)- หางาน - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Centralplaza Bangna) Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Jay Expert ประจำ Shop Jaymart สาขา (Centralplaza Bangna) สิงหาคม ระดับเงินเดือน รายได้ ,+commission -แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์สินเชื่อ-ให้บริการรับชำระสินเชื่อ สาธารณูปโภคต่างๆ-ให้บริการต่อภาษีพรบ.-ขายอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์เสริม-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .-เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.-มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีน้ำเสียงไพเราะ สุภาพ.-มีความรู้ประสบการณ์ขายประกันภัย สินเชื่อ .-บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ.-มีใบอนุญาตวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2561


พนักงานขับรถ (ประจำอยู่ ถ.กรุงเทพกรีฑา 20 แยก1) ด่าน

...พนักงานขับรถ (ประจำอยู่ ถ.กรุงเทพกรีฑา แยก) ด่าน หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานขับรถ (ประจำอยู่ ถ.กรุงเทพกรีฑา แยก) ด่าน Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานขับรถ (ประจำอยู่ ถ.กรุงเทพกรีฑา แยก) ด่าน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ขับรถไปซื้ออะไหล่รถยนต์ต่างๆ ตามร้านค้า/บริษัทในเครือ .เพศชายอายุ ปีขึ้นไป. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่เกี่ยงงาน.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ มีใบขับขี่.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .ปรับเงินเดือนประจำปี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .เงินประกันสังคม .เงินช่วยเหลือต่างๆ .วันหยุดพักร้อน - วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ,,- บุคคล เมล์setech_hotmail.com - สอบถาม บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด ซอยอ่อนนุช แยก ถนนสุขุมวิท แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ -...


กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2561


รับสมัครด่วน Admin สัญญาจ้าง6เดือน ติดต่อ089-815-7360(เป้) Line:paeprtr-

...รับสมัครด่วน Admin สัญญาจ้างเดือน ติดต่อ--(เป้) Line:paeprtr- หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ***รับสมัครด่วน*** Admin สัญญาจ้างเดือน --(เป้) Linepaeprtr Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ***รับสมัครด่วน*** Admin สัญญาจ้างเดือน --(เป้) Linepaeprtr สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-, - คีย์ข้อมูล- ประสานงานทั่วไป .เพศหญิง.ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา.อายุ- ปี.ประสบการณ์ Admin ปีขึ้นไป บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม IDpaeprtr sutadta.prtrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ] - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 27 สิงหาคม 2561


บัญชี1

...บัญชี หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด บัญชี Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด บัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี.ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี.บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน ธุรกรรมทางการเงิน.ทำงบดุล รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด.จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท.ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญาตรี สาขาบัญชีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .เงินปรับผ่านทดลองงาน.เงินปรับประจำปี.เบี้ยขยัน.โบนัสประจำปี.สวัสดิการช่วยเหลืองานบวช งานแต่ง กรณีมรณกรรม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ, ฝ่ายบุคคล เมล์setech_hotmail.com - สอบถาม บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด ซอยอ่อนนุช...


กรุงเทพมหานคร 25 สิงหาคม 2561


พนักงานส่งเสริมการขาย1

...พนักงานส่งเสริมการขาย หางาน - บริษัท แอดวานส์ โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด พนักงานส่งเสริมการขาย Share บริษัท แอดวานส์ โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด พนักงานส่งเสริมการขาย สิงหาคม ระดับเงินเดือน .เเนะนำเเละเสนอขายสินค้าทางออนไลน์.ประสานงานด้านข้อมูลระหว่างฝ่ายขายเเละฝ่ายบัญชี.บริหารจัดการคลังสินค้า.งานธุรการทั่วไป .มีทักษะใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมสำนักงาน โดยเฉพาะ Excel.วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี .ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - สวัสดิการประกันสังคม / สวัสดิการรักษาพยาบาล- ค่า- ชุดพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงMiss Patcharin Puttakang (Nok)คุณพัชริน พุทธกัง (นก)Tel --E-mail Patcharin.past-th.com - สอบถาม บริษัท แอดวานส์ โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ / ซอย รามคำแหง แยก ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 24 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ -

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - หางาน - Optimo Properties Co., Ltd. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Share Optimo Properties Co., Ltd. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - แจกโบว์ชัวร์แนะนำโครงการเบื้องต้น .ไม่ต้องมีประสบการณ์.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความกระตือรือร้น.อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Auddyโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--] - สอบถาม Optimo Properties Co., Ltd. เลขที่ ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2561