Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

Marketing Support-

...Marketing Support- หางาน - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Marketing Support Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) Marketing Support ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท -ประสานงานติดตามเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-รวบรวมข้อมูล วางแผน ตรวจสอบ จัดทำรายงานในแผนก-ดูแลจัดการFacebook,Line,อื่นๆของบริษัท-ควบคุมจัดเก็บ สินทรัพย์ อุปกรณ์ต่างๆ-รวบรวมปัญหา แนวทางแก้ไข .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ / ประสบการณ์ด้าน Social Media เช่น Facebook,Instagram,Line อื่นๆได้.มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านสินเชื่อ ประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (word , excel) บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมวันหยุดประจำปี/ลาพักร้อน/อื่นๆโบนัสประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินเชื่อบ้านธนาคาร ธอสซื้อสินค้ำราคาพนักงานอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ball_ HR NEW GENโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, --...


กรุงเทพมหานคร 08 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด่วน-

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด่วน- หางาน - บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด่วน Share บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ประสานงานกับองค์กร รับ - วางบิล /รับเอกสาร จากบุรุษไปรยณีย์ - รับสมัครงาน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ - ปี.ปวส ถึงปริญญาตรีทุกสาขา.มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ.มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ปรับเงินเดือนประจำปี. กองทุนประกันสังคม. ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. โบนัสประจำปี. เงินช่วยเหลือกรณีเกิดประสบ ภัยพิบัติ. ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน. วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันต่อปี เมื่ออายุงานครบ ปี. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ชุด. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส/บุตร. เงินช่วยเหลืออุปสมบท / แต่งงาน. กิจกรรมต่าง ๆ เช่น Walk Rally, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ. หลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนาตนเอง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com...


กรุงเทพมหานคร 06 ตุลาคม 2561


Senior Store Trainer ด่วน1

...Senior Store Trainer ด่วน หางาน - บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด Senior Store Trainer ด่วน Share บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด Senior Store Trainer ด่วน กันยายน ระดับเงินเดือน +++ .กำหนดแนวทาง วางแผนการพัฒนาบุคลากร ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร นำเสนอผลการพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหาร, ตรวจสอบการจัดทำ การจัดส่งเอกสาร หลักสูตร การจ่ายเงินสมทบต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน .จัดทำแผนงบประมาณการฝึกอบรมประจำปี การจัดประชุมต่างๆ.ดูแลควบคุมการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง.วางแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ ,พัฒนาบุคคล,พัฒนาองค์กร พัฒนาการปฏิบัติงาน.จัดทำ Training Road Map .งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย -หญิง อายุ ปีขึ้นไป.มีความรู้ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร.มีความรู้ในเรื่อง KPI (เคยผ่านงานในองค์กรที่มีระบบ KPI).มีประสบการณ์การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม จัดทำแผนฝึกอบรมทั้งระบบ ตั้งแต่หาความจำเป็นจนทำเป็น Year Plan (หากเป็นวิทยากรเองได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ).มีทักษะในการสื่อสารการนำเสนอที่ดี.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารพัฒนาบุคลากร.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว (Ms Office โดยเฉพาะ Power Point) บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานส...


กรุงเทพมหานคร 28 กันยายน 2561


พนักงานธุรการ amin ประสานงาน1

...พนักงานธุรการ amin ประสานงาน หางาน - บริษัท อเบลเลซซา จำกัด พนักงานธุรการ amin ประสานงาน Share บริษัท อเบลเลซซา จำกัด พนักงานธุรการ amin ประสานงาน กันยายน ระดับเงินเดือน - .รับเรื่องประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงาน.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง คีย์ข้อมูล.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์ลูกค้าภายนอก .จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ ประสานงานลูกค้า พิจารณาเป็นพิเศษ.อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดเพศ.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง.มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์.สามารถใช้ โปรแกรม MS Office ได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม .วันหยุดประจำปี .เงินปรับประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดที่ -- คุณพัชรี - สอบถาม บริษัท อเบลเลซซา จำกัด / ซอยนวมินทร์ ถนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 28 กันยายน 2561


พนักงานติดรถขนส่ง ด่วน

...พนักงานติดรถขนส่ง ด่วน หางาน - บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด พนักงานติดรถขนส่ง ด่วน Share บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด พนักงานติดรถขนส่ง ด่วน กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ติดรถเพื่อไปส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล , จัดสินค้าขึ้นรถ, ดูแลรักษาสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย .เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีความสุภาพ ,อ่อนน้อม , ใจเย็น .มีความขยัน , ซื่อสัตย์ .หากขับขี่รถยนต์ได้ด้วย มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เบี้ยขยันเดือนละ , บาท , ประกันสังคมบริษัทจ่ายให้หมด, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัสประจำปี , ปรับเงินเดือนประจำปี , ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน, เงินช่วยเหลืองานบวช, งานแต่ง, งานศพ, ภรรยาคลอดบุตร, กระเช้าเยี่ยมไข้, ทุนการศึกษาบุตร, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, เงินออมพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ...


กรุงเทพมหานคร 27 กันยายน 2561


รับสมัครพนักงาน ออกบูธขายซิมยี่ห้อดัง โซนพญาไท ราชเทวี อนุสาวรีย์ สะพานควาย (รายได้ เฉลี่ย 14000 )

...รับสมัครพนักงาน ออกบูธขายซิมยี่ห้อดัง โซนพญาไท ราชเทวี อนุสาวรีย์ สะพานควาย (รายได้ เฉลี่ย ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน ออกบูธขายซิมยี่ห้อดัง โซนพญาไท ,ราชเทวี ,อนุสาวรีย์ ,สะพานควาย (รายได้ เฉลี่ย , ++ ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน ออกบูธขายซิมยี่ห้อดัง โซนพญาไท ,ราชเทวี ,อนุสาวรีย์ ,สะพานควาย (รายได้ เฉลี่ย , ++ ) กันยายน ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย , ++ รายละเอียดรายได้รายได้ เฉลี่ย , ++ - , บาท / เดือน- , บาท / เดือน- วันละ - บาท/ วัน + ค่าคอมมิชชั่นลักษณะงาน- นำเสนอเชียร์ขายซิมการ์ด ,Promotion ให้กับลูกค้า - ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ ตามโซน พญาไท ,ราชเทวี ,อนุสาวรีย์ ,สะพานควาย- ทำงานเป็นทีม เชียร์ขายซิมตามเป้าที่กำหนด- เวลาทำงาน .-. (ตามวัน เวลา ที่กำหนด) .- เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดีภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบงานที่พบเจอกับคนหลากหลาย.- มีประสบการณ์ด้านงานขายบริการด้านมือถือ.- อดทน ออกนอกสถานที่ได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com...


กรุงเทพมหานคร 27 กันยายน 2561


นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งธุรการบิลส์อิน ด่วน-

...นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งธุรการบิลส์อิน ด่วน- หางาน - บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด นักศึกษาฝึกงาน ธุรการบิลส์อิน ด่วน Share บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด นักศึกษาฝึกงาน ธุรการบิลส์อิน ด่วน กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - เขียนแบบ อ่านแบบได้-ทำโปรแกรม Sketch up ในการทำสาขา-สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ .นักศึกษาเรียนคณะสถาปัตย์.เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.มีความขยันอดทน รักการเรียนรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.office /โปรแกรม Sketch up บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง. สมัครผ่าน www.jobth.com (Click Apply Now). ส่ง profile สมัครผ่านทาง E-Mail hrdnartl.co.th. Hot Line สายด่วน วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา . - . น.) คุณวาสนา --, -- ,- ต่อ,. LINE ID dnartl hrdnartl. กรอกใบสมัครงาน คลิกตามลิงค์นี้ . สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ...


กรุงเทพมหานคร 26 กันยายน 2561


รับสมัครพนักงาน Part-Time จัดรายการขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส บางกะปิ

...รับสมัครพนักงาน Part-Time จัดรายการขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส บางกะปิ หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-Time จัดรายการขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส บางกะปิ Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-Time จัดรายการขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส บางกะปิ กันยายน ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ รายละเอียดรายได้- รายได้ วันละ บาท + ค่าเดินทาง บาทลักษณะงาน- ช่วยพนักงานประจำนำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทยการไฟ้ฟ้า- ประเภทสินค้า เครื่องทำน้ำอุ่น- เดินบิล,ยกของ เช็คสต็อกสินค้า - ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขาเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วันหยุด วัน ( วันหยุด ไม่ตรง ศ,ส,อา )- ( เริ่มงาน ตุลาคม - ธันวาคม ( เดือน ) .- เพศชาย / หญิง อายุ - ปี (อายุมากกว่า ปี ดูบุคลิก) .- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีทักษะในด้ายการขาย / การทำงานในห้าง รู้กฎระเบียบห้าง.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหา...


กรุงเทพมหานคร 26 กันยายน 2561


พนักงานส่งเอกสาร (แมสเซ็นเจอร์)

...พนักงานส่งเอกสาร (แมสเซ็นเจอร์) หางาน - บริษัท โอเมก้า พีอา โปรเจค จำกัด พนักงานส่งเอกสาร (แมสเซ็นเจอร์) Share บริษัท โอเมก้า พีอา โปรเจค จำกัด พนักงานส่งเอกสาร (แมสเซ็นเจอร์) กันยายน ระดับเงินเดือน ขับรถจักรยานยนต์ รับ-ส่ง พัสดุ/เอกสาร ตามงานที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์.มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานได้ทันตามกำหนด.สามารถทนแรงกดดันได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - ใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัท ในการทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม OMEGA-PR-Project-COLTD-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม -- (คุณนุ่น) - สอบถาม บริษัท โอเมก้า พีอา โปรเจค จำกัด ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 26 กันยายน 2561


HR ฝ่ายบุคคล-

...HR ฝ่ายบุคคล- หางาน - Dairy Food Industy จำกัด HR ฝ่ายบุคคล Share Dairy Food Industy จำกัด HR ฝ่ายบุคคล กันยายน ระดับเงินเดือน , -ดูแลงานทะเบียนเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร-บันทึก การทำงาน การลางานของเจ้าหน้าที่แต่ละแผนก-งานด้านการ การประชุม อื่นๆตามที่ได้รับผิดชอบ .วุฒิการศึกษา ป.ตรี เท่านั้น.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีคสามรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อัธยาศัยดี.อายุ ไม่เกิน ปี ไม่จำกัดเพศ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -โบนัส-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ประกันอุบัติเหตุ-การพัฒนาบุคคลากร-ตรวจสุขภาพประจำปี-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dfiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-สมัครผ่านทาง email-สมัครผ่านทางไลน์ - สอบถาม Dairy Food Industy จำกัด / ลาดพร้าว แยก แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 25 กันยายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 293 หน้า หน้าถัดไป >>