Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.ภูเก็ต รายได้ 20000 บาทขึ้นไป-

...เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.ภูเก็ต รายได้ , บาทขึ้นไป Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.ภูเก็ต รายได้ , บาทขึ้นไป พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชั่น - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ- เจรจากับลูกค้า- รายงานผลการยึดลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน .-เพศชาย อายุ - ปี.-วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.-วิ่งงานต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลาได้.-มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้.-มีประสบการณ์ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี ลงพื้นที่ภาคสนามจะพิจารณาพิเศษ ภูเก็ต - เงินเดือนประจำ- ค่าคอมมิชชั่น- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-สิทธซื้อบ้านธนาคาร ธกส-ซื้อสินค้าราคาพนักงานฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cannon_ballโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต...


ภูเก็ต 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.สุพรรณบุรี รายได้ 20000 บาทขึ้นไป-

...าคสนาม (FCR) จ.สุพรรณบุรี รายได้ , บาทขึ้นไป Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.สุพรรณบุรี รายได้ , บาทขึ้นไป พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชั่น - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ- เจรจากับลูกค้า- รายงานผลการยึดลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน .-เพศชาย อายุ - ปี.-วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.-วิ่งงานต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลาได้.-มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้.-มีประสบการณ์ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี ลงพื้นที่ภาคสนามจะพิจารณาพิเศษ สุพรรณบุรี - เงินเดือนประจำ- ค่าคอมมิชชั่น- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-สิทธซื้อบ้านธนาคาร ธกส-ซื้อสินค้าราคาพนักงานฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cannon_ballโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต...


สุพรรณบุรี 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.เพชรบูรณ์ รายได้ 20000 บาทขึ้นไป-

...่ภาคสนาม (FCR) จ.เพชรบูรณ์ รายได้ , บาทขึ้นไป Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.เพชรบูรณ์ รายได้ , บาทขึ้นไป พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชั่น - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ- เจรจากับลูกค้า- รายงานผลการยึดลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน .-เพศชาย อายุ - ปี.-วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.-วิ่งงานต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลาได้.-มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้.-มีประสบการณ์ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี ลงพื้นที่ภาคสนามจะพิจารณาพิเศษ เพชรบูรณ์ - เงินเดือนประจำ- ค่าคอมมิชชั่น- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-สิทธซื้อบ้านธนาคาร ธกส-ซื้อสินค้าราคาพนักงานฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cannon_ballโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต...


เพชรบูรณ์ 13 พฤศจิกายน 2561


เสมียน

...เสมียน หางาน - ธีระยนต์ การาจ เสมียน Share ธีระยนต์ การาจ เสมียน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน แล้วแต่ตกลง รับ-ปล่อยรถลูกค้ารับอะไหล่ประสานงานภายในอู่ซ่อมรถประสานงานกับบริษัทประกันภัยผ่านอินเตอร์เน็ต .เพศ ชาย หญิง.วุฒิการศึกษา ปวช ปวส.มนุษย์สัมพันธ์ดี.ใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตได้.ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอู่ซ่อมรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธีระยนต์ การาจ / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด)

...ื่ออาคารว่างกรณีผู้ซื้อ(เดิม) ขอยิกเลิก/คืนอาคาร- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จองสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทรก่อนบันทึกข้อมูล- ตรวจสอบตวามถูกต้องของข้อมูลหลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว- ดำเนินการขายโครงการให้ลูกค้าเลือกอาคารพร้อมทำสัญญา- ดำเนินการรับเอกสารยื่นกู้ธนาคาร (post Finance)- รับคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจจะขาย กรณีธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ เพื่อทำสัญญาเช่าซื้อ นำอาคารว่างออกขาย- รัคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายกรณี กคช. ไม่จัดทำโครงการแนะนำลูกค้าให้เลือกโครงการอื่นแทน- ดำเนินการปิดสัญญา (เดิม) ที่ลูกค้ามายกเลิก เพื่อนำอาคารว่างออกขายใหม่ กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ กคช. ยังจัดทำโครงการ-จำทำบันทึกขออนุมัติคืนเงินที่ได้ชำระแล้วแบ่งเป็น เงินประกันค่าน้ำ เงินประกันค่าไฟฟ้า ในกรณ๊ที่ลูกค้าไม่ค้างชำระประสงค์จะขอคืนอาคาร- ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินของลุกค้า ดำเนินการปิดสัญญา กรณ๊ที่ลูกค้าค้างชำระเกิน งวด เพื่อนำอาคารว่างออกขายใหม่- รับคำร้องลูกค้าที่ขอใหม่ ( walk-in) กรณีโครงการที่สนใจยังไม่มีอาคารวางเพื่อเป็นข้อมูลลูกค้าในการขายต่อไป- จัดทำแฟ้มสัญญาอาคารที่มีผู้ซื้อแล้ว เพื่อเก็บรักษาส่่งมอบให้กับ สช. (กรณีบรรจุอยู่อาศัยแล้ว) .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป.มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพเหมาะสมในการให้บริการ ต้อนรับลูกค้า.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน . - . น..พร้อมเริ่มงานทันที บางกะปิ, บึงกุ่ม, ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบริการ(ประจำห้องประชุมงานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด

...(ประจำห้องประชุมงานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบริการ(ประจำห้องประชุม/งานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบริการ(ประจำห้องประชุม/งานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ให้บริการในห้องประชุมการจัดเลี้ยง งานพิธีการต่างๆ- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายให้เพียงพอพร้อมใช้งาน- ดูแลตรวจตราเครื่องใช้อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแจ้งผู้บังคับบัญชาหากมีการชำรุด- สนับสนุนงานส่วนกลางงานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ป.ขึ้นไป.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์/ขับเครื่องจักรก่อสร้าง มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .ปฏิบัติงาน จ - ศ หยุด ส-อา เวลา .-. น. บางกะปิ, บึงกุ่ม, ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่)

...ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) หางาน - บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) Share บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-,(ตามความสามารถ) ซ่อมบำรุง ระบบยูนิตทันตกรรม ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบแอร์ งานซ่อมบำุงทั่วไป .เพศ ชาย ปีขึ้นไป.การศึกษา ปวช ขึ้นไป.สายงาน ไฟฟ้า ประปา อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -เบี้ยเลี้ยงรายวัน-ประกันสังคม-ยูนิฟอร์ม-สิทธิการทำฟัน-ฉีดวัคซีน-โบนัสประจำปี-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dentalmate_officeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด / ซอยกรุงเทพกรีฑา / ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง)-

...P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง)- หางาน - บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง) Share บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ++ - เสนอขายสินค้า "กุญแจบ้าน" ยี่ห้อ Samsung Mul-T-Lock- ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ- อยู่ประจำสาขา .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สมัครด้วยตนเอง, โทรสอบถามนัดสัมภาษณ์ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน, คอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา(O.T), Incentive,ประกันสังคม, โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม samsungdigitallock SamsungDigitalLockThaiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด /- อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น ถนนพระราม แขวงห...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

...ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หางาน - บริษัท สำนักงานพัฒนาธุรกิจ พีบีเอส จำกัด ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน Share บริษัท สำนักงานพัฒนาธุรกิจ พีบีเอส จำกัด ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ุ, บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดเป็นบริษัทให้บริการตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบภายใน สำหรับบริษัทที่จะทำ IPO บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต้องการผู้จัดการฝ่ายเพื่อควบคุมงานตรวจสอบภายใน .มีใบประกาศนียบัตร CPIA CIA.มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบไม่น้อยกว่า ปี.เพศหญิง / เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.เงินเดือนไม่น้อยกว่า , บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความรู้ความสามารถ) บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , โบนัสประจำปี , ท่องเที่่ยวประจำปี ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สำนักงานพัฒนาธุรกิจ พีบีเอส จำกัด อาคารพีบีเอส ซอยรามคำแหง แยก แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


Graphic Design

...Graphic Design หางาน - บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Graphic Design Share บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Graphic Design พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ ออกแบบสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบป้าย Packaging Brochureออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆของบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย .อายุไม่เกิน ปี.หลงใหลในการทำงาน design.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว .มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.สามารถทำงานเสาร์อาทิตย์ได้ ในบางครั้ง.รับแรงกดดันได้ดี เพราะบางครั้งต้องทำงานแข่งกับเวลา.มีประสบการณ์การทำ Graphic มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าใช้จ่ายในการทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม winkcorpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งผลงาน Resumeมาได้ที่ winkcorporationgmail.comโทร -,-ID Line winkcorp - สอบถาม บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 278 หน้า หน้าถัดไป >>