Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

...เจ้าหน้าที่ธุรการ หางาน - บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สนง.ตัวแทนวัฒนลักษมิ์ เวชประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ธุรการ Share บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สนง.ตัวแทนวัฒนลักษมิ์ เวชประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ธุรการ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายต่างๆทำเอกสารประชุมต่างๆสนับสนุนฝ่ายขายประจำสำนักงาน .เพศหญิง.อายุ -.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป.ใช้โปรแกรม Microsolt officeได้ดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ / ] - สอบถาม บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สนง.ตัวแทนวัฒนลักษมิ์ เวชประสิทธิ์) / บิซแกลเลอเรีย แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ / โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 29 พฤศจิกายน 2561


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

...นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หางาน - บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม Share บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ประเมิน เขียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ประสานงานผู้ออกแบบ .เพศหญิง.ปริญญาตรี.ขยันอดทน มีความละเอียด.เรียนรู้งานได้เร็ว.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.สื่อสารเข้าใจง่าย บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม . ประกันชีวิต . ตรวจสุขภาพประจำปี . โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามเบอร์ -, - - สอบถาม บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เลขที่ / ซอยเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน หางาน - บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน Share บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานหน่อยงานราชการ ชุมชน เก็บแบบสอบถาม สรุปผล เขียนรายงาน .เพศหญิง.ปริญญาตรี.มีการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ที่ดี .เรียนรู้งานได้เร็ว.มีความละเอียดรอบคอบ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม . ประกันชีวิต . ตรวจสุขภาพประจำปี . โบนัส. เบี้ยเลี้ยง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามเบอร์ -, - - สอบถาม บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด เลขที่ / ซอยเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่การเงิน(Credit Control Staff)

...เจ้าหน้าที่การเงิน(Credit Control Staff) หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน(Credit Control Staff) Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน(Credit Control Staff) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อพิจารณาเครดิตลูกค้าสรุปรายงานการอนุมัติประจำเดือน .เพศชาย/หญิง .อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะในการประสานงานการสื่อสารที่ดี,มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.หากมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาเครดิตสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ] - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ก...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤศจิกายน 2561


วิศวกรโยธาวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรเครื่องกล

...วิศวกรโยธาวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรเครื่องกล หางาน - บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด วิศวกรโยธา/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล Share บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด วิศวกรโยธา/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,++ ให้คำแนะนำด้านเทคนิคด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง, ประสานงานกับผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด .ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง .มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง.มึความเป็นผู้นำ สามารถบริหารงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้าง.มีวินัย/ตรงต่อเวลา.มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ.ซื่อสัตย์ต่อองค์กร.มีความสามารถด้าน Computer Software บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประจำเบี้ยเลี้ยงประกันสังคมประกันอุบัติเหตุโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)*****บริษัทฯ ยืนดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมแนะนำการทำงาน***** ...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤศจิกายน 2561


พนักงานให้คำแนะประจำบูท (โซนใกล้บ้าน)-

...พนักงานให้คำแนะประจำบูท (โซนใกล้บ้าน)- หางาน - บริษัท เจแปน ออล พาส จำกัด พนักงานให้คำแนะประจำบูท (โซนใกล้บ้าน) Share บริษัท เจแปน ออล พาส จำกัด พนักงานให้คำแนะประจำบูท (โซนใกล้บ้าน) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - -ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ตไฟเบอร์กับลูกค้านำเสนอพร้อมปิดการขาย-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพคเก็ตใหม่ ๆ ของโฟรดักส์ เช่น อินเตอร์เน๊ตบ้าน ซิมของAIS-ทำงานตามห้างสรรพสินค้าลงตามบูทที่บริษัทเตรียมไว้เวลาการทำงานทำงาน วันหยุด วัน สวัสดิการทดลองงาน เดือน บันจุพนักงานประจำ-เงินเดือนประจำ -ค่าคอมมิชชั่น-ประกันอุบัติเหตุ-ค่า-โบนัสยอดขายประจำเดือน-โบนัสกระตุ้นยอดขาย .เพศชาย หญิง .อายุ - ปี.วุฒิ ม ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านขายจะพิจารณาพิเศษ.สามารถเร่ิ่มงานได้ทันทีพิจารณาพิเศษ .ทำงาน เวลา .-. น. ทำ .-. น. บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการทดลองงาน เดือน บันจุพนักงานประจำ-เงินเดือนประจำ -ค่าคอมมิชชั่น-ประกันอุบัติเหตุ-ค่า-โบนัสยอดขายประจำเดือน-โบนัสกระตุ้นยอดขาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤศจิกายน 2561


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด รับพนักงานธุรการ (สัญญาจ้างรายปี) ประจำพฤกษาโครงการ The Tr

...ิส จำกัด บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด รับพนักงานธุรการ (สัญญาจ้างรายปี) ประจำพฤกษาโครงการ The Tree หัวหมาก Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด รับพนักงานธุรการ (สัญญาจ้างรายปี) ประจำพฤกษาโครงการ The Tree หัวหมาก พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ- บริการลูกค้าที่เข้ามาในโครงการ- จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดงาน งานเอกสารทั่วไป- ประสานงานทั้งภายในภายนอก- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย- ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง ใกล้กับสะพานทางเชื่อมสะพานข้ามคลองแสนแสบ ไป The mall บางกะปิ ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีลำสาลี รายได้/การทำงาน- เงินเดือน , บาท+โอที - มีเบี้ยขยันเดือนละ บาท - ทำงานสัปดาห์ละ วัน (หยุด วัน วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์- อาทิตย์) - เวลาเข้างาน .-. น.สวัสดิการ- ประกันสังคม- โบนัส . เดือน(ทำงานครบ ปี)- วันหยุดพักผ่อน วัน(ทำงานครบ ปี) .- เพศหญิง / ชาย อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น Word ,Excel ได้ดี.- ถ้ามีประสบการณ์งานธุรการเอกสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.- มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน บางกะปิ, บึงกุ่ม, ...


กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561


ธุรการ (ประจำสาขารามคำแหง)

...ธุรการ (ประจำสาขารามคำแหง) หางาน - บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ธุรการ (ประจำสาขารามคำแหง) Share บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ธุรการ (ประจำสาขารามคำแหง) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .เพศ ชาย/หญิง.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา).มีใจรักงานบริการ.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี.รักองค์กร.สามารถรับมอบหมายงานได้หลากหลาย บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . เบี้ยขยัน. โอที+ค่าคอมมิชชั่น. โบนัส. ประกันสุขภาพ. เสื้อพนักงาน ตัว/ปี.สิทธิในการทำฟัน.ฉีดวัคซีน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dentalmate_officeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด / ซอยกรุงเทพกรีฑา / ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2561


พนักงานจัดรายการThe mall บางกะปิ(วันที่211261-20162)

...พนักงานจัดรายการThe mall บางกะปิ(วันที่-) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานจัดรายการThe mall บางกะปิ(วันที่//-//) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานจัดรายการThe mall บางกะปิ(วันที่//-//) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน วันละ เดินบิลสินค้า ส่งของให้ลูกค้า .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่การตลาด

...เจ้าหน้าที่การตลาด หางาน - บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิว ทเว็นตี้โฟร์ จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด Share บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิว ทเว็นตี้โฟร์ จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - ขยายฐานงานลูกค้าให้กับบริษัท ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัย .วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรีการตลาด.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย(พิจารณาเป็นพิเศษ) บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ตามเงื่อนไขของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิว ทเว็นตี้โฟร์ จำกัด เลขที่ / ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร --- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2561