Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (จัดซื้อ-จัดส่ง)-

...ี่ประสานงานต่างประเทศ (จัดซื้อ-จัดส่ง) หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ Share บริษัท ทีโอพี ฮาร์ดเฟซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (จัดซื้อ-จัดส่ง) มกราคม ระดับเงินเดือน -, - ประสานงาน จัดทำเอกสารการจัดซื้อ รวมถึงเอกสาร shipping กับผู้ขายทั้งในประเทศ ต่างประเทศ- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ประสานงาน ติดตามการสั่งซื้อ ให้ตรงตามกำหนดเวลาส่งมอบ หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ .หญิง/ชาย อายุระหว่าง - ปี.พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้ดี.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office.วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ชลบุรี - ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ- โบนัส ตามผลงานของพนักงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทีโอพี ฮาร์ดเฟซิ่ง จำกัด / หมู่บ้าน เค.ซี.เนเชอรัลซิตี้ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงราษฎร์พัฒนา เขต...


ชลบุรี 21 มกราคม 2562


พนักงานขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม

...พนักงานขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม หางาน - บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด พนักงานขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / Share บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด พนักงานขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม มกราคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ตามตกลง นำเสนอขายเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเครื่อง CNCเครื่องลับคม , Cutting tool หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาการตที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร -- (อัตโนมัติ สาย) ต่อ - ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


Admin

...Admin หางาน - บริษัท เอ็มซีเอสไมนิ่ง อินดัสทรีลาว จำกัด (MCSL) Admin หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท เอ็มซีเอสไมนิ่ง อินดัสทรีลาว จำกัด (MCSL) Admin มกราคม ระดับเงินเดือน + ประสานงานกับคนญี่ปุ่นโดยตรง หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป.เคยทำงานกับคนญี่ปุ่นโดยตรง.จบจากญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มซีเอสไมนิ่ง อินดัสทรีลาว จำกัด (MCSL) / หมู่ ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท เอส.อาร์.เค.คอนซัลแทนส์ จำกัด พนักงานบัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท เอส.อาร์.เค.คอนซัลแทนส์ จำกัด พนักงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน ขึ้นไป หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีอย่างน้อย ปีขึ้นไป.สามารถทำภาษีต่างๆได้.บันทึกบัญชีได้.สามารถใช้ express ได้เป็นอย่างดี .สามารถใช้ excell word ได้.สนใจที่จะทำงานสำนักงานบัญชี .จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส.อาร์.เค.คอนซัลแทนส์ จำกัด / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


Site Engineer

...Site Engineer หางาน - บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Site Engineer หมวด วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง / Share บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Site Engineer มกราคม ระดับเงินเดือน สามารถต่อรองได้ วางแผนควบคุมงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง .ประสบการณ์ ปี พิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้.จบวิศวกรรมโยธาเท่านั้น.สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่.สามารถวางแผนงานควบคุมงานได้.สามารถใช้ Microsoft Office ได้.สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .หยุดตามเทศกาลปีปฏิทินขั้นต่ำ วัน ลาพักร้อนสูงสุดปีละ วัน.ประกันสังคม ตามกฎหมาย.โบนัสตามผลประกอบการ.งานเลี้ยงประจำปี.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในต่างประเทศ.เงินช่วยการศึกษาบุตร.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน.ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA.เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ งานแต่ง,งานศพ,งานบวช,กระเช้าเยี่ยมเมื่อป่วยนอนโรงพยาบาล. สวัสดิการห้องพักพนักงาน สำหรับพนักงานประจำ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mua...


กรุงเทพมหานคร 19 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วน)-

...เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วน)- หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วน) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - จัดทำเอกสารสัญญาเช่า - ซื้อ- ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารสัญญาเช่า - ซื้อ- ประสานงานภายใน-ภายนอก- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การเงิน-การธนาคาร/บัญชี/การจัดการ/สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี สามารถทำ Report ได้.บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .ค่า Commission สุงสุด %.เงินรางวัลประจำเดือน % ของยอดขาย.เงินรางวัลประจำไตรมาส มากกว่า % ของยอดขายรวม.เงินรางวัลพิเศษ ในแต่ละ Model ที่กำหนด.มี Incentive Trip ต่างประเทศทุกปี.มีโบนัสทุกปี.ค่าน้ำมัน / ค่าเสื่อมรถ / ค่า / ค่าประกันรถยนต์( *** - ข้อนี้ สำหรั...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2562


พนักงานขาย (Sales Executive Sales Engineer )-

...พนักงานขาย (Sales Executive Sales Engineer )- หางาน - บ.เอ็น.เอ.เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด พนักงานขาย (Sales Executive / Sales Engineer ) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บ.เอ็น.เอ.เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด พนักงานขาย (Sales Executive / Sales Engineer ) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง - เสนอขายสินค้า น้ำยาเคมี กาวเคลือบสิ่งพิมพ์- หาลูกค้าใหม่ ออกเยี่ยมลูกค้าเก่า- เสนอราคาลูกค้า ปิดการขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.การศึกษา ปวช/ปวส/ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ขายอย่างน้อย - ปี ในธุรกิจงานพิมพ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร มีความรู้เรื่องงานพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สื่อสารภาษไทย-อักฤษ.สามารถเดินทางต่างจังหวัด ต่างประเทศได้.มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ilovesโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วย...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2562


พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานบัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป . ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ หญิง อายุ ปีขึ้นไป บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - โบนัสการปรับเงินเดือนประจำปี ตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวงคันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร -, , ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


Sale condominium (ประจำเมืองทองธานี )

...Sale condominium (ประจำเมืองทองธานี ) หางาน - บริษัท สแมชชิ่ง แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด Sale condominium (ประจำเมืองทองธานี ) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท สแมชชิ่ง แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด Sale condominium (ประจำเมืองทองธานี ) มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด . ชอบงานขาย รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีรถยนต์ขับ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ) พูดภาษาอังกฤษได้ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ) บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม save-on-foodโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจนัดสัมภาษณ์งาน รู้ผลทันที...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


ช่างเทคนิค-

...ช่างเทคนิค- หางาน - บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ช่างเทคนิค หมวด ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ Share บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ช่างเทคนิค มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, - ซ่อมบำรุงรักษา ลิฟต์บันไดเลื่อน- ให้บริการลิฟต์บันไดเลื่อน ตามคอนโดโรงงาน- ทำงานวันจันทร์-เสาร์ . น. - . น. หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ .จบการศึกษาระดับ ม. ปวช. ขึ้นไป.เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป.มีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ (รถจักรยานยนต์).มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า/อิเลกทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม.โบนัสประจำปี.เบี้ยเลี้ยง.เบี้ยขยัน.ค่าล่วงเวลา (O.T). ยูนิฟอร์ม.ค่าน้ำมัน.งานเลี้ยงประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ekchanakijโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ซอยรามคำแหง ถนนรามคำ...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2562